, , , ,

Top 10 meest bedreigde regio’s 2023 wat betreft schaderatio in Europa

Top 10 meest bedreigde regio's 2023 wat betreft schaderatio

Meest bedreigde regio’s 2023 wat betreft schaderatio in Europa

Dat het klimatologisch en milieutechnisch in de wereld niet helemaal ok gaat, daarover is wetenschappelijk gezien wel overeenstemming. Natuurlijk is er nog een groepje mensen dat twijfelt, maar teek vooral je kop in het zand. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over het klimaat op deze website


Top 10 meest bedreigde regio’s 2023 wat betreft schaderatio in Europa

Bron: www.xdi.systems


We hebben het hier over het schaderatio. Wat is dat dan? Schaderatio is een uitdrukking van het jaarlijkse gemiddelde verlies door schade door extreme weersomstandigheden aan een eigendom als een fractie van de vervangingswaarde van dat eigendom.


Zie hier de Top 100 meest invloedrijke mensen aangaande het klimaat 2019.


De schaderatio wordt uitgedrukt als een ratio om vergelijkbaarheid van fysieke risico’s mogelijk te maken, niet beïnvloed door wisselkoersen, inflatie en andere variabelen.

Met andere woorden, het is mogelijk dat twee eigendommen dezelfde schaderatio hebben, ondanks verschillende vervangingswaarden. De schattingen houden geen rekening met de toename van de gebouwenvoorraad in de loop van de tijd.


Zie hier de Top 25 meest duurzame voetbalclubs in Europa 2023.


Schaderatio wordt gebruikt in de XDI-modellering omdat het een vergelijkbare beoordeling mogelijk maakt van extreme weers- en klimaatrisico’s in verschillende landen waar de waarde van onroerend goed of de reparatiekosten aanzienlijk kunnen variëren.

Er zijn twee versies van Damage Ratio in de ranglijst: geaggregeerde schaderatio en gemiddelde schaderatio.


Zie hier de Top 10 meest duurzame banken ter wereld 2023.


Top 10 meest bedreigde regio’s 2023 wat betreft schaderatio in Europa

  1. Niedersachsen, Duitsland – 56
  2. Vlaanderen, België – 64
  3. Krasnodar, Rusland – 72
  4. Venetoa, Italië – 74
  5. Lombardië, Italië – 117
  6. Hauts-de-France – 121
  7. Stravropol, Rusland – 130
  8. Emilia-Romagna, Italië – 133
  9. Bayern, Duitsland – 164
  10. Rostov, Rusland – 174

Zie hier Top 10 kostbaarste klimaatrampen 2021.


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie