Top 10 slechtste landen voor gendergelijkheid 2022

0
Top 10 slechtste landen voor gendergelijkheid 2022
Top 10 slechtste landen voor gendergelijkheid 2022

Top 10 slechtste landen voor gendergelijkheid 2022

Onder gendergelijkheid verstaan we de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid in het maatschappelijk verkeer en voor de wet. Zie hier de landen die hier niet zo goed op scoren. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over landen op deze website.


Slechtste landen voor gendergelijkheid 2022

Bron: www.usnews.com


10. Jordanië


Antwoord op de vraag: wat is het land met de meeste varkens?


9. Sri Lanka

8. Zuid-Korea


Antwoord op de vraag: wat is het onveiligste land ter wereld?


7. Marokko


Lees hier ->>> meer over politiek op deze website.


6. Egypte


Antwoord op de vraag: wat zijn de beste Europese universiteiten?


5. Oman

4. India


Top 3 slechtste landen voor gendergelijkheid 2022


Antwoord op de vraag: welke landen geven het meet uit aan sociale zekerheid in Europa?


3. Saoedi-Arabië

In Saoedi-Arabië zijn de vrouwenrechten beperkt in vergelijking met de rechten van vrouwen in veel van haar buurlanden. Een van de oorzaken is de strikte toepassing van de sharia-wetgeving die in Saoedi-Arabië van kracht is.

Volgens de Encyclopedia of Human Rights zijn er twee ‘sleutelbegrippen’ in de islamitische juridische theorie die men gebruikt om de vrouwenrechten in Saoedi-Arabië te beperken:

  • scheiding van seksen, gerechtvaardigd onder het sharia-rechtsbegrip ‘afscherming van corruptie’ (dar al-fasaad),
  • en vermeend ‘gebrek aan capaciteit’ van vrouwen (adam al-kifaa’ah) dat de basis vormt voor de noodzaak van een mannelijke voogd wiens toestemming moet worden gevraagd voor reizen, medische procedures en bijvoorbeeld het verkrijgen van vergunningen.

Vervolgens speelt de traditie van het Arabische schiereiland ook een rol in de positie van vrouwen in de Saoedische samenleving. Het schiereiland werd voornamelijk bevolkt door patriarchale, nomadische stammen, waarin scheiding van vrouwen en mannen en namus (eer) centraal staan.


2. Qatar

De islam is de staatsgodsdienst. Het merendeel van de Qatarese gelovigen hangt het wahabisme aan, een stroming binnen het soennisme. De sjiieten vormen een minderheid.

‘En ook Qatarese vrouwen hebben weinig rechten. Gisteren publiceerde Human Rights Watch een verslag met getuigenissen van tientallen vrouwen die vertellen over het voogdijsysteem waarin ze leven. Daarin is omschreven hoe vrouwen vanaf hun geboorte afhankelijk zijn van hun vader of broers. Wanneer ze volwassen zijn wordt alles bepaald door hun man. Overal hebben ze toestemming voor nodig: trouwen, reizen, educatie. Ze mogen zelfs geen beslissingen maken over hun eigen kinderen.’

Bron: Vergrootglas op Qatar: wat voor land is het eigenlijk? ‘Alles wordt er gecontroleerd’, RTL Nieuws, 30 maart 2021


1. Verenigde Arabische Emiraten

De bevolking in Verenigde Arabische Emiraten hangt overwegend de soennitische islam aan. De islam is er staatsgodsdienst. Volgens mensenrechtenorganisaties schendt de regering van de VAE een aantal fundamentele mensenrechten. Geseling en steniging zijn legale vormen van gerechtelijke straffen in de VAE als gevolg van sharia – rechtbanken.

De regering beperkt de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, en de lokale media zijn gecensureerd om kritiek op de regering, overheidsfunctionarissen of koninklijke families te vermijden.


Top 10 slechtste landen voor gendergelijkheid 2022

   1. Verenigde Arabische Emiraten
   2. Qatar
   3. Saoedi-Arabië
   4. India
   5. Oman
   6. Egypte
   7. Marokko
   8. Zuid-Korea
   9. Sri Lanka
   10. Jordanië

Antwoord op de vraag: wat is het land met de grootste economische vrijheid?


Geef een reactie