Top 25 langste rivieren van Nederland

0
Rijn - Top 25 langste rivieren van Nederland
Rijn - Top 25 langste rivieren van Nederland

Langste rivieren van Nederland

Nederland, rivierenland en dat kunnen we hier zien en lezen. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over de natuur op deze website.


Top 25 langste rivieren van Nederland


25. Swalm – 45 kilometer

Bron: Wegberg
Monding: Swalmen, in de Maas
Stroomt door: Duitsland, Nederland

Benedenloop van de Swalm 's winters. Ten westen van Swalmen heeft de Swalm in de benedenloop nog een sterk meanderend karakter.
Benedenloop van de Swalm ’s winters. Ten westen van Swalmen heeft de Swalm in de benedenloop nog een sterk meanderend karakter.

Het Nederlandse deel, en gedeeltelijk ook de bovenloop van de Swalm, hebben hun natuurlijke, meanderende loop behouden of teruggekregen. Het beekdal maakt deel uit van het Natuurpark Maas-Swalm-Nette.

Het Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette. is een groot, grensoverschrijdend gebied van ongeveer 870 km2.

Het bestaat uit verschillende natuurparken in Duitsland en Nederland en de daarbij horende informatie- en bezoekerscentra. Een van deze natuurgebieden is het Nationaal Park De Meinweg.


24. Hollandse IJssel – 46 kilometer

Bron: Doorslag, Nieuwegein
Monding: Nieuwe Maas
Stroomt door: Utrecht, Zuid-Holland

De rivier de Hollandse IJssel en het kanaal Doorslag, in Nieuwegein
De rivier de Hollandse IJssel en het kanaal Doorslag, in Nieuwegein

Als de Noordzee overstroomt, laat de Hollandse IJssel het water via de Rotterdamse Waterweg het laaggelegen land ten oosten van Rotterdam onder water zetten.

De Deltawerken bevatten een stalen kering die binnen enkele minuten neergelaten kan worden om de vaarweg te blokkeren. De zeeweringsconstructies zijn in 1957 gebouwd aan de monding van de Hollandse IJssel.


Zie hier de Top 10 mooiste meren van Nederland – 4 lijstjes.


23. Nederrijn – 50 kilometer

Bron: Oude Rijn en Pannerdensch Kanaal
Monding: Lek en Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede
Stroomt door: Gelderland

Nederrijn bij Arnhem
Nederrijn bij Arnhem

Bruggen over de Nederrijn liggen in Arnhem (spoorweg en drie verkeersbruggen), in Heteren (A50) en Rhenen. Veerboten zijn te vinden in de buurt van Doorwerth, Wageningen, Opheusden, Elst en Amerongen.


22. Regge – 50 kilometer

Bron: Nabij Westerflier bij Diepenheim
Monding: Overijsselse Vecht bij Ommen
Stroomt door: Twente en Salland

Boven-Regge ten zuidwesten van Diepenheim
Boven-Regge ten zuidwesten van Diepenheim

Tot 1925 werd de rivier bevaren met zompen die langs de Regge in Enter werden gebouwd.

Na 1894 is de Regge gekanaliseerd. Eerder veroorzaakte de rivier geregeld overstromingen. Tegenwoordig wordt getracht het natuurlijke verloop van de rivier in ere te herstellen.


21. Oude Rijn – 52 kilometer

Bron: Leidse Rijn, Harmelen
Monding: Noordzee
Stroomt door: Utrecht, Zuid-Holland

Oude Rijn met Albert Schweitzerbrug in Alphen aan den Rijn
Oude Rijn met Albert Schweitzerbrug in Alphen aan den Rijn

De oudste brug over de Oude Rijn is hoogstwaarschijnlijk door de Romeinen gebouwd, sindsdien zijn er tientallen bruggen bijgebouwd.


20. Worm – 53 kilometer

Bron: Aken (Duitsland)
Monding: Roer (Duitsland)
Stroomt door: Duitsland, Nederland

Worm
Worm

In het gebied van de Worm kan Nivelsteiner zandsteen gewonnen worden, dat gebruikt is als bouwmateriaal. De bovenloop van de Worm heeft tussen Würselen en Herzogenrath steenkoollagen aangesneden, die langs de steile wanden aan de oppervlakte komen.


19. Jeker – 55 kilometer

Bron: Lens-Saint-Servais
Monding: Maas, Maastricht
Stroomt door: België, Nederland

Voormalige Nekummermolen in de Jeker tussen Kanne en Maastricht
Voormalige Nekummermolen in de Jeker tussen Kanne en Maastricht

De Jeker is ongeveer 55 km lang. Met name nabij de monding in de Maas heeft het Jekerdal vrij steile hellingen, in sommige gevallen bedekt met hellingbossen.

Het grootste hoogteverschil (nabij Bassenge) bedraagt 75 meter. De Jeker was ooit, vóór 1930, één van de visrijkste rivieren van Nederland. Door lozingen van de suikerbietenindustrie en door rioollozingen, kwam hier een einde aan.


Zie hier de Top 25 beste terrassen van Nederland 2022.


18. Geul – 58 kilometer

Bron: Aachener Wald
Monding: De Maas
Stroomt door: Nederland, België

Voormalige Nekummermolen tussen Kanne en Maastricht
Voormalige Nekummermolen tussen Kanne en Maastricht

17. Lek – 62 kilometer

Bron: Nederrijn
Monding: Nieuwe Maas
Stroomt door: Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland

Stuw- en sluizencomplex Hagestein
Stuw- en sluizencomplex Hagestein

Bij de lek in Hagestein bevindt zich een groot stuwcomplex. De Lek doorsnijdt ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ter bewaking van toegang tot Holland zijn twee grote forten gebouwd. Dit zijn Fort Honswijk en Fort Everdingen.


16. Aa – 72,2 kilometer (18,4 + 5 + 2,8 + 46 kilometer)

De Aa bij Beek en Donk
De Aa bij Beek en Donk

Bron: Nederweert
Monding: Dieze
Stroomt door: Limburg, Noord-Brabant

We weten niet precies hoe oud de Aa is. Men houdt het erop dat revier ongeveer 10.000 jaar geleden, na de laatste ijstijd, is ontstaan.


15. Mark – 80,6 kilometer

Bron: Zandvenheide, Merksplas
Monding: Dintel
Stroomt door: België, Nederland

Zicht op de Mark en het nieuwe gerechtsgebouw Breda
Zicht op de Mark en het nieuwe gerechtsgebouw Breda

In Nederland stroomt de Mark naar Breda waar deze in de singel van Breda uitkomt nabij de straat Boeimeersingel. Al in de 12e eeuw moest iedereen die over de Mark Breda passeerde, tol betalen.

De rivier leverde de oeverbewoners in het verleden veel vis, maakte scheepvaartverkeer mogelijk en liet diverse watermolens draaien, maar bezorgde hen ook veel wateroverlast.

In tijden van zware regenval en bij hoge vloed kwam al het aangrenzende land soms langdurig onder water te staan.


14. Oude IJssel – 81,7 kilometer

Bron: Ten zuiden van Borken
Monding: IJssel bij Doesburg
Stroomt door: Noordrijn-Westfalen, Gelderland

Oude IJssel bij Ulft
Oude IJssel bij Ulft

Langs de Oude IJssel is ook de Nederlandse ijzerindustrie ontstaan. De ijzergieterijen die hier ontstonden (zoals DRU en Vulcanus) zijn in wezen de voorlopers van de Hoogovens in IJmuiden.

Deze industrie ontstond hier omdat het gebruik kon maken van de ijzeroer die hier in de grond zit. De rivier zorgde natuurlijk voor een geschikt transportkanaal. In het artikel over de plaats Gaanderen wordt hierop dieper ingegaan.


13. Waal – 82 kilometer

Bron: Rijn, Pannerden
Monding: Merwede / Afgedamde Maas, Woudrichem
Stroomt door: Nederland

De Waalbrug
De Waalbrug

Ter hoogte van Pannerden splitst de Rijn zich in het Pannerdensch Kanaal, dat 6 km verderop overgaat in de Nederrijn en de Waal. De Waal is veruit de waterrijkste arm van de Rijn in Nederland (65% van de waterafvoer) en ook de voornaamste voor de scheepvaart.


12. Dinkel – 89 kilometer

Bron: Noordrijn-Westfalen (Duitsland)
Monding: Bij Neuenhaus in de Vechte
Stroomt door: de Rijn

De Dinkel bij Losser (Natura 2000-gebied)
De Dinkel bij Losser (Natura 2000-gebied)

De Dinkel is een riviertje in het grensgebied van Nederland en Duitsland.


11. Linge – 100 kilometer

Bron: Pannerdens Kanaal
Monding: Beneden-Merwede
Stroomt door: Nederland

De Linge bij Eldik
De Linge bij Eldik

De naam betekent in het Oudnederlands het lange water. Grote delen van de Linge zijn niet bevaarbaar voor gemotoriseerde schepen. De gemeente Lingewaard ontleent haar naam aan de Linge.


10. Berkel – 110 kilometer

Bron: Billerbeck (Noordrijn-Westfalen)
Monding: de IJssel bij Zutphen
Stroomt door: Duitsland en Nederland

De Berkel bij Vreden
De Berkel bij Vreden

De eerste tientallen kilometers meandert de Berkel sterk en oogt ze als niet veel meer dan een beek. In het dorp Rekken, enkele honderden meters op Nederlands grondgebied, is een zandvang gerealiseerd. Dat is een verbreding, waar het door het snelstromende riviertje meegevoerde sediment kan bezinken. Vanaf daar is de Berkel gekanaliseerd.


9. Niers – 114 kilometer

Bron: Kuckum bij Erkelenz
Monding: De Maas bij Gennep
Stroomt door: Duitsland, Nederland

Niers bij Gennep
Niers bij Gennep

De Niers is een rivier die in Erkelenz in Duitsland ontspringt en in de Nederlandse gemeente Gennep in de Maas uitmondt.

De rivier wordt beheerd door het waterschap Niersverband. Vroeger stond het Nederlandse deel onder het beheer van waterschap De Niers, later waterschap Het Maasterras en weer later waterschap Peel en Maasvallei.


Zie hier de Top 50 langste rivieren van Frankrijk.


8. Dommel – 120 kilometer

Bron: Peer
Monding: Dieze
Stroomt door: België, Nederland

Brug over de Dommel in Eindhoven
Brug over de Dommel in Eindhoven

De Dommel is een beek en stroomafwaarts een kleinere rivier in de Kempen en de Meierij van ‘s-Hertogenbosch. Hij meet 120 kilometer, waarvan 35 kilometer op Belgisch (Limburgs) grondgebied en 85 op Nederlands (Noord-Brabants) grondgebied.


7. IJssel – 127 kilometer

Bron: Rijn, Westervoort
Monding: Ketelmeer
Stroomt door: Nederland

De IJssel bij Velp
De IJssel bij Velp

De IJssel (Nedersaksisch: Iessel) of Geldersche IJssel (ter onderscheiding van de Hollandsche IJssel) is een Nederlandse aftakking van de Rijn. De rivier takt bij Westervoort (de IJsselkop) ten oosten van Arnhem af van de Rijn bij Kmr 878,6 en stroomt in noordoostelijke en later in noordelijke richting naar het Ketelmeer respectievelijk het IJsselmeer.

De IJssel is overigens ook de langste rivier die alléén door Nederland stroomt.


6. Roer – 165 kilometer

Bron: Hoge Venen
Monding: Roermond
Stroomt door: België, Duitsland, Nederland

De Roer bij Lerop
De Roer bij Lerop

De Roer (in het Duits Rur) is een zijrivier van de Maas. Haar lengte bedraagt ongeveer 165 km, waarvan 21,5 km op Nederlands grondgebied. Het stroomgebied van de Roer meet 234.000 ha; dat is 7% van dat van het totale stroomgebied van de Maas.

Het verval is 643 meter. De Roer is, samen met de Dieze, de belangrijkste (lees: meest waterrijke) rivier die binnen Nederland in de Maas stroomt.


5. Overijsselse Vecht – 167 kilometer

Bron: Darfeld
Monding: Zwarte Water, Zwolle
Stroomt door: Duitsland, Nederland

De Vecht bij Hardenberg
De Vecht bij Hardenberg

De Overijsselse Vecht (Nedersaksisch en Duits: Vechte) is een regenwaterrivier in Duitsland en Nederland. Zij is 167 kilometer lang[2] waarvan 60 km in Nederland.

Haar oorsprong ligt in het Münsterland en zij mondt bij Zwolle in het Zwarte Water. Het stroomgebied van de Overijsselse Vecht beslaat 3780 km². De eerste schriftelijke vermelding van de Overijsselse Vecht stamt uit omstreeks 1232 en staat in het geschrift Narracio.


4. Schelde – 350 kilometer

Bron: Gouy, Frankrijk
Monding: Noordzee
Stroomt door: Frankrijk, België, Nederland

Bergenmeersen, Schelde en Paardeweide
Bergenmeersen, Schelde en Paardeweide

De Schelde (in het Frans Escaut) is een 350 kilometer lange rivier die ontspringt in de Franse gemeente Gouy in het noorden van Frankrijk en door België en het zuidwesten van Nederland naar de Noordzee stroomt.

Haar eerste benaming was Scaldis, in een Romeinse tekst uit de 1e eeuw voor Chr.[1] Een andere naam was Scala. De grootste haven aan de Schelde is die van Antwerpen. Al voor de Romeinen was de monding van de Schelde van strategisch belang.


3. Eems – 371 kilometer

Bron: Senne (Duitsland)
Monding: Noordzee
Stroomt door: Duitsland, Nederland

De Eems bij Lingen
De Eems bij Lingen

De Eems is een uniek gebied. Het is de enige plaats in Nederland waar zoet water nog vrij de Waddenzee in stroomt. Zij behoort met zijn zijtakken, het Eems-Dollard-estuarium, de kustwateren en het grondwater tot het internationale stroomgebiedsdistrict Eems. Van de Eems is 371 is 238 kilometer bevaarbaar.


2. Maas – 940 kilometer

Bron: Plateau van Langres (Frankrijk)
Monding: Bergsche Maas/Heusdensch Kanaal
Stroomt door: Frankrijk, België, Nederland

Heusden aan de Maas
Heusden aan de Maas

Het huidige zeer smalle stroomgebied van de bovenloop van de Maas is het gevolg van gebiedsverliezen door rivieronttrekkingen uit de wat lager gelegen naburige riviergebieden, namelijk de Seine in het westen en de Moezel die in de Rijn uitmondt in het oosten.

In de bovenloop loopt de Maas voornamelijk door reeksen van meestal resistente kalksteen van de Boven-Jura (bekend als Malm in Duitsland ), terwijl de aangrenzende riviergebieden daar in gemakkelijker uitgegraven rotsen liggen.


1. Rijn – 1.238,8 kilometer

Bron: Alpen
Monding: Noordzee
Stroomt door: Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland

 Rijn
Rijn

De Rijn en de Donau vormden een groot deel van de noordelijke binnenlandgrens van het Romeinse rijk en de Rijn is sinds die tijd een vitale bevaarbare waterweg die handel en goederen diep landinwaarts bracht.

De verschillende kastelen en verdedigingswerken die erlangs zijn gebouwd, getuigen van de bekendheid ervan als waterweg in het Heilige Roomse Rijk. Tot de grootste en belangrijkste steden aan de Rijn behoren Keulen, Rotterdam, Düsseldorf, Duisburg, Straatsburg, Arnhem en Bazel.


Top 25 langste rivieren van Nederland

 1. Rijn – 1.238,8 kilometer
 2. Maas – 940 kilometer
 3. Eems – 371 kilometer
 4. Schelde – 350 kilometer
 5. Overijsselse Vecht – 167 kilometerv
 6. Roer – 165 kilometer
 7. IJssel – 127 kilometer
 8. Dommel – 120 kilometer
 9. Niers – 114 kilometer
 10. Berkel – 110 kilometer
 11. Linge – 100 kilometer
 12. Dinkel – 89 kilometer
 13. Waal – 82 kilometer
 14. Oude IJssel – 81,7 kilometer
 15. Mark – 80,6 kilometer
 16. Aa – 72,2 kilometer
 17. Lek – 62 kilometer
 18. Geul – 58 kilometer
 19. Jeker – 55 kilometer
 20. Worm – 53 kilometer
 21. Oude Rijn – 52 kilometer
 22. Regge – 50 kilometer
 23. Nederrijn – 50 kilometer
 24. Hollandse IJssel – 46 kilometer
 25. Swalm – 45 kilometer

Geef een reactie