Veel dutten gerelateerd aan Alzheimer

0
Veel dutten gerelateerd aan Alzheimer
Veel dutten gerelateerd aan Alzheimer

Veel dutten gerelateerd aan Alzheimer

Vele dutje overdag kan er op wijzen dat verstandelijk normale senioren de ziekte van Alzheimer ondergaan. Dat zeggen wij niet, maar de onderzoekers van Brigham en Women’s Hospital. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over je hersenen op deze website…


Veel dutten gerelateerd aan Alzheimer

Een nieuwe studie onder senioren vindt dat overmatig dutten overdag kan wijzen op een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer. Een dutje doen is prima, maar het gaat ook over de toename van de dagelijkse dutjes.


Wist je dat het beste dieet ter wereld is het DASH-Dieet.


Het onderzoek laat zien dat een snelle jaarlijkse toename van dutjes overdag een aanwijzing kan zijn. Een aanwijzing van een verslechterende of ongunstige klinische progressie van de ziekte.


Wist je dat zelfbeheersing komt door empathisch vermogen.


Natuurlijk is er rekening gehouden met de bekende risicofactoren voor dementie. Denk bijvoorbeeld aan leeftijd en nachtelijke slaapduur. Nemen we die factoren mee, dan blijken langere en frequentere dutjes overdag nog steeds een risicofactor voor het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Dit bleek zowel bij oudere mannen als vrouwen.


Wist je dat denken over de dood zorgt voor betere prestaties.


Onze hoop is om meer aandacht te vestigen op slaappatronen overdag en het belang van patiënten die pmerken of hun slaapschema in de loop van de tijd verandert.

Kun Hu,  Medical Biodynamics Program in de Brigham’s Division of Sleep and Circadian Disorders.


Wist je dat Android-gebruiker eerlijker is dan iPhone gebruiker.


Let op slaapverandering

Slaapveranderingen zijn van cruciaal belang bij het vormgeven van verandering in de hersenen. Dit zijn de veranderingen die verband houden met de verstoring van je biologische klok. Dit kan duiden op cognitieve achteruitgang en het risico op dementie.


Wist je dat de kostwinner minder gelukkig is en gezond.


Bron en meer informatie: Peng Li, Lei Gao, Lei Yu,Xi Zheng, Ma Cherrysse Ulsa, Hui-Wen Yang, Arlen Gaba, Kristine Yaffe, David A. Bennett, Aron S. Buchman, Kun Hu, Yue Leng: Daytime napping and Alzheimer’s dementia: A potential bidirectional relationship in Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, First published: 17 March 2022, https://doi.org/10.1002/alz.12636


Wist je dat luiheid een teken is van intelligentie.


Geef een reactie