Top 10 beste boeken over grote denkers volgens The Guardian

0
Beste boeken over grote denkers
Beste boeken over grote denkers

Beste boeken over grote denkers volgens The Guardian

Zie hier wat boeken over de ‘groten der aarde’. Mensen die wereld om hen heen met hun gedachten hebben beïnvloedt en mede hebben vorm gegeven. Ze worden beschreven door mensen die de pen met bovenmatige kwaliteit kunnen beroeren. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over boeken en hier ->>> meer over filosofie op deze website.


Top 10 – Beste boeken over grote denkers


10. War Diaries – Jean-Paul Sartre

9. Angela Davis: An Autobiography – Angela Davis

8. At the Existentialist Cafe – Sarah Bakewell


Zie hier de Top 70 beste biografieën aller tijden.


7. Georges Perec: A Life in Words – David Bellos

6. Frantz Fanon: A Biography – David Macey

5. Simone de Beauvoir: The Making of an Intellectual Woman – Toril Moi

4. Kant: A Biography – Manfred Kuehn


Zie hier de beste geschiedenisboeken 2022.


3. At Home with André and Simone Weil – Sylvie Weil

‘Het is volkomen onjuist om te geloven dat de doden voor altijd verdwenen zijn en nooit meer terugkeren om met de levenden te praten. Ze keren terug om de hele tijd met de levenden te praten; het is inderdaad hun hoofdactiviteit.’

Zo schrijft Sylvie Weil in deze verhelderende memoires, waarin lezers de stemmen kunnen horen van haar beroemde filosoof tante Simone en wiskundige vader André.

Simone Weil, geboren in een vrijdenkende joodse familie in Frankrijk in 1909, was één van de meest originele filosofen van de twintigste eeuw.

Ze beïnvloedde Albert Camus, TS Eliot, Simone de Beauvoir, paus Johannes XXIII, Czeslaw Milosz en Susan Sontag. Weil vocht voor de rechten van arbeiders en later voor de Spaanse Republikeinse zaak.

Vóór haar dood op vierendertigjarige leeftijd wendde Simone Weil zich steeds meer tot mystiek en religie, vooral het rooms-katholicisme. Hierbij onderzocht ze thema’s als opoffering, ascese en de deugden van handenarbeid.

Ze bekeerde zich echter nooit, en Sylvie Weil schrijft vanuit een Joods perspectief, met de nadruk op Simones Joodse erfgoed.

Aan de hand van niet eerder gepubliceerde familiecorrespondentie en gesprekken schildert Sylvie Weil het meest levendige privéportret van haar tante in druk.

Het boek belicht de relatie van Simone met anderen, vooral met haar broer André. Liefdevol en onverschillig, aanhankelijk en indringend.


2. Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius – Ray Monk

Met zijn scherpe denken veranderde Ludwig Wittgenstein (1889-1951) de koers van de twintigste eeuw voorgoed. Dat laat de Britse filosoof Ray Monk zien in zijn veel geprezen biografie, die inmiddels de status van een klassieker heeft.

Monk bestudeerde hiervoor niet alleen de geschriften en correspondentie van Wittgenstein; hij sprak ook met zijn vrienden, familie en studenten. Een fascinerend portret van een onontkoombaar denker.


1. St Augustine – Rebecca West

Cicely Isabel Fairfield, bekend onder haar pseudoniem Rebecca West, of Dame Rebecca West, was een Engelse auteur, journalist, literair criticus en reisschrijver.

West was toegewijd aan feministische en liberale principes en was een van de belangrijkste openbare intellectuelen van de twintigste eeuw.

Ze recenseerde boeken voor The Times, de New York Herald Tribune, de Sunday Telegraph en de New Republic. Haar belangrijkste werken zijn onder andere Black Lamb en Grey Falcon (1941), over de geschiedenis en cultuur van Joegoslavië.

Verder schreef ze onder andere Een trein met poeder (1955), haar verslag van de processen in Neurenberg, oorspronkelijk gepubliceerd in The New Yorker en De betekenis van verraad, een studie van de Tweede Wereldoorlog en communistische verraders.

Verder schreef ze The Return of the Soldier, een modernistische roman uit de Eerste Wereldoorlog; en de “Aubrey-trilogie” van autobiografische romans, The Fountain Overflows, This Real Night en Cousin Rosamund.

Time noemde haar ‘onbetwistbaar de nummer één vrouwelijke schrijver ter wereld’ in 1947.


Zie hier de 100 bijzondere boeken 2021 volgens The New York Times Book Review.


Top 10 – Beste boeken over grote denkers

  1. St Augustine – Rebecca West
  2. Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius – Ray Monk
  3. At Home with André and Simone Weil – Sylvie Weil
  4. Kant: A Biography – Manfred Kuehn
  5. Simone de Beauvoir: The Making of an Intellectual Woman – Toril Moi
  6. Frantz Fanon: A Biography – David Macey
  7. Georges Perec: A Life in Words – David Bellos
  8. At the Existentialist Cafe – Sarah Bakewell
  9. Angela Davis: An Autobiography – Angela Davis
  10. War Diaries – Jean-Paul Sartre

Geef een reactie