Top 10 Afrikaanse landen met de meeste schulden 2023

0
Eritrea - Top 10 Afrikaanse landen met de meeste schulden 2023
Eritrea - Top 10 Afrikaanse landen met de meeste schulden 2023

Afrikaanse landen met de meeste schulden 2023

De onderstaande lijst, verstrekt door Trading Economics.

Trading Economics is een dataplatform dat gedetailleerde gegevens levert voor 196 landen, inclusief historische gegevens en prognoses voor meer dan 20 miljoen economische indicatoren, valutakoersen, aandelenindices, staatsobligatierendementen en grondstoffenprijzen.

Zij presenteerde de Afrikaanse landen met de hoogste schuldquote. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over Afrika op deze website.


Top 10 Afrikaanse landen met de meeste schulden 2023

Schuld op basis van BBP-ratio
Stand van zaken: december 2022
Bron: www.africa.businessinsider.com


De schuldquote, gemeten als een percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP), is een cruciale economische indicator. Deze biedt inzicht biedt in de begrotingsgezondheid en economische stabiliteit van een land.

De indicator als een maatstaf om te beoordelen hoe effectief een land zijn schuldenlast kan dragen in verhouding tot de omvang van zijn economie.

Over het algemeen wordt een lage schuldquote beschouwd als een teken van economische stabiliteit. Wanneer de schuld van een land aanzienlijk kleiner is dan het bbp, geeft dit aan dat de economie voldoende inkomsten genereert om aan zijn schuldverplichtingen te voldoen.

Aan de andere kant kan een hoge schuldquote erop wijzen dat het land mogelijk moeite heeft om zijn schulden terug te betalen.

Bij het nemen van investeringsbeslissingen houden mondiale investeerders vaak rekening met de schuldquote van een land. Een lagere schuldquote is aantrekkelijk voor beleggers, omdat dit duidt op een lager risico op wanbetaling, wat kan resulteren in lagere rentetarieven op staatsobligaties.


10. Marokko – 71,6%


9. Senegal – 75%


Zie hier de Top 10 Afrikaanse landen met meeste buitenlandse investeringen 2023.


8. Gambia – 80,8%


7. Egypte – 87,2%


Zie hier de Top 10 Afrikaanse landen met de hoogste inflatie, halverwege 2023.


6. Ghana – 88,8%


5. Sierra Leone – 98,8%


4. Republiek Congo – 99,57%


Zie hier de Top 10 gelukkigste landen in Afrika 2022.


3. Mozambique – 101%

Mozambique is een van de armste en meest onderontwikkelde landen ter wereld, ook al bedroeg de gemiddelde jaarlijkse BBP-groei tussen 1994 en 2006 ongeveer 8%.

Het IMF classificeert Mozambique als een arm land met zware schulden. In een onderzoek uit 2006 zei driekwart van de Mozambikanen dat hun economische positie de afgelopen vijf jaar gelijk was gebleven of verslechterd.


Zie hier de Top 10 Afrikaanse landen met de beste digitale levenskwaliteit in 2023.


2. Kaapverdië – 127%

Kaapverdië heeft weinig natuurlijke hulpbronnen. Slechts vijf van de tien belangrijkste eilanden (Santiago, Santo Antão, São Nicolau, Fogo en Brava) ondersteunen normaal gesproken een aanzienlijke landbouwproductie.

Meer dan 90% van al het voedsel dat in Kaapverdië wordt geconsumeerd, wordt geïmporteerd. Minerale hulpbronnen zijn onder meer zout, puzzolana (een vulkanisch gesteente dat wordt gebruikt bij de productie van cement) en kalksteen.


1. Eritrea – 164%

De reële BBP-groei vertraagde in Eritrea van 2,5% in 2021 naar naar schatting 2,3% in 2022. Dit deels als gevolg van de impact van de Russische invasie in Oekraïne op de energie-, kunstmest- en voedselprijzen.

Rusland en Oekraïne zijn goed voor bijna 100% van de tarwe-import van Eritrea, en olie vertegenwoordigt 71% van het energieverbruik van het land. Andere factoren zijn onder meer de effecten van COVID-19 op waardeketens, klimaatschokken en het conflict in Noord-Ethiopië.


Top 10 Afrikaanse landen met de meeste schulden 2023

  1. Eritrea – 164%
  2. Kaapverdië – 127%
  3. Mozambique – 101%
  4. Republiek Congo – 99,57%
  5. Sierra Leone – 98,8%
  6. Ghana – 88,8%
  7. Egypte – 87,2%
  8. Gambia – 80,8%
  9. Senegal – 75%
  10. Marokko – 71,6%

Geef een reactie