Populairste georganiseerde sport is natuurlijk voetbal (de top 15)

0
Populairste georganiseerde sport is natuurlijk voetbal (de top 15)
Populairste georganiseerde sport is natuurlijk voetbal (de top 15)

Populairste georganiseerde sport is natuurlijk voetbal (de top 15)

Natuurlijk de meeste sporters lopen ongeorganiseerd hard en spelen een potje voetbal in het het park of op straat. Maar we hebben natuurlijk ook de georganiseerde sporten. Die kunnen keurig ieder jaar hun leden tellen. Wist je dat er meer georganiseerde golfers zijn dan hockeyers? Wist je dat de ‘sport’-vissers op nummer drie staan? Kijk zelf maar.

Populairste georganiseerde sport is natuurlijk voetbal (de top 15)
Populairste georganiseerde sport is natuurlijk voetbal (de top 15)

Populairste georganiseerde sport, de top 15

Hieronder de top 15 met de diverse sportbonden die aardig wat leden hebben. Er is wel wat achteruitgang waar te nemen over de afgelopen jaren.

Sportbond 2015 2014 2013
1 Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 1.227.080 1.213.720 1 1.209.413 1
2 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond 599.012 622.807 2 625.666 2
3 Sportvisserij Nederland 572.648 587.338 3 577.937 3
4 Nederlandse Golf Federatie 382.236 394.370 4 397.056 4
5 Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 303.650 241.435 6 240.551 6
6 Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 251.287 248.742 5 241.163 5
7 Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 200.315 210.532 7 208.378 7
8 Atletiekunie 140.271 140.116 8 142.669 8
9 Koninklijke Nederlandse Zwembond 137.098 138.436 9 140.835 9
10 Nederlandse Volleybal Bond 116.820 118.295 10 116.354 10
11 Nederlandse Bridge Bond 115.713 115.845 11 114.315 11
12 Koninklijke Wandel Bond Nederland 105.948
13 Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond 85.963 89.644 12 91.526 13
14 Watersportverbond 76.912 80.020 15 83.627 15
15 Nederlandse Ski Vereniging 74.549 82.355 87.120

Bron en meer informatie: Ledentallenrapportage 2015, NOC*NSF

Over de KNVB

In 1889 werd de Nederlandsche Voetbal en Athletiek Bond (NVAB) gesticht. Zijn doelstelling was het bevorderen van en het algemene bekendheid geven aan het Voetbalspel en de Athletische spelen in Nederland. Het was een initiatief van Pim Mulier, de oprichter van de Haarlemse Football Club. Al bij de oprichting ontstond discussie over het in de bond opnemen van de atletiek. Dit had echter de persoonlijke voorkeur van Pim Mulier, die zelf een fervent beoefenaar van deze sport was.

In 1895 werd in een algemene vergadering besloten dat de atletiek niet langer onderdeel van de bond uit zou maken. De naam werd gewijzigd in Nederlandse Voetbalbond (NVB). In 1929, 40 jaar na oprichting van de NVAB, kreeg de NVB het predicaat Koninklijk, waarmee de naam veranderde in Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, ofwel KNVB. In 1904 was de bond een van de zeven nationale bonden die betrokken was betrokken bij de oprichting van de FIFA, de wereldvoetbalbond.

Bron: Wikipedia

Geef een reactie