Top 10 uitvindingen en ontdekkingen van het oude Griekenland

Archimedes: Top 10 uitvindingen en ontdekkingen van het oude Griekenland
Archimedes: Top 10 uitvindingen en ontdekkingen van het oude Griekenland

Uitvindingen en ontdekkingen van het oude Griekenland

We hebben veel, heel veel, aan de oude Grieken te danken. Lees meer…


Lees hier meer ->>> over geschiedenis op deze website.


Top 10 uitvindingen en ontdekkingen van het oude Griekenland

Bron: www.ancienthistorylists.com


10. Watermolen

Watermolens waren een revolutionaire uitvinding en worden daarom ook nog steeds over de hele wereld gebruikt.

Ze zijn handig voor metaalbewerking, landbouw en, belangrijker nog: malen. Door te malen kunnen we het graan malen. Dit leidde tot de productie van eetbare producten zoals rijst, granen, peulvruchten en meel.

Deze uitvinding vindt zijn oorsprong in het vroegst bekende Perachora-wiel, gemaakt in de derde eeuw voor Christus in Griekenland. Dit wiel is hoogstwaarschijnlijk uitgevonden door Philo van Byzantium.

Eerder werd aangenomen dat de delen van de mechanische verhandeling over de watermolen, geschreven door Philo zelf, van Arabische oorsprong zijn. Recent onderzoek door de Britse historicus Lewis heeft echter aangetoond dat de watermolen een oude Griekse uitvinding is.


9. Kilometerteller

Vitruvius beschreef voor het eerst dat de kilometerteller gebruikt voor het meten van afstanden rond 27 voor Christus. Overigens zijn er ook aanwijzingen in de richting van Archimedes van Syracuse als de uitvinder ervan ergens rond de Eerste Punische Oorlog.

Sommige historici schrijven de uitvinding ook toe aan Heron van Alexandrië. Ongeacht wie hem heeft uitgevonden, de kilometerteller is veel gebruikt in de late Hellenistische periode.

Ook de Romeinen gebruikten hem veelvuldig om de afstand aan te geven die een voertuig moest afleggen. De teller bracht een revolutie teweeg in de aanleg van wegen door de afstand nauwkeurig te meten. De Romeinen waren zo in staat om afstanden zorgvuldig te markeren met mijlpalen.


8. wekker

De Hellenistische uitvinder Ctesibius (285-222 v.Chr.) voorzag zijn clepsydras of waterklok van een wijzerplaat en wijzer om de tijd aan te geven. Hij voegde een uitgebreid alarmsysteem toe waarbij er bijvoorbeeld kiezelstenen op een gong vielen.

Ook experimenteerde hij met het blazen op een trompet door stolpen in het water en de perslucht op vooraf ingestelde tijden door een kloppend riet te halen.

Van de oude Griekse filosoof Plato (428-348 v. Chr.) is bekend dat hij een grote waterklok bezat met een alarmsignaal dat leek op het geluid van een waterorgel.


7. Cartografie

Het vroegst bekende bewijs van cartografie vinden we in de negende eeuw voor Christus in het oude Babylon. De Grieken maakten hier de cartografie van.

Anaximander was één van de eerste pionierscartografen die een wereldkaart maakte. Geboren tussen 611 en 610 voor Christus, leverde hij ook een belangrijke bijdrage aan de wetenschap van astronomie en geografie.

Anaximander liet alle bewoonde gebieden van de wereld op zijn zien. De kaart verscheen in tabletvorm en had Ionia in het midden.


6. Olympische Spelen

Toen Pierre de Coubertin, de oprichter van het Internationaal Olympisch Comité, in 1896 met de eerste moderne Olympische Spelen begon, was hij ook zeer geïnspireerd door de oude Olympische Spelen die meer dan 2.700 jaar geleden in Griekenland werden gehouden.

Volgens historische gegevens kunnen de eerste oude Olympische Spelen worden teruggevoerd tot 776 voor Christus. Ze waren opgedragen aan de Olympische goden en speelden af zich op de vlakten van Olympia.

De Isthmische Spelen werden om de twee jaar gehouden op de landengte van Korinthe. De Pythische Spelen vonden om de vier jaar plaats in de buurt van Delphi.

De beroemdste spelen die in Olympia in het zuidwesten van Griekenland werden gehouden, vonden om de vier jaar plaats. Mensen uit de hele Griekse wereld kwamen om het spektakel te aanschouwen. De overwinnaars kregen als prijs olijfbladkransen of kronen.


Zie hier bijvoorbeeld de top 100 sporters met de meeste gouden medailles op de moderne Olympische Spelen.


5. Geometrie

Meetkunde is ongetwijfeld ook één van de oudste takken van de wiskunde, mogelijk ouder dan de rekenkunde zelf. De Egyptenaren en Babyloniërs behoorden tot de eersten die veel van dergelijke technieken gebruikten, maar ze hebben nooit de regels en axioma’s voor geometrie uitgewerkt. De Babyloniërs namen de waarde van Pi aan als 3 en betwistten nooit de nauwkeurigheid ervan.

Met het tijdperk van de Griekse geometrie veranderde alles. De Grieken drongen erop aan dat meetkundige feiten moesten worden vastgesteld door deductief te redeneren, net zoals we dat tegenwoordig doen.

Thales van Miletus, de vader van de meetkunde, stelde in de zesde eeuw voor Christus een aantal axioma’s en regels op, wiskundige waarheden. Hierna kwamen mensen als Pythagoras, Euclides en Archimedes met geometrische axioma’s en regels die we vandaag de dag nog steeds op school leren.


4. Geneeskunde

Ooit was de gedachte dat ziekten de manier van de goden waren om mensen te straffen. Alle mogelijke remedies waren omgeven door bijgeloof.

Dat veranderde allemaal toen Hippocrates van Cos begon met het verzamelen van gegevens en het uitvoeren van experimenten om aan te tonen dat ziekte een natuurlijk proces was.

Hij zag dat de tekenen en symptomen van een ziekte werden veroorzaakt door de natuurlijke reacties van het lichaam op het ziekteproces. Hippocrates, geboren in 460 voor Christus, was een Griekse arts uit de klassieke oudheid.

Hij is de vader van de westerse geneeskunde genoemd. Als erkenning voor zijn bijdragen aan de geneeskunde kennen we nog steeds de eed van Hippocrates, die zijn naam draagt.


Zie hier de top 10 belangrijkste Duitse uitvindingen.


Top 3 uitvindingen en ontdekkingen van het oude Griekenland


3. Moderne filosofie

Vóór de moderne filosofie was de wereld gehuld in bijgeloof en magie. De Egyptenaren geloofden bijvoorbeeld dat als de Nijl overstroomde, waardoor de vruchtbaar deze werd, de farao dit bevolen had.

De Grieken ontwikkelden filosofie als een manier om de wereld om hen heen te begrijpen. Dit zonder toevlucht te nemen tot religie, mythe of magie. In feite waren de vroege Griekse filosofen ook wetenschappers die de bekende wereld, de aarde, de zeeën, de bergen, het zonnestelsel en de planetaire beweging observeerden en bestudeerden.

Deze filosofie, gebaseerd op de observatie van de wereld om ons heen, speelde een cruciale rol in de vorming van de westerse filosofische traditie.

Filosofen zoals Socrates, Plato en Aristoteles waren zulke invloedrijke filosofen dat hun studies zijn gebruikt om de latere Romeinen en andere westerse culturen te onderwijzen.


Zie hier daarom de top 50 invloedrijkste levende filosofen 2021.


2. Democratie

Het idee dat elke burger gelijke kansen en inspraak in de regering heeft, vormt het concept van democratie. Overigens zijn er aanwijzingen dat democratische regeringsvormen in brede zin al in verschillende delen van de wereld, lang vóór de eeuwwisseling van de vijfde eeuw, hebben bestaan.

Het concept van democratie vastgelegd in de grondwet, vond plaats in het oude Athene rond 508 voor Christus. Om deze reden beschouwen we Athene als de bakermat van de democratie.

Deze overgang van de almacht van de aristocratie naar een politiek systeem waarin alle leden van de samenleving een gelijk deel van de formele politieke macht hebben, had een aanzienlijke impact op toekomstige beschavingen.


Zie hier ook de meest democratische land ter wereld….


1. Moderne wetenschap

De oude Grieken hebben vele opmerkelijke bijdragen geleverd in verschillende takken van wetenschap. Denk aan astronomie, biologie en natuurkunde. Veel oude Griekse intellectuelen blonk uit in wiskunde, natuurkunde en astronomie.

Aristoteles introduceerde het idee van de aarde als een bol. Hij classificeerde ook dieren en is ook de vader van de zoölogie genoemd. Theophrastus was de eerste botanicus in de geschreven geschiedenis.

De Pythagoreeërs maakten niet alleen de vroegste vorderingen in filosofie en meetkunde, maar ze stelden ook de heliocentrische hypothese voor dat de aarde om de zon draait en niet andersom, zoals destijds werd aangenomen. Dit idee was zijn tijd zo ver vooruit dat het eeuwenlang als godslastering is beschouwd.

Archimedes ontdekte dat het onderdompelen van een vast object in water dezelfde hoeveelheid vloeistof zou verplaatsen als het volume van het object. De Grieken hadden ook zoveel invloed op de vroege concepten van de wetenschap. Zo is het bijvoorbeeld dat de meeste symbolen die we in natuurkunde en wiskundige vergelijkingen gebruiken afgeleid zijn van het Griekse alfabet.

Top 10 uitvindingen en ontdekkingen van het oude Griekenland

  1. Moderne wetenschap
  2. Democratie
  3. Moderne filosofie
  4. Geneeskunde
  5. Geometrie
  6. Olympische Spelen
  7. Cartografie
  8. Wekker
  9. Kilometerteller
  10. watermolen