Snelste vogels ter wereld – Top 10 met tekst & afbeeldingen

0
Snelste vogels ter wereld - De nr. 1: Stekelstaartgierzwaluw
Snelste vogels ter wereld - De nr. 1: Stekelstaartgierzwaluw

Snelste vogels ter wereld

Vogels kunnen snel heel snel, zie bijvoorbeeld hier ->>> de snelste dieren ter wereld. De valk staat hier niet tussen. Dit zijn de snelle vogels die deze snelheid ook zelf voortbrengen. Lees meer…


Lees hier ->>> mee over vogels op deze website.


Top 10 – Snelste vogels ter wereld


=9. Pijlstaart – 105 Kilometer per uur

Pijlstaart
Pijlstaart

De pijlstaart is een uitgesproken trekvogel die ’s winters ver naar het zuiden trekt, tot aan de evenaar. Buiten het broedseizoen komt de pijlstaart vaak voor in grote gemengde groepen met andere eenden.


=9. Wilde eend – 105 Kilometer per uur

Wilde eend
Wilde eend

Gemiddeld wordt een wilde eend vijftien jaar oud. De oudst bekende wilde eend werd negenentwintig jaar. De wilde eend is de stamouder van de gedomesticeerde tamme eend, die waarschijnlijk voor het jaar 1000 in Zuidoost-Azië gedomesticeerd is. Deze soort is veelvoorkomend in de gematigde en subtropische wateren in Noord-Amerika, Azië en Europa.


Zie hier de top 10 meest getelde vogels in Nederland 2022.


8. Wintertaling – 109 Kilometer per uur

Wintertaling
Wintertaling

De wintertaling is een vogel uit de familie van Anatidae (zwanen, ganzen, grondel- en zwemeenden). Deze eend komt voor in een groot deel van Europa en Azië. In de noordelijke delen is het een trekvogel die overwintert in de tropen.


7. Eidereend – 113 Kilometer per uur

 Eidereend
Eidereend

Een volwassen exemplaar is ongeveer 60 centimeter groot en is daarmee groter dan de wilde eend. Het mannetje is opvallend zwart-wit gekleurd met een groene vlek op het achterhoofd en een witroze borst. Het vrouwtje is bruin met zwarte streping.


6. Grote tafeleend – 116 Kilometer per uur

Grote tafeleend
Grote tafeleend

De grote tafeleend, in het Nederlands ook vaak Canvasback genoemd, is de grote neef van de Europese tafeleend. Het zijn vriendelijke eenden.

Ze broeden op de moerassen van Noord-Amerika in een nest van plantendelen. Grote tafeleenden zijn niet hun leven bij elkaar maar zoeken elke winter nieuwe partners.


Top 5 – Snelste vogels ter wereld


5. Pijlstaartgierzwaluw – 124 Kilometer per uur

Pijlstaartgierzwaluw
Pijlstaartgierzwaluw

De pijlstaartgierzwaluw of kaffergierzwaluw is een vogel uit de familie van de gierzwaluwen. Deze soort komt voor op het zuidelijk Iberisch Schiereiland, centraal Marokko en Afrika bezuiden de Sahara.


4. Middelste zaagbek – 129 Kilometer per uur

Middelste zaagbek
Middelste zaagbek

Deze zaagbek heeft een stekelige kuif en een lange, dunne rode snavel met randen waarop klein tandjes zitten. Het volwassen mannetje heeft een donkerblauw-zwarte kop met een groene glans, een witte hals met een roestbruine borst.

Hij is zwart op de rug en wit van onder. Het volwassen vrouwtje heeft een roestbruine kop en een grijsachtig achterlijf. Middelste zaagbekken komen als broedvogel voor in zoetwatermeren en rivieren in noordelijk Noord-Amerika, Groenland, Europa en Azië.


Zie hier de Top 10 meest bijzondere dieren te zien in India.


Top 3 – Snelste vogels ter wereld


3. Spoorwiekgans – 142 Kilometer per uur

Spoorwiekgans
Spoorwiekgans

De Spoorwiekgans komt wijdverbreid voor in Afrika. De vogel leeft in rietvelden, onder struikgewas en in holle bomen.


2. Fregatvogel – 153 Kilometer per uur

Fregatvogel
Fregatvogel

De fregatvogeldie komt voor in alle tropische en subtropische oceanen. Fregatvogels kunnen wekenlang zweven op windstromingen en brengen het grootste deel van de dag door tijdens de vlucht op jacht naar voedsel en slapen ’s nachts op bomen of kliffen.


1. Stekelstaartgierzwaluw – 171 Kilometer per uur

Snelste vogels ter wereld - De nr. 1: Stekelstaartgierzwaluw
Snelste vogels ter wereld – De nr. 1: Stekelstaartgierzwaluw

De stekelstaartgierzwaluw heeft een spanwijdte van gemiddeld 50 cm. De grootte varieert tussen 19 cm en 21,5 cm.

Hij lijkt op een gewone gierzwaluw, maar is compacter, met een kort lichaam en een snelle vlucht. Deze soort komt voor in Centraal-Azië en Zuid-Siberië broedt en in Australië overwintert.