Top 25 best ontwikkelde openbare onderwijssystemen 2022

0
Top 25 best ontwikkelde openbare onderwijssystemen 2022
Top 25 best ontwikkelde openbare onderwijssystemen 2022

Top 25 best ontwikkelde openbare onderwijssystemen 2022

Dit zijn de toplanden die volgens de respondenten van wereldwijde enquêtes een goed ontwikkeld openbaar onderwijssysteem hebben. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over onderwijs op deze website.


Top 25 best ontwikkelde openbare onderwijssystemen 2022

Bron: www.usnews.com

Het openbaar onderwijs is een onderwijsvorm die openstaat voor alle kinderen. Dit in tegenstelling tot het bijzonder onderwijs, waar kinderen naartoe gaan waar ouders een specifieke religie of levensbeschouwing als leidend willen zien op school.


10. Japan

Het Japanse onderwijsstelsel, opgezet na de Tweede Wereldoorlog, is een van de efficiëntste ter wereld. Negen jaar scholing is verplicht, hoewel de grote meerderheid van burgers een veel langere schoolperiode doorloopt.


Zie hier de Top 10 Afrikaanse landen met het beste onderwijssysteem 2022.


9. Zwitserland

De leerplicht vormt de basis van het Zwitserse schoolsysteem. Dit duurt doorgaans negen jaar. Het is verdeeld over het basisonderwijs en het secundair niveau I.

In de meeste kantons duurt het basisonderwijs 6 jaar. Secundair I volgt, meestal voor een periode van drie jaar. Hierna eindigt de leerplicht.


8. Nederland

Het onderwijs in Nederland is enerzijds verdeeld over scholen voor verschillende leeftijdsgroepen en vervolgens weer onderverdeeld op basis van verschillende onderwijsniveaus.

Het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs is zo ingericht dat leerlingen relatief gemakkelijk kunnen doorstromen.


Zie hier de Top 20 beste landen ter wereld voor hoger onderwijs 2022.


7. Verenigd Koninkrijk

Britse scholen hebben een gemengde reputatie: terwijl de kwaliteit van het staatsonderwijs sterk varieert, hebben de universiteiten en andere hogescholen een hoogwaardige internationale reputatie.

Deze onderwijsinstellingen onderwijzen tienduizenden buitenlandse studenten per jaar van alle hoeken van de wereld.

Het voltijdse onderwijs is verplicht in het Verenigd Koninkrijk voor alle kinderen van tussen 5 en 16 jaar, inclusief kinderen van buitenlandse burgers die permanent of tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk verblijven voor (meer dan) een jaar.

Bij staatsscholen, waarbij er meer dan 90% van de leerlingen naartoe gaan, hoeft men geen kosten betalen.


Zie hier de Top 25 best ontwikkelde openbare onderwijssystemen 2022.


6. Finland

Finland heeft zoveel leraren dat er kleine klassen zijn. Daarnaast hebben onderwijzers in Finland een hoge status, net als artsen en advocaten.

Je hebt een universitair masterdiploma nodig om voor de klas te staan. Bovendien ontvangen de leraren een goed salaris.


Zie hier de Top 10 trends in het onderwijs 2021 in Nederland cf. Onderwijstrends.nl


5. Noorwegen

In Noorwegen wordt nog over klassen gesproken. De leerplicht bedraagt tien jaar, na het basisonderwijs (klas 1-7) volgt de onderbouw van het voortgezet onderwijs (klas 8-10).

Op de meeste Noorse scholen kun je voor beide onderwijsvormen terecht, kinderen gaan dan ook vaak tot hun zestiende naar een en dezelfde school.


4. Canada

In Canada geldt een leerplicht voor kinderen tussen de zes en zestien jaar. Een kleuterschool, vergelijkbaar met onze peuterspeelzalen en groep één en twee, is optioneel.

Ook het vervolgonderwijs, zoals een beroepsopleiding, is niet verplicht. Over het algemeen bezoeken alle Canadese kinderen high school.


Zie hier: landen met het beste onderwijs, Nederland op 8


3. Duitsland

Het onderwijs in Duitsland, althans het reguliere onderwijs voor schoolkinderen en studenten, wordt in Duitsland in de meeste gevallen door overheidsinstanties georganiseerd.

Het begint op zesjarige leeftijd en duurt ten minste tien jaar, dus totdat de leerlingen zestien zijn.


Zie hier de Top 10 beste R&D-instituten ter wereld 2023.


2. Denemarken

De meeste kinderen in Denemarken gaan vanaf hun zesde jaar naar de Folkeskole. Een klein deel gaat naar een privéschool of krijgt thuisonderwijs.

De Folkeskole telt in ieder geval negen leerjaren. In de praktijk kiezen veel leerlingen en hun ouders voor een tiende jaar.


1. Zweden

In Zweden gaan kinderen 9 jaar lang naar de basisschool / onderbouw voortgezet onderwijs. Vervolgens gaan ze 3 jaar naar de bovenbouw, ook wel ‘gymnasia’ genoemd (niet te verwarren met het gymnasium in Nederlandse zin).

De meeste exchange studenten komen daar ook terecht tijdens hun High School programma.


Top 25 best ontwikkelde openbare onderwijssystemen 2022

 1. Zweden
 2. Denemarken
 3. Duitsland
 4. Canada
 5. Noorwegen
 6. Finland
 7. Verenigd Koninkrijk
 8. Nederland
 9. Zwitserland
 10. Japan
 11. België
 12. Frankrijk
 13. Nieuw-Zeeland
 14. Verenigde Staten
 15. Australië
 16. Oostenrijk
 17. Zuid-Korea
 18. Luxemburg
 19. Ierland
 20. Singapore
 21. Italië
 22. Portugal
 23. Polen
 24. China
 25. Spanje

Geef een reactie