Rijken sporten meer in het weekeinde en zitten meer gedurende de werkweek

0
Rijken sporten meer in het weekeinde
Rijken sporten meer in het weekeinde

Rijken sporten meer in het weekeinde en zitten meer gedurende de werkweek

Het is altijd grappig om te zien hoe groepen mensen zich in onze maatschappij gedragen. Zeker als het gaat om het rijkere deel van de mensheid. Nu hebben ze eens onderzocht hoe het zit met beweging en inkomen. Arme sloebers doen niet zo veel en de vermogenden gaan in het weekend te keer. Lees meer…

Rijken sporten meer in het weekeinde
Rijken sporten meer in het weekeinde

Lees hier->>> meer over sport op deze website.


Rijken sporten meer in het weekeinde en zitten meer gedurende de werkweek


Mensen met een lager inkomen doen minder en lichte fysieke inspanningen

Vergelijk je de volwassenen met inkomen met minder dan 20.000 dollar per jaar met mensen die meer dan 75.000 dollar verdienen, dan zijn de verschillen snel gevonden. Waar Kerem Shuval en zijn kornuiten naar hebben gekeken is hoeveel en met welk intensiteit deze groepen bewogen in het leven. Weinig geld, betekent weinig en kort bewegen. Een beetje lui?


Mensen met een hoger inkomen hebben intensievere maar wel minder frequente fysieke activiteit

Natuurlijk, als je veel geld verdient dan sta je waarschijnlijk niet op een steiger, met je poten in de modder of hol je achter de vuilniswagen aan. Nee, je zit veel, heel veel, achter een bureau. Maar in het weekeinde, dan ga je lekker te keer. Dan komt het lichaam in beweging.


Mensen met een hoger inkomen hebben een grotere kans om de bewegingsnorm te halen

De beweegnorm in Nederland is minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen. Nou, heb je wat meer geld , dan is de kans groot dat je hier aan zal voldoen. De ‘deplorables’ doen nog een dutje op de bank.


Mensen met hoger inkomen zijn de zgn. ‘Weekend Warriors’

Er wordt in dit onderzoek een voor ons weer mooie nieuwe term ‘Weekend Warriors’ geïntroduceerd. Dat zijn de mensen die door de week aan hun stoel zijn gelijmd en in het weekeinde als beesten sportief te werk gaan.


Bron en meer informatie: Kerem Shuvala, Qing Li, Kelley Pettee Gabriel en Rusty Tchernis: Income, physical activity, sedentary behavior, and the ‘weekend warrior’ among U.S. adults in Preventive Medicine, Volume 103, oktober 2017, pagina 91-97

Geef een reactie