Top 10 wreedste Romeinse keizers

0
Top 10 wreedste Romeinse keizers - Commodus
Top 10 wreedste Romeinse keizers - Commodus

Wreedste Romeinse keizers

De Romeinse beschaving kent talloze wrede leiders en keizers. De keizers zoals Commodus, Domitianus, Nero en Honorius waren de ergste in de oude Romeinse beschaving.

De reden om deze keizers als de ergste te beschouwen, was in de eerste plaats hun gedrag tegenover mensen en het rijk. Deze leiders pleegden vreselijke en gruwelijke daden in. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over leiderschap op deze website.


Top 10 wreedste Romeinse keizers

Bron: www.walksofitaly.com


10. Maximinus Thrax

Maximinus Thrax
Maximinus Thrax

Geboren 173 n.Chr
Regeerde van: 235 – 238 n.Chr
Overleden: 10 mei 238 n.Chr

Zoals elke andere wrede keizer executeerde Maximinus vele adviseurs en weldoeners. Hij viel plaatsen binnen die nooit tegen Rome waren.

Maximinus bleef de mensen van Rome martelen door de subsidies op het graan te verminderen. Hij dwong mensen ook om zijn volgelingen te zijn en hem te aanbidden.

Zelfs de soldaten konden niet ontsnappen aan zijn onmenselijke daden, en ook zij werden gemarteld in hun kampen. Zijn wreedheid kon echter niet lang duren, aangezien hij tijdens het beleg door zijn soldaat in zijn kamp werd gedood.

Ze vermoordden ook zijn zoon en zijn ministers. Hun hoofden werden onthoofd en aan de palen gehangen en naar Rome gedragen.


9. Domitianus

Domitianus
Domitianus

Geboren 24 oktober 51 n.Chr
Regeerde van: 81 – 96 n.Chr
Overleden: 96 n.Chr

Titus Flavius Domitianus was in de eerste plaats een heer met een vriendelijk karakter. Na verloop van tijd bleek hij echter een ander persoon te zijn. Hij wilde dat iedereen zijn heidense religie zou volgen en ook de Romeinse goden zou aanbidden, precies zoals hij deed.

Naast zijn autocratische karakter was hij verantwoordelijk voor de grootschalige joden- en christenenvervolging en voor de dood van adviseurs en naasten.

Naast dat executeerde hij tal van politici, 12 ex-consuls, zijn neef Flavius ​​Clemens en rijke mensen. Hij begroef ook de belangrijkste maagd in een speciaal ontworpen tombe.

Afgezien van zijn wreedheid, gaf hij het geld dat toebehoorde aan het rijk uit voor persoonlijk gebruik. Hij gebruikte het geld voor de wederopbouw van zijn paleis, een theater en een muziekcentrum.

Domitianusj is in 96 na Christus door Stephanus vermoord. Zijn vrouw Domitia heeft geholpen bij het doden van Domitianus.


Zie hier de Top 10 best verkochte romans aller tijden.


8. Septimius Severus

Septimius Severus
Septimius Severus

Geboren: 11 april 145 n.Chr
Regeerde van: 193 – 211 n.Chr
Overleden: 211 n.Chr

Septimius Severus greep de macht door de toenmalige keizer Julianus en zijn aanhangers te vermoorden.

Ondanks dat hij de heerser en de directe bewaker van het volk van Rome was, genoot hij ervan hen te martelen en te straffen.

Omdat Severus een aanhanger was van de Romeinse religie , martelde of executeerde hij mensen die de Romeinse religie niet volgden.

Er kwam ook een nieuwe wet afgedwongen om iedereen te dwingen zijn religie te volgen. Niemand mocht het christendom, het jodendom of welke andere religie dan ook volgen.

Hij heeft veel senatoren de schuld gegeven van corruptie en ook van samenzwering tegen hem. De senatoren werden om die reden geëxecuteerd.


7. Tiberius

Tiberius
Tiberius

Geboren: 16 november 42 v.Chr
Regeerde van: 14 – 37 n.Chr
Overleden: 37 n.Chr

Hoewel Tiberius is geboren uit nobele mensen zoals Livia en Tiberius Claudius Nero, werd hij een van de slechtste keizers in de Romeinse geschiedenis.

Tiberius was een persoon met slechte beoordelingsvermogen, miste politieke bekwaamheid en was hebzuchtig en jaloers.

Het was het resultaat van zijn persoonlijkheid dat leidde tot terreur en repressie. Dit zorgde ervoor dat Rome de donkere eeuw onder ogen zag waarin tijdens zijn regering terreur, moorden en politieke zuiveringen plaatsvonden.

Hij genoot van een weelderig leven en wilde ook dat elke burger hem aanbad. Hij liet een speciaal beeld van hem maken en vroeg burgers dat beeld te aanbidden. Tiberius gebruikte ook jonge kinderen voor zijn lusten.

Hij is vermoord door zijn bewaker genaamd Naevius Sutorius Macro met de steun van keizer Caligula.


Zie hier de Top 25 mooiste steden van Italië.


6. Gaius – Caligula

Caligula
Caligula

Geboren: 31 augustus, 21 n.Chr
Regeerde van: 37 – 41 n.Chr
Overleden: 41 n.Chr

Gaius – Caligula, de derde Romeinse heerser, was eerst een wijze, vriendelijke en genereuze heerser.

Na een paar maanden te hebben geregeerd, bleek hij een heel ander mens te zijn. Hij begon geweld en bloeddorst ten toon te spreiden en ook onnodig middelen te verspillen.

Niet alleen dat, hij genoot ervan mensen te martelen en had ongepaste relaties met zowel zijn zussen als de vrouwen van zijn vrienden.

Zijn wreedheid stopte hier niet, en hij ging door met het executeren van mensen, alleen maar om de dieren te voeren die hem in openbare arena’s zouden vermaken.

Daarnaast reageerde hij met nulrentekrediet tijdens de financiële crisis van 38 n.Chr., waardoor de situatie erger werd.

Zijn wreedheid en onmenselijke aard konden niet blijven duren, aangezien hij in 41 na Christus is vermoord door een groep wachters. Ze staken hem 30 keer en zijn lichaam is in een ondiep graf gedumpt. Zijn dochter en vrouw zijn ook samen met hem vermoord.


5. Caracalla

Caracalla
Caracalla

Geboren: 4 april 188 n.Chr
Regeerde van: 211 – 217 n.Chr
Overleden: 217 n.Chr

Antoninus Caracalla, de zoon van Septimius Severus, was een wrede en tirannieke leider die zijn eigen broer, Geta, vermoordde in het bijzijn van zijn moeder. Nadat hij zijn broer had vermoord, vermoordde Caracalla iedereen die Geta steunde.

Als keizer had hij de verantwoordelijkheid van alle burgers van dat rijk, maar hij bekommerde zich alleen om het leger. Zijn daden maakten hem beroemd als soldaat in plaats van als keizer.

Hij verafgoodde Alexander de Grote en volgde elke stap van hem. Het nieuws van de vergiftiging van zijn idool Aristoteles vervulde hem met woede. Hij ging toen naar de school van Aristoteles en executeerde alle Aristotelische filosofen.

Hij executeerde ook de burgers die hem zonder reden kwamen begroeten. Dit leidde Rome in de burgeroorlog.

Caracalla werd geëxecuteerd door zijn soldaat genaamd Justin Martials terwijl hij stond te plassen. De soldaat nam wraak voor de dood van zijn broer, die was gedood op bevel van Caracalla.


4. Diocletianus

Diocletianus
Diocletianus

Geboren: 244 n.Chr
Regeerde van: 286 – 305 n.Chr
Overleden: 311 n.Chr

Diocletianus was een genereuze heerser tijdens zijn eerste regeerperiode. Hij veranderde echter in een meedogenloze heerser als mensen zich niet gedroegen zoals hij wilde.

Als volgeling van de heidense religie wenste hij dat elke burger van zijn rijk dezelfde religie zou volgen. De christenen waren tegen zijn wens.

Vervolgens begon hij uit woede christenen te martelen. Hij begon kerken te vernielen, de christenen gevangen te zetten en ze te executeren.

Tijdens zijn bewind werden de mensenrechten slechts geschonden. Mensen waren niet vrij om hun religie en manier van leven te kiezen.

Degenen die zijn wens niet accepteerden, werden naar het Circus Maximus gebracht en direct voor de hongerige leeuwen gegooid. Zijn brutaliteit bleef toenemen. De christenen bleven echter rigide aan hun religie.

Hij is op 3 december 311 na Christus vermoord door een samenzwering.


Zie hier de Top 10 populairste toeristische attracties Europa 2023.


3. Elagabalus

Elagabalus
Elagabalus

Geboren: 204 n.Chr
Regeerde van: 218 – 222 n.Chr
Overleden: 222 n.Chr

Elagabalus, of Varius Avitus Bassianus genoemd, behoorde tot de Severaanse dynastie. Het Romeinse rijk kende in die periode enkele tradities en taboes die opzettelijk door hem werden getrotseerd. Ondanks dat hij erg jong was, was hij betrokken bij talloze seksschandalen .

Hij was betrokken bij prostitutie en zou zijn volgelingen vragen om minnaars uit de hele omgeving voor hem mee te nemen. Elagabalus nodigde mensen ook uit om in het bad te baden, dat op een openbare plaats was geplaatst, en liet anderen kijken hoe ze baden.

Daarnaast had hij ook veel kinderen die hij martelde. Hij stond erop te trouwen met een Vestaalse maagd genaamd Aquilia Severa.

De Romeinen waren niet blij met hoe hij tegen de cultuur, traditie en regels inging. Hij is op 18-jarige leeftijd vermoord door een bewaker.


2. Nero

Nero
Nero

Geboren: 15 december 37 n.Chr
Mensen laten executeren uit wantrouwen
Regeerde van: 54 – 68 n.Chr
Overleden: 68 n.Chr

Nero, de zoon van Gnaeus Domitius Ahenobarbus en Agrippina de Jonge, was één van de wreedste keizers in de Romeinse geschiedenis.

De wrede keizer vertrouwde niemand, ook niet zijn moeder en zijn vrouw. Hij liet veel mensen executeren omdat hij hen wantrouwde. Nero is verantwoordelijk voor de Grote Brand, die in 64 na Christus werd veroorzaakt. Hij stak het vuur aan om het land te ontginnen en de tuin van zijn dromen aan te leggen.

De tuin kreeg de naam Domus Aurea. Vervolgens legde hij alle schuld bij de christenen en executeerde ze één voor één. Niet alleen dat, hij liet de burgers ook de belasting betalen voor deze persoonlijke tuin.

Zijn wreedheid kon echter niet lang duren toen de burgers samenkwamen en tegen hem in opstand kwamen. Nero maakte toen uit angst een einde aan zijn leven op 9 juni 68 na Christus.


1. Commodus

Commodus
Commodus

Geboren: 161 n.Chr
Liet kreupelen en gebochelde vechten tegen elkaar in de arena
Regeerde van: 180 – 192 n.Chr
Overleden: 192 n.Chr

Commodus, de zoon van Marcus Aurelius, werd geboren in 161 na Christus. Hij begon samen met zijn vader te regeren van 177 na Christus tot 180 na Christus, tot het overlijden van zijn vader.

Hij regeerde toen in zijn eentje van 180 na Christus tot 192 na Christus . Hoewel hij een keizer was, vocht hij als gladiator om zijn interesse te vervullen.

De daad van hem vechten in een arena beledigde de senaat en het hele rijk terwijl hij aan de zijde van slaven en criminelen vocht.

Tijdens zijn gevechten in de arena begon hij de kreupelen of gebochelde binnen te halen en vroeg ze tegen elkaar te vechten met hakmessen.

Qua karakter was hij door zichzelf geobsedeerd, arrogant en hield hij meer van jagen dan dat hij aandacht schonk aan de politiek of het militaire aspect van Rome.

Daarnaast hernoemde hij zichzelf tot Hercules en was hij een zelfverklaarde levende god. Hij was ook verantwoordelijk voor het uitbreken van de burgeroorlog.

Commodus stierf op 31 december 192 na Christus op 31-jarige leeftijd. Hij werd gewurgd door een worstelaar genaamd Narcissus.


Top 10 wreedste Romeinse keizers


  1. Commodus
  2. Nero
  3. Elagabalus
  4. Diocletianus
  5. Caracalla
  6. Gaius – Caligula
  7. Tiberius
  8. Septimius Severus
  9. Domitianus
  10. Maximinus Thrax

Geef een reactie