, , , ,

Vogels met de grootste spanwijdte – De top 10

Vogels met de grootste spanwijdte: de grote albatros

Vogels met de grootste spanwijdte

Je hebt vogels, grote vogels en ‘brede vogels’. Dit zijn de breedste vogels waar het gaat om spanwijdte. Met spanwijdte bedoelen we ‘de afstand in vliegende toestand tussen de twee vleugeluiteinden van vogels, vleermuizen, vlinders en andere insecten, vliegtuigen en molens’. Lees en zie meer…


Lees hier ->>> meer over dieren en hier ->>> meer over vogels op deze website.


Top 10 – Vogels met de grootste spanwijdte


10. Reuzenreiger – 2,2 meter

Reuzenreiger

Reuzenreiger

Met een lengte van 120 tot 152 cm en een spanwijdte van 185 tot 230 cm is de reuzenreiger ’s werelds grootste reiger. Volwassen exemplaren wegen zo’n 4 tot 5 kg. Tijdens de vlucht heeft hij een traag en nogal log uiterlijk.

De reuzenreiger komt voor in heel Afrika ten zuiden van de Sahara. Het is geen trekvogel, maar deze reiger komt als dwaalgast ook voor in moerasgebieden in het Midden-Oosten en Zuid-Azië.


9. Trompetkraanvogel – 2,3 meter

Trompetkraanvogel

Trompetkraanvogel

De trompetkraanvogel (Grus americana) is een zeer zeldzame, met uitsterven bedreigde kraanvogelsoort. Het is de grootste vogelsoort van Noord-Amerika en de enige kraanvogel die alleen in Noord-Amerika voorkomt.

Het zijn grote vogels, tot 1,5 meter hoog, met een spanwijdte van 2,3 meter. Mannetjes wegen gemiddeld 7,5 kg, vrouwtjes 6,5 kg. Tijdens het vliegen hangen de lange poten achter het lichaam en wordt de nek recht gehouden.


8. Wigstaartarend – 2,5 meter

Wigstaartarend

Wigstaartarend

De wigstaartarend is een zeer grote roofvogel met een spanwijdte van 180 tot 250 cm en een lichaamslengte van 85 tot 110 cm. De wigstaartarend is voornamelijk een aaseter, maar vangt ook regelmatig levende prooi. Reptielen, vogels, hazen en konijnen zijn de voornaamste prooidieren.

Deze arend speurt vanuit de lucht naar voedsel, meestal op een hoogte van 2000 meter en gebruikmakend van de thermiek. Wanneer ze een prooi zien, wordt deze na een glijvlucht op de grond, of soms in de lucht in het geval van vogels, gevangen. De wigstaartarend bouwt grote nesten van takken in hoge bomen.

De wigstaartarend is een bewoner van de scrublands, boomsavannes en heuvelachtige gebieden in vrijwel geheel Australië  en de savanne en graslanden van de Trans Fly (Nieuw-Guinea). In Australië komt de soort in alle deelstaten voor en is redelijk algemeen en neemt zelfs toe.


Zie hier de top 10 engste dieren ter wereld.


7. Koritrap – 2,7 meter

Koritrap

Koritrap

De koritrap voedt zich met insecten en andere kleine dieren, maar ook plantaardig materiaal als zaden en gras. Het is een grondvogel, die niet graag vliegt, alleen in uiterste nood zal hij dit doen.

Deze vogels bevinden zich meestal in de nabijheid van hoefdieren, waar ze jagen op insecten, die door de kudde worden opgeschrikt. De koritrap is een standvogel, die leeft in de graslanden en woestijnen van oostelijk en zuidelijk Afrika.


6. Afrikaanse maraboe – 2,9 meter

Afrikaanse maraboe

Afrikaanse maraboe

Maraboes zijn grotendeels aaseters en zijn vaak in gezelschap van gieren. Zij verkeren meestal in gezelschap van een paar soortgenoten, maar komen soms ook in grote groepen bijeen.

Deze soort komt voor in een groot deel van Afrika, bezuiden van de Sahara. De vogel komt voor in verschillende type landschap waaronder savanne, moerassen, oevers van meren en rivieren.

De soort komt hoofdzakelijk voor in vijvers en brede zachtstromende rivieren in noordwestelijk Noord-Amerika. Trompetzwanen leven van plantaardig voedsel, dat ze met hun lange nek en platte snavel van de bodem van ondiep water opslobberen. ’s Winters eten ze ook gras en graan.


Top 5 – Vogels met de grootste spanwijdte


5. Trompetzwaan – 3 meter

Trompetzwaan

Trompetzwaan

De trompetzwaan (Cygnus buccinator) is een grote witte zwaan die inheems voorkomt in het westen van Noord-Amerika. De soort is nauw verwant aan de wilde zwaan uit Eurazië. De naam danken de trompetzwanen aan het geluid, dat sommigen aan trompetgeschal doet denken.


Zie hier de Top 10 zwaarste vogels ter wereld die kunnen vliegen.


4. Monniksgier – 3,1 meter

Monniksgier

Monniksgier

De monniksgier is een gier die zowel in Azië als in Europa – vooral in Spanje – voor komt. Het is een grote roofvogel uit de familie Accipitridae en behoort tot de groep van de gieren van de Oude Wereld. De soort bouwt zijn nest in bomen, in montane wouden.

Het voedsel bestaat uit zowel verse als rottende kadavers, die met huid en haar wordt verslonden. Zelfs de beenderen verorberen ze. Ook levende dieren vormen een prooi. Hij vormt braakballen.


Zie hier de top 10 vogels die het meest met uitsterven worden bedreigd in 2022.


Top 3 – Vogels met de grootste spanwijdte


3. Andescondor – 3,2 meter

Andescondor

Andescondor

De spanwijdte van de andescondor bedraagt 2,70 tot 3,20 meter. De andescondor heeft niet de grootste spanwijdte, maar wél het grootste vleugeloppervlak van alle vliegende vogels.

Een condor reist soms meer dan 200 kilometer op zoek naar voedsel. In het binnenland eet hij voornamelijk kadavers van grote zoogdieren. Dit terwijl een condor bij de kust eerder dode zeezoogdieren eet.

De andescondor is te vinden in de gehele Andes van Venezuela, via Colombia, Ecuador, Peru en Bolivia zuidelijk tot in Argentinië en Chili. De soort komt als gast voor in Brazilië en Paraguay. In het noorden van de Andes is de Andescondor zeldzamer.

De condor kan op een hoogte van 3.000 tot 5.000 meter leven en zweeft op de thermiekbellen. Ze beweegt zich omhoog door de opstijgende warme lucht te gebruiken.


2. Kroeskoppelikaan – 3,5 meter

Kroeskoppelikaan

Kroeskoppelikaan

De kroeskoppelikaan is 160 tot 180 cm lang en heeft een spanwijdte van 270 tot 350 cm. Zijn voedsel bestaat uit vis, waarvan hij zeker 1 kg per dag nodig heeft. De vogels werken tijdens de jacht samen door in een halve cirkel te gaan zwemmen en zo de vissen bijeen te drijven, waarna deze worden opgeschept. In zoet water jagen ze vooral op karper, baars, blankvoorn, rietvoorn en snoek en in zout en brak water op paling, harders, grondels en garnalen.

De kroeskoppelikaan leeft in Eurazië, voornamelijk in Zuidoost-Europa, Klein-Azië, Centraal-Azië en Oost-Azië.


1. Grote albatros – 3,7 meter

Vogels met de grootste spanwijdte: de grote albatros

Vogels met de grootste spanwijdte: de grote albatros

Een grote albatros kan heel lang blijven zweven. De gemiddelde vleugelwijdte is ruim 3 m, de lichaamslengte 110 cm en het gewicht 8 tot 12 kg. Geen enkele andere vogel heeft een grotere vleugelwijdte en geen enkele andere albatros weet zo goed te profiteren van de kracht van de wind. Met de wind mee bereikt hij soms wel een snelheid van 150 km/u. Een volwassen mannetje is overwegend wit met alleen wat zwart op vleugeltop en staart. Het vrouwtje is iets donkerder.

In 2010 werd de populatie geschat op 21.100 paar verdeeld over eilanden in de zuidelijke Atlantische Oceaan en de Zuidelijke Oceaan zoals Zuid-Georgië, Prins Edwardeilanden, Marioneiland, Crozeteilanden, Kerguelen en Macquarie-eiland. Van de populatie op Zuid Georgië is bekend dat deze met 20% per 10 jaar afneemt (ca. 2% per jaar). De totale afname schat men op 30% over 70 jaar (ca. 0,5% per jaar)


Zie hier de top 10 meest getelde vogels in Nederland 2022.


Top 10 – Vogels met de grootste spanwijdte

  1. Grote albatros– 3,7 meter
  2. Kroeskoppelikaan – 3,5 meter
  3. Andescondor – 3,2 meter
  4. Monniksgier– 3,1 meter
  5. Trompetzwaan – 3 meter
  6. Afrikaanse maraboe – 2,9 meter
  7. Koritrap – 2,7 meter
  8. Wigstaartarend – 2,5 meter
  9. Trompetkraanvogel – 2,3 meter
  10. Reuzenreiger – 2,2 meter