Advertentie

Top 10 zwaarste voetbalovertredingen op film

Het doet pijn aan je ogen, je voelt het in je buik en je lijf als je deze overtredingen op dit filmpje ziet. Zeker als je zelf voetbalt of gevoetbald hebt begrijp je precies wat wij bedoelen. Moorddadige aanslagen op enkels, knieën en benen. En natuurlijk ook nog wat educatiefs. Een tabelletje van de KNVB met de de codes van de overtredingen die een scheidsrechter in zijn boekje dient op te schrijven.

Advertentie

Top 10 zwaarste voetbalovertredingen op film
Top 10 zwaarste voetbalovertredingen op film

Top 10 zwaarste voetbalovertredingen op film

CODESOVERTREDING
Spelbederf-overtredingen
1het gooien van een kluit aarde/pol gras of ander voorwerp
02Ahet wegtrappen van de bal – terwijl het spel dood is
02Bhet weggooien van de bal – terwijl het spel dood is
3het onvoldoende afstand nemen bij een vrije schop
04Ahet vertragen van de spelhervatting
04Bhet belemmeren van de spelhervatting
5het opzettelijk de bal met de hand spelen
6voortijdig het speelveld verlaten – zonder toestemming van de scheidsrechter
7het speelveld betreden en aan het spel deelnemen zonder toestemming van de scheidrechter
8het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing
9ander onbehoorlijk gedrag in de vorm van spelbederf
Lichte gewelddadige handelingen
11het vasthouden van een tegenstander
12ongeoorloofd ten val brengen van een tegenspeler – waaronder haken – omver lopen – etc.
13het wegduwen van een tegenstander
14ruw spel (waaronder blokkeren – onbeheerst – onbesuisd spel)
15gevaarlijk spel
16het bedreigen van een tegenspeler
17het beledigen van een tegenspeler
18andere licht-gewelddadige handeling
Gewelddadige handelingen en ernstig wangedrag
21het bedreigen van ..
22het gebruiken van grove of beledigende taal tegenover ..
23het protesteren gepaard gaande met handtastelijk optreden enz.
24het raak trappen van .. (raak)
25het raak slaan van .. (raak)
26het raak spuwen van .. (raak)
27het trappen naar .. (niet raak)
28het slaan naar .. (niet raak)

 

FILMPJE

advertentie