Verdwijnen vakbond zorgt voor meer inkomensongelijkheid

Verdwijnen vakbond zorgt voor meer inkomensongelijkheid

Verdwijnen vakbond zorgt voor meer inkomensongelijkheid

Ben je voor een maatschappij van ‘eerlijk zullen we alles delen’, dan is dit niet goed nieuws. Ben je van de beweging ‘doe eens ff je best’ dan is het waarschijnlijk wel goed nieuws. Lees meer over vakbonden en inkomensongelijkheid.

Verdwijnen vakbond zorgt voor meer inkomensongelijkheid

Lees hier->>> meer grappige en interessante artikelen over geld op deze website…


Verdwijnen vakbond zorgt voor meer inkomensongelijkheid


Het is maar weer hoe je het wil bekijken. Zo: Inkomensongelijkheid in Nederland extreem hoog,zo Inkomensverschillen in Nederland deze eeuw nagenoeg onveranderd of zo: weten we het eigenlijk wel?

Wat we wel weten is dat: Verschil in loon tussen top en gewone werknemer nam toe. We weten ook dat het ledental van alle vakverenigingen ten opzichte van 2011 daalde met bijna 150 duizend personen tot 1,7 miljoen eind maart 2017. Als we dit onderzoek zouden mogen geloven, dan gaan ook hier de inkomensverschillen toenemen.


They identify the importance of union decline for rising earnings volatility. And they provide implications for the fallout of economic well-being for workers following antiunion policy change.

Tom VanHeuvelen: Moral Economies or Hidden Talents? A Longitudinal Analysis of Union Decline and Wage Inequality, 1973–2015


Onderzoeker Tom VanHeuvelen in Illenois News Bureau: “Ik vond dat zowel de directe als de indirecte effecten van afnemend vakbondslidmaatschap heel robuust zijn als je mensen volgt tijdens hun loopbaan. Het betekent dat als de vakbonden sterk waren gebleven, het waarschijnlijk is dat het gemiddelde salaris van mensen hoger zou zijn geweest. En het is waarschijnlijk dat de lonen voorspelbaarder en minder volatiel zouden zijn geweest.”

Zo, los van je economische opvattingen kunnen we hieruit opmaken dat de vakbonden een grote invloed uitoefenen op de salarissen. Het oordeel, goed, maakt me niet uit of slecht is aan jullie!


Bron en meer informatie: Tom VanHeuvelen: Moral Economies or Hidden Talents? A Longitudinal Analysis of Union Decline and Wage Inequality, 1973–2015 in Social Forces, 30 mei 2018