Samenvatting De logica van geluk van Mo Gawdat

0
Samenvatting De logica van geluk van Mo Gawdat
Samenvatting De logica van geluk van Mo Gawdat

Samenvatting De logica van geluk van Mo Gawdat

Mo Gawdat (1967), voormalig Google-topman, stond aan de top van zijn carrière.

Financieel ging het voor de wind, een baan waar mensen een moord voor doen en een gelukkig gezinsleven. En toch, met dit alles, was hij niet gelukkig. Waarom en wat te doen? Lees meer…


 

Lees hier ->>> meer over geluk op deze website…


Net als iedereen wel eens, worstelde ook Gawdat met de vraag waarom hij ongelukkig was. Alleen was het voor hem een jarenlange worsteling.

Als hij plotseling zijn 21-jarige zoon verliest verdiept hij zich in een zoektocht om te ontdekken wat echt menselijk geluk is en hoe teleurstelling in het leven is te voorkomen. Zijn boek is een eerbetoon aan zijn deze zoon.

Door zijn analytische geest op het probleem geluk los te laten en belangrijke ideeën van de wereldreligies te onderzoeken, komt Gawdat tot zijn eigen geluksformule.


Samenvatting De logica van geluk van Mo Gawdat


Er zal altijd tegenslag of verdriet zijn. Het is aan jou hoe je daarmee omgaat.

Mo Gawdat


Als eerst moet we begrijpen wat geluk is. Als we kijken naar de lol die kleine kinderen en peuters hebben tijdens het spelen, zou je kunnen zeggen dat dat onze natuurlijke staat is.

Ook voor de kleintjes is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Toch lijkt het er sterk op dat ze domweg gelukkig zijn als ze geen honger of pijn hebben. Hieruit zou je op kunnen maken dat geluk slechts een gebrek aan ongeluk is.


De geluksformule van Gawdat

Maar waar komt dan dat ongeluk vandaan? Volgens Gawdat ontstaat dit wanneer het in je leven niet zo gaat ​​zoals je verwacht. Dit is de formule die hij bedacht:

Geluk is gelijk aan, of groter dan, het verschil tussen hoe jij de gebeurtenissen in je leven ervaart, en je verwachtingen van hoe het leven zich moet gedragen.

Het gaat mis als je die vergelijking vaak niet op de juiste manier weet op te lossen. Stop je in deze formule foute gebeurtenissen en hoge verwachtingen, dan raak je teleurgesteld en voel je je ongelukkig.


Het gaat om je reactie

Het is niet de bedoeling om daarom maar altijd je verwachtingen naar beneden bij te stellen. Dit is ook de oplossing niet.

Mensen streven ernaar een verschil te maken. Ook willen we tegelijkertijd gelukkig zijn. Wil je succesvol zijn, dan moet je hoge verwachtingen hebben en doelen stellen.

De essentie is de manier waarop je reageert als je het doelen niet haalt. Dat is de bepalende factor voor je geluk. De reactie op die gebeurtenis, het niet behalen van je doel, heb je volledig zelf in de hand. Het is de gedachte en niet de gebeurtenis zelf die je ongelukkig maakt.


6-7-5

Om te komen tot geluk moet je als lezer bereid zijn om opdrachten uit te voeren. Dit kan moeilijk en confronterend zijn, maar kan liet heel belangrijks opleveren, jezelf gelukkiger voelen.

De oefeningen doe je vooral in je hoofd. Ze zijn niet moeilijk, maar vereisen wel doorzettingsvermogen. De gelukstraining doe je aan de hand van drie getallen: 6-7-5.


De zes grote illusies volgens Mo Gawdat

Er zijn zes grote illusies die je in staat van verwarring houden. Dit zijn de gedachte-illusie, de zelfillusie, de kennis-illusie, de tijdillusie, de controle-illusie en de angstillusie.

Wat te doen?
Gedachte-illusie Het stemmetje in ons hoofd maakt ons ongelukkig. Richt je daarom op zaken om je heen en mediteer.
Zelfillusie Wat je overkomt heeft niets met jou persoonlijk te maken. Het is de manier waarop dingen gaan.
Kennis-illusie Onze kennis is nooit volledig. Stop met het zoeken van verklaringen.
Tijdillusie Het verleden kan niet veranderd worden en de toekomst is onvoorspelbaar. Richt je aandacht op het heden.
Controle-illusie De enige echte controle die je hebt is over je daden en houding.
Angstillusie Bedenk wat kan je maximaal gebeuren? Zie je wel dat vaak heel erg meevalt.

De zeven blinde vlekken volgens Mo Gawdat

Vervolgens hebben we zeven blinde vlekken. Die vlekken vervormen onze blik op het werkelijkheid.

De blinde vlekken zijn: filters, aannames, voorspellingen, herinneringen, oordelen, emoties en overdrijving. Het voorgaande zijn trucs van je brein om te overleven.

Ze vervormen de wereld om je heen en lange tijd geleden waren ze zinvol, maar nu niet meer.

Sterker nog, de neiging van stemmetje in je hoofd om alles te bekritiseren en te klagen, maakt je ongelukkig. Leer je brein daarom de waarheid te vertellen, de gehele waarheid en niets dan de waarheid.


De vijf ultieme waarheden volgens Mo Gawdat

Als laatste zijn er zijn vijf ultieme waarheden die we moeten vasthouden om geluk te behouden. Volgens de auteur zijn dit dingen die ‘echt’ zijn, namelijk nu, verandering, liefde, dood en ontwerp.

Er valt niet te ontsnappen aan het nu en aan verandering, dus je kunt het beste in het nu leven en niet al te onrealistische verwachtingen hebben.

De belangrijkste ultieme waarheden is onvoorwaardelijke liefde, want volgens Gawdat: ‘Liefde is nooit verspild. Hou van alles en iedereen, dus ook van jezelf.’


Website: www.solveforhappy.com


Mo Gawdat legt het zelf zo uit: