, , ,

Top 100 mensen die het verschil maakten – LIFE’s 100 People

Karl Marx - Top 100 mensen die het verschil maakten - LIFE's 100 People

Mensen die het verschil maakten

Life is een Amerikaans tijdschrift met fotoreportages dat in het midden van de twintigste eeuw wereldwijd bekend werd. Vele beroemde fotojournalisten hebben voor het blad gewerkt.

Denk bijvoorbeeld aan Robert Capa, Margaret Bourke-White (de eerste vrouwelijke fotojournalist), Alfred Eisenstaedt, Lee Miller en Gordon Parks.

Aardig is om hier ->>> de onderbouwing van Life te lezen over het hoe en waarom van de mensen op deze lijst. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over grote denkers en hier ->>> meer over beroemdheden op deze website.


Top 100 mensen die het verschil maakten – LIFE’s 100 People


Religieuze voorgangers en filosofen: mensen die het verschil maakten


Abraham (circa 2100–1500 V.C.)

Abraham

Abraham

Hij is volgens de Hebreeuwse Bijbel en de Koran de aartsvader van de Israëlieten en Arabieren.

Omdat hij in overdrachtelijke zin ook zo wordt beschouwd door christenen worden het jodendom, de islam en het christendom ook wel de Abrahamitische religies genoemd.


Boeddha (circa 563-483 V.C.)

Boeddha

Boeddha

Hij was een spiritueel leider op wiens leer het boeddhisme is gebaseerd. Boeddha betekent hij die ontwaakt (verlicht) is.

De titel Boeddha wordt gegeven aan iemand die op eigen kracht, zonder leraar, de Dhamma (de waarheid, de natuurlijke ordening der dingen) ontdekt heeft en verlichting heeft bereikt.


Confucius (551-479 V.C.)

Confucius

Confucius

Hij is de grondlegger van wat later het confucianisme is gaan heten. Centraal in de leer staat de moraal, zowel tussen mensen als binnen de structuur van de staat. Zijn ideeën over familiaire relaties trekt Confucius door naar de samenleving als geheel.


Aristoteles (384-322 V.C.)

Aristoteles

Aristoteles

Hij geloofde dat door logica mensen alles over de wereld te weten konden komen. Moderne wetenschappers hebben veel aan Aristoteles te danken. Hij leerde dat mensen de natuur moeten observeren (aandachtig bestuderen) en dat onze zintuigen ons kennis geven.


Zie hier de top 10 belangrijkste mensen aller tijden op basis van Wikipedia.


Jezus (circa 5 V.C.-N.D. 29)

Hij is de stichter van het christendom en wordt ook Christus genoemd, van het Griekse christos, wat ‘gezalfde’ betekent.

Zijn leven en leer staan beschreven in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Jezus is geboren in een stal in Bethlehem (Palestina), destijds een Romeinse provincie.


Mohammed (circa 570-632)

Mohammed was een Arabische religiestichter en wordt door moslims en bahá’ís beschouwd als profeet en boodschapper van God.


Paus Urbanus II (circa 1035-1099)

Paus Urbanus II

Paus Urbanus II

Op 27 november 1095 hield paus Urbanus II een toespraak tijdens het Concilie van Clermont. In een vurig betoog riep hij zijn toehoorders op om met een verenigd christelijk leger naar het oosten te trekken om het Heilige Land terug te veroveren op de Seltsjoeken.


Jeanne d’Arc (circa 1412-1431)

Jeanne d'Arc

Jeanne d’Arc

De Maagd van Orléans is een nationale heldin van Frankrijk. Als jong meisje van eenvoudige afkomst speelde ze een beslissende rol in de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk.


Mahatma Gandhi (1869–1948)

Gandhi aan het spinnen in Bombay (1942)

Gandhi aan het spinnen in Bombay
(1942)

Gandhi was één van de grondleggers van de moderne staat India en voorstander van actieve geweldloosheid als middel voor revolutie.

Hij spande zich ook in voor verzoening tussen hindoes en moslims in India. Gandhi is in 1948 in New Delhi vermoord door een extremistische hindoe.


Zie hier de Top 10 beste toneelstukken van Shakespeare aller tijden.


Moeder Teresa (1910-1997) Billy Graham (1918-2018)

Moeder Teresa

Moeder Teresa

Ze verliet het klooster en zette in Calcutta een wereldwijd bekend werk onder armen op, dat zij tot kort voor haar dood leidde.

Moeder Teresa stichtte de orde van de Missionarissen van Naastenliefde, een religieuze orde voor zusters in Calcutta. Veel jonge vrouwen sloten zich bij haar aan.


Paus Johannes Paulus II (1920–2005)

Paus Johannes Paulus II in 1985

Paus Johannes Paulus II in 1985

Deze maakte zich tijdens zijn ambtsperiode als paus hard voor meer begrip tussen de wereldgodsdiensten zoals islam, christendom en hindoeïsme. Paus Johannes Paulus II keerde zich fel tegen antisemitisme.

Twee bijzondere handelingen die hij deed waren het katholieke mea culpa van de Rooms-Katholieke Kerk gedurende de Tweede Wereldoorlog. Verder veroordeelde hij de seksuele misstanden en andere misstanden onder de katholieke geestelijkheid.


Osama Bin Laden (1957-2011)

Osama bin Laden

Osama bin Laden

Bin Laden wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen op 11 september 2001 op verschillende doelen in de Verenigde Staten.


Zie hier de top 100 meest inspirerende mensen 2022.


Wetenschappen & vernieuwers: mensen die het verschil maakten


Johann Gutenberg (circa 1398–1468)

Johannes Gutenberg

Johannes Gutenberg


Leonardo da Vinci (1452-1519)

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci


Zie hier de top 10 dapperste mensen aller tijden.


Nicolaas Copernicus (1473-1543)

Nicolaas Copernicus

Nicolaas Copernicus

Hij is de grondlegger van de heliocentrische theorie, die stelt dat de zon in het midden van het zonnestelsel staat en dat de planeten eromheen draaien.

Dit in tegenstelling tot het destijds gebruikelijke geocentrische wereldbeeld, waarbij de aarde werd geacht het centrum van het heelal te zijn.


Galileo Galilei (1564-1642)

Galileo Galilei

Galileo Galilei

Hij legde de grondslagen voor de experimentele natuurkunde en de dynamica van Isaac Newton. Bovendien stond Galileo Galilei aan de wieg van de moderne astronomie.

Hij ontdekte onder meer de vier grote manen van Jupiter (die ook wel de Galileïsche manen worden genoemd), de schijngestalten van Venus en hij zag als eerste zonnevlekken.


Isaac Newton (1642-1727)

Sir Isaac Newton

Sir Isaac Newton

Hij maakte naam met onder andere de klassieke mechanica, de gravitatiewet van Newton en differentiaal- en integraalrekening. Isaac Newton wordt door vele wetenschappers ook wel gezien als de grootste geleerde aller tijden.

Hij was de eerste wetenschapper die bedacht dat er een kracht is, die voorwerpen naar de aarde trekt. Hij noemde die kracht de zwaartekracht.


Nicéphore Niépce (1765–1833)

Nicéphore Niépce

Nicéphore Niépce

Niépce wordt beschouwd als een van de uitvinders van de fotografie. Hij begon in 1793 te experimenteren met processen om optische foto’s te verkrijgen.


Charles Darwin (1809-1882)

Charles Darwin in 1869

Charles Darwin in 1869

Darwin ontleent zijn roem aan zijn theorie dat evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie.


Zie hier de Top 50 belangrijkste Brazilianen aller tijden.


Florence Nightingale (1820–1910)

Florence Nightingale, ca. 1860

Florence Nightingale, ca. 1860

Ze werd wereldberoemd doordat zij als verpleegster soldaten verzorgde tijdens de Krimoorlog (1853-1856). Florence Nightingale wordt algemeen beschouwd als de grondlegster van de moderne verpleegkunde.


Clara Barton (1821-1912)

Clara Barton

Clara Barton

Barton was een Amerikaans lerares, verpleegkundige en tevens een van de oprichters van het Amerikaanse Rode Kruis.


Zie hier de meest invloedrijke mensen van de 20ste eeuw.


Louis Pasteur (1822-1895)

Louis Pasteur (1822 – 1895)

Louis Pasteur

De Franse chemicus Pasteur is de grondlegger van de biochemie en de bacteriologie. Hij ontdekte in de negentiende eeuw dat gistingsprocessen worden veroorzaakt door micro-organismen en ontwikkelde de techniek van het pasteuriseren.


Wilhelm Konrad Röntgen (1845-1923)

Wilhelm Konrad Röntgen

Wilhelm Konrad Röntgen

Röntgen is vooral bekend door zijn ontdekking van de naar hem genoemde röntgenstraling. In 1901 ontving hij de eerste Nobelprijs voor Natuurkunde.


Thomas Edison (1847–1931)

Thomas Edison

Thomas Edison

Hij was een Amerikaanse uitvinder en oprichter van General Electric Company, die zijn fortuin maakte door uitvindingen op te kopen en de octrooien op zijn eigen naam vast te leggen.

Als deze succesvol bleken, perfectioneerde hij ze en nam ze in productie. Edison was lange tijd recordhouder voor het grootste aantal octrooien toegekend aan een persoon (ongeveer 1.400).


Alexander Graham Bell (1847-1922)

Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell

Bell was een Schots-Amerikaans uitvinder, autodidact en de oprichter van de telefoonmaatschappij Bell, die uitgroeide tot de American Telephone and Telegraph Company (AT&T).

Hoewel Bell vaak wordt genoemd als uitvinder van de telefoon is het een gedeelde uitvinding, waaraan ook Antonio Meucci, Elisha Gray en Philipp Reis een bijdrage hebben geleverd.


Zie hier de Top 100 beste tools om te leren 2022.


Sigmund Freud (1856-1939)

Sigmund Freud

Freud was een zenuwarts uit Oostenrijk-Hongarije en de grondlegger van de psychoanalyse. Hoewel Freuds theorieën en methodes omstreden zijn, is hij één van de meest invloedrijke psychologen en denkers van de 20e eeuw.


Henry Ford (1863–1947)

Henry Ford

Henry Ford

De Amerikaanse uitvinder Henry Ford zorgde er voor dat de auto niet alleen beschikbaar was voor de elite, maar ook voor de massa.


Marie Curie (1867-1934)

Marie Curie

Marie Curie

Curie was een Pools-Frans schei- en natuurkundige. Zij was een pionier op het gebied van de radioactiviteit, ontving twee Nobelprijzen en ontdekte de elementen polonium en radium.


Guglielmo Marconi (1874–1937)

Guglielmo Marconi

Guglielmo Marconi

Marconi was een Italiaans natuurkundige, uitvinder en ondernemer. Marconi is vooral bekend door zijn uitvinding van de draadloze telegrafie in 1896. Hiermee staat hij in de westerse wereld bekend als uitvinder van de radio.


Albert Einstein (1879-1955)

Albert Einstein

Albert Einstein


Margaret Mead (1901-1978)

Margaret Mead in 1948

Margaret Mead in 1948

Mead was een Amerikaanse antropologe en is één van de pioniers in de culturele antropologie. Zo vond ze een ander patroon van mannelijk en vrouwelijk gedrag in elk van de culturen die ze bestudeerde.


Alan Turing (1912-1954)

Alan Turing (1927)

Alan Turing (1927)

Turing was een Britse wiskundige, computerpionier en informaticus, mathematisch bioloog en logicus.

Hij was was ook de man die er tijdens de Tweede Wereldoorlog in slaagde om de code van het Duitse Enigma-toestel te kraken, waarmee de nazi’s hun communicatie versleutelden.


Norman Borlaug (1914-2009)

Norman Borlaug

Norman Borlaug

Borlaug was een Amerikaans agronoom en Nobelprijswinnaar. Hij wordt ook wel de vader van de groene revolutie genoemd. In 1970 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn bijdrage aan de wereldvrede dankzij verbeterde voedselproductie.


Jonas Salk (1914–1995)

Jonas Salk

Jonas Salk

Salk is de ontdekker/uitvinder van het naar hem vernoemde salkvaccin. Dit was een van de eerste succesvolle pogingen om tegen een virus, en specifiek tegen het poliomyelitisvirus, te vaccineren.


Rosalind Franklin (1920–1958)

Rosalind Franklin

Rosalind Franklin

Franklin was een Brits chemica die voornamelijk bekend geworden is vanwege haar bijdragen aan de ontdekking van de structuur van DNA met behulp van röntgendiffractie.


Christiaan Barnard (1922-2001)

Christiaan Barnard

Christiaan Barnard

Barnard was een Zuid-Afrikaans hartchirurg. Hij verrichtte de eerste geslaagde harttransplantatie van mens op mens.


Steve Jobs (1955-2011)

Zie hier: wat je kan leren van Steve Jobs – 10 levens- en ondernemerslessen


Culturele iconen: mensen die het verschil maakten


Homerus (circa 1000-600 V.C.)

Homerus

Homerus

Hij is de bekendste Griekse dichter en schrijver uit de oudheid. De man die tevens zanger was, leefde ongeveer in de periode tussen 800 en 750 voor Christus. Veel van de Griekse godenverhalen die wij nu kennen komen van zijn hand.

Twee epische gedichten, de Ilias en de Odyssee, de oudst bekende en bewaard gebleven literaire werken van de Griekse letterkunde, zijn aan Homerus toegeschreven.

Hier bestaat echter al lange tijd grote onzekerheid over. Het wordt is betwist dat beide werken door één auteur zijn vervaardigd.


Marco Polo (circa 1254-1324)

Marco Polo

Marco Polo

Hij was een Venetiaanse handelaar en ontdekkingsreiziger. Met zijn vader Niccolò en oom Maffeo Polo bereisde hij tussen 1271 en 1295 voor Europa grotendeels onbekende gebieden zoals Perzië, China en Indië.

Marco Polo wist in dienst van de Mongoolse heerser Koeblai Khan unieke informatie over Azië te verzamelen.


Michelangelo Buonarroti (1475-1564)

Michelangelo

Michelangelo

Lees en zie hier ->>> meer over Michelangelo.


William Shakespeare (1564-1616)

William Shakespeare

William Shakespeare

Hij wordt gezien als de grootste schrijver die Engeland ooit heeft voortgebracht. Dit niet alleen vanwege de kwaliteit van zijn werken, maar ook vanwege zijn enorme invloed op de Engelse taal, waarin nog steeds honderden woorden, uitdrukkingen en citaten aan hem zijn toe te schrijven.


Lady Mary Pierrepont Wortley Montagu (1689–1762)

Lady Mary Pierrepont Wortley Montagu

Lady Mary Pierrepont Wortley Montagu

De lady was een Engels aristocraat, poëet en schrijfster. Belangrijker dan haar literaire prestaties was Lady Montagu ook verantwoordelijk voor de introductie van de pokkeninenting in Groot-Brittannië en West-Europa.


Adam Smith (1723-1790)

Adam Smith

Adam Smith

De vader van de economie Smith stelt dat de mens hoofdzakelijk gedreven wordt door eigenbelang. Hij betoogde dat de overheid zich zo weinig mogelijk dient te bemoeien met handel en nijverheid, omdat anders het mechanisme van vraag en aanbod verstoord wordt.

Zie hier de grootste economen aller tijden – Een top 10 met Adam Smith op één


Mary Wollstonecraft (1759-1797)

Mary Wollstonecraft

Mary Wollstonecraft

Wollstonecraft was een Engels schrijfster en voorvechter voor vrouwenrechten. In 1792 is haar pamflet A Vindication of the Rights of Woman gepubliceerd. Dit pamflet is één van de eerste feministische werken. Mary Wollstonecraft is de moeder van Mary Wollstonecraft Godwin beter bekend als Mary Shelley, de auteur van Frankenstein


Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven

Beethoven was een Duitse componist, musicus, virtuoos en dirigent. Zijn stijl sluit direct aan op die van Mozart en Haydn, met wie hij tot de Eerste Weense School wordt gerekend.

Hij bracht het classicisme tot voltooiing en leidde de romantiek in. Hij wordt onder de invloedrijkste componisten gerekend. Zijn oeuvre heeft een overheersende invloed gehad op de negentiende-eeuwse muziek.


Zie hier de top 10 populairste componisten 2022 – zoekgedrag Google.


P.T. Barnum (1810–1891)

P.T. Barnum

P.T. Barnum

Barnum was een Amerikaanse showman en circusuitbater. Een van zijn gevleugelde uitspraken was ‘There’s a sucker born every minute’, waarmee hij wilde aangeven dat er genoeg mensen zijn die gemakkelijk voor de gek gehouden kunnen worden.

P.T. Barnum exploiteerde een circus dat deels het karakter van een rariteitenshow had. Hij noemde het The greatest Show on Earth. Daarmee heeft hij een groot gedeelte van zijn leven rondgereisd, ook in Europa. Zijn grootste succes was de show van de beroemde dwerg Charles Sherwood Stratton alias Tom Pouce (General Tom Thumb).


Charles Dickens (1812-1870)

Charles Dickens

Charles Dickens

Dickens was één van de belangrijkste Engelse schrijvers tijdens het victoriaans tijdperk. Hij was ook de eerste literaire chroniqueur van de grootstad midden in de industriële revolutie. Tot na de Eerste Wereldoorlog bleef hij Engelands populairste schrijver.

Zijn beroemdste romans zijn David Copperfield (1849-1850, deels autobiografisch), Great Expectations (1860-1861), Oliver Twist, Nicholas Nickleby en A Christmas Carol (1843). A tale of two cities staat met 200 miljoen exemplaren op nummer zeven van ’s werelds meest verkochte boeken.


Karl Marx (1818-1883)

Karl Marx

Karl Marx

Marx ziet de geschiedenis als een voortdurende klassestrijd tussen de bourgeoisie en het proletariaat: zij die de productiemiddelen bezitten tegenover de niet-bezitters. Zijn theorieën zijn van zeer grote invloed op de gehele 20ste eeuw.


Jules Verne (1828-1905)

Jules Verne

Jules Verne

Verne was een Frans auteur van avontuurlijke reisbeschrijvingen met nieuwe technieken, naar vele delen van de aarde en naar onbekende gebieden. Gebieden zoals de diepzee, het binnenste van de aarde en de maan. Vaak wordt Verne gezien als de vader van de sciencefiction.

Bekende boeken van zijn hand zijn onder andere: Twintigduizend mijlen onder zee, Reis naar het middelpunt der aarde en Reis om de wereld in 80 dagen.


Leo Tolstoj (1828-1910)

Lev Tolstoj. Fotoportret door Prokoedin-Gorski

Lev Tolstoj. Fotoportret door Prokoedin-Gorski

Tolstoj was een Russisch schrijver, filosoof en politiek denker die voornamelijk romans en korte verhalen schreef. Hij is vooral bekend van zijn realistische romans Oorlog en vrede en Anna Karenina. Deze twee boeken worden beschouwd als twee van de beste boeken uit de wereldliteratuur.


Mother Jones (1837–1930)

Mother Jones

Mother Jones

Mary Harris Jones, was een belangrijke Amerikaans socialist, tevens lid van de Industrial Workers of the World. Ze hielp bij het coördineren van grote stakingen.


Richard Warren Scars (1863–1914)

Richard Warren Scars

Richard Warren Scars

Warren Sears was een Amerikaanse manager, zakenman en de oprichter van Sears, Roebuck and Company met zijn partner Alvah Curtis Roebuck. Sears is een Amerikaanse warenhuisketen, in 1892 opgericht door Warren Sears en Roebuck en in 1906 opnieuw werd opgericht door Richard Sears en Julius Rosenwald. Wat begon als een bedrijf voor postordercatalogus, veranderde in een beroemde keten wan winkels.


Lewis Hine (1874–1940)

Lewis Hine

Lewis Hine

Hine was een Amerikaans fotograaf en socioloog. Hij geldt als een van de grondleggers van de moderne reportagejournalistiek en had in zijn werk veel aandacht voor sociale thema’s, in het bijzonder ook voor kinderarbeid.


Margaret Sanger (1879–1966)

Margaret Sanger

Margaret Sanger

Sanger Slee, geboren als Margaret Louise Higgins, was een Amerikaanse verpleegster en feministe. Ze wijdde haar leven aan het legaliseren van anticonceptie en het universeel beschikbaar ervan voor vrouwen


Zie hier de Top 10 grootste wiskundigen aller tijden.


Helen Keller (1880–1968)

Helen Keller

Helen Keller

Keller was een Amerikaanse schrijfster en taalkundige. Toen ze 19 maanden oud was, werd ze ten gevolge van een ziekte doof en blind. Ze leerde eveneens braille, tactiele gebarentaal, spraakafzien (liplezen) met haar vingers en zelf spreken. In 1904 studeerde Keller cum laude af aan het Radcliffe College in Boston (Bachelor of Arts).[6] Ze leerde vijf talen, naast Engels ook Duits, Frans, Latijn en Grieks.

Helen Keller schreef een tiental boeken, waaronder haar autobiografie The Story of My Life (1903). Ze hield over de gehele wereld lezingen over het onderwijs aan blinden en doven.


Pablo Picasso (1881-1973)

Pablo Picasso

Pablo Picasso

Lees hier ->>> meer over Pablo Picasso op deze website.


James Joyce (1882-1941)


Igor Stravinsky (1882–1971)


Coco Chanel (1883-1971)

Chanel in 1920

Chanel in 1920

Chanel was een Franse modeontwerper en zakenvrouw. De oprichter en naamgenoot van het merk Chanel maakte in het tijdperk na de Eerste Wereldoorlog de sportieve, casual chic populair als de vrouwelijke stijlstandaard.


Eleanor Roosevelt (1884–1962)


Le Corbusier (1887–1965)

Le Corbusier

Le Corbusier

Zijn betekenis en invloed voor het nieuwe bouwen en de internationale stijl waren zo groot dat hij soms de ‘architect van de 20e eeuw’ wordt genoemd. Zijn werk oogstte veel lof, maar ook veel kritiek.

Critici zien hem verantwoordelijk voor de dood van de architectuur en de zielloosheid van de moderne stedenbouw, terwijl architecten en kunstkenners zijn genialiteit vergelijken met die van Michelangelo of Picasso.


Charlie Chaplin (1889–1977)

Charlie Chaplin

Charlie Chaplin

Chaplin was een Engelse artiest, acteur, regisseur, componist en komiek. Daarnaast deed hij ook nog aan pantomime en vaudeville. Hij was in de tijd van het ontstaan van de bioscoopfilm in de Verenigde Staten een van de beroemdste filmsterren ter wereld.


Martha Graham (1894–1991)

Martha Graham

Martha Graham

Graham was een Amerikaanse danseres en choreografe. Ze was van onschatbare waarde voor de dansgeschiedenis en is de grondlegger van de moderne dans.


Louis Armstrong (1901-1971)

Louis Armstrong

Louis Armstrong

Miles Davis zei over hem ‘Je kunt niets op een blaasinstrument spelen dat Louis niet al gespeeld heeft’.


Charles Lindbergh (1902–1974)

Charles Lindbergh

Charles Lindbergh

Wereldberoemd werd hij door op 20 en 21 mei 1927 non-stop over de Atlantische Oceaan van New York naar Parijs te vliegen in zijn vliegtuig met de naam Spirit of St. Louis. Hij won daarmee de Orteig-prijs van 25.000 dollar.


Ray Kroc (1902–1984)


Benjamin Spock (1903–1998)


Dr. Seuss (1904–1991)


William Levitt (1907-1994)


Rachel Carson (1907-1964)

Rachel Carson

Rachel Carson

Carson was een biologe die opgroeide in Springdale, Pennsylvania. Ze is vooral bekend door haar boeken en haar strijd voor de bescherming van het milieu.


Sir Edmund Hillary (1919-2008)


Elvis Presley (1935-1977)


Ted Turner (1938)


Muhammad Ali (1942–2016)


Oprah Winfrey (Born 1954)


The Beatles (1957-1970)

De innovaties van The Beatles droegen vooral bij aan de nieuwe psychedelische en progressieve muziek. Daarnaast introduceerden ze enkele van de ongebruikelijke productietechnieken van de band die later normaal werden in het opnemen van muziek. Verer verkochten ze 100-den miljoenen platen wereldwijd.


Leiders & politici: mensen die het verschil maakten


King Khufu (circa 2551-2528 V.C.)


Alexander de Grote (356–323 V.C.)


Cleopatra VII (69-30 V.C.)


Constantijn de Grote (circa 275-337)

Constantijn de Grote

Constantijn de Grote

Hij stond het christendom toe in het Romeinse Rijk en werd zelf, hij bekeerde zich op zijn sterfbed, de eerste christelijke keizer.


Leif Eriksson (circa 971-circa 1015)


Genghis Khan (circa 1162-1227)


Koningin Isabella I (1451-1504)


Catharina de’ Medici (1519-1589)

Catharina de' Medici

Catharina de’ Medici

Zij was een intelligente en politiek bekwame vrouw, die tientallen jaren een hoofdrol speelde in de Hugenotenoorlogen die in de tweede helft van de 16e eeuw Frankrijk verscheurden.

Godsdienstige overwegingen maakte zij ondergeschikt aan intriges ter wille van de politieke macht van het Huis Valois waartoe zij door haar huwelijk met Hendrik II was gaan behoren.

Haar reputatie van boosaardige gifmengster lijkt echter schromelijk overdreven. Catharina was uitzonderlijk actief als beschermvrouwe en opdrachtgeefster van kunstenaars en architecten.


Koningin Elizabeth (1533-1603)

Elizabeth I van Engeland

Elizabeth I van Engeland

Tijdens haar regeerperiode vestigde Elizabeth I het protestantisme in Engeland. Ze versloeg de Spaanse Armada in 1588 en handhaafde de vrede in haar voorheen verdeelde land. Koningin Elizabeth creëerde een omgeving waar de kunsten floreerden.

Ze werd soms de ‘Virgin Queen’ genoemd, omdat ze nooit getrouwd was.


Catherina de Grote (1796)

Catherina de Grote

Catherina de Grote

Ze was een nicht van de koningen Gustaaf III en Karel XIII van Zweden en echtgenote van de Russische troonopvolger Peter III. Catherina voelde zich zeer aangetrokken tot de Franse verlichting en grote denkers als Voltaire en Diderot.

Ze regeerde als een verlicht despoot: ze had de absolute macht maar gebruikte die macht ook om de positie van het volk te verbeteren. Catherina de Grote zorgde bijvoorbeeld voor gratis onderwijs voor jongens én meisjes.


George Washington (1732-1799)

George Washington

George Washington

Washington was generaal, opperbevelhebber van de koloniën in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, slavenhouder en de eerste president van de Verenigde Staten van 1789 tot 1797.


Napoleon Bonaparte (1769-1821)

Napoleon trekt de Alpen over, geschilderd door Jacques-Louis David

Napoleon trekt de Alpen over, geschilderd door Jacques-Louis David

Hij heeft een aantal universele regels en wetten ingevoerd, de ‘code Napoleon’. Een ervan was de invoering van de Burgerlijke Stand. Ook schafte hij oude lokale maten af en introduceerde standaard maten en gewichten, zoals de kilo, de meter en de liter.


Abraham Lincoln (1809-1865)

Abraham Lincoln, Mathew Brady, 1860

Lincoln wordt beschouwd als een van de grootste Amerikaanse presidenten. Hij wordt geprezen om zijn leiderschap tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, de afschaffing van de slavernij, de versterking van de nationale overheid en de modernisering van de economie.


Koningin Victoria (1819–1901)

Koningin Victoria

Koningin Victoria

Was koningin van het Verenigd Koninkrijk van 1837 tot 1901 en vanaf 1877 tevens keizerin van India.


Vladimir Ilyich Lenin (1870–1924)

Vladimir Lenin in 1920

Vladimir Lenin in 1920

Russisch revolutionair en de eerste premier van de Sovjet-Unie en naamgever van de marxistische stroming leninisme.


Winston Churchill (1874-1965)

Sir Winston Churchill

Sir Winston Churchill

Het lukte Churchill de Britse oorlogsinspanning op peil te krijgen en de Verenigde Staten daarbij tot steun te bewegen. Hij heeft daarmee een beslissende rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog en de geallieerde overwinning.


Adolf Hitler (1889-1945)

Adolf Hitler

Adolf Hitler

Hitler was een in Oostenrijk geboren Duits politicus en de leider van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij. Op 30 januari 1933 kwam hij aan de macht als rijkskanselier van Duitsland en na 2 augustus 1934 als staatshoofd. Hij was aan de macht tot aan zijn dood in 1945.

Hitler startte de 2e wereldoorlog en is verantwoordelijk voor genocide op zes miljoen Joden, Roma, Sinti en LBTGH’ers.


Mao Zedong (1893–1976)

Mao Zedong

Mao Zedong

Hij was een Chinees rebellenleider, dictator, partijleider en grondlegger van de Volksrepubliek China waarvan hij de eerste leider was. Mao vormde ruim 26 jaar het gezicht van de Volksrepubliek China.

Mao Zedong was de leider van de Communistische Partij van China vanaf 1935.


Nelson Mandela (1918–2013)

Nelson Mandela in 1998

Nelson Mandela in 1998

Mandela was een Zuid-Afrikaans anti-apartheidsstrijder en politicus. Vanaf 1944 was Mandela betrokken bij de strijd van het Afrikaans Nationaal Congres tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Na 27 jaar gevangenschap wordt hij de eerste democratisch verkozen president van Zuid-Afrika en ontvangt hij de Nobelprijs voor de Vrede.


Martin Luther King Jr. (1929–1968)

Martin Luther King Jr. in 1964

Martin Luther King Jr. in 1964

King was een Amerikaanse baptistendominee, politiek leider en één van de prominentste leden van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging


Michail Gorbatsjov (1931)

Michail Sergejevitsj Gorbatsjov in 1986

Michail Sergejevitsj Gorbatsjov in 1986

Gorbatsjov is een voormalig secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie van 1985 tot 1991 en president van de Sovjet-Unie van 1990 tot 1991.

Op zoek naar een kentering besloot Gorbatsjov tot een aantal forse maatregelen. Onder het motto van perestrojka (hervorming) en glasnost (openheid) probeerde hij de vastgelopen Sovjet-Unie weer op gang te krijgen.

Verder probeerde Gorbatsjov de communistische partij te hervormen. De Koude Oorlog kwam hiermee ten einde.


Lech Wałęsa (1943)

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa

Wałęsa is een Pools politicus, oud-vakbondsleider, ex-president en Nobelprijswinnaar voor de Vrede.


Barack Obama (1961)

Barack Obama - Top 20 meest bewonderde mannen 2021

Barack Obama – Top 20 meest bewonderde mannen 2021

Obama is een Amerikaans politicus, advocaat, en schrijver. Hij was de 44e president van de Verenigde Staten, in functie van 20 januari 2009 tot 20 januari 2017 gedurende twee ambtsperiodes. Hij was de eerste Amerikaanse president van Afrikaanse afkomst.


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie