, , , ,

Top 10 meest duurzame economieën van 2023

Top 10 meest duurzame economieën van 2023

Meest duurzame economieën van 2023

Welke economieën in de wereld lopen voorop op het gebied van duurzaamheid? Om de lijst samen te stellen is gebruik gemaakt van de jaarlijkse Hinrich-IMD Sustainable Trade Index (STI).

De STI, die nu aan zijn vijfde editie toe is. Het meet de bereidheid en het vermogen van een land om deel te nemen aan het mondiale handelssysteem.

Dit op een manier die de economische groei, milieubescherming en sociale ontwikkeling op de lange termijn ten goede komt.


Lees hier ->>> meer over duurzaamheid op deze website.


Bron en meer informatie: www.hinrichfoundation.com


Criteria en pijlers

1. De economische pijler meet het vermogen van een economie om via internationale handel economische groei te realiseren en te behouden.

2. De maatschappelijke pijler meet het vermogen van een economie om internationaal handel te drijven op een manier die de ontwikkeling van menselijk kapitaal ondersteunt. Denk aan onderwijs, arbeidsnormen en die ook de publieke steun voor handelsuitbreiding beïnvloedt.

3. De milieupijler meet de mate waarin de handel van een economie het duurzame gebruik en beheer van hulpbronnen ondersteunt. Handelsoverwegingen omvatten het gebruik van niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen en het beheersen van industriële en commerciële gevolgen voor derde partijen die niet worden weerspiegeld in de marktprijzen als gevolg van de economische groei en de wereldhandel.

Deze pijlers worden vervolgens ondersteund door in totaal 71 individuele indicatoren.


De top 10 meest duurzame economieën van 2023


10. Taiwan

Taiwan staat op de 10e plaats in het algemeen, op de 6e plaats op het gebied van de economische en maatschappelijke pijlers en op de 27e plaats op het gebied van het milieu, waarbij de rangschikking in 2023 voor alle pijlers stabiel blijft.

De slechte milieuprestaties van het land zijn te wijten aan de hoge mate van ontbossing. Ook de slechte milieunormen in de handel, hoge koolstofemissies en zwakke hernieuwbare energie (26e plaats) kunnen beter.

De sterk geïndustrialiseerde economie van Taiwan wordt grotendeels is aangedreven door elektriciteit die voor 81,5% uit steenkool en aardgas is opgewekt. Het heeft het land tot één van de grootste uitstoters van broeikasgassen (BKG) gemaakt.


Zie hier de Top 10 grootste economieën ter wereld in 2023.


9. Verenigde Staten

De Verenigde Staten staan ​​op de negende plaats in het algemeen, vierde in de economische pijler, vijftiende in de milieupijler en negende in de maatschappelijke pijler.

De algemene en economische pijlerrangschikking bleef in 2023 stabiel. Het land daalde wel twee posities in de maatschappelijke pijler en ging vier posities vooruit in de milieupijler.

Economisch gezien verbeterden de Verenigde Staten op verschillende indicatoren. Hieronder de inflatie van de consumentenprijzen, de groei van de beroepsbevolking en directe buitenlandse investeringen.

Het boekte ook vooruitgang op het gebied van buitenlandse handel en betalingsrisico’s, monetairbeleidsinterventie, exportconcentratie en technologische infrastructuur.

Het land daalde echter qua handelskosten, export van goederen en diensten en handelsbarrières. Andere gebieden die een neergang hebben gekend, zijn onder meer de groei van het reële bbp, de bruto kapitaalinvesteringen en de stabiliteit van de wisselkoersen.


8. Japan

Japan staat in 2023 op de achtste plaats in het algemeen, op de tiende plaats in de economische pijler, op de vijfde plaats in de maatschappelijke pijler en op de twaalfde plaats op het gebied van het milieu.

De algemene ranglijst is dit jaar met vier posities gedaald, als gevolg van een aanzienlijke daling van acht posities in de milieupijler. Daarnaast was er een lichte daling in de economische pijler. Japan bleef stabiel in de maatschappelijke pijler.

Japan handhaafde zijn positie in de maatschappelijke pijler. Dit dankzij zijn sterke prestaties op het gebied van indicatoren als het vermijden van dwangarbeid en sociale mobiliteit.

Ook levensverwachting, politieke stabiliteit en het overwinnen van ongelijke economische ontwikkeling speelden een rol.

Het opleidingsniveau en de arbeidsnormen bleven echter relatief laag. Ook de reactie van de overheid op de ranglijst van mensenhandel daalde lichtjes.


Zie hier de Top 180 grootste economieën ter wereld 2023.


7. Canada

Canada staat op de zevende plaats in het algemeen, op de negende plaats in de economische pijler, op de 19e plaats in de milieupijler, en neemt op indrukwekkende wijze de eerste plaats in op de maatschappelijke pijler.

De algemene rangschikking bleef stabiel in 2023, maar steeg één positie in de maatschappelijke en economische pijler, en vier posities in de milieupijler.

Canada klom naar de eerste plaats in de maatschappelijke pijler, dankzij zijn aanhoudend sterke prestaties op het gebied van arbeidsomstandigheden, sociale mobiliteit en gelijkmatigheid in de economische ontwikkeling.

Het presteerde ook goed op het gebied van opleidingsniveau, reactie van de overheid op mensenhandel en levensverwachting bij de geboorte. De laagste positie van Canada in deze pijler is de handel in goederen die het risico lopen van moderne slavernij, vanwege de bedreigde import van goederen.


Zie hier de Top 10 grootste zonne-energiebedrijven in de wereld 2024.


6. Zuid-Korea

Zuid-Korea staat op de zesde plaats overall, tweede in de economische pijler, zevende in de maatschappelijke pijler en zeventiende in de milieupijler.

De algemene rangschikking verbeterde in 2023 met twee posities, dankzij de vooruitgang in de economische en maatschappelijke pijlers, gecompenseerd door een lichte daling in de milieupijler.

Economisch steeg Zuid-Korea naar de tweede plaats, dankzij stabiele prestaties op sommige indicatoren en verbeteringen op andere.

Het land blijft toonaangevend op het gebied van technologische innovatie, en zijn prestaties blijven stabiel op het gebied van de technologische infrastructuur en het verstrekken van adequate financiering aan de particuliere sector.

Zuid-Korea is ook beter geworden in het aantrekken van buitenlandse investeringen, de groei van de beroepsbevolking, de reële bbp-groei en de bruto-investeringen in vaste activa.

Uitdagingen voor Zuid-Korea zijn onder meer; handelsbelemmeringen, het effectieve beheer van het saldo op de lopende rekening en de deviezenreserves, en de mate van volatiliteit van de wisselkoersen.


Zie hier de grootste economieën in 2050 volgens PricewaterhouseCoopers (de top 32)


5. Australië

Halverwege onze lijst van de meest duurzame economieën van 2023 staat Australië op de vijfde plaats overall. 12e in de economische pijler, derde in de maatschappelijke pijler en 10e in de milieupijler.

De algemene rangschikking verbeterde in 2023 één positie, dankzij het feit dat Australië vier plaatsen vooruitging in de milieupijler. Dit gecompenseerd door een lichte daling in de economische pijler. Australië bleef stabiel in de maatschappelijke pijler.

Australië behield zijn derde plaats in de maatschappelijke pijler. Dit dankzij sterke prestaties op het gebied van de gelijkmatigheid van de economische ontwikkeling, de sociale mobiliteit en de levensverwachting bij de geboorte.

Het verbeterde ook in het vermijden van goederen die door dwangarbeid of kinderarbeid werden geproduceerd.


Zie hier de Top 50 landen met het schoonste drinkwater ter wereld 2023.


4. Hongkong

Hong Kong SAR (Speciale Administratieve Regio ) stond in 2023 op de vierde plaats in het algemeen, derde in de economische pijler, 10e in de maatschappelijke pijler en zevende in de milieupijler.

In de economische pijler verloor Hong Kong SAR zijn eerste plaats. Het zakte naar de derde plaats. Deze daling werd veroorzaakt door lagere prestaties op het gebied van de reële bbp-groei, exportconcentratie en bruto-investeringen in vaste activa.

Ook tarifaire en non-tarifaire belemmeringen en monetairbeleidsinterventie speelden een rol.


3. Singapore

Singapore staat op de derde plaats in de index, bovenaan de economische pijler, op de vijfde plaats in de milieupijler en op de achtste plaats in de maatschappelijke pijler.

Dit land verbeterde zijn algemene ranking met twee posities. Dit evenals zijn ranking op de economische, maatschappelijke en ecologische pijlers.

Economisch gezien bloeide Singapore dankzij de verlaging van de tarifaire en non-tarifaire handelsbelemmeringen. Ook waren er verbeteringen in de beschikbaarheid van binnenlands krediet voor de particuliere sector en de export van goederen en diensten.

Daarnaast voerde het een gedisciplineerd monetair beleid, waardoor het land een van de meest duurzame economieën is.

Op ecologisch vlak steeg Singapore naar de vijfde plaats. Dit dankzij verbeteringen op het gebied van overdrachtsemissies, luchtvervuiling en milieunormen in de handel.

Singapore presteerde ook goed op het gebied van afvalwaterzuivering, energie-intensiteit en ontbossing.

De verbeterpunten van Singapore zijn onder meer hernieuwbare energie, ecologische voetafdruk en milieunormen in de handel.


2. Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk blijft op de tweede plaats overall op de ranglijst van concurrentievermogen en presteert goed op alle drie de pijlers: economisch, ecologisch en maatschappelijk.

Het land stond op de vijfde plaats in de economische pijler, op de tweede plaats in de milieupijler en op de vierde plaats in de maatschappelijke pijler.

Op de economische pijler behield Groot-Brittannië zijn vijfde plaats overall. Het steeg naar de toppositie op het gebied van wisselkoersstabiliteit en verbeterde zijn positie op het gebied van de groei van de beroepsbevolking.

De rangorde daalde echter wat betreft de groei van het bbp, de inflatie van de consumptieprijzen, de bruto-investeringen in vaste activa en de directe buitenlandse investeringen.

Wat de maatschappelijke pijler betreft, bleef Groot-Brittannië op de vierde plaats. Dit wordt geschraagd door verbeteringen in de reactie van de overheid op mensenhande.

Ook het vermijden van goederen geproduceerd door dwangarbeid of kinderarbeid en de levensverwachting bij de geboorte dragen bij. Gelijkheid, opleidingsniveau en sociale mobiliteit blijven de belangrijkste sterke punten van Groot-Brittannië.

Ten slotte behield Groot-Brittannië onder de milieupijler de tweede plaats dankzij sterke vertoon van milieunormen op het gebied van handel. Denk hierbij aan energie-intensiteit, overdrachtsemissies, koolstof, percentage behandeld afvalwater en luchtvervuiling.

Er is echter ruimte voor verbetering op het gebied van de ecologische voetafdruk, hernieuwbare energie en het aandeel van natuurlijke hulpbronnen in de handel.


1. Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland blijft de beste speler in de Hinrich-IMD Sustainable Trade Index 2023 en is daarmee de meest duurzame economie ter wereld. Dit is te danken aan de sterke prestaties op alle pijlers.

Het land staat op de achtste plaats in de economische pijler, op de eerste plaats in de milieupijler en op de tweede plaats in de maatschappelijke pijler.

De milieuprestaties van Nieuw-Zeeland zijn bijzonder opmerkelijk, met topposities op het gebied van luchtvervuiling, milieunormen in de handel en een aandeel van natuurlijke hulpbronnen in de handel.

Het boekte ook vooruitgang op het gebied van overdrachtsemissies, hernieuwbare energie en energie-intensiteit.

Op de maatschappelijke pijler is Nieuw-Zeeland naar de tweede plaats gezakt mede als gevolg van enige achteruitgang in de politieke stabiliteit, goederen geproduceerd door dwangarbeid of kinderarbeid.

Nieuw-Zeeland presteert echter nog steeds goed op het gebied van de gelijkmatigheid van de economische ontwikkeling. Denk ook aan de arbeidsomstandigheden, de sociale mobiliteit en de levensverwachting bij de geboorte.


Top 10 meest duurzame economieën van 2023

  1. Nieuw-Zeeland
  2. Verenigd Koninkrijk
  3. Singapore
  4. Hongkong
  5. Australië
  6. Zuid-Korea
  7. Japan
  8. Verenigde Staten
  9. Taiwan

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie