Grootste wetenschapper aller tijden is Albert Einstein – De Top 10

0
Belangrijkste natuurkundigen aller tijden
Albert Einstein: Belangrijkste natuurkundigen aller tijden

Grootste wetenschapper aller tijden is Albert Einstein – De Top 10

Valuewalk.com heeft een discutabele winnaar uitgeroepen waar het gaat om de grootste wetenschapper aller tijden. Noch los van de precieze rangorde, is het wel aardig om deze tien namen op een rij te zien. Negen heren en één dame die ons huidige leven op ieder moment, linksom of rechtsom, beïnvloeden. Deze namen dien je eigenlijk te weten en in je ‘kenniskoffertje’ te zitten. Lees meer…


Lees hier->>> meer interessante en aardige artikelen over wetenschap op deze website…


Top 10 – Grootste wetenschapper aller tijden is Albert Einstein


10) Louis Pasteur (1822-1895)

Pasteur was een Franse scheikundige en bioloog, vooral bekend vanwege de naar hem vernoemde pasteurisatietechniek en door zijn ontdekking van het vaccin tegen hondsdolheid.


9) Michael Faraday (1791-1867)

Faraday was een Brits natuur- en scheikundige. De natuurkundige William Henry Bragg, winnaar van de Nobelprijs in 1915, kenmerkte Faraday als volgt: “Prometheus heeft, zegt men, ons mensen het vuur geschonken; aan Faraday danken wij de elektriciteit”.


8) Thomas Edison (1847-1931)

Edison was een Amerikaanse uitvinder en oprichter van General Electric Company, die zijn fortuin maakte door uitvindingen op te kopen en de octrooien op zijn eigen naam vast te leggen. Als deze succesvol bleken, perfectioneerde hij ze en nam ze in productie. Edison was lange tijd recordhouder voor het grootste aantal octrooien toegekend aan een persoon (ongeveer 1400).


Zie hier de top 100 belangrijkste psychologen uit de 20e eeuw.


7) Charles Darwin (1809 – 1882)

Darwin was een Engels autodidact op het gebied van natuurlijke historie, biologie en geologie. Darwin ontleent zijn roem aan zijn theorie dat evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie.

Het bestaan van evolutie werd omstreeks 1850 al door een groot deel van de wetenschappelijke gemeenschap geaccepteerd. De acceptatie van natuurlijke selectie als aandrijvend mechanisme liet langer op zich wachten, maar is tegenwoordig onomstreden.


6) Nikola Tesla (1856-1943)

Tesla was een Servisch-Amerikaanse uitvinder, elektrotechnicus en natuurkundige. Hij is bij het grote publiek vooral bekend als de uitvinder van de wisselstroomgenerator, de wisselstroomelektromotor en van andere belangrijke componenten van het huidige elektriciteitsnet.


Zie hier de Top 10 grootste wiskundigen aller tijden.


5) Aristoteles (382 V. Chr. – 322B V. Chr.)

Aristoteles was een Grieks filosoof en wetenschapper die met Socrates en Plato wordt beschouwd als een van de invloedrijkste klassieke filosofen in de westerse traditie.


Zie hier de top 10 uitvindingen en ontdekkingen van het oude Griekenland.


4) Marie Curie (1867-1934)

Maria Salomea Skłodowska-Curie was een Pools-Frans schei- en natuurkundige. Zij was een pionier op het gebied van de radioactiviteit, ontving twee Nobelprijzen en ontdekte de elementen polonium en radium.


Zie hier de top 20 slimste mensen aller tijden.


3) Galilei (1564-1642)

Galileo Galilei was een Italiaans natuurkundige, astronoom, wiskundige en filosoof. Hij was hoogleraar in Pisa (1589-1592) en Padua (1592-1610). Er ontstond verzet tegen Galilei’s bewijzen voor een copernicaans, heliocentrisch wereldbeeld, dat niet in overeenstemming was met de opvatting van de kerk dat de aarde het centrum van het heelal was.

Galilei mocht van paus Paulus V in 1616 de copernicaanse theorie niet meer in het openbaar te verdedigen. Terwijl Galilei onder huisarrest stond, slaagde hij erin een belangrijk boek naar Nederland te laten smokkelen: Discorsi e Dimostrazioni Matematiche, intorno a due nuove scienze (Gesprekken en wiskundige bewijzen aangaande twee nieuwe wetenschappen). Hierin verdedigde hij zijn nieuwe inzichten. Dezelfde personen van “De Dialoog” van 1632 keren erin terug. Het werd in 1637 in Leiden gepubliceerd. De twee “nieuwe” wetenschappen zijn materiaalkunde en kinematica.


Zie hier de Top 10 vrouwelijke wetenschappers die ons verder brachten.


2) Sir Isaac Newton (1643-1727)

Newton was een Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist, officieel muntmeester en theoloog. In de wiskunde ontdekte hij onder meer de differentiaalrekening en de integraalrekening (met Leibniz) en verder het Binomium van Newton en benaderingsmethoden.


1) Albert Einstein (1879-1955)

Einstein was een Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige van Joodse afkomst. Hij wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis, naast Isaac Newton en James Clerk Maxwell.

Zelf noemde hij altijd Newton als een veel belangrijker natuurkundige dan hijzelf omdat Newton, anders dan Einstein, behalve theoretische ook grote experimentele ontdekkingen deed. In het dagelijks leven is de naam Einstein synoniem geworden met grote intelligentie.

Einstein is vooral bekend door zijn ontdekking van de zogenoemde relativiteitstheorie en het foto-elektrisch effect. In 1999 riep Time Magazine hem uit tot meest invloedrijke persoon van de 20e eeuw.


Geef een reactie