, , , ,

Top 10 trends in het onderwijs 2021 in Nederland cf. Onderwijstrends.nl

Top 10 trends in het onderwijs 2021 in Nederland volgens Onderwijstrends.nl

Trends in het onderwijs 2021 in Nederland

Onderwijstrends.nl geeft ons inzicht waar we staan met ons onderwijs in Nederland. Zij benoemden de top 10 trends: de kansen en uitdagingen die we moeten aangaan om ons onderwijs op niveau te houden. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over onderwijs op deze website.


Top 10 trends in het onderwijs 2021 in Nederland


10. Groeiend ongemak over gebrek aan regie


9. Toenemende zij-instroom


Wist je dat er een relatie tussen het aantal universiteiten en de hoogte van het Bruto Nationaal Product bestaat


8. Veranderende onderwijsgeldstromen


7. Digitalisering onderwijs

Net als vrijwel alles in het dagelijks leven, digitaliseert ook het onderwijs. Hoewel de coronacrisis dit in een hogere versnelling heeft gezet, was digitalisering al veel langer aan de orde. Toch zijn er nog wel wat drempels rondom die digitalisering.

Bron en meer informatie: Digitalisering in het onderwijs: dit zijn de voor- en nadelen, Breens.nl, 15 april 2021


6. Toenemende aandacht voor curriculumvernieuwing


Wist je dat: Lezen zorgt voor een langer!


5. Voortdurende technologische ontwikkeling


4. Veranderende arbeidsmarkt

Er gebeurt veel op de arbeidsmarkt. Ontwikkelingen als technologisering, flexibilisering en de vergrijzing bepalen niet alleen hoeveel werk er is, maar beïnvloeden ook de kwaliteit van werk.

In de onderzoekserie ‘De veranderende wereld van werk’ deed het SCP onderzoek naar de thema’s platformisering, robotisering en de combinatie van werken, zorgen en leren. Het SCP keek hierbij vanuit de leefwereld van de werkende naar de kwaliteit van werk.

Het onderzoek biedt inzicht in hoe de arbeidsmarkt verandert en wat voor gevolgen dit kan hebben voor de kwaliteit van werk.

Bron en meer informatie: Dossier de veranderende wereld van werk, Scp.nl


Zie hier de top 10 MBO-opleidingen met hoogste startsalaris 2021


3. Kansenongelijkheid in het onderwijs

Er is sprake van kansenongelijkheid in het onderwijs: kinderen met dezelfde capaciteiten maar met een verschillende achtergrond, hebben niet dezelfde kansen om het beste uit zichzelf te halen en kennen vaak andersoortige onderwijsloopbanen.

Met name het opleidingsniveau van de ouders speelt hierbij een rol. De coronacrisis heeft kansenongelijkheid extra zichtbaar gemaakt en versterkt.

Bron en meer informatie: Kansengelijkheid in het vo, Vo-raad.nl


Vraag en antwoord: Wat kost studeren in Nederland?.


2. Tweedeling in de maatschappij

‘Voor de leefbaarheid en veiligheid van Nederland moet het nieuwe kabinet werken aan herstel en perspectief van kwetsbare stedelijke gebieden die te maken hebben met hardnekkige sociale problemen en achterstelling’, aldus vijftien burgemeesters van grote steden in een oproep aan het kabinet.

In hun manifest ‘Dicht de kloof’ pleiten de burgemeesters voor extra investeringen in gebieden met een stapeling van problemen, zoals onderwijsachterstanden, werkloosheid, armoede, schulden en criminaliteit.

Bron en meer informatie: ‘Samen in actie tegen tweedeling’, Binnenlandsbestuur.nl, 29 september 2021


1. Tekort aan geschikt onderwijspersoneel

Het lerarentekort nam de afgelopen tijd met name in het basisonderwijs snel toe. Het aantal online vacatures voor onderwijspersoneel steeg daar in 2017/2018 vergeleken met een jaar eerder met bijna 50%. (Sapulete, Van de Pol, Vankan, Van Kerkhof en Jelicic, 2018). In alle onderwijssectoren samen ging het aantal online vacatures met bijna een kwart omhoog.

Bron: Oplopend lerarentekort bedreiging voor gelijke kansen in het onderwijs, Onderwijsinspectie.nl


Zie hier: Waar is het anafabetisme het hoogst in Nederland?


Top 10 trends in het onderwijs 2021 in Nederland

  1. Tekort aan geschikt onderwijspersoneel
  2. Tweedeling in de maatschappij
  3. Kansenongelijkheid in het onderwijs
  4. Veranderende arbeidsmarkt
  5. Voortdurende technologische ontwikkeling
  6. Toenemende aandacht voor curriculumvernieuwing
  7. Digitalisering onderwijs
  8. Veranderende onderwijsgeldstromen
  9. Toenemende zij-instroom
  10. Groeiend ongemak over gebrek aan regie

Zie hier de Top 10 best betaalde banen na het VMBO 2023.


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie