, , ,

Top 20 slimste mensen aller tijden

Top 20 slimste mensen aller tijden

Slimste mensen aller tijden

Hier een twintigtal mensen met een bovenmenselijke brein. De ene dame en de 19 heren in deze lijst hebben ook uitzonderlijke zaken gepresteerd. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over grote denkers op deze website.


Top 20 slimste mensen aller tijden


20. Nicolaus Copernicus – IQ: 180

Copernicus was een Pools wiskundige en astronoom. Zijn ontdekking van het heliocentrische model van het universum, waarin de zon en niet de aarde het centrum van ons zonnestelsel, is een revolutie teweegbracht in de studie van de kosmos.


19. John Stuart Mill – IQ: 190

John Stuart Mill was een 19e-eeuwse politiek filosoof en lid van het Britse parlement. Als student van filosoof Jeremy Bentham verdedigde Mill het utilitarisme en bekritiseerde hij onbeperkte staatscontrole.

Zijn essay ‘On Liberty’ uit 1859, stelt dat vrijheid een fundamenteel mensenrecht is. Dit leidde tot controverse door zijn ondubbelzinnige goedkeuring van individualiteit en vrijheid van meningsuiting.


Zie hier de belangrijkste filosofische stromingen.


18. Leonhard Euler – IQ: 190

Euler was een Zwitserse wiskundige en natuurkundige. Hij is geboren in 1707 en opgeleid in Basel en bracht het grootste deel van zijn carrière door in St. Petersburg en Berlijn. Euler was één van de grondleggers van de zuivere wiskunde en ontwikkelde de studie van integraalrekening verder.

Hij schreef ‘Introductio in Analysin Infinitorum’ en zijn volledige werken beslaan ongeveer 90 delen. Euler had een legendarisch geheugen en kon de hele Aeneis woord voor woord opzeggen.


17. Galileo Galilei – IQ: 190

Galileo was een Italiaanse natuurfilosoof, astronoom en wiskundige. Hij is geboren in 1564 en ontwikkelde wetenschappelijke conceptenals circulaire traagheid en de wet van vallende lichamen.

Zijn ontdekkingen met de telescoop ondermijnden de aristotelische kosmologie, met name zijn bevindingen dat Venus net als de maan door fasen gaat en dat Jupiter vier manen heeft die eromheen draaien.


16. Carl Gauss – IQ: 190

Gauss is de grootste Duitse wiskundige van de 19e eeuw. Hij was een wonderkind dat veel bijdroeg op het gebied van getaltheorie, algebra en statistiek. Zijn geschriften waren bijzonder invloedrijk in de studie van elektromagnetisme. Hij weigerde iets te publiceren totdat het absoluut perfect was.


Zie hier een overzicht van de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede sinds 1901.


15. Marie Curie – IQ: 190

Marie Curie was een in Polen geboren natuur- en scheikundige. Ze is misschien het best bekend om haar onderzoek naar radioactiviteit (een term die ze bedacht). Dit onderzoek speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van röntgenfoto’s bij chirurgie.

Curie was de eerste vrouw die de Nobelprijs won, de eerste persoon die hem twee keer won – in natuurkunde en daarna in scheikunde – en de eerste vrouw die lesgaf aan de Sorbonne.


Zie hier de top 100 Meest invloedrijke vrouwen aller tijden volgens BBC History.


14. Ettore Majorana – IQ: 192

Majorana was een Italiaanse theoretisch fysicus die neutrinomassa’s bestudeerde, elektrisch neutrale subatomaire deeltjes die ontstaan ​​bij kernreacties. Een jaar voor zijn mysterieuze verdwijning tijdens een boottocht van Palermo naar Napels werd hij hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Napels.

Zijn lichaam is nooit gevonden. De Majorana-vergelijking en Majorana-fermionen zijn naar hem vernoemd. In 2006 is ter nagedachtenis van hem de Majorana-prijs voor theoretische natuurkunde ingesteld.


13. Thomas Young – IQ: 193

Young was een Engelse arts en natuurkundige met grote bijdragen op het gebied van gezichtsvermogen, licht, fysiologie en taal. Zijn inzichten leidden tot veel belangrijke ontdekkingen in de optica en de menselijke anatomie.

Hij was ook een egyptoloog die hielp bij het ontcijferen van de Steen van Rosetta. Één van zijn belangrijkste ontdekkingen was dat de lens van het menselijk oog van vorm verandert om te focussen op objecten op verschillende afstanden.

Dit bracht hem uiteindelijk ertoe de oorzaak van astigmatisme te bepalen. Hij was ook de eerste die postuleerde hoe het oog kleuren waarneemt.


12. Gottfried Leibniz – IQ: 194

Leibniz was een Duitse filosoof en logicus die misschien die bekend is van differentiaal- en integraalrekening.

In 1676 bedacht Leibniz een nieuwe formulering van de bewegingswetten die bekend staat als dynamica, waarbij kinetische energie wordt vervangen door het behoud van beweging.

Hij droeg uitgebreid bij aan de taalfilosofie met zijn werk over noodzakelijke en contingente waarheden, mogelijke werelden en het principe van voldoende reden.


11. Voltaire – IQ: 195

Francois Marie Arouet, beter bekend als Voltaire, is in 1694 in Parijs geboren. Hij was één van de grootste schrijvers en filosofen van Frankrijk, bekend om zijn satirische genialiteit en bijtende kritiek op de edelen van zijn land.

Zijn leven lang heeft Voltaire het onderscheid tussen natuurwetenschap en filosofie krachtig verdedigd. Veel van zijn kritische geschriften waren gericht tegen gevestigde filosofen als Leibniz, Malebranche en Descartes.


Zie hier de 50 belangrijkste Franse filosofen aller tijden.


Top 10 slimste mensen aller tijden


10. Nikola Tesla – IQ: 195

Tesla, geboren tijdens een onweersbui in 1856, ging verder met het uitvinden van de Tesla-spoel en wisselstroommachines.

Hij had zijn hele leven een intense rivaliteit met Thomas Edison en veel van zijn projecten zijn gefinancierd door JPMorgan, die later zijn zakenpartner zou worden.

In 1900 investeerde Morgan $ 150.000 in Tesla’s Wardenclyffe Tower, een trans-Atlantisch draadloos communicatiesysteem dat Tesla nooit heeft voltooid.


9. Isaac Newton – IQ: 195

De Engelse natuurkundige en wiskundige Sir Isaac Newton is het meest bekend was om zijn wet van de zwaartekracht. Hij speelde een belangrijke rol in de wetenschappelijke revolutie van de 17e eeuw.

Isaac Newton schreef ‘Philosophiae Naturalis Principia Mathematica’ waarvan algemeen wordt aangenomen dat het het meest invloedrijke boek over natuurkunde en mogelijk de hele wetenschap is. Hoewel sommige van zijn veronderstellingen uiteindelijk onjuist bleken te zijn bleken de universele principes van zwaartekracht van Newton ongeëvenaard.


8. Rudolf Clausius – IQ: 198

Clausius was een Duitse natuurkundige en wiskundige die vooral bekend is door het formuleren van de tweede wet van de thermodynamica. Hij maakte van thermodynamica een wetenschap, bedacht de term ‘entropie’ en ontwikkelde de kinetische theorie van gassen.

Rudolf Clausius was ook een van de eerste wetenschappers die suggereerde dat moleculen bestaan ​​uit voortdurend verwisselende atomen. Wat later vormde dit de basis vormde voor de theorie van elektrolytische dissociatie (de afbraak van moleculen in geladen atomen of ionen).


7. James Maxwell – IQ: 198

Maxwell was een Schotse wiskundige fysicus die vooral bekend is vanwege het formuleren van de klassieke theorie van elektromagnetische straling.

Hij legde de basis voor de kwantumtheorie en is door velen geroemd, waaronder Einstein. Toen Einstein werd gevraagd of hij op de schouders van Newton had gestaan, antwoordde hij: ‘Nee, ik sta op de schouders van Maxwell.’


6. Hugo de Groot – IQ: 200

De Groot (Grotius) was een 17e-eeuwse Nederlandse jurist en geleerde die vooral bekend is om zijn bijdragen aan het internationaal recht. Hij is in 1607 benoemd tot procureur-generaal van de provincies Holland, Zeeland en West-Friesland.

De Groot werd in 1621 naar Parijs verbannen nadat hij was beschuldigd van verraad wegens deelname aan een Nederlandse politieke strijd. Deze gewelddadige machtsstrijd in Nederland en in heel Europa inspireerde veel van zijn juridische meesterwerk ‘De Jure Belli ac Pacis’ (Over het recht van oorlog en vrede).


5. Francis Galton – IQ: 200

Sir Francis Galton was een Engelse polyhistor (veelweter) die vooral bekend stond om zijn onderzoek naar eugenetica en menselijke intelligentie. Hij studeerde wiskunde in Cambridge en had zijn hele leven een grote interesse in psychologie.

Francis Galton staat aan de basis van het ontwikkelen van de moderne weerkaart en het introduceren van het gebruik van vingerafdrukken bij politiewerk. Hij was een neef van Charles Darwin en raakte geïnteresseerd in eugenetica en evolutie nadat de ‘Origin of Species’ in 1859 werd gepubliceerd.


4. Leonardo da Vinci – IQ: 200

Da Vinci is beroemd als schilder, beeldhouwer, architect, musicus, wiskundige, ingenieur, uitvinder, anatoom, geoloog, cartograaf, botanicus en schrijver. Hij is misschien wel de meest getalenteerde persoon die ooit heeft geleefd.

Hij is één van de meest gevierde schilders in de geschiedenis, gevierd om zijn technologische innovaties zoals vliegmachines, een gepantserd voertuig, geconcentreerde zonne-energie en rekenmachines. Da Vinci was echter een chronische uitsteller en weinig van zijn ontwerpen werden ooit tijdens zijn leven gerealiseerd.


Zie hier de top 10 beroemdste schilderijen van Leonardo da Vinci.


Top 3 slimste mensen aller tijden


3. William Shakespeare – IQ: 210

William Shakespeare

William Shakespeare

Shakespeare, ‘Bard of Avon’, is de grootste Engelssprekende schrijver en toneelschrijver die ooit heeft geleefd. Geboren in 1564 in Stratford-Upon-Avon, Engeland,

Shakespeare verdiende de kost als acteur en toneelschrijver in Londen. Voorbeelden van zijn toneelstukken zijn: ‘Richard II’, ‘Henry VI’ en ‘Much Ado About Nothing’.


2. Albert Einstein – IQ: 215

Einstein was een in Duitsland geboren theoretisch natuurkundige en wetenschapsfilosoof. Hij is vooral bekend om zijn massa-energie-equivalentieformule E = mc2, die misschien wel ’s werelds beroemdste vergelijking is. Zijn intellectuele prestaties en originaliteit zorgden ervoor dat ‘Einstein’ synoniem werd met ‘genie’.


1. Johann Wolfgang von Goethe – IQ: 220

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe

Volgens Einstein is Goethe ‘de laatste man ter wereld die alles weet’. Goethe was een Duits geleerde die één van de vroegst bekende evolutietheorieën ontwikkelde. Hij is ook één van de grootste figuren in de westerse literatuur. Zijn poëtische drama uit 1808, ‘Faust’, wordt vandaag de dag nog steeds veel gelezen en bestudeerd.


Zie hier de top 100 beste Duitse boeken aller tijden.


 1. Johann Wolfgang von Goethe – IQ: 220
 2. Albert Einstein – IQ: 215
 3. William Shakespeare – IQ: 210
 4. Leonardo da Vinci – IQ: 200
 5. Francis Galton – IQ: 200
 6. Hugo de Groot – IQ: 200
 7. James Maxwell – IQ: 198
 8. Rudolf Clausius – IQ: 198
 9. Isaac Newton – IQ: 195
 10. Nikola Tesla – IQ: 195
 11. Voltaire – IQ: 195
 12. Gottfried Leibniz – IQ: 194
 13. Thomas Young – IQ: 193
 14. Ettore Majorana – IQ: 192
 15. Marie Curie – IQ: 190
 16. Carl Gauss – IQ: 190
 17. Galileo Galilei – IQ: 190
 18. Leonhard Euler – IQ: 190
 19. John Stuart Mill – IQ: 190
 20. Nicolaus Copernicus – IQ: 180

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie