Top 10 beste boeken over het menselijke bewustzijn volgens The Guardian

0
The Matter With Things - Iain McGilchrist - Beste boeken over het menselijke bewustzijn
The Matter With Things - Iain McGilchrist - Beste boeken over het menselijke bewustzijn

Beste boeken over het menselijke bewustzijn

The Guardian leert ons lezen wat er belangrijk is. lees dus meer over het (on-)begrip van ons bewustzijn.


Lees hier ->>> meer over boeken op deze website.


Top 10 beste boeken over het menselijke bewustzijn volgens The Guardian

Bron: www.theguardian.com


10. The Doors of Perception – Aldous Huxley

De Deuren der Waarneming (originele Engelse titel : The Doors of Perception) is een boek van Aldous Huxley waarin hij ervaringen met mescaline beschrijft.

Mescaline is het hoofdbestanddeel van de psychedelische peyote-cactus, die al duizenden jaren lang wordt gebruikt bij de religieuze ceremonieën van de Amerikaanse Indianen.

De titel is afkomstig van William Blakes gedicht The Marriage of Heaven and Hell (Het Huwelijk van Hemel en Hel).

‘Als de deuren der waarneming werden gereinigd, zou alles zich aan de mens vertonen zoals het is, oneindig. Want de mens heeft zichzelf zolang opgesloten, totdat hij alle dingen ziet door de smalle spleten van zijn spelonk.’

Het boek heeft de vorm van Huxleys herinneringen aan een mescaline-trip, die een hele middag bestreek. Huxley roept de door hem ervaren inzichten weer op, die uiteenlopen van ‘zuiver esthetisch’ tot ‘sacramenteel.’

Hij verwerkt daarin ook latere beschouwingen over de ervaring en de betekenis daarvan voor kunst en religie.

Koopt


Zie hier het beste Nederlandse boek sinds 1995.


9. Beyond Words – Carl Safina

Een gerespecteerde natuurbeschermer neemt lezers mee over de hele wereld waar hij het leven van dieren verkent. hierbij concentreert hij zich op hun diepgaande vermogen tot waarnemen, denken en voelen. Dit geeft een doordacht onderzoek naar hoe dieren werkelijk denken en voelen.

Koopt


8. Breaking Convention: Essays on Psychedelic Consciousness – David Luke Dave King

Deze verzameling van 22 originele essays doorsnijdt een breed scala aan disciplines om empirische, mystieke, imaginaire, hermeneutische, queer, fenomenologische en parapsychologische perspectieven te bieden op de verkenning van psychedelica, waarbij wetenschappelijke debatten over MDMA, manifesten en beleidsuitdagingen aan bod komen.


Zie hier de top 25 meest invloedrijke managementboeken ooit.


7. Consciousness: A Very Short Introduction – Susan Blackmore

Bewustzijn: een zeer korte inleiding daagt lezers uit om belangrijke concepten zoals persoonlijkheid, vrije wil en de ziel te heroverwegen. Hoe kan een fysiek brein onze ervaring van de wereld creëren? Wat creëert onze identiteit?

Hebben we echt een vrije wil? Zou het bewustzijn zelf een illusie kunnen zijn? Spannende nieuwe ontwikkelingen in de hersenwetenschap openen deze debatten, en het veld is nu uitgebreid met biologen, neurowetenschappers, psychologen en filosofen.

Dit boek verduidelijkt de mogelijk verwarrende argumenten en beschrijft duidelijk de belangrijkste theorieën, met illustraties en levendige cartoons om de experimenten te helpen verklaren.

Koopt


6. Nine-Headed Dragon River – Peter Matthiessen

Het verslag van romanschrijver Peter Matthiessen van zijn reis naar het hart van de Amerikaanse en Japanse zen. Hij beschrijft op meesterlijke wijze zijn zoektocht naar spirituele wortels. Dit terwijl hij spirituele en historische verhalen combineert met het lyrische van de natuurlijke wereld.

Koopt


Antwoord op de vraag: Wat zijn de beste boeken volgens de Fransen? De Top van de 20ste eeuw


5. Modern Man in Search of a Soul – Carl Jung

Door velen beschouwd als een van de belangrijkste boeken op het gebied van psychologie, is de moderne mens op zoek naar een ziel een uitgebreide inleiding tot het denken van Carl Gustav Jung.

In dit boek onderzoekt Jung enkele van de meest omstreden en cruciale gebieden op het gebied van analytische psychologie, waaronder droomanalyse, het primitieve onbewuste en de relatie tussen psychologie en religie.

Daarnaast kijkt Jung naar de verschillen tussen zijn theorieën en die van Sigmund Freud, wat een waardevolle basis vormt voor iedereen die geïnteresseerd is in de grondbeginselen van de psychoanalyse.

Koopt


4. The Hidden Spring – Mark Solms

Het idee alleen al dat er een oplossing nabij is, lijkt misschien onzinnig. Is bewustzijn niet ongrijpbaar, buiten het bereik van de wetenschap? Toch laat Mark Solms zien hoe misplaatste angsten en veronderstellingen de ware aard ervan hebben verhuld.

Houd je aan de medische feiten, let goed op de griezelige getuigenissen van honderden neurochirurgische patiënten, en een weg langs onze obstakels openbaart zich.

Koopt


Zie hier de top 100 best verkochte boeken 2018 in Nederland.


3. The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind – Julian Jaynes

De kern van dit klassieke, baanbrekende boek is Jaynes’ controversiële stelling dat het menselijk bewustzijn niet ver terug in de evolutie van dieren begon, maar een aangeleerd proces is dat pas 3000 jaar geleden tot stand kwam en zich nog steeds ontwikkelt.

Koopt


2. Scatterlings – Martin Shaw

Scatterlings neemt ons ook mee op een wonder door de wilde randen van de Britse cultuur, een verhaal van geheime geschiedenissen: van de oude verhalen van de bardische scholen tot middeleeuwse droompoëzie, van de sluwe man tot dierlijke roepwoorden, tot Arabische en steppe Iraanse invloed op het Engelse dialect.

Tijdens zijn verbazingwekkende reis onthult Shaw ons dat als je diep genoeg in de lokale bevolking kijkt, je de nomade vindt, en als je diep genoeg in de nomade kijkt, vind je de lokale.

Koopt


Zie hier de top 10 beste non-fictie boeken 2019 volgens Time


1. The Matter With Things – Iain McGilchrist

In dit zeer welbespraakte, nuchtere en doordachte boek vertelt dr. David Galler verhalen over leven en dood vanuit zijn functie als hoofd van de intensive care van een druk stadsziekenhuis.

Door zijn eigen persoonlijke verhalen te weven, inclusief de dood van zijn ouders, schetst David een aantal hoofdstukken rond belangrijke organen zoals het hart, de hersenen en de nieren. Hierbij spreekt hij over de fysieke aard, emotionele en holistische belang van de verschillende organen.

Koopt.


Top 10 beste boeken over het menselijke bewustzijn volgens The Guardian

  1. The Matter With Things – Iain McGilchrist
  2. Scatterlings – Martin Shaw
  3. The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind – Julian Jaynes
  4. The Hidden Spring – Mark Solms
  5. Modern Man in Search of a Soul – Carl Jung
  6. Nine-Headed Dragon River – Peter Matthiessen
  7. Consciousness: A Very Short Introduction – Susan Blackmore
  8. Breaking Convention: Essays on Psychedelic Consciousness
  9. Beyond Words – Carl Safina
  10. The Doors of Perception – Aldous Huxley

Geef een reactie