Samenvatting 7 eigenschappen effectief leiderschap

0
Een top 10 van meest motiverende sprekers met beeld
Een top 10 van meest motiverende sprekers met beeld

Samenvatting 7 eigenschappen effectief leiderschap

Na Johan Cruijff en de 7-s theorie van McKinsey, behandelen we nu ‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’ van de heer Stephen Covey. Van zijn boek ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ zijn er intussen miljoenen verkocht.

En wij geven de samenvatting hier gratis weg. Dit boek heeft hij vervolgens een beetje gemakkelijk uitgebreid met de ‘8ste eigenschap’ en ‘De zeven eigenschappen van effectieve familie’. Geeft niks, zijn schoorsteen moest natuurlijk ook roken.


Lees hier ->>> meer samenvattingen van managementboeken op deze website…


 

Samenvatting 7 eigenschappen effectief leiderschap

Velen zijn groot fan van deze man met de enorm grote oren en wij doen eigenlijk het zelfde: een artikeltje maken van zaken die al bekend zijn of beschreven zijn. Maar dat dan weer net in andere woorden.

Hoeveel humoristische filmpjes kan een mens aan? Hoeveel boeken moet je gelezen hebben? Ach, wij beschouwen dat geschrijf en de bijbehorende herhaling als een aangenaam tijdverdrijf en dat is het enige wat telt. En met Stephen Covey bevinden we ons daarmee in prima gezelschap.


Stephen R. Covey zelf!

Stephen R. Covey (Salt Lake City, 24 oktober 1932 – Idaho Falls, 16 juli 2012) is een Amerikaans auteur. Hij leefde met zijn vrouw Sandra en familie in Provo (Utah), waar ook de Brigham Young Universiteit is gevestigd.

Ook was hij was praktiserend lid van de Mormoonse kerk, waarvoor hij twee jaar in Engeland missioneerde. Dr. Covey gaf les aan de universiteit voordat hij succes kreeg na het uitbrengen van zijn boek.

Hij was vader van negen kinderen en grootvader van 52 kleinkinderen. In 2003 ontving hij de vaderschapsprijs van het ‘National Fatherhood Initiative’. Hij overleed op 16 juli 2012 als gevolg van complicaties na een fietsongeval in april 2012.


De zeven eigenschappen…

Volgens Covey was, tot de Eerste Wereldoorlog, succes vanuit een principiële levenshouding vooral samen te vatten in begrippen als nederigheid, integriteit, gematigdheid, trouw en geduld.

Na de Eerste Wereldoorlog werd succes door een meer pragmatische levenshouding anders gedefinieerd. Succes wordt dan vooral afgemeten aan persoonlijke prestatie, vaardigheden en status.

Zijn boeken!

 • Inspiratie van dag tot dag
 • De zeven eigenschappen van effectief leiderschap
 • Prioriteiten
 • De 8ste eigenschap; van effectiviteit naar inspiratie
 • De zeven eigenschappen van effectieve families

De samenvatting: “De 7 eigenschappen effectief leiderschap”

De basis van effectiviteit is de balans tussen P = de productie (de resultaten, de output) en PM = de productiemiddelen (het materieel, zowel financieel als menselijk). De zeven eigenschappen werken vanuit het principe “van binnen naar buiten” eerst moet je overwinningen op jezelf behalen (dat zijn de eerste drie eigenschappen), en daarna overwinningen op je omgeving (dat zijn de tweede 3 eigenschappen).


Eigenschap één: Wees proactief

Proactief zijn is de eerste van de eigenschappen van effectief leiderschap. Wij hebben een uniek menselijk vermogen: ons zelfbewustzijn. Dit is het vermogen om na te denken over je eigen denkproces.
We kunnen hierbinnen drie theorieën onderscheiden:

 • Genetisch determinisme: alles is de schuld van je voorouders want het zit in je DNA…
 • Psychologisch determinisme: alles is de schuld van je ouders door je opvoeding en je jeugd…
 • Omgevingsdeterminisme: alles is de schuld van de politiek, je baas, je buurman of je partner…

Voor al deze bovengenoemde theorieën geldt: stimulus leidt tot respons, actie leidt tot reactie. Maar tussen datgene wat er met je gebeurt en je antwoord daarop staat je eigen vrijheid om dat antwoord te kiezen!

En die vrijheid van keuze wordt bepaald door je zelfbewustzijn, je voorstellingsvermogen, je geweten en je vrije wil. En daarvoor moet je proactief zijn en leven. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven, en niemand anders. Hoe je je gedraagt is jouw eigen besluit.

Niemand kun je hiervan de schuld geven, ook de zgn. omstandigheden niet. Ook je gevoelens kun je ondergeschikt maken aan je waarden. Zo zal niemand je kunnen kwetsen zonder jouw instemming.

De cirkel van betrokkenheid en invloed

Alle s waar je je betrokken bij voelt noemen we de cirkel van betrokkenheid. De cirkel van invloed is alles waar je invloed op hebt. Je hebt hier twee keuzes: de proactieve en reactieve reactie. Bij proactief richt je je vooral richten op je cirkel van invloed en zo vergroot je ook de cirkel van je invloed. Bij reactief richt je je vooral op de cirkel van betrokkenheid en dit verkleint de cirkel van invloed.

Twee soorten van invloed

De directe invloed heeft direct betrekking op jezelf. Dit zijn de eigenschappen één, twee en drie. De indirecte invloed heeft betrekking op je omgeving. Dit zijn de eigenschappen vier, vijf en zes.


Eigenschap twee: Begin met het einde voor ogen

Stel je bent overleden en wat wil je dat mensen over je zeggen tijdens je begrafenis? Werk aan het verhaal wat mensen bij je kist over je zouden moeten vertellen. Twee zaken om dat verhaal vorm te geven zijn continu van belang en de eerste is leiderschap.

Leiderschap is de goede dingen doen met een visie. De tweede is management. Je moet er voor zorgen dat je die goede dingen ook goed doet. Oftewel zorg ook voor persoonlijke efficiency.

Persoonlijk missie en visie vastleggen

Om ‘het einde’ vast te leggen is het zeer raadzaam om een persoonlijk statuut, een soort persoonlijke grondwet, vast te leggen. De principes en waarden die je daarin vastlegt moeten iets onveranderlijks hebben, het zijn tijdloze principes.

Persoonlijk, positief, geformuleerd in de tegenwoordige tijd, visueel, met gevoel. Visualiseer het, speel de film in je gedachten af en zo beleef je het vooraf.

Bedrijven: missie en visie

In bedrijven en organisaties wordt de persoonlijke grondwet geformuleerd in missie- en visiestatements. Belangrijk zijn wel de volgende vragen:

 1. Weten mensen nu echt wat daarin staat en hoeveel zijn dat er?
 2. Hoeveel mensen zijn betrokken geweest bij het opstellen van de missie en de visie?
 3. Welke mensen mensen en hoeveel binnen de organisatie of het bedrijf gebruiken ze beiden?

Zie hier de Top 10 succesboeken aller tijden.


Eigenschap drie: Begin bij het begin

De eerste eigenschap zegt: ‘Jij bent de schepper.’ En de tweede eigenschap draagt je op om deze ‘schepping’ vast te leggen. De derde eigenschap, begin bij het begin, zorgt voor de uitvoering van eigenschap één en twee.

Deze eigenschap zorgt voor zelfmanagement in combinatie met tijdmanagement. Je moet je ‘schepping’ organiseren en uitvoeren op basis van je prioriteiten. Hiervoor heeft Covey de tijdmanagement-matrix gemaakt:

De kernkwadranten-matrix

Dringend Niet dringend
Belangrijk KW I zoals crisesen – urgente problemen en projecten met een deadline KW II zoals voorzorgsmaatregelen lezen – schrijven – werken aan relaties -planning – recreatie – sport en nieuwe mogelijkheden onderzoeken
Niet belangrijk KW III zoals – telefoontjes – post – rapporten en vergaderingen KW IV zoals sommige post – sommige telefoontjes – tijdverdrijf en pleziertjes

De meest effectieve mensen komen bijna nooit in kwadrant III en IV. Ook jij moet er voor zorgen dat je zo veel mogelijk bezig bent met kwadrant I en II. Kwadrant II is de kern van je effectief persoonlijk management. Vraag je continu af wat daarin voor jouw situatie thuis hoort. Plan die activiteiten en voer ze daarna ook uit!

Waar haal je de tijd vandaan?

Er gaat heel veel tijd op aan de kwadranten III en IV. Kijk maar eens naar je dag en houdt dit maar eens bij. Er blijft heel veel tijd over als je hierin gaat schrappen. Het grote probleem is een gebrek aan discipline.

Oftewel: de tweede eigenschap werkt nog onvoldoende voor je. Je hebt je prioriteiten nog niet op orde. Hiervoor zijn de volgende oplossingen:

Je moet je tijd indelen op basis van kwadrant II

1. Definieer je rollen in je leven: dit wik ik zijn als individu, als mens, als partner, als scholier, als baas
2. Kies je doelen: Schrijf je doelen voor zeven dagen per rol op
3. Maak een planning: Programmeer je week op basis je rollen en doelen


Eigenschap vier: Denk in termen van win / win

Er zijn zes mogelijke uitkomsten als je met andere mensen iets doet.
1. Win / win. Iedereen is blij en allebei heb je er voordeel bij.
2. Winnen / verliezen. Jij wint en de ander verliest.
3. Verliezen / winnen. Jij verliest en de ander wint.
4. Verliezen / verliezen. Iedereen verliest!
5. Beide winnen. Eigenlijk gaat niemand er echt op vooruit.
6. Geen akkoord. Je gaat niet samen verder.

Wat is ‘de beste’ uitkomst?

De beste uitkomst hangt voor een deel af van je doel. In een sportwedstrijd is het logisch dat je doel is om te winnen en het is daarmee logisch dat de ander verliest. Over het algemeen is het beste om er voor te zorgen dat er win / win uitkomsten zijn. Voor de win / win uitkomst zijn vijf zaken groot belang:

1. Karakter

Op drie manieren is de ontwikkeling van je karakter van belang:
– Persoonlijke integriteit. Leven in harmonie met je zelf in eigenschap twee gedefinieerde waarden.
– Volwassenheid in je gedrag. Zorg voor een evenwicht in moed en mededogen met anderen. Zorg voor een balans tussen respect en zelfrespect.
– Mentaliteit van overvloed. Er is ruim genoeg voor iedereen.

2. Relaties

Vertrouwen, vertrouwen en nog eens vertrouwen. Zorg voor een hoge emotionele bankrekening:

 • Concentreer je in de eerste plaats op je eigen cirkel van invloed.
 • Door je te houden aan je eigen afspraken doe je stortingen op je emotionele bankrekening.
 • Dit zorgt voor respect en waardering van anderen, maar ook voor zelfrespect.
 • Luister en gedraag je niet reactief. En als het echt niet helpt: dan maar geen akkoord.

3. Akkoorden

In een win / win akkoord zitten de volgende vijf elementen:

 • Het gewenste resultaat.
 • – Hoe gaan we het doen: de richtlijnen.
 • – Wat gaan we gebruiken: de hulpmiddelen.
 • – Wie doet wat op welke manier: de verantwoordelijkheid, de normen en een moment van evaluatie.
 • – De gevolgen: als we het doen, hoe ziet de wereld er dan uit!

Tip: Ga niet oordelen over andere mensen, laat ze over zichzelf oordelen.

4. Systemen

Bijna alle systemen moeten zijn ingericht op een vorm van win / win. Ga aan de slag met win /win in alle situaties die zich in je leven voordoen. En richt ook je andere systemen zo in:

 • Beloning, opleiding, begroting, communicatie moeten gericht zijn op win /win.
 • Ontwikkel systemen die samenwerken stimuleren zonder rivaliteit.
 • Beloon werken aan de P = de productie (de resultaten en de output) en de PM = de productiemiddelen (het materieel, zowel financieel als menselijk).

Let op: Vaak is het systeem het probleem en niet de mensen.

5. Processen

Het beste is om de volgende vier stappen te volgen:

 • Bekijk een probleem van de andere kant. Bekijk het probleem vanuit het oogpunt van een ander. Kijk naar de behoeften en belangen van die ander.
 • Blijf niet hangen in standpunten. Kijk en zoek uit naar waar het werkelijk om gaat.
 • Zoek naar resultaten die voor iedereen aanvaardbaar zijn en een oplossing zijn voor beide partijen.
 • Bedenk samen die oplossingen dat resultaat te behalen.

Let op: Win /win situaties zijn alleen te bereiken door een de bovenstaande aanpak. Doel en middelen zijn vallen samen.


Samenvatting 7 eigenschappen effectief leiderschap


Eigenschap vijf: Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden

De meeste gesprekken die mensen voeren zijn een soort monologen. Empathisch luisteren is het tegenovergestelde. Je probeert je te verplaatsen in de gedachtewereld van de ander. Als je dat doet, ervaart de ander dat als een soort storting op zijn emotionele bankrekening.

Je geeft die persoon psychologische zuurstof. Hierna kun je proberen jouw invloed uit te oefenen, proberen om zaken duidelijk te maken en te veranderen. Om invloed te kunnen uitoefenen moet je daarom eerst zelf beïnvloedbaar zijn.

De vier fasen van empathisch luisteren

Dit zijn de vier fasen van empathisch luisteren:

 1. Probeer de inhoud na te zeggen.
 2. Probeer de inhoud in je eigen woorden samen te vatten.
 3. Laat je gevoel zien.
 4. Combineer twee en drie

Let op: Eerst begrijpen is de eerste stap naar een win /win situatie. Dat je zelf begrepen wordt is de tweede stap!


Eigenschap zes: Wees synergetisch

De kern is dat het geheel is meer is dan de som der delen. Daarvoor moet je moedig en oprecht zijn en vertrouwen hebben in jezelf en de ander. De ideale omstandigheden om te zorgen voor synergie met anderen zijn:

 • Een hoge emotionele bankrekening (vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen).
 • Denken in termen van win /win (niet de hele buit willen, maar de buit delen) en
 • Proberen eerst te begrijpen.

Zo combineer je de eerdere eigenschappen. Zoek in gesprekken en onderhandelingen naar synergetische oplossingen en de relatie wordt zienderogen beter. Want bij manipulatie is synergie onmogelijk.

Remmende en stuwende krachten

De linker hersenhelft is analytisch, logisch, verbaal en rationeel. Zo is de rechter hersenhelft intuïtief, creatief en visueel. Als je iets wilt veranderen moet je er voor zorgen dat de linker- en de rechter hersenhelft in balans zijn.

Een evenwicht tussen de stuwende krachten (positief, redelijk, logisch, bewust en economisch) en de remmende krachten (negatief, gevoelsmatig, onlogisch en onbewust) is  daarom van groot belang.

Bij een poging tot veranderen worden de stuwende krachten vergroot en dat kan zodoende tijdelijk resultaat opleveren. De spanning in de veer tussen de stuwende en remmende kracht neemt ook toe, tot de veer weer terugspringt. De logische reactie is dan: “Mensen zijn niet te veranderen”.

Zoek een andere benadering. Neem de motivatie van de vierde eigenschap (zorg voor win/win situaties), pak de vijfde vaardigheid (eerst begrijpen) en verbind deze met de zesde eigenschap van interactie (synergie). De kans is groot dat je daardoor de remmende kracht weet te vernietigen en dat er synergie ontstaat.


Eigenschap 7: Houd de zaag scherp

Deze eigenschap is je eigen het onderhoud van je productie middelen. Met een botte bijl is het anders gezegd slecht hakken en met een botte zaag, slecht zagen! Zorg dus voor goed gereedschap en besteed veel aandacht aan:

 • Je lichaam (zoals conditie, voeding, stress).
 • Sociaal-emotioneel zaken (dienstbaarheid, empathie, synergie, innerlijke zekerheid).
 • Spirituele zaken (waarden, toewijding, studie).
 • Geestelijke zaken (lezen, schrijven, plannen)

Hiervoor moet je ook tijd voor uittrekken, en dit hoort tot de kern van kwadrant II. Bij vernieuwingsprocessen moet er een goed evenwicht zijn tussen de bovenstaande aspecten. Dat geldt natuurlijk ook voor vernieuwingen bij bedrijven en organisaties.

Zorg voor een continue ontwikkeling langs een opwaartse spiraal. Oftewel: blijven leren, verplichtingen aangaan en handelen.Geef een reactie