Top 10 Dodelijkste vleesetende dinosaurussen

0
Dodelijkste vleesetende dinosaurussen
Dodelijkste vleesetende dinosaurussen

Dodelijkste vleesetende dinosaurussen

Dodelijk, heel dodelijk konden deze dinosauriërs zijn. We kennen ze van de films, maar ze hebben ook echt hier op aarde rond gelopen. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over dieren op deze website.


Top 10 – Dodelijkste vleesetende dinosaurussen


10. Saurophaganax Maximus

Saurophaganax maximus
Saurophaganax Maximus

Onze Saurophaganax is een zeer grote theropode. Het beestje moet een lengte hebben gehad van zo’n veertien of vijftien meter.


9. Velociraptor Mongoliensis

Velociraptor
Velociraptor

De Velociraptor is een geslacht van vleesetende theropode dinosauriërs. Ze leefden tijdens het Late Krijt, ongeveer 75 miljoen jaar geleden, leefde in het gebied van het huidige Mongolië.

Velociraptor was een klein roofdier van ruim twee meter lang. Hij leek erg op een vogel. Hij liep op zijn achterpoten, was warmbloedig en bevederd en had een soort vleugels. Anders dan de meeste vogels had hij tanden in zijn bek en een lange staart.


8. Acrocanthosaurus Atokensis

Acrocanthosaurus
Acrocanthosaurus

De Acrocanthosaurus is een gigantische theropode, maar iets kleiner dan, de overigens niet nauw verwante, Tyrannosaurus. De lengte van het holotype is geschat op 990 centimeter. Het paratype is geschat op 1129 centimeter.

NCSM 14345 is in 2000 geschat op een lengte van 11,5 meter bij een gewicht van 2,4 ton. Het gewicht van specimen SMU 74646 is geschat op 1969 kilogram. Sommige schattingen zijn echter veel hoger. In 2009 kwam een studie die gebruikmaakte van een driedimensionale computermodel uit op 6117 kilogram.


7. Utahraptor Ostrommaysorum

Utahraptor
Utahraptor

De Utahraptor had als meest opvallende kenmerk dat hij een reuzenvorm was onder zijn verwanten. De laatste werden meestal niet langer werden dan anderhalf à twee meter. Hij werd minstens een vijf meter lang maar sommige beenderen wijzen op dubbel die lengte.

De Utahraptor was een tweevoetig roofdier, warmbloedig en bevederd met een lange stijve staart waarmee hij zijn evenwicht kon bewaren. Aan de tweede teen van de voet droeg hij een enorme sikkelklauw waarmee hij diepe wonden kon toebrengen. Daarmee kon hij prooien doden die groter waren dan hijzelf en zo stond hij vrij hoog in de voedselketen.


6. Tarbosaurus Bataar

Tarbosaurus Bataar
Tarbosaurus Bataar

De Tarbosaurus is een reusachtige tweevoetige roofsauriër. De meeste gevonden exemplaren zijn van jonge of jongvolwassen dieren die tot een kleine tien meter en een gewicht van vier ton zijn uitgegroeid. Het holotype is echter een stuk groter en benadert de grootste complete skeletten van Tyrannosaurus in omvang.

Carpenter en Olshevsky schatten de totale lengte zelfs op vijftien meter, een van de redenen voor de laatste om van een apart geslacht Jenghizkhan te spreken. Tegenwoordig wordt dit exemplaar wat kleiner ingeschat op 12,4 meter en een gewicht van vijf ton.


Top 5 – Dodelijkste vleesetende dinosaurussen


5. Rajasaurus Narmadensis

Rajasaurus Narmadensis
Rajasaurus Narmadensis

De Rajasaurus was een grote roofsauriër die misschien wel tegen de elf meter lang en vier ton zwaar kon worden. Hij liep op twee stevige, niet al te lange, achterpoten. Zijn kop, met bovenop een enkele omhoogstekende hoorn, was tamelijk kort maar wel erg hoog met hecht verbonden schedelbeenderen. Rajasaurus joeg op grote en langzame plantenetende sauropoden door zich met zijn brede muil in hun lichaam vast te bijten om er dan met een wrikkende beweging van zijn nek en romp een homp vlees uit te scheuren.


4. Carcharodontosaurus Saharicus

Carcharodontosaurus Saharicus
Carcharodontosaurus Saharicus

De Carcharodontosaurus saharicus is een reusachtige theropode, een van de grootste die bekend zijn. In 1995 stelde Sereno dat het neotype, de nieuwe schedel, een lengte had van 156 centimeter. Hier is echter kritiek op gekomen: latere schattingen komen uit op 142 centimeter, vooral door een inkorting van de snuit. De lichaamslengte is door Michael Mortimer geschat op 12,79 meter; G.S. Paul hield het in 2010 op ruwweg twaalf meter, bij een gewicht van zes ton. C. iguidensis zou volgens Paul tien meter lang zijn en vier ton zwaar


Top 3 – Dodelijkste vleesetende dinosaurussen


3. Giganotosaurus Carolinii

Giganotosaurus Carolinii
Giganotosaurus Carolinii

De Giganotosaurus was een reusachtige roofsauriër die ruim dertien meter lang kon worden en zeven ton zwaar. Zijn voorpoten waren vermoedelijk erg klein. Zijn lange romp werd in evenwicht gehouden door een horizontale staart terwijl hij op zijn achterpoten liep. Ook die waren niet zo groot omdat Giganotosaurus joeg op nogal langzame sauropoden als Andesaurus. Die viel hij aan met zijn zeer grote kop die voorzien was van langwerpige kaken en scherpe tanden om lange snijwonden toe te brengen.


2. Spinosaurus Aegyptiacus

Spinosaurus Aegyptiacus
Spinosaurus Aegyptiacus

Fossiele resten zijn in 1912 ontdekt en in 1915 benoemd met de naam Spinosaurus aegyptiacus. Slechts een gedeelte van het skelet is bekend, zodat niet precies is vast te stellen hoe deze soort eruitzag. Wel is duidelijk dat de schedel leek op die van een krokodil en geschikt was om kleinere prooien stevig vast te grijpen.

Op de rug stond een enorm rugzeil. Wetenschappers zijn het er niet over eens waarvoor dat zeil diende. Niet bekend is of de Spinosaurus voornamelijk vissen of landdieren at en hoe lang hij kon worden. Moderne schattingen over zijn lengte liggen tussen de veertien en achttien meter.


1. Tyrannosaurus Rex

Tyrannosaurus Rex
Tyrannosaurus Rex

De Tyrannosaurus Rex leefde ongeveer zeventig tot zesenzestig miljoen jaar geleden, tijdens het late Krijt. Hij was te vinden in het westelijk deel van het huidige Noord-Amerika.

Tyrannosaurus was een reusachtige vleeseter, die tot veertien meter lang en acht ton zwaar kon worden. Hij liep op sterke, hoge achterpoten. Het evenwicht vond hij door een korte, zware staart. De voorpoten waren heel klein. De prooi werd aangevallen met de grote, zwaargebouwde kop. Uitgerust met lange tanden en zware spieren konden de kaken een enorme bijtkracht uitoefenen.

Tyrannosaurus joeg op grote plantenetende dinosauriërs. Sommige, zoals Triceratops en Ankylosaurus, konden zich goed verdedigen zodat ze snel met enkele krachtige beten uitgeschakeld moesten worden.

Zie hier ->>> de T.rex in Naturalis


Top 10 – Dodelijkste vleesetende dinosaurussen

  1. Tyrannosaurus Rex
  2. Spinosaurus Aegyptiacus
  3. Giganotosaurus Carolinii
  4. Carcharodontosaurus Saharicus
  5. Rajasaurus Narmadensis
  6. Tarbosaurus Bataar
  7. Utahraptor Ostrommaysorum
  8. Acrocanthosaurus Atokensis
  9. Velociraptor Mongoliensis
  10. Saurophaganax Maximus