Top 10 zwaarste voetbalovertredingen op film

0
Top 10 zwaarste voetbalovertredingen op film
Top 10 zwaarste voetbalovertredingen op film

Top 10 zwaarste voetbalovertredingen op film

Het doet pijn aan je ogen, je voelt het in je buik en je lijf als je deze overtredingen op dit filmpje ziet. Zeker als je zelf voetbalt of gevoetbald hebt begrijp je precies wat wij bedoelen. Moorddadige aanslagen op enkels, knieën en benen. En natuurlijk ook nog wat educatiefs. Een tabelletje van de KNVB met de de codes van de overtredingen die een scheidsrechter in zijn boekje dient op te schrijven.

Top 10 zwaarste voetbalovertredingen op film
Top 10 zwaarste voetbalovertredingen op film

Top 10 zwaarste voetbalovertredingen op film

CODES OVERTREDING
Spelbederf-overtredingen
1 het gooien van een kluit aarde/pol gras of ander voorwerp
02A het wegtrappen van de bal – terwijl het spel dood is
02B het weggooien van de bal – terwijl het spel dood is
3 het onvoldoende afstand nemen bij een vrije schop
04A het vertragen van de spelhervatting
04B het belemmeren van de spelhervatting
5 het opzettelijk de bal met de hand spelen
6 voortijdig het speelveld verlaten – zonder toestemming van de scheidsrechter
7 het speelveld betreden en aan het spel deelnemen zonder toestemming van de scheidrechter
8 het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing
9 ander onbehoorlijk gedrag in de vorm van spelbederf
Lichte gewelddadige handelingen
11 het vasthouden van een tegenstander
12 ongeoorloofd ten val brengen van een tegenspeler – waaronder haken – omver lopen – etc.
13 het wegduwen van een tegenstander
14 ruw spel (waaronder blokkeren – onbeheerst – onbesuisd spel)
15 gevaarlijk spel
16 het bedreigen van een tegenspeler
17 het beledigen van een tegenspeler
18 andere licht-gewelddadige handeling
Gewelddadige handelingen en ernstig wangedrag
21 het bedreigen van ..
22 het gebruiken van grove of beledigende taal tegenover ..
23 het protesteren gepaard gaande met handtastelijk optreden enz.
24 het raak trappen van .. (raak)
25 het raak slaan van .. (raak)
26 het raak spuwen van .. (raak)
27 het trappen naar .. (niet raak)
28 het slaan naar .. (niet raak)

 

FILMPJE

Geef een reactie