Top 10 Oudste landen ter wereld

0
Egypte: Oudste landen ter wereld
Egypte: Oudste landen ter wereld

Oudste landen ter wereld

Sommige landen zijn echt al duizenden en duizenden jaren oud. Zie hieronder de ‘oudjes’. Lees meer.


Lees hier ->>> meer over de diverse landen op deze website.


Top 10 Oudste landen ter wereld


10. San Marino – sinds het jaar: 301

Stichter: Saint Marinus
Hoofdstad: San Marino
Aantal inwoners: 33.344 (2018)

San Marino is de oudste nog bestaande constitutionele republiek van de wereld. De voortzetting van de kloostergemeenschap werd op 3 september 301 gesticht door de heilige diaken en steenhouwer Marinus van Arbe.

De legende vertelt dat Marinus de toenmalige Romeinse kolonie Arba verliet in 257, toen de toekomstige keizer Diocletianus een decreet uitgaf waarin is opgeroepen tot de reconstructie van de stadsmuren van Rimini. Deze waren vernietigd door Liburnische piraten.

Website: www.sanmarinosite.com


9. Iran – sinds het jaar: 550 voor Christus

Stichter: Cyrus II
Hoofdstad: Tehran
Aantal inwoners: 81.672.300 (2018)

Iran – tot en met 1935 in het Nederlands bekend als Perzië – heeft een bijzonder lange geschiedenis. Het Perzische Rijk groeide onder Cyrus de Grote uit tot een wereldrijk dat zich van Oost-Europa tot de Indusvallei uitstrekte.

Na de veroveringen van Alexander de Grote overheersten achtereenvolgens de Seleuciden, de Parthen en de Sassaniden, totdat de islamitische veroveringen vanaf de zevende eeuw het grondgebied overrompelden en de islam introduceerden.


8. Japan – sinds het jaar: 660 voor Christus

Stichter: Keizer Jimmu
Hoofdstad: Tokyo
Aantal inwoners: 126.440.000 (2018)

Japan is al in het laatpaleolithicum bewoond, maar de hedendaagse bevolking stamt grotendeels af van de Yayoicultuur die vanaf de 3e eeuw v.Chr. door migranten van het vasteland werd gesticht.

De Japanse rijken en stammen vergroeiden steeds verder met elkaar en werden daarbij sterk beïnvloed door de Chinese beschaving. Onder het militaire bewind van de shoguns, die vanaf 1184 feitelijk de leiding hadden, trok Japan zich vanaf de 17e eeuw echter steeds verder terug in een internationaal isolement.


7. Griekenland – sinds het jaar: 800 voor Christus

Stichter: Niet bekend
Hoofdstad: Athene
Aantal inwoners: 10.768.477 (2017)

De eerste sporen van de Griekse beschaving zijn 6000 jaar oud. Dit maakt het waarschijnlijk dat de Griekse beschaving is begonnen rond 4000 v.Chr. Tot 1000 v.Chr. heersten in het gebied dat nu Griekenland is verschillende leiders van diverse afkomst.

Het gebied groeide in deze eeuwen uit tot een mengsel van onafhankelijke stadstaten, waarvan vele kolonies in het Middellandse Zeegebied vestigden.

De klassieke Griekse cultuur, die rond Athene wordt gecentreerd, bereikte haar hoogtepunt in de vijfde eeuw voor Christus alvorens de Griekse stadstaten in 338 v.Chr. door Philippus II van Macedonië werden verenigd met de Macedonische gebieden.


6. Ethiopië – sinds het jaar: ci. 980 voor Christus

Stichter: Niet bekend
Hoofdstad: Addis Ababa
Aantal inwoners: 102.403.196 (2016)

Samen met Eritrea en het zuidoostelijke deel van de Rode Zeekust van Soedan wordt Ethiopië beschouwd als de meest waarschijnlijke locatie van het land Poent, dat vernoemd werd in de Egyptische cultuur en voor het eerst vermeld werd in de 25e eeuw v.Chr.

Het begin van een staat in dit gebied kwam er in 980 v.Chr., wat ook gebruikt wordt als de legendarische stichtingsdatum van het land.


5. Georgië – sinds het jaar: ci. 1.500 voor Christus

Stichter: Colchiërs
Hoofdstad: Tbilisi
Aantal inwoners: 3.729.600 (2016)

Westelijk Georgië was in de 7e eeuw voor Christus bekend als het koninkrijk Colchis, onder meer in het verhaal van de Argonauten.

Later stond de westelijke kuststreek bekend als Egrisi. De oostelijke bergstreek, namelijk het koninkrijk Iberië, heeft sinds de 4e eeuw v.Chr. als een zelfstandige staat bestaan.


4. China – sinds het jaar: ci. 2.070 voor Christus

Stichter: Yu de Grote is de stichter van de Xia-dynastie.
Hoofdstad: Beijing
Aantal inwoners: 1.403.500.365 (2016)

China is een van de vroegste centra van beschaving en wordt vrij vroeg in de wereldgeschiedenis een groot verenigd land met een geavanceerde cultuur op het vlak van kunst en wetenschap.


Top 3 Oudste landen ter wereld


3. Afghanistan – sinds het jaar: ci. 3.000 voor Christus

Stichter: Onbekend
Hoofdstad: Kabul
Aantal inwoners: 31.575.018 (2018)

De oudste menselijke bewoning in Afghanistan dateert uit het Middenpaleolithicum. Het land was dankzij de strategische ligging langs de Zijderoute sinds de Oudheid verbonden met de culturen van het Midden-Oosten en andere delen van Azië.

Door de eeuwen heen vormde het land het strijdperk van sterk uiteenlopende mogendheden, zoals de Grieken van Alexander de Grote, islamitische Arabieren van het kalifaat van de Omajjaden en Abbasiden, Mongolen van Dzjengis Khan, Britten en Russen.

Het land vormde de bakermat van de rijken van de Bactriërs, Kushans, Hephthalieten, Samaniden, Saffariden, Ghaznaviden, Ghowriden, Khilji’s, Mogols, Hotakiden en de Durraniden.


2. India – sinds het jaar: ci. 3.300 voor Christus

Stichter: Indus vallei bewoners
Hoofdstad: New Delhi
Aantal inwoners: 1.324.171.354 (2016)

De naam India of Indië is in de oudheid door de oude Grieken afgeleid van ‘Sindhu’, de lokale naam voor de rivier de Indus. De naam ‘India’ sloeg als een pars pro toto op alle gebieden ten oosten van de rivier, waarover in die tijd weinig bekend was.

De Indus vormde de grens van de Hellenistische wereld en kwam overeen met het einde van de in het Westen toentertijd bekende wereld.


1. Egypte sinds het jaar: ci. 6.000 voor Christus

Stichter: Narmer was de eerste farao van Egypte (of Menes)
Hoofdstad: Cairo
Aantal inwoners: 94.798.827 (2017)

De geschiedenis van Egypte is bijna even lang als die van de mensheid zelf. Het Oude Egypte was één van de vroegste beschavingen ter wereld.

Dit is in het huidige Egypte nog terug te zien in de vorm van enkele beroemde bouwwerken zoals de Sfinx en de piramiden van Gizeh en de archeologische sites rond Luxor.


Geef een reactie