, , , , ,

Top 10 belangrijkste Franse uitvindingen aller tijden

Top 10 belangrijkste Franse uitvindingen aller tijden

Of het de grootse en belangrijkste uitvindingen die in Frankrijk zijn gedaan is natuurlijk maar de vraag.

Maar het zijn sowieso tien opmerkelijke uitvindingen die we vandaag de dag nog steeds om ons heen zien en volop gebruiken. Lees en zie hieronder meer over de grootste Franse uitvindingen aller tijden…


Lees hier ->>> meer over Frankrijk op deze website…


Top 10 belangrijkste Franse uitvindingen aller tijden


1. De parachute

Het woord parachute is in 1824 gevormd door de uitvinder ervan, de Franse ballonvaarder François Blanchard.

Hij zou het woord gevormd hebben uit het voorvoegsel para-, dat “bescherming tegen” uitdrukt en afgeleid is van het Italiaanse parare , mogelijk via de gebiedende wijs para, en / of van het Latijnse parare en het Franse chute / val.

De parachute - Top 10 belangrijkste Franse uitvindingen

De parachute


2. Het woord entrepreneur / ondernemerschap

French economist Jean-Baptiste Say die het word entrepreneur vorm en inhoud gaf. Say: “it was entrepreneurs who sought out inefficient uses of resources and capital and moved them into more productive, higher yield areas”.

Oftewel: kansen zoeken, winst maken en dan weer nieuwe markten zoeken met nieuwe kansen…


Zie hier de Top 10 meest regenachtige Franse steden.


3. De stethoscoop

De eerste stethoscoop is beschreven door de Fransman René Laennec die volgens de overlevering een koker van opgerold papier gebruikte om naar de hartslag van een mollige dame te luisteren.

Hij vond het niet kies om zijn oor tegen haar boezem te vlijen, wat tot op dat moment de methode was om geluiden in het lichaam van de patiënt gewaar te worden.

Stethoscoop uit de 19de eeuw

Stethoscoop uit de 19de eeuw


4. Het fototoestel

Niépce wordt beschouwd als één van de uitvinders van de fotografie. Hij begon in 1793 te experimenteren met processen om optische foto’s te verkrijgen. Deze waren gericht op het ontwikkelen van een procedé om met behulp van een camera een etsplaat te kunnen maken.

Bij zijn eerste pogingen lukte het al om foto’s te maken, maar deze verbleekten al heel snel. Bekend is dat hij in 1822 zijn eerste foto produceert dankzij een stof die hij ontdekt (Syrisch asfalt) die weliswaar oplosbaar is in terpentijn, maar na lange belichting niet meer oplosbaar is.

Zo ontstond in 1826 een foto, genomen vanuit het venster van zijn werkkamer, met een belichtingstijd van acht uur. Lange tijd werd gedacht dat dit de oudste nog bestaande foto van Niépce is.

In 2002 werd echter een nog oudere foto ontdekt. Voor deze foto uit 1825 had Niépce een 17e-eeuwse gravure gefotografeerd die een jonge stalknecht met een paard aan een leidsel toont. Deze foto is aangekocht door de Bibliothèque nationale de France voor 450 duizend euro.

Camera van Niépce 1820-1839

Camera van Niépce 1820-1839


5. Aspirine

In 1763 beschreef de Engelse predikant Edmund Stone de pijnstillende en koortsverlagende werking van extracten van de wilgenbast.

In 1825 probeerde Francesco Fontana in Italië het extract te zuiveren, evenals Johann Andreas Buchner die hetzelfde in 1828 probeerde.

Het was echter de Fransman Henri Leroux die in 1829 als eerste de werkzame stof salicine, uit het extract in zuivere vorm isoleerde.


6. Pasteuriseren

Pasteuriseren is een proces in de voedselindustrie dat schadelijke bacteriën in aan bederf onderhevige voedselproducten vernietigt door het voedsel kort te verhitten, zonder het product teveel te veranderen. Het proces is vernoemd naar de uitvinder, Louis Pasteur.

Pasteur en Claude Bernard voerden de eerste pasteurisatie uit op 20 april 1862. Een afgeleide term is hogedrukpasteurisatie, waarbij het product onder extreem hoge druk wordt gebracht, maar niet verhit.


7. Cinema

Het woord cinema verwijst naar de celluloidstrip waarop vroeger films werden vastgelegd. Primitieve manieren om bewegende beelden te vertonen werden in de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkeld.

De geboorte van de film als publiek vermaak is echter heel duidelijk op één dag te vieren: op 22 maart 1895 vertoonden de gebroeders Lumière in Parijs hun eerste film, La Sortie de l’usine Lumière à Lyon.

Op 28 december 1895 vertoonden ze in het Salon indien du Grand Café in dezelfde stad een reeks van tien korte films tegen betaling, wat het de eerste commerciële filmvertoning ooit maakte.


8. De baguette

Stokbrood is de Nederlandse naam voor de Franse broodsoort baguette (letterlijk “stokje”). Het stokbrood dateert uit de 19e eeuw. De bereidingswijze van dit brood komt uit Oostenrijk. Daarom wordt baguette in Frankrijk door de bakkers ook wel ‘Weens brood’ genoemd.

De baguette

De baguette


9. De keukenmachine

Dit is een uitvinding van cateraar Pierre Verdun uit 1960. Dit zodat hij lekker snel en elektrisch zijn waar kon snijden en opdienen.

De keukenmachine

De keukenmachine


10. De telefooncamera

De eerste telefoon met een camera was de Sharp J-SH04. Deze telefoon verscheen in november 2000 in Japan. De 0,1 megapixelcamera was in staat om foto’s te schieten met 110.000 pixels. De J-SH04 was tevens het eerste toestel met een kleurendisplay (256 kleuren).

Op de foto hierboven zie je trouwens de eerste foto die via de mobiele telefoon is gedeeld. De foto werd op 11 juni 1997 gemaakt met een normale camera en vervolgens via telefoon verzonden naar 2.000 contactpersonen. Op de foto is de dochter van Philippe Kahn te zien.

Bron: www.scientias.nl

Eerste foto met telefoon

Eerste foto met telefoon


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie