Slechtste mensen aller tijden, de top 25 met Himmler op één


Top 10 Slechtste mensen aller tijden


10. Idi Amin

(Koboko, ca. 1923-1928 – Djedda, 16 augustus 2003)

Idi Amin
Idi Amin

Amin was van 1971 tot 1979 dictator in Oeganda. Zijn regeringstijd is één van de bloedigste in de moderne Afrikaanse geschiedenis. Hij droeg de bijnaam slachter van Afrika.

Amin laat bijna al zijn tegenstanders vermoorden.  In 1972 geeft hij opdracht alle Aziaten het land uit te zetten. Groeperingen als homo’s, journalisten en studenten zijn tijdens zijn moorddadige bewind massaal gedood.

De schattingen lopen uiteen van 100.000 tot 500.000 dodelijke slachtoffers tijdens zijn periode als dictator.


9. Dr. H. H. Holmes

(Gilmanton, New Hampshire, 16 mei 1861 – Philadelphia, Pennsylvania, 7 mei 1896)

Dr. H. H. Holmes
Dr. H. H. Holmes

Holmes was een van de eerste gedocumenteerde seriemoordenaars in de moderne betekenis van de term. In Chicago, tijdens de wereldtentoonstelling van 1893, opent Holmes het World’s Fair Hotel. Hij heeft het ontworpen en gebouwd met als specifiek doel er moorden in te kunnen plegen.

Uiteindelijk bekent Holmes 27 moorden, waarvan er negen zijn bevestigd. Het werkelijke aantal door Holmes gepleegde moorden zou wel zo’n 200 kunnen zijn.


8. Vlad de Spietser

(Sighișoara, november/december 1431 – Boekarest, december 1476)

Vlad de Spietser
Vlad de Spietser

Tijdens zijn regeerperioden verzette hij zich sterk tegen de Turken en de uitbreiding van het Ottomaanse Rijk. Vlad was een uiterst bloeddorstig heerser.

Hij was berucht voor het spietsen van mensen, een gewoonte waaraan hij zijn bijnaam ‘Țepeș’ (‘spietser’) te danken heeft. Hij is hoogstwaarschijnlijk de historische figuur waaraan Bram Stoker de naam van de romanfiguur Dracula ontleende.


7. Judas Iskariot

(overleden circa 29-33)

Judas Iskariot krijgt zijn dertig zilverlingen
Judas Iskariot krijgt zijn dertig zilverlingen

Judas was volgens het Nieuwe Testament een van de twaalf discipelen van Jezus. Judas Iskariot was degene die Jezus heeft ‘overgeleverd’ aan de Romeinse autoriteiten. Na zijn verraad is Jezus gekruisigd.

Na Jezus’ overlevering aan de Romeinse stadhouder Pilatus kreeg Judas grote spijt over zijn daad. Hij ging naar de priesters en zei dat hij gezondigd had en onschuldig bloed had verraden; hij wilde de beloning teruggeven, maar ze draaiden zich om. Daarop smeet hij het geld op de tempelvloer, liep weg en hing zichzelf op.


6. Pol Pot

(Khett Kampong Thum, 19 mei 1925 – Anlong Veng, 15 april 1998)

Pol Pot
Pol Pot

Saloth Sar, beter bekend als Pol Pot, was een Cambodjaanse maoïstische revolutionair. Hij leidde de Rode Khmer van 1963 tot zijn dood in 1998. Van 1975 tot 1979 was hij de premier van Democratisch Kampuchea. Pol Pot werd leider van Cambodja op 17 april 1975.

Tijdens zijn heerschappij stelde hij het agrarisch socialisme in. Hiervoor dwong hij stadsbewoners te verhuizen naar het platteland. Zij moesten op collectieve boerderijen werken en dwangarbeid te verrichten.

Het van dwangarbeid, ondervoeding, slechte medische zorg en executies zorgde voor de dood van ongeveer 21 procent van de Cambodjaanse bevolking. In totaal zijn naar schatting twee tot vier miljoen mensen gestorven onder zijn leiderschap.