Top 20 oudste en bewoonde steden ter wereld

0
Het Paleis van Hisham even ten noorden van Jericho - Top 20 oudste en bewoonde steden ter wereld
Het Paleis van Hisham even ten noorden van Jericho - Top 20 oudste en bewoonde steden ter wereld

Oudste en bewoonde steden ter wereld

Waar staan de steden die tand des tijds hebben doorstaan? Lees meer…


Lees hier ->>> meer over steden op deze website.


Top 20 oudste en bewoonde steden ter wereld


20. Cádiz, Spanje – 1.100 voor Christus

Dit een havenstad in Zuidwest-Spanje. Cádiz is gelegen in Andalusië, aan de Golf van Cádiz en heeft zo’n 120.000 inwoners. De stad is rond 1100 v.Chr. gesticht door kolonisten uit het Fenicische Tyrus, onder de naam Gadir, wat ommuurde stad betekent.


Wist je dat songschrijver het creatiefst is, de zanger minder.


19. Thebe, Griekenland – 1.400 voor Christus

Volgens de legende is de oudste nederzetting in de 14e eeuw v.Chr. door Kadmos gesticht. Dat was een Feniciër, die deed wat hij van het Orakel van Delphi had gehoord, zich in Thebe vestigde en er zijn dynastie grondvestte.

De lotgevallen van zijn koningshuis leverden veel stof voor de Thebaanse sagenkring. Archeologische opgravingen hebben inderdaad onder meer oosterse cilinderzegels uit die tijd opgeleverd.


18. Larnaca, Cyprus – 1.400 voor Christus

De stad is waarschijnlijk in de 13e eeuw voor het begin van de gebruikelijke jaartelling gesticht door de Myceners. De archeologische site Kition bevindt zich midden in de stad.

In latere tijd vestigden de Feniciërs een belangrijke nederzetting in Kition. Deze had een sterke band met Tyrus, dat in Fenicië ligt, het huidige Libanon. Later ging het deel uitmaken van het Assyrische Rijk.


17. Athene, Griekenland – 1.400 voor Christus

Ook al leveren archeologische sporen het bewijs dat tijdens het Neolithicum (± 3500 v.Chr.) de omgeving van de akropolis reeds bewoond was, toch dateren de oudste sporen van bewoning op de akropolis zelf uit de laat-Myceense periode (ca. 1600 – ca. 1100 v.Chr.).

In die tijd stond er een paleis, versterkt met cyclopische muren, waarvan nog resten zichtbaar zijn (in de buurt van het Erechtheion).


16. Balkh, Afghanistan – 1.500 voor Christus

Hoewel Balch nu een klein stadje is, was het in de oudheid veel groter, dankzij haar ligging op de Zijderoute. De stad stond in de oudheid bekend als Bactra en het was de hoofdstad van het land Bactrië.


Zie hier de de top 10 grootste olieproducerende landen 2019.


15. Luòyáng, China – 2.000 voor Christus

De stad ligt op de Noord-Chinese Vlakte, een van de ontstaansplaatsen van de Chinese beschaving, en was een van de historische hoofdsteden van China.


14. Kirkuk, Irak – 2.200 voor Christus

Dit is een oude stad in het noorden van Irak dicht bij de rivier de Hasa en de ruïnes van een 3000 jaar oude plaats.


13. Erbil, Irak – 2.300 voor Christus

De stad is waarschijnlijk ouder dan 2300 v.Chr. toen het gesticht werd als Urbillum door de Sumeriërs. De huidige stad is gebouwd op een tell met bovenop een oud Chaldeeuws fort, de citadel van Erbil.


12. Tyrus, Libanon – 2.750 voor Christus

In de oudheid was Tyrus een van de belangrijkste steden van Kanaän en stond bekend om de productie van een bijzondere kleur purper: Tyrisch purper.

Het werd gewonnen uit de purperslak, een bepaalde zeeslak. De kleur bleef gereserveerd voor de koningen en keizers, waaronder de Romeinse keizer.


Zie hier de top 10 kleinste landen ter wereld.


11. Jeruzalem, Israël – 2.800 voor Christus

De oude Kanaänitische stad is de bakermat van het jodendom en het christendom, en de stad en/of bepaalde plaatsen daarin worden door volgelingen van deze religies en door de islam als heilig beschouwd.

Jeruzalem is gelegen tussen de Middellandse Zee en het noordelijke deel van de Dode Zee in een van de meest omstreden gebieden ter wereld, de regio Palestina.


10. Beiroet, Libanon – 3.000 voor Christus

De eerste historische vermelding van Beiroet is te vinden in de Amarna-brieven uit deNieuw koninkrijk van Egypte, daterend uit de 14e eeuw voor Christus.


Zie hier de top 10 steden met meeste woningen van meer dan 1 miljoen euro 2021.


9. Gaziantep, Turkije – 3.650 voor Christus

Gaziantep is een van de oudste steden van Hittitische oorsprong. De stad maakte onder meer deel uit van het Koninkrijk Armenië, het Hittietenrijk, het Perzische Rijk, het Romeinse Rijk, het Byzantijnse Rijk en het Ottomaanse Rijk.


8. Plovdiv, Bulgarije – 4.000 voor Christus

De oudste aanwijzingen van permanente bewoning dateren van rond 6000 voor Christus. De stichting van de huidige stad vond 2000 jaar later plaats, toen Troje reeds bestond, maar bijvoorbeeld Athene en Rome nog niet.

Daarmee is Plovdiv één van de langst ononderbroken bewoonde steden van Europa.


Antwoord op de vraag: Wat kost de aanschaf van een hond? De top 50 ook met de duurste 10


7. Sidon, Libanon – 4.000 voor Christus

Saïda, Zidon of Sidon is de op twee na grootste stad in Libanon. Sidon was een van de belangrijkste Fenicische steden, mogelijk ook de oudste, naast Baalbek en Tyrus.

Van hieruit en vanuit andere havens werd het mediterrane handelsrijk gevestigd. Homeros was vol bewondering voor het vakmanschap in het produceren van glas en purperen kleurstoffen. Van hieruit vertrok ook een groep kolonisten die de stad Tyrus stichtten.


6. Faiyum, Egypte – 4,000 voor Christus

In de Fajoem oase bevond zich het door Herodotus en Strabo beschreven Labyrint, de dodentempel van farao Amenemhat III uit de 12e dynastie (de Piramide van Hawara).

Aan de oostzijde van de oase ligt het huidige El-Lahun, in de buurt van de Piramide van Senoeseret II.


Top 5 oudste en bewoonde steden ter wereld


5. Shush, Iran – 4.200 voor Christus

Nabij Shush liggen de overblijfselen van de oude stad Susa. Dit was in de oudheid een stad in het Elamitische, het Perzische en Parthische Rijk. Susa staat onder sjiieten en in de Perzisch-joodse gemeenschap ook bekend als de plaats waar de profeet Daniël begraven is.


4. Damascus, Syrië – 4.300 voor Christus

De eerste opgravingen in Damascus dateren van ongeveer 2500 v.Chr. De eerste vermelding van Damascus in geschriften dateert van ongeveer 1500 v.Chr.

Damascus was vanaf de late 12e eeuw v.Chr. de hoofdstad van een krachtig rijk van de Arameeërs, bekend onder de naam Aram-Damascus. Later ging de stad over naar het Nieuw-Babylonische Rijk en weer later naar het Achaemenidenrijk in Perzië.


3. Aleppo, Syrië – 4.300 voor Christus

De stad, voor het eerst genoemd als vazal van Ebla, is gebouwd op een heuvelgroep in een breed, vruchtbaar dal aan beide zijden van de rivier Quwaiq. In het jaar 637 werd zij veroverd door Arabisch-islamitische legers.

De volgende duizend jaar vochten verschillende machten om de stad. De op een heuvel in het centrum van de stad gebouwde citadel was een van de sterkste burchten ter wereld.


2. Byblos, Libanon – 5.000 voor Christus

De geschiedenis van de stad gaat terug tot het derde millennium voor Christus. In de bronstijd was het de belangrijkste haven van de Levant, vooral voor de handel in cederhout naar Egypte.

Uit deze handelsnederzetting ontstond een stadstaat. De stadskoningen van Byblos waren vazallen van de Egyptische farao’s. Ook stond Byblos bekend als overslagplaats van het uit Egypte afkomstige schrijfmateriaal papyrus.


Zie hier de Top 20 grootste steden van Iran.


1. Jericho, Palestijnse Gebieden – 9.000 Christus

Gedurende meer dan 11.000 jaar bestonden er drie verschillende nederzettingen op of dicht bij de plek van het huidige Jericho.

Het was waarschijnlijk een gewilde locatie vanwege voorraden drinkwater van een waterrijke oase en de gunstige ligging aan een oost-west route ten noorden van de Dode Zee.

De eerste archeologische opgravingen van de plaats werden door Charles Warren gedaan in 1868. Ernst Sellin en Carl Watzinger deden opgravingen bij Tell es-Sultan en Tulul Abu el-‘Alayiq, tussen 1907 en 1909 en in 1911.

John Garstang deed opgravingen tussen 1930 en 1936. Uitgebreid onderzoek met behulp van modernere technieken werden door Kathleen Kenyon gedaan, tussen 1952 en 1958.

Website: www.touristisrael.com


Top 20 oudste en bewoonde steden ter wereld

 1. Jericho, Palestijnse Gebieden – 9.000voor Christus
 2. Byblos, Libanon – 5.000 voor Christus
 3. Aleppo, Syrië – 4.300 voor Christus
 4. Damascus, Syrië – 4.300 voor Christus
 5. Shush, Iran – 4.200 voor Christus
 6. Faiyum, Egypte – 4,000 voor Christus
 7. Sidon, Libanon – 4.000 voor Christus
 8. Plovdiv, Bulgarije – 4.000 voor Christus
 9. Gaziantep, Turkije – 3.650 voor Christus
 10. Beiroet, Libanon – 3.000 voor Christus
 11. Jeruzalem, Israël – 2.800 voor Christus
 12. Tyrus, Libanon – 2.750 voor Christus
 13. Erbil, Irak – 2.300 voor Christus
 14. Kirkuk, Irak – 2.200 voor Christus
 15. Luòyáng, China – 2.000 voor Christus
 16. Balkh, Afghanistan – 1.500 voor Christus
 17. Athene, Griekenland – 1.400 voor Christus
 18. Larnaca, Cyprus – 1.400 voor Christus
 19. Thebe, Griekenland – 1.400 voor Christus
 20. Cádiz, Spanje – 1.100 voor Christus

de top 10 meest legendarische bokswedstrijden aller tijden met beeld.


Geef een reactie