Top 10 meest populaire hernieuwbare energiebronnen 2023

0
Top 10 meest populaire hernieuwbare energiebronnen 2023
Top 10 meest populaire hernieuwbare energiebronnen 2023

Top 10 meest populaire hernieuwbare energiebronnen 2023

De VN heeft gesuggereerd dat 30 miljoen banen kunnen worden gecreëerd als gevolg van hernieuwbare energiebronnen. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over energie op deze webite.


Top 10 meest populaire hernieuwbare energiebronnen 2023

Bron: www.energydigital.com


9. Biomassa

Biomassa ontstaat door verbranding van hout, planten en ander organisch materiaal, zoals mest of huishoudelijk afval.

Volgens de Energy Saving Trust heeft het de potentie om aanzienlijk minder kooldioxide (netto koolstofemissies) te gebruiken dan fossiele brandstoffen. Het kan het als hernieuwbaar worden beschouwd als de planten worden vervangen.


Zie hier de grootste duurzame energiebedrijven 2023 qua omzet.


8. Ethanolbrandstof

Ethanolbrandstof wordt meestal gebruikt als motorbrandstof. Dit als alternatief voor benzine of benzine. Het is hetzelfde als de ethylalcohol die je in alcoholische dranken aantreft en vaak wordt verkregen uit maïs of granen.

Er is vastgesteld dat het de uitstoot vermindert en daarom kan het worden gemengd met benzine om het octaangetal van de brandstof te verhogen. Het gebruik van ethanolbrandstoffen is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen.


7. Waterkracht

Ook duurzaam is waterkracht, het gebruik van vallend of snelstromend water om elektriciteit op te wekken of stroom op te wekken. De voordelen van deze stroom zijn dat het een schone energiebron is en niet afhankelijk is van internationale brandstofbronnen.


Zie hier de Top 10 grootste kernenergie producerende landen 2023.


6. Geothermie

Geothermische energie is warmte uit het binnenste van de aarde en wordt continu geproduceerd.

Elektriciteit die uit de grond wordt opgewekt, wordt momenteel in 26 landen gebruikt en aardwarmte in 70 landen. Het grote voordeel hiervan is dat het altijd direct beschikbaar is, waardoor er minder vraag is om daadwerkelijk stroom op te wekken.

Een van de landen die misschien wel het meest bekend staat om het gebruik van geothermische energie is IJsland, met 30% gebruik van geothermische energie vanwege de zeer actieve geologie in het land.

Geothermische energie verwarmt nu meer dan 90% van de huizen in IJsland, en het land werkt met 100% hernieuwbare energie.


5. Zee / Oceaan

Bij het opwekken van stroom in de oceaan omvat de term zeekracht golfkracht (oppervlaktegolven) en getijdenenergie (kinetische energie van grote watermassa’s). Dit type kracht wordt benut uit de natuurlijke kracht van de oceaan en de betrokken technologieën kunnen turbines en peddels omvatten.

Volgens Dr. Abdus Samad en R. Suchithra kan op verschillende manieren energie uit de zee worden gehaald. Deze methoden omvatten zoutgehalte (zoutconcentratie), gematigd, golven en zeestromingen. Uiteindelijk heeft deze methode om energie te benutten een enorm potentieel als bron van hernieuwbare energie.


Zie hier de Top 50 grootste energiecentrales van Nederland 2022.


4. Getijden

Meer specifiek voor waterstanden, getijdenenergie of getijdenenergie wordt verkregen door energie van getijden om te zetten in bruikbare vormen van energie, voornamelijk elektriciteit.

Hoewel getijdenenergie nog niet op grote schaal wordt gebruikt, heeft het potentieel voor toekomstige elektriciteitsopwekking. Getijdenenergie zou kunnen worden gebruikt in plaats van kolen en olie te verbranden die bijdragen aan de opwarming van de aarde, evenals het transporteren en vastleggen van energie door oceaangolven.

National Geographic heeft gesuggereerd dat getijden voorspelbaarder kunnen zijn dan alternatieve vormen van hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie. Dit komt omdat water dichter is en daarom krachtiger, waardoor uiteindelijk een betrouwbaardere energiebron ontstaat.


3. Fotovoltaïsche zonne-energie

Fotovoltaïsche zonne-energie wordt verkregen door zonlicht om te zetten in elektriciteit met behulp van een technologie die is gebaseerd op het foto-elektrisch effect.

Het systeem zet straling van de zon (zonlicht) om in bruikbare elektriciteit. Meestal herkend in zonnepanelen, bestaat het paneel uit cellen gemaakt van lagen halfgeleidend materiaal. Wanneer er licht op schijnt ontstaat er een stroom van elektriciteit als resultaat.

Terwijl er op zonnige dagen meer elektriciteit wordt opgewekt, hebben de cellen geen direct zonlicht nodig om te werken. Het kan vaak als stand-alone stroom worden gebruikt, omdat ze bijvoorbeeld parkeermeters, radiozenders en noodtelefoons van stroom kunnen voorzien.


2. Thermische zonne-energie

Iets vergelijkbaars gebruiken thermische zonne-energiesystemen geconcentreerde zonne-energie om thermische energie op te wekken voor gebruik.

Dit wordt gedaan door warmteoverdracht die circuleert om stoom te produceren, die vervolgens wordt omgezet in mechanische energie om elektriciteit te produceren. Momenteel wordt het gebruikt in de industrie en commerciële sectoren, evenals in woonwijken.

De belangrijkste bron van warmteopwekking zijn zonnepanelen op het dak die worden gebruikt in combinatie met een warmtebron, zoals een boiler, collector of elektrisch verwarmingselement.

De zonnebron zal zonlicht opvangen, voordat het naar de warmtebron wordt gepompt en van binnen wordt opgewarmd.


1. Wind – onshore en offshore

Windenergie wordt zowel onshore als offshore over de hele wereld gebruikt. Het staat bekend om zijn geringe impact op het milieu. Deze worden gebruikt door windturbines en kunnen in groepen in de grond of op zee in de oceaan worden geplaatst.

In 2021 genereerde wind 6,6% van de wereldwijde elektriciteit , een stijging ten opzichte van 3,5% in 2015 toen de Overeenkomst van Parijs werd ondertekend. Er wordt echter nog steeds gepleit voor verhoging van dit bedrag.

Enkele nadelen van windenergie zijn dat geschikte locaties voor windenergie zich vaak vaak op afgelegen locaties bevinden, en dat ze het landschap aantasten omdat ze erg zichtbaar zijn en geluid produceren.


Top 10 meest populaire hernieuwbare energiebronnen 2023

  1. Wind – onshore en offshore
  2. Thermische zonne-energie
  3. Fotovoltaïsche zonne-energie
  4. Getijden
  5. Zee / Oceaan
  6. Geothermie
  7. Waterkracht
  8. Ethanolbrandstof
  9. Biomassa

Geef een reactie