Top 10 meest voorkomende vogels ter wereld met de kip…

Top 10 meest voorkomende vogels ter wereld
Top 10 meest voorkomende vogels ter wereld

Meest voorkomende vogels ter wereld

Zie hier de vogels die nog genoeg te vinden zijn. En de nummer één zal regelmatig op je bord te vinden zijn, waar ter wereld ook. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over de dieren en hier ->>> meer over vogels op deze website.


Top 10 meest voorkomende vogels ter wereld


10. Geelstuitzanger – 130 miljoen

Geelstuitzanger
Geelstuitzanger

De geelstuitzanger behoort tot de Amerikaanse zangers en broedt in het hele Noord-Amerikaanse continent.


9. Gierzwaluw – 95 tot 164 miljoen

Gierzwaluw
Gierzwaluw

De gierzwaluwen zijn zeer sterk op het leven in de lucht aangepast. Buiten de broedperiode houden ze zich verscheidene maanden lang hoogstwaarschijnlijk zonder onderbreking in de lucht op.

Bij hun vluchtmanoeuvres kunnen ze in duikvlucht snelheden van meer dan 200 kilometer per uur bereiken. De gierzwaluw is in Nederland en België een algemeen voorkomende broedvogel, met een duidelijke voorkeur voor oude stadswijken.


8. Spreeuw – 100 tot 199 miljoen

Spreeuw
Spreeuw

De spreeuwen die wij hier ’s zomers zien, zitten ’s winters zuidelijker en onze winterspreeuwen bevinden zich ’s zomers noordelijker.

Spreeuwen kunnen lang achtereen zingen. Het geluid dat ze hierbij maken klinkt vaak meer als een soort gekwetter dan een gefluit. Spreeuwen zijn goed in imiteren. Zo kan het voorkomen dat spreeuwen die zich ophouden op spoorwegstations de geluiden aldaar nabootsen. Van een binnenrijdende trein en het open- en dichtgaan van treindeuren tot het fluitje van de conducteur.


7. Mus – 200 miljoen

Mus
Mus

De huismus eet voornamelijk zaden en insecten. De zang van het vogeltje beperkt zich doorgaans tot getjilp. De huismus beweegt zich vliegend of hippend voort. De mus is een standvogel: hij blijft doorgaans rond dezelfde plek wonen. Het mannetje is duidelijk te onderscheiden van het vrouwtje, omdat de eerste zwarter en bruiner getekend is.


6. Epauletspreeuw – 210 miljoen

Epauletspreeuw
Epauletspreeuw

’s Zomers foerageren epauletspreeuwen op spinnen, zaden, granen, kevers, vlinders en andere insecten. Ook op vruchten, zoals bosbessen en bramen. De insecten worden gevangen in de lucht of op de grond. In de winter voeden zich voornamelijk met zaden en granen.

De epauletspreeuw is een veel voorkomende bewoner van rivierdalen in de buurt van moerassen, natte graslanden, weilanden of akkers in Noord-Amerika. Vogels in het noordelijk deel van het verspreidingsgebied zijn trekvogels die overwinteren in Midden- en Zuid-Amerika van Baja Califonia naar Florida.


Zie hier de Top 10 zwaarste vogels ter wereld die kunnen vliegen.


5. Fazant – 160 tot 219 miljoen

 Fazant
Fazant

De fazant komt veel voor. Een zeer voorlopige schatting van het aantal fazanten wereldwijd is: 45 miljoen tot 300 miljoen exemplaren. Hiervan leeft tussen de 5% en 24% in Europa. Fazanten zijn in Europa zeer algemeen. Alleen in Portugal en Noorwegen komen ze niet voor.

De fazant is hier waarschijnlijk ingevoerd door de Romeinen. Vanaf de koloniale tijd zijn andere soorten fazanten aangevoerd die zich met de bestaande populatie hebben gekruist. De fazant wordt daarom ook wel beschouwd als exoot. De fazant is in gevangenschap zeer eenvoudig te fokken. De haan is polygaam en wordt vaak in volières gehouden samen met een zestal hennen, ook wel woerhennen genoemd. De bruine eieren komen uit na een broedduur van ongeveer 24 dagen. De kuikens kunnen na een week reeds enkele meters ver vliegen.

De fazant wordt over de hele wereld sterk bejaagd en behoort tot de populairste soorten kleinwild ter wereld.


4. Roodborstlijster – 310 miljoen

Roodborstlijster
Roodborstlijster

De roodborstlijster wordt in Amerika met robin aangeduid, terwijl diezelfde naam in Engeland gebruikt wordt voor het roodborstje. Deze soort komt voor in de VS, waar hij de tegenhanger is van de Europese merel. Verder komt hij voor in Canada, Mexico en Guatemala.


Zie hier de top 10 vogels die het meest met uitsterven worden bedreigd in 2022.


Top 3 meest voorkomende vogels ter wereld


3. Treurduif – 475 miljoen

Treurduif
Treurduif

Deze vogels foerageren op de grond, voornamelijk op zoek naar kleine zaden evenals graan en scheuten. De soort komt voor in droog struikgewas, open bosgebied, bouwland, tuinen en steden op de Bahama’s, Belize, Canada, Kaaimaneilanden, Colombia en Costa Rica. Ook zijn te zien in vele ander landen als: Cuba, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Saint-Pierre en Miquelon, Turks- en Caicoseilanden en de Verenigde Staten.


2. Roodbekwever – 1,5 miljard

Roodbekwever
Roodbekwever

De roodbekwever is een Afrikaanse wevervogel. De vogel is gemiddeld 12 centimeter lang en weegt 15 tot 26 gram. De vogel is zo groot als een huismus en heeft een relatief korte staart. In de broedtijd heeft het mannetje een rode snavel en heeft een zwart masker. De vogels leven in groepen. Graszaden zijn hun belangrijkste voedselbron, maar ook bladen van zachtbladige planten en insecten staan op het menu.


1. Kip – 52 miljard

Kip
Kip

De Gallus gallus domesticus, kip of het huishoen is een zeer bekende gedomesticeerde vogelsoort. Ze kunnen ook niet ver of hoog vliegen. De kip is de meest voorkomende vogelsoort ter wereld, er zijn er op de wereld 52 miljard. Een kip kan goed hard voedsel zoals maiskorrels eten, hoewel ze het minder graag eten en het pas in de loop van de dag opeten als het andere voer op is.

Een kip heeft een intern kompas, dat gesitueerd lijkt in de ogen, waarmee ze zich kan oriënteren op het aardmagnetisch veld. De kip kan haar kop heel ver in alle richtingen draaien, dankzij het grote aantal halswervels: veertien.

Zie hier ->>> Alle spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen met het woord kip.


Zie hier de top 10 meest getelde vogels in Nederland 2022.


Top 10 meest voorkomende vogels ter wereld

  1. Kip – 52 miljard
  2. Roodbekwever – 1,5 miljard
  3. Treurduif – 475 miljoen
  4. Roodborstlijster – 310 miljoen
  5. Fazant – 160 tot 219 miljoen
  6. Epauletspreeuw – 210 miljoen
  7. Mus – 200 miljoen
  8. Spreeuw – 100 Million tot 199 miljoen
  9. Gierzwaluw – 95 Million tot 164 miljoen
  10. Geelstuitzanger – 130 miljoen