, , , ,

Top 25 Meest invloedrijke economen 2021 ter wereld

Paul Krugman: Top 25 Meest invloedrijke economen 2021

Meest invloedrijke economen 2021

Naar wie luisteren we of ze als het gaat om economie? Wie vragen regeringen hulp en bijstand om de werkloosheid te bestrijden of uit de pandemie te geraken?

Wie zijn die grote economie-fluisteraars en aan welke universiteiten zijn ze verbonden? Door wie zijn ze beïnvloedt, of welke agenda hebben ze? Lee meer…


Lees hier ->>> meer over economie op deze website.


Top 25 Meest invloedrijke economen 2021


25. Samuel Bowles

Bowles (6 januari 1939) is een Amerikaanse econoom en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Massachusetts Amherst. Hiier doceert hij nog steeds doceert over micro-economie en de theorie van instituties.

Zijn werk behoort tot de neomarxistische traditie van het economisch denken. Zijn kijk op economie is echter eclectisch en put uit verschillende stromingen, waaronder wat hij en anderen post-Walrasiaanse economie.


24. Dani Rodrik

Rodrik (Istanboel, 14 augustus 1957) is een Turkse econoom en hoogleraar Sociale Wetenschappen. Hij heeft veel theoretisch en empirisch onderzoek verricht[ op het gebied van de internationale economie, de economische groei en de politieke economie.

Rodrik stelt dat het in de huidige mondiale context onmogelijk is om de democratie, nationale zelfbeschikking en economische globalisering tegelijkertijd na te streven.

Wanneer de internationale eisen van de globalisering in conflict komen met de democratie en de sociale- en politieke stabiliteit van een land, dan dient dat land eerst de eigen nationale prioriteiten te bepalen. Dani Rodrik is een academicus die in staat lijkt om de kloof tussen academisch onderzoek en de politieke realiteit te overbruggen.


Zie hier de top 10 topvrouwen van Nederland 2022 volgens AM.


23. James A. Robinson

James Alan Robinson (1960) is een Britse econoom en politicoloog. Hij is momenteel Reverend Dr. Richard L. Pearson Professor of Global Conflict Studies. Ook is hij University Professor aan de Harris School of Public Policy, University of Chicago.

Hij bestudeert wat landen anders maakt door zich te concentreren op de onderliggende economische en politieke instellingen die sommige tot welvaart en andere tot conflicten leiden.


22. Mariana Mazzucato

Mazzucato is een Italiaans-Amerikaans econoom. Zij is hoogleraar Economics of Innovation & Public Value aan University College London.

Daarnaast is zij auteur van The Entrepeneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (2013 en The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy (2018). Ze stelt in haar onderzoek de aanname van een logge staat tegenover een creatieve en risiconemende private sector ter discussie.

In haar boek The Entrepreneurial state: debunking public vs. private sector myths (2013) laat ze zien dat de overheid een veel grotere rol speelt bij innovaties dan vaak wordt gezegd. Als voorbeeld wordt de iPhone genoemd, waarvoor de belangrijkste techniek (GPS, Internet, Siri en het touchscreen) allemaal uitvindingen zijn die door de overheid zijn gefaciliteerd.

Ze argumenteert dat overheden veel innovatie-investeringen doen zonder bij succes hiervan de vruchten te plukken. Theoretisch zou een overheid de vruchten van innovatiebeleid moeten terugverdienen door belasting, maar door belastingontwijking van grote bedrijven valt dit vaak tegen.


21. Angus Deaton

Deaton (Edinburgh, 19 oktober 1945) is een Brits-Amerikaans micro-econoom. Hij is vooral bekend om zijn onderzoek naar ongelijkheid, gezondheid, armoede, welzijn en economische ontwikkeling. Hij ontving in 2015 de Nobelprijs voor Econoomie voor zijn werk op het gebied van welzijn, consumptie en armoede.

Zijn onderzoek naar armoede, een vaak emotioneel beladen en ondankbaar studiegebied, heeft belangrijke inzichten opgeleverd. Deze hebben geleid tot een verbeterd economisch beleid. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd om economisch welzijn en de validiteit en het succes van sociale welzijnsprogramma’s te meten.


Zie hier de top 9 vaardigheden om te leren in 2022 voor nieuwe carrièremogelijkheden.


Top 20 Meest invloedrijke economen 2021


20. Daron Acemoğlu

Acemoğlu (3 september 1967) is een in Turkije geboren Armeens-Amerikaanse econoom. Hij doceert sinds 1993 doceert aan het Massachusetts Institute of Technology. Zijn onderzoeksspecialiteit is politieke economie.

Als productief schrijver heeft hij honderden werken gepubliceerd in zijn zoektocht naar de oorzaken van armoede. In dit werk heeft hij onderzoek gedaan naar economische ontwikkeling, netwerkeconomie, de theorie van menselijk kapitaal en arbeidseconomie.

Hij heeft ook boeken geschreven met politicoloog James A. Robinson, waaronder Economic Origins of Dictatorship and Democracy en Why Nations Fail. Zij onderzoeken de impact van politiek en economie op de nationale ontwikkeling.


19. Steve Keen

Keen (28 maart 1953) is een Australische econoom en auteur. Hij beschouwt zichzelf als een post-keynesiaan. Steve Keen bekritiseert de neoklassieke economie als inconsistent, onwetenschappelijk en empirisch niet ondersteund.

De belangrijkste invloeden op Keen’s denken over economie zijn onder meer John Maynard Keynes, Karl Marx, Hyman Minsky, Joseph Alois Schumpeter, Thorstein Veblen en François Quesnay. Hyman Minsky’s hypothese over financiële instabiliteit vormt de belangrijkste basis van zijn belangrijkste bijdrage aan de economie. Hij concentreert zich op wiskundige modellering en simulatie van financiële instabiliteit.

Dit heeft hem tot de conclusie geleid dat de huidige wereldwijde economische crisis wordt veroorzaakt door overkredieten en overleningen. Zijn opvattingen over neoklassieke economie hebben hem niet altijd geliefd gemaakt bij moderne economen.

Keen’s werk heeft hem er ook toe gebracht te concluderen dat zowel de EU als de euro gedoemd zijn te mislukken. Het is slechts een kwestie van tijd en niet of. Hij redeneert dat een mislukking vooraf is bepaald omdat de EU niet in staat is om economische rampen die haar lidstaten haar toebrengen te ontlopen.


Zie hier de top 10 wereldwijde consumententrends 2022.


18. Michael Kremer

Kremer (12 november 1964) is een Amerikaans ontwikkelingseconoom. Hij is als hoogleraar Economie en Publiek Beleid verbonden aan de University of Chicago.

Hij is vooral bekend om Kremers O-Ring Theory of Economic Development. Deze theorie geeft aan dat productietaken vakkundig moeten worden uitgevoerd. Dit om elke taak van hoge waarde te laten zijn, en ondersteunt het idee van complementaire vaardigheden.

Kremer publiceerde ook een studie waarin werd gesuggereerd dat de opslag van olifantenivoor door regeringen het aantal gevallen van stroperij zou kunnen helpen verminderen. Dit door regeringen toe te staan ​​de markt te overspoelen en verhandelde goederen te devalueren.

Zijn werk met Abhijit Banerjee en Esther Duflo resulteerde in het delen van de Nobelprijs voor Economie 2019, voor hun werk met behulp van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken om armoedebestrijdingsmaatregelen te testen. Hun werk om de armoede in de wereld uit te bannen, heeft bijgedragen tot een beter begrip van sociaal-economisch beleid en de mechanismen om ontwikkeling binnen lokale economieën te bevorderen.

Hij speelde een belangrijke rol bij de komst van de geavanceerde marktverbintenis, een programma gericht op het creëren van prikkels om investeringen in de ontwikkeling van vaccins voor ontwikkelingslanden te stimuleren.


17. James Heckman

Heckman (Chicago, 19 april 1944) is een Amerikaans econoom.

Hij is vooral bekend om zijn werk op het gebied van arbeidseconomie, selectiebias, ongelijkheid en menselijke ontwikkeling, Hij ontwikkelde de Heckman-correctie, om vooringenomenheid, of de gevolgen van vooringenomenheid van datasets, te verminderen.

Bias in datasets is een veelvoorkomend probleem voor kwantitatieve onderzoekers. Hij heeft ook de impact van de burgerrechtenbeweging en de ontwikkeling van kinderen bestudeerd.


16. Emmanuel Saez

Saez (26 november 1972) is een in Spanje geboren Franse en Amerikaanse econoom die hoogleraar economie is aan de University of California, Berkeley. Zijn werk, gedaan met Thomas Piketty en Gabriel Zucman , omvat het volgen van de inkomens van de armen, middenklasse en rijken over de hele wereld.

Uit hun werk blijkt dat topverdieners in de Verenigde Staten de afgelopen drie decennia een steeds groter deel van het totale inkomen hebben ingenomen, met bijna evenveel ongelijkheid als vóór de Grote Depressie. Hij beveelt de rijken veel hogere (marginale) belastingen aan, tot wel 70% of 90%.


Top 15 Meest invloedrijke economen 2021


15. Richard Thaler

Thaler (East Orange, 12 september 1945) is een Amerikaans econoom. Hij is een expert in gedragseconomie en heeft een aantal boeken over het onderwerp gepubliceerd, waaronder Quasi-rational Economics, Misbehaving: The Making of Behavioral Economics en Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness.

Hij is een voorstander van libertair paternalisme, wat betekent dat mensen niet moeten worden gedwongen om het juiste te doen, maar in plaats daarvan in de goede richting moeten worden ‘geduwd’. Deze benadering helpt mensen te sturen in het nemen van betere beslissingen zonder het recht om te kiezen weg te nemen.

In 2017 ontving Thaler de Nobelprijs voor de Memorial Prize in Economics voor zijn werk over beperkte rationaliteit, gebrek aan zelfbeheersing en hoe aangeboren menselijke eigenschappen hun vermogen om redelijke beslissingen te nemen beïnvloeden. Zijn uitgangspunt is dat economie wordt aangedreven door mensen, en dat het daarom belangrijk is om de psychologie van menselijke besluitvorming in overweging te nemen bij de studie van economie.


14. Ha-Joon Chang

Chang (7 oktober 1963) is een Zuid-Koreaans econoom en auteur, werkzaam als docent in de ontwikkelingseconomie aan de Universiteit van Cambridge. Hij is een van ’s werelds vooraanstaande heterodoxe economen, en vooral bekend door zijn theoretische verdediging van protectionisme als economisch beleid en zijn kritieken op neoliberalisme.

Chang is ook werkzaam geweest voor UNCTAD en ILO en als adviseur voor Oxfam, evenals vele andere niet-gouvernementele organisaties. Hij is winnaar van twee vooraanstaande economische prijzen en zit in de redactie van tien verschillende wetenschappelijke tijdschriften.

In november 2010 verscheen bij Nieuw Amsterdam uitgevers de vertaling van 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism (23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme).


13. Daniel Kahneman

Kahneman (Tel Aviv, 5 maart 1934) is een Israëlische psycholoog. Hij is een belangrijke pionier op het grensvlak van de economie en psychologie. Hij maakte in zijn publicaties korte metten met het idee van de rationeel calculerende mens die in zijn eigen voordeel handelt, en introduceerde de menselijke psyche in de economie.

In 2002 won hij de Prijs van de Nobelprijs voor de Economie voor ‘het integreren van psychologische inzichten met de economische wetenschap, in het bijzonder met betrekking tot het menselijk beoordelingsvermogen en de besluitvorming onder onzekerheid.’

Website: www.kahneman.socialpsychology.org


12. Herman Daly

Daly (1938) is een Amerikaans ecologisch-econoom en hoogleraar aan de Universiteit van Maryland, College Park.

Daly was medeoprichter van het wetenschappelijk tijdschrift Ecological Economics. Hij is ook voormalig hoofdeconoom van de afdeling milieu van de Wereldbank, waar hij beleidsrichtlijnen in verband met duurzame ontwikkeling hielp op te stellen. Zijn werk als econoom wordt sterk geassocieerd met theorieën over een steady state economy en oneconomische groei.

In 1989 ontwikkelde hij met John B. Cobb de index voor duurzame economische welvaart (ISEW), een duurzaam alternatief voor bruto binnenlands product (BBP).


11. Greg Mankiw

Mankiw (Trenton (New Jersey), 3 februari 1958) is een Amerikaanse econoom, wiens ouders uit Oekraïne afkomstig zijn. Hij studeerde economie aan de Princeton-universiteit en aan het Massachusetts Institute of Technology.

Mankiw is hoogleraar economie aan de Harvard-universiteit. Hij doceert macro-economie, micro-economie, statistiek en principes van de economie.

Professor Mankiw is een productief schrijver en neemt regelmatig deel aan academische en beleidsdebatten. Zijn onderzoek omvat onder meer prijsaanpassing, consumentengedrag, financiële markten, monetair en fiscaal beleid en economische groei. Zijn meest geciteerde paper, ‘A Contribution to the Empirics of Economic Growth’, is meer dan 15.000 keer geciteerd.

Hij heeft ook twee van de meest populaire studieboeken over universiteitseconomie geschreven. Dit zijn Macroeconomics and Principles of Economics, die deel uitmaken van het kerncurriculum van veel hogescholen in het land.


Zie hier de Top 50 meest invloedrijke Joden 2022 cf Jarusalem Post.


Top 10 Meest invloedrijke economen 2021


10. George Akerlof

Akerlof (New Haven, 17 juni 1940) is een Amerikaans econoom. Akerlof is hoogleraar economie aan de Universiteit van Berkeley. Hij won in 2001 de Nobelprijs in de economie samen met Michael Spence en Joseph Stiglitz.

Akerlof is onder meer bekend geworden door zijn artikel, The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Dit artikel is gepubliceerd in de Quarterly Journal of Economics in 1970. In dit artikel beschreef hij de problemen in markten met een asymmetrische informatie tussen partijen. Hij is een criticus van de theorie van de efficiënte markt.

In 2009 verscheen een boek dat de auteur samen schreef met Robert Shiller, ‘Animal Spirits, hoe instincten in de mens de economie sturen’. Daarin schrijven de auteurs dat de economie niet alleen bepaald wordt door rationele actoren, maar evenzeer door irrationeel gedrag en niet-economische motieven.

Ze vermelden vijf verschillende aspecten van ‘animal spirits’ en hoe deze elementen economische beslissingen beïnvloeden. Dit zijn vertrouwen of gebrek eraan, redelijkheid, corruptie, geldillusie en het vertellen van verhaaltjes. De genoemde elementen spelen een doorslaggevende rol bij het beantwoorden van belangrijke vragen die fundamenteel zijn voor het begrijpen van de stabiliteit en het functioneren van de economie.


9. Robert Solow

Solow (Brooklyn (New York), 23 augustus 1924) is een Amerikaanse econoom die vooral bekend is omwille van zijn werk over economische groei. Het Solow-model (1956) domineerde het denken over de economische groei van midden jaren 50 tot midden jaren 80. Echter, de gebreken van dit model hebben midden jaren 80 geleid tot de ontwikkeling van de moderne groeitheorie.


8. Gabriel Zucman

Zucman (30 oktober 1986) is een Franse econoom bekend om zijn onderzoek op belastingparadijzen. Hij staat ook bekend om zijn werk aan de kwantificering van de financiële schaal van grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS) belastingontwijkingstechnieken die worden gebruikt door multinationals in belastingparadijzen voor ondernemingen.

Zo liet hij zien dat Ierland identificeerdeals één van ’s werelds grootste belastingparadijs voor bedrijven is. Zucman toonde aan dat de belangrijkste belastingparadijzen voor bedrijven allemaal OESO-conform zijn.


7. Jeffrey Sachs

Sachs (Detroit (Michigan), 5 november 1954) is een Amerikaanse (ontwikkelings)econoom. ook is hij hoogleraar en directeur van het Earth Institute bij de Columbia-universiteit (New York). Sachs adviseerde verschillende regeringen bij de overgang van communisme naar kapitalisme, onder meer door middel van schoktherapie.

Volgens Jeffrey Sachs moeten alle landen gezamenlijk overheidsinvesteringen doen om de grootste risico’s af te wenden waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Denk aan klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, de snelle bevolkingsgroei en extreme armoede. De kosten van deze investeringen zijn niet hoog, vooral niet als ze eerlijk over de verschillende landen wordt verdeeld.

Volgens Sachs is het probleem niet zozeer dat er enorm veel werk moet worden verricht om rampen te voorkomen. Het probleem is dat het nog altijd onmogelijk lijkt om overeenstemming op wereldniveau te bereiken over zelfs maar beperkte maatregelen.

Volgens Sachs kost het veranderen van ons huidige energiesysteem, dat het gevaar van verwoestende klimaatverandering met zich meebrengt, naar een duurzaam energiesysteem waarin klimaatverandering kan worden beperkt, vermoedelijk minder dan 1% van het wereldjaarinkomen.

De invoering van een progressief geboortebeperkingsbeleid om de uit de hand lopende bevolkingsgroei in de armste landen te vertragen kost minder dan één tiende procent van het jaarinkomen van de rijke landen.


6. Amartya Sen

Sen (West-Bengalen), 3 november 1933) is een Indiaas econoom en filosoof die bekendheid verwierf met zijn werk over honger, welvaartstheorie en de mechanismen achter armoede. In 1998 ontving Sen de Nobelprijs voor de Economie voor zijn theoretisch werk over de ethische aspecten van de economie. Hij kreeg deze prijs ook voor zijn strijd tegen de armoede in de wereld.

Sen Concludeert in zijn boek, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, dat de oorzaak van hongersnood niet altijd alleen een gebrek aan voedsel is, maar net zo vaak een storing in de verdeling van beschikbare middelen.

In het geval van de Bengaalse hongersnood ontdekte hij dat de oorzaak van die drie miljoen doden niet een gebrek aan voedsel was. Het was volgens hem een tijd van economisch overschot in stedelijke gebieden die een prijsstijging veroorzaakte die arbeiders niet konden betalen.

Zijn meest substantiële bijdrage aan de economie was zijn idee van ‘bekwaamheid’. Volgens Sen zijn de rechten van een burger veel minder belangrijk dan waartoe ze bevoegd zijn: hun bekwaamheid.


Top 5 Meest invloedrijke economen 2021


5. Abhijit Banerjee

Banerjee (Mumbai, 21 februari 1961) is een Indiaas econoom. Hij is aan de hoogleraar Ford Foundation International Professor of Economics ebnverbonden aan het Massachusetts Institute of Technology.

Banerjee is een macro-econoom met onderzoek in de informatietheorie en de ontwikkelingseconomie. Hierbij legt hij zich toe op de studie van armoede en inkomensverdeling. Hij probeert de effectiviteit van acties (zoals overheidsprogramma’s) te meten om het leven van mensen te verbeteren. Het boek Poor Economics dat hij in 2011 schreef samen met zijn Franse MIT-collega Esther Duflo vond wereldwijde weerklank.


4. Esther Duflo

Duflo (Parijs, 25 oktober 1972) is een Frans-Amerikaans econoom. Ze is als hoogleraar verbonden aan het Massachusetts Institute of Technology. In 2019 werd aan haar de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie toegekend.

In 2019 werd aan Duflo de Nobelprijs voor Economie toegekend, samen met haar beide co-onderzoekers Abhijit Banerjee en Michael Kremer, ‘voor hun experimentele benadering van de doelstelling om de armoede in de wereld te verlichten’.

Haar onderzoek richt zich op micro-economische kwesties in ontwikkelingslanden, waaronder huishoudgedrag, onderwijs, toegang tot financiering, gezondheid en beleidsevaluatie.


Top 3 Meest invloedrijke economen 2021


3. Thomas Piketty

Piketty (Clichy, 7 mei 1971) is een Frans econoom gespecialiseerd in het thema economische ongelijkheid vanuit een historisch en statistisch oogpunt. Hij is tevens hoogleraar en columnist en kreeg internationale bekendheid na de publicatie van Le Capital au XXIe siècle in 2013 (in 2014 in het Nederlands vertaald als Kapitaal in de 21e eeuw).

Het dit boek beargumenteerd dat de hoeveelheid van kapitaal terugkeer in de ontwikkelde wereld steeds groter is dan de economische groei. Dit veroorzaakt ongelijkheid in rijkdom en wordt steeds groter in de toekomst. Piketty ziet dit als een globaal probleem en wil dit aanpakken door een re-distributie van geld. Dit wil hij doen door middel van een progressieve globale belasting op rijkdom.

Piketty is gespecialiseerd in economische ongelijkheid en kiest daarin een historische en statistisch standpunt. Zijn werk kijkt naar de snelheid van kapitaal toestroom in relatie met economische groei vanaf de negentiende eeuw tot aan heden.

Doordat hij kijkt naar de belastingen heeft hij vernieuwende informatie over de economische elite. De elite was daarvoor nog niet meegenomen in studies. Hierdoor kan Piketty beter kijken naar de groeisnelheid van rijkdom. Hij kijkt hoe dit in verhouding staat met de rest van de samenleving en economie waarin deze elite zich bevind.


2. Joseph E. Stiglitz

Stiglitz (Gary, 9 februari 1943) is een Amerikaans econoom, auteur en in 2001 winnaar van de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie (Nobelprijs voor de Economie).

Hij staat bekend om zijn steun aan de Georgistische theorie van de overheidsfinanciën. Zo noemt hij de laissez-faire-economen van de globalisering ‘vrijemarktfundamentalisten’.

Het werk van Stiglitz richt zich op inkomensverdeling, vermogensrisicobeheer, corporate governance en internationale handel.


1. Paul Krugman

Krugman (New York, 28 februari 1953) is een Amerikaans neo-keynesiaans econoom, columnist en publicist. Hij is sedert 2000 hoogleraar in de economie en internationale betrekkingen aan de Princeton University.

Paul Krugman: Top 25 Meest invloedrijke economen 2021

Paul Krugman: Top 25 Meest invloedrijke economen 2021

Ten tijde van de kredietcrisis betwistte Krugman fel een analyse van Greg Mankiw. De laatste stelde dat de economische groei niet zomaar weer zou inzetten wanneer de recessie eenmaal voorbij zou zijn.

De economie zou volgens Mankiw nog lang achterblijven, omdat die ‘meer dan evenredig’ zou reageren op een krimp. Ook de werkloosheid zou hierdoor nog lang hoog blijven volgens Mankiw. Volgens Krugman daarentegen zou de weer toegenomen productiecapaciteit de achterstand compenseren.

In 2008 won Krugman de Nobelprijs. Dit voor het aantonen van een theorie dat het onmogelijk is om aan te tonen dat vrijhandel superieur is aan protectionisme. Integendeel, er kan worden aangetoond dat protectionisme in veel situaties beter is dan vrijhandel.

Het argument van het strategisch handelsbeleid toont dus aan dat een regering, door haar bedrijven in de internationale concurrentiestrijd te steunen, in bepaalde omstandigheden het nationale welzijn kan verbeteren ten koste van een ander land. Krugman: ‘Het argument van het strategisch handelsbeleid toont dus aan dat een regering, door haar bedrijven te steunen in de internationale concurrentie, het nationale welzijn kan verbeteren ten koste van een ander land’.

Website: www.krugmanonline.com


1 antwoord
  1. Geert van der Schoot
    Geert van der Schoot zegt:

    Grootschalige productie en consumptie is in de ontwikkeling naar de huidige globalisering van de wereldeconomie een constante factor geworden, welke de belangrijkste indicator is van de huidige inflatie tendensen (geldontwaarding). Altijd wordt door topeconomen de rente en o.a. fluctuaties in de economische groei aangehaald als belangrijkste factor aangaande inflatie, maar dit is pertinent niet waar. Het is wel een belangrijke afgeleide factor. Ik bedoel dan de steeds meer de overhand krijgende grootschaligheid in productie, consumptie en distributie. De overheidsuitgaven gaan in deze steeds vaker de rol spelen van ondersteunende smeerolie. Welnu, een mooie kans om van onze fossiele verslaving af te gaan geraken. Het moge duidelijk zijn dat ik ernaar streef om een veel gelijkere balans tussen grootschaligheid en kleinschaligheid te bereiken om meer rust te bereiken op de eeuwige jachtvelden van de wereldeconomie. PS: op welke plaats sta ik in deze lijst genoteerd?

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie