Top 5 landen met grootste economie in 2026

0
Top 5 landen met grootste economie in 2026
Top 5 landen met grootste economie in 2026

Landen met grootste economie in 2026

Omdat de hele wereld in rep en roer is, hebben de mensen achter focus-economics.com gekeken hoe landen zich economisch zullen gaan ontwikkelen. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over economie op deze website.


Top 5 landen met grootste economie in 2026

Bron: www.focus-economics.com


5. India – 5 biljoen dollar in 2026

India zal tegen 2026 de op vier na grootste economie ter wereld worden, met een nominaal BBP van 5 biljoen, waarmee het het VK inhaalt. De groei zal de komende jaren worden gestimuleerd door stijgende consumptie, investeringen

Het gaat dan om zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven en export, terwijl de Make in India-agenda van premier Modi de productiesector zou kunnen stimuleren. De groei van het BBP zal tot 2026 gemiddeld meer dan 6% per jaar bedragen.

Dat gezegd hebbende, zouden de toenemende pogingen van de regering om winnaars te kiezen kunnen resulteren in een inefficiënt gebruik van hulpbronnen, zoals de 10 miljard dollar aan overheidsgeld die is uitgetrokken voor de opbouw van een halfgeleiderindustrie.

Bovendien zal de protectionistische neiging van het land, bijvoorbeeld India dat zich terugtrok uit de Azië-brede RCEP-handelsovereenkomst in 2019, de potentiële groei dempen, evenals een slechte infrastructuur, aanzienlijke bureaucratie en economische littekens als gevolg van de pandemie.


Zie hier de de Top 25 grootste bedrijven uit India 2022 naar marktwaarde


4. Duitsland – 5,2 biljoen dollar in 2026

Duitsland zal naar verwachting de vierde plaatsen vasthouden. Een stabiel beleidsklimaat en sterke overheidsinvesteringen zullen de bedrijvigheid de komende jaren zullen ondersteunen.

De economie op korte termijn worden gehinderd door gastekorten en een strakker monetair beleid. Tot 2026 zal een verslechterend demografisch profiel wegen op de groei. De bevolking zal naar verwachting in 2025 beginnen af ​​te nemen. Bovendien zou de verschuiving naar elektrische voertuigen problemen kunnen opleveren voor de cruciale auto-industrie van het land.

Dit gezien de noodzaak van substantiële omscholing, herinrichting en herstructurering van arbeidskrachten om te profiteren van de werkgelegenheid die in de elektrische toeleveringsketen van voertuigen.


Zie hier de rijkste mensen in Duitsland – De top 25.


3. Japan – 5,4 biljoen dollar in 2026

Japan zal de komende jaren de op twee na grootste economie ter wereld blijven, met een BBP van 5,4 biljoen in 2026. Uitgebreide fiscale steun en de meest losse monetaire koers van een grote ontwikkelde economie zullen de binnenlandse bedrijvigheid ondersteunen.

Japan zal zijn economische slagkracht blijven verliezen in vergelijking met door de hoge inkomens. Een krimpende bevolking zal leiden tot een afname van groei van gemiddeld 1,2% in 2023-2026.

Aan het begin van de 21e eeuw was het BBP van Japan ongeveer de helft van dat van de VS. Tegen 2026 zal dat minder dan een vijfde zijn. Bezorgdheid over fiscale duurzaamheid te midden van een vergrijzende, krimpende bevolking, een laag gebruik van digitale diensten, een ingesleten lage-inflatie-mentaliteit en een starre arbeidsmarkt vertroebelen de horizon.


Zie hier de Top 10 grootste aandelenbeurzen ter wereld 2022.


2. China – 24,3 biljoen dollar in 2026

De panelleden voorspellen dat het Chinese bbp in 2026 ongeveer 83% van het Amerikaanse BBP zal zijn. Het economische momentum op korte termijn zal worden belemmerd door stop-start Covid-19-beperkingen en een neergang op de huizenmarkt.

China heeft nog steeds een groot potentieel voor een inhaalgroei op de langere termijn, aangezien het inkomen per hoofd van de bevolking slechts een klein deel van het niveau van de ontwikkelde landen bedraagt.

De risico’s voor de vooruitzichten zijn echter legio. De overheid is de afgelopen jaren een meer centrale rol gaan spelen in de economie, wat kan leiden tot een verkeerde allocatie van middelen.

De verlenging van strikte Covid-19-beperkingen zou de vraag en het concurrentievermogen schaden, en verslechterende betrekkingen met het Westen zullen de handel en de overdracht van technologie en ideeën blijven belemmeren.


Zie hier de 10 belangrijkste exportproducten van China 2020.


1. Verenigde Staten – 29,3 biljoen dollar in 2026

Panelleden van FocusEconomics houden de VS op één in 2026. Particuliere consumptie en investeringen in vaste activa, groeiende energieproductie, een flexibele arbeidsmarkt, nog steeds gunstige demografie en een ondersteunend fiscaal beleid zijn hier de oorzaak van.

De agressieve monetaire houding van de Fed vormt echter een risico voor de binnenlandse bedrijvigheid. Dit terwijl de politieke kloof tussen Republikeinen en Democraten structurele hervormingen belemmert en de sociale stabiliteit in gevaar brengt.

Op het externe front zullen toenemende wrijvingen met China – over technologie en Taiwan in het bijzonder – de bilaterale handel tussen de twee landen belemmeren en een groter conflict veroorzaken.

Bovendien zullen de VS hun relatieve economische invloed verliezen: terwijl in 2000 de Amerikaanse economie ongeveer vier keer zo groot was als de BRIC-economieën (Brazilië, Rusland, India en China), zullen de BRIC’s in 2026 ongeveer 15% groter zijn dan de VS.


Top 5 landen met grootste economie in 2026

  1. Verenigde Staten – 29,3 biljoen dollar in 2026
  2. China – 24,3 biljoen dollar in 2026
  3. Japan – 5,4 biljoen dollar in 2026
  4. Duitsland – 5,2 biljoen dollar in 2026
  5. India – 5 biljoen dollar in 2026

Geef een reactie