Nachtegaal - Top 10 mooist zingende vogels ter wereld met geluid!
, , ,

Top 10 mooist zingende vogels ter wereld met geluid!

Mooist zingende vogels ter wereld met geluid!

Vogelgezang is een van de mooiste geluiden in de natuur. Bij de meeste vogelsoorten is alleen de mannelijke vogel bekend vanwege zijn zang. Elke zingende vogelsoort heeft zijn eigen specifieke toon en zangstijl. Hier de lijst met de 10 beste zingende vogels ter wereld.


Lees hier → meer over vogels op deze website.


Top 10 mooist zingende vogels ter wereld met geluid!

Bron: www.themysteriousworld.com


10. Geeloograafkaketoe

De Geeloograafkaketoe is een grote kaketoe met opvallend zwart verenkleed. De vogel heeft ook een opvallende gele vlek op zijn staart. Deze soort kaketoes komt voor in Zuidoost-Australië. Ze leven voornamelijk in bosplantages.

De sociale geelstaartkaketoes staan ​​bekend om hun luide roep. Ze maken meestal hoge contactoproepen zoals ” kee-ow…kee-ow…kee-ow “. Deze luide oproepen kunnen van grote afstanden worden gehoord.

De mensen die in Zuidoost-Australië wonen, zijn zeer bekend met deze luide roep van de geelstaartkaketoes.

Deze soort kaketoes reist meestal in een groep van drie of vier vogels. De hoge oproepen tijdens het vliegen helpen hen om met elkaar in contact te komen. Geeloograafkaketoes maken zachte oproepen tijdens het zoeken naar voedsel en harde alarmoproepen wanneer ze worden bedreigd.

De hoge oproepen tijdens het vliegen helpen hen om met elkaar in contact te komen. Geelstaartkaketoes maken zachte oproepen tijdens het zoeken naar voedsel en harde alarmoproepen wanneer ze worden bedreigd.


Zie hier de 15 luidruchtigste dieren.


9. Amerikaanse ekster

De Amerikaanse ekster is een kleine vocale vogel die in de meeste delen van de wereld voorkomt. Ze maken luid geklets in de noten “wock-woch, pjur, queg-queg-queg, weer-weer”. Eksters worden vaak aangetroffen in kuddes en maken voortdurend rauwe geluiden. Ze staan ​​er ook om bekend dat ze de geluiden van andere vogels nabootsen.

De Amerikaanse eksters groeien tot een lengte tussen de 45–60 cm lang en heeft een 23–32 cm lange staart. Ze hebben een zwart-wit gekleurd lichaam en blauwgroene markeringen op de vleugels.

Hoewel zwartsnaveleksters een grote spanwijdte hebben, vliegen ze geen lange afstanden. Deze soort eksters is ook een partner voor het leven.


Zie hier de Top 10 meest bezochte natuurlijke wonderen ter wereld.


8. Huismus

De kleine huismussen zijn nauw verbonden met de mens. Ze zijn te vinden in de meeste delen van de wereld en wonen in landelijke en stedelijke gebieden. Hun nummer bevat verschillende soorten noten, zoals “chirup” of “heeps”.

Dit soort aantekeningen worden door zowel mannelijke als vrouwelijke huismussen gemaakt als contactoproep. Maar vrouwelijke huismussen gebruiken dergelijke tonen zeer zelden, terwijl de mannelijke vogel verschillende tonen gebruikt om contact te maken en vrouwtjes aan te trekken.

De vrouwtjeshuismussen maken een zacht klapperend geluid als er een mannetjesvogel in zicht komt. Ze maken ook alarmoproepen die klinken als “quer..quer…quer”. Huismussen beschermen hun nest ook agressief. Ze voeden zich voornamelijk met bessen, zaden en insecten.


7. Reuzenkoekoek

Met een spanwijdte van één meter is de reuzenkoekoek de grootste parasitaire vogel ter wereld. Ze zijn te vinden in Oost-Australië, Indonesië en Nieuw-Guinea. Tijdens het lenteseizoen migreren reuzenkoekoeken naar Oost-Australië. Ze broeden in subtropische gebieden van Australië.

Gedurende die periode maakten ze opvallende aankomstoproepen. Deze oproepen zijn tot op een halve kilometer afstand te horen . Als er twee of meer koekoeken zijn, maakt elke vogel luide oproepen op verschillende tonen.

De reuzenkoekoeken leggen eieren in nesten van andere vogels, vooral in het nest van Australische eksters. Het duurt drie tot vier weken voordat de reuzenkoekoekskuikens volledig bevederd zijn en het nest van de gastheer verlaten. In het volgende winterseizoen zullen de reuzenkoekoeken naar Nieuw-Guinea en Indonesië.


Zie hier de Top 10 meest gevaarlijke dieren in Europa.


6. Zanglijster

Zanglijster is een aantrekkelijke, zingende vogel die voorkomt in Azië, Europa en Afrika. Ze staan ​​bekend om hun prachtige zang met een breed scala aan tonen.

Zanglijsters zijn ook vernoemd naar hun lieve liedje. Ze zingen meestal in paren uit de bovenste takken van bomen. Zanglijsters herhalen sommige zinnetjes ook drie tot vier keer terwijl ze zingen.

Zanglijsters hebben een lengte tussen 8-9,5 inch en wegen tot 110 gram. Ze leven voornamelijk in bossen, tuinen in de voorsteden en parken. Zanglijsters reizen ook tussen de seizoenen over lange afstanden.


Zie hier de Top 25 meest getelde vogels Nederland 2023.


5. Roodborstlijster

Deze Noord-Amerikaanse vogel staat bekend om zijn opvallende verenkleed en prachtige zang. Het lied van het Amerikaanse roodborstje bevat verschillende fluitjes.

Ze herhalen een aantal frases drie tot vier keer achter elkaar in verschillende toonhoogtes. Hun lied wordt bij zonsopgang helderder en aangenamer. Amerikaanse roodborstjes maken ook alarmoproepen als ze worden bedreigd door potentiële roofdieren.

De roodborstlijsters leven in dennenbossen, bergachtige streken, struikgewas en bossen. Het verenkleed van Amerikaanse roodborstjes is grijsbruin van kleur, de kop is zwart en heeft oranje onderkant.

In tegenstelling tot het mannetje heeft het vrouwtje een bleke kleur. Amerikaanse roodborstjes voeden zich met regenwormen, insecten en fruit.


Zie hier de Top 10 dieren in Nederland die het meeste schade veroorzaakten 2023.


4. Roodborstkardinaal

De roodborstkardinaal is een zangvogel die inheems is in het noordoosten van de Verenigde Staten en Canada. Ze hebben een helder zwart-wit verenkleed met donkerrode driehoekige markeringen op de witte borst.

Zowel mannelijke als vrouwelijke roodborstkardinalen kunnen zingen met een melodieuze stem, met veel noten in verschillende toonhoogtes. De mannelijke vogel zong vroeger vanaf de bovenste takken van de boom, waar het vrouwtje zingt tijdens het broeden en het bouwen van nesten.

De roodborstkardinalen broeden in de bossen en wouden van het noordoosten van de Verenigde Staten. In het winterseizoen migreren ze naar Midden- en Zuid-Amerika.

Tijdens het winterseizoen zoeken ze naar voedsel in kuddes met tientallen vogels. De bosfragmentatie zorgt er ook voor dat het aantal van deze aantrekkelijke zangvogelsoort afneemt.


3. Indische koël

De Indische koël is lid van de koekoeksfamilie. Ze vonden in India, Bangladesh, Australië, de Salomonseilanden en Zuidoost-Azië. Ze zijn erg vocaal met een breed scala aan oproepen. Normaal gesproken zingen ze tijdens het broedseizoen, van maart tot augustus.

De mannelijke Aziatische koël heeft een typische roep “ko-ooo” en zij herhalen de roep met bepaalde tussenpozen. De vrouwelijke vogel heeft een ritmische “kik-kik-kik”-roep.

De Indische koëls leven in bossen. De mannelijke koelvogel zingt om het territorium af te bakenen en vrouwelijke vogels aan te trekken. De eenzame mannetjesvogel maakt ook lange tijd luide oproepen.

De mannelijke Aziatische koëls zijn glanzend blauwachtig van kleur. De vrouwtjes hebben bruine bovendelen met witte vlekken. Hun buik is romig met bruine balken. Het is een broedparasietvogel en legt eieren in het nest van andere vogels.


Zie hier de Top 10 dieren die overleven in extreem koud weer.


2. Kanarie

De populaire kanariezangvogels zijn vernoemd naar hun geboortegebied, de Canarische eilanden in Spanje. De kanaries worden sinds de 17e eeuw als gezelschapsvogel gehouden vanwege hun lieve liedjes.

De mannelijke kanarievogels zijn betere zangers dan vrouwtjes. Hun liedjes hebben een uniek patroon en stijl. Kanaries zijn meesters in het imiteren van de geluiden die ze herhaaldelijk uit de omgeving horen.

Door de juiste training van de eigenaren konden ze ook verschillende soorten liedjes en geluiden leren. De rolkanarie en de Amerikaanse zangerrassen zijn de meest uitzonderlijke zangers van de Canarische familie.

Ze tonen het vermogen om instrumenttonen, muzieknoten en geluiden van andere vogels te leren. De kanaries zingen in alle seizoenen behalve in de zomer. Tijdens het zomerseizoen werpen ze de veren af ​​en de meeste stoppen dan met zingen.


1. Nachtegaal

Nachtegaal

Nachtegaal

Het nachtegaallied is het meest aangename melodieuze vogellied. Hun prachtige lied is beschreven in vele gedichten, boeken en opera’s. De nachtegalen leven in Azië, Europa, Afrika en het Middellandse Zeegebied. De naam nachtegaal betekent ‘nachtzangeres’.

De gewone nachtegaal zingt tijdens het broedseizoen. Hun prachtige nummer bevat rijke noten, verschillende sequenties, trillers en fluittonen. Bij zonsopgang en ’s nachts is het mogelijk om het lied van de nachtegaal te horen.

De nachtegaal zingt vooral ’s nachts, omdat hun geluid in heldere vorm over lange afstanden reist. De mannelijke vogel zingt lang om de vrouwelijke vogel aan te trekken. Het lied van een volwassen nachtegaalmannetje bestaat uit meer dan 250 variaties.

De nachtegalen hebben slechts een lengte tussen 17,5 en 15,5 centimeter. Zowel de mannelijke als de vrouwelijke nachtegaal lijken op elkaar. Ze hebben een effen bruin verenkleed, een witachtige keel en een roodbruin verenkleed. In het winterseizoen migreren ze naar Afrika en in het nestseizoen reizen ze naar het noorden om te broeden.


Top 10 mooist zingende vogels ter wereld met geluid

  1. Nachtegaal
  2. Kanarie
  3. Indische koël
  4. Roodborstkardinaal
  5. Roodborstlijster
  6. Zanglijster
  7. Reuzenkoekoek
  8. Huismus
  9. Amerikaanse ekster
  10. Geeloograafkaketoe