Waar heeft Vincent van Gogh gewoond gedurende zijn leven?

0
Waar heeft Vincent van Gogh gewoond gedurende zijn leven?
Waar heeft Vincent van Gogh gewoond gedurende zijn leven?

 Waar heeft Vincent van Gogh gewoond gedurende zijn leven?

Hier een voorlopig antwoord op de vraag. Natuurlijk gaan we de zaak verder aanvullen en invullen. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over Vincent van Gogh op deze website.

Etten, Den Haag en Drenthe – Alle schilderijen van Vincent van Gogh deel 1
Neunen en Antwerpen – Alle schilderijen van Vincent van Gogh deel 2
Parijs – Alle schilderijen van Vincent van Gogh deel 3
Arles – Alle schilderijen van Vincent van Gogh deel 4
Saint-Rémy en Auvers-sur-Oise – Alle schilderijen van Vincent van Gogh deel 5


Waar heeft Vincent van Gogh gewoond gedurende zijn leven?


30 maart 1853 – 30 september 1864: Markt 26, Zundert

Het ouderlijk huis waar hij is geboren op 30 maart 1853 en zijn jeugd heeft doorgebracht. Zundert is een dorpje vlak bij de Belgische grens. Het oorspronkelijke huis van Van Gogh is gesloopt.

Nu staat er Het Van Goghhuis, een kunstcentrum gewijd aan Vincent van Gogh, op de plek van het geboortehuis van de kunstschilder.

Op de begane grond is een museumwinkel die ook dienstdoet als VVV en een documentatiecentrum. Er worden ook lezingen gehouden. Er is ook de brasserie Auberge Van Gogh met in de tuin een terras en atelier waar workshops schilderen kunnen worden gehouden.

Website: www.vangoghhuis.com

Tot zijn 8ste jaar kreeg Vincent les van zijn vader. Van januari tot november 1861 bezocht hij de dorpsschool, in een klas met 150 leerlingen. Volgens zijn moeder moest hij er weg omdat ‘den omgang met de boerenjongens te ruw werd’. Daarna kreeg Vincent les van een gouvernante en van zijn vader.

Geboortehuis van Vincent van Gogh: Markt 26, Zundert
Geboortehuis van Vincent van Gogh: Markt 26, Zundert”


1 oktober 1864, – 31 augustus 1866: Stationsstraat 16, Zevenbergen

Vincent zit hier op de kostschool van meester Jan Provily (16 mei 1800, Drimmelen – 6 februari 1875, Zevenbergen).

Deze kostschool was een protestantse school met een goede reputatie en niet zo ver van Zundert.

Eind 1861 kocht Jan Provily een perceel grond aan de Zandweg 40, later Stationsstraat 16, te Zevenbergen. Hier liet hij een woning en kostschool bouwen.

In juli 1863 werd de kostschool, met een jongens- en een meisjesafdeling, geopend. Jongens konden voorbereid worden voor de Academiën te Breda en Delft, of een Rijkskweekschool.

Kostschool van meester Jan Provily, Stationsstraat 16, Zevenbergen
Kostschool van meester Jan Provily, tationsstraat 16, Zevenbergen


15 september 1866 – 19 maart 1868: St. Annaplein 19, Tilburg

Vincent zit in de kost bij de familie Hannik, op de gevel van het huidige pand is een herdenkingsplaquette geplaatst.

Op 15 september 1866 laat de toen 13-jarige Vincent zich inschrijven in het Tilburgse bevolkingsregister. Hij gaat in de kost bij Jan Hannik op Korvel 57 (Sint Annaplein 18-19).

St. Annaplein 19, Tilburg
St. Annaplein 19, Tilburg

Vincent gaat naar de Rijks-HBS Koning Willem II aan Stadhuisplein 130 in Tilburg. In de eerste klas heeft hij van de 34 lesuren per week, vier uur handtekenen en één uur rechtlijnig tekenen van Constant Huijsmans. Hier is nu de expositie Het Tekenlokaal van Vincent ingericht.

In juli 1867 neemt hij deel aan het overgangsexamen. Hij scoort een gemiddelde van 7,36 punt per vak. In het tweede leerjaar verlaat hij om onbekende redenen vroegtijdig de HBS. Op 19 maart 1868 laat hij zich uitschrijven uit het bevolkingsregister en vertrok hij naar Zundert.

Er is slechts één gedateerde tekening uit zijn Tilburgse periode bekend, een schets van een boer. Ook is er een foto waarop hij met zijn medeleerlingen en docenten staat afgebeeld. Meer is over zijn periode in Tilburg niet bekend.

In zijn brieven aan zijn broer Theo rept Van Gogh er slechts één keer over. Over de Londense voorstad Brixton schreef hij in 1873: ‘Het heeft wel iets van Tilburg of zoo…’

Rijks-HBS Koning Willem II aan Stadhuisplein 130 in Tilburg
Rijks-HBS Koning Willem II aan Stadhuisplein 130 in Tilburg

 


19 maart 1868 – 8 augustus 1869: Markt 26, Zundert

Vincent woont weer bij zijn ouders in huis.


8 augustus 1869 – 13 juni 1873: Lange Beestenmarkt 32 (1 hoog), Den Haag

Vincent werkt als leerling-kunsthandelaar bij firma Goupil, Plaats 14, Den Haag. Als 16-jarige zit hij in de kost bij de Marinus Roos en zijn vrouw Dina Margrieta van Aalst aan de Lange Beestenmarkt 32.

Pnsion Roos, Lange Beestenmarkt 32, Den Haag
Pnsion Roos, Lange Beestenmarkt 32, Den Haag

Voor kost en inwoning betaalt Vincent vierendertig gulden, terwijl hij met zijn baan bij Goupil & Cie aanvankelijk slechts dertig gulden verdient. Zijn vader legde daarom maandelijks vier gulden voor de huur bij.


13 juni 1873 – oktober 1874: Londen

Vincent werkt in Southampton Street 17 bij de firma Goupil. Hij woont in een aantal pensionkamers. In augustus 1873 woont hij bijvoorbeeld in Hackford Street 87 (tegenwoordig Hackford Road) in het kosthuis Loyer.

Vincent van Gogh - Tekening van Hackford Road 87
Vincent van Gogh – Tekening van Hackford Road 87

Zomer 1874: Torenstraat 47, Helvoirt

Vincent brengt de zomervakantie in de pastorie, het huis van zijn ouders.

Torenstraat 47, Helvoirt
Torenstraat 47, Helvoirt

Oktober 1874 – december 1874: Parijs

Vincent woont in de wijk Montmartre en hij deelt een kamer met Harry Gladwell. Hij werkt in de hoofdvestiging van firma Goupil, Rue Chaptal 9, Parijs. Zijn woonplaats is niet bekend.

Montmartre in 1875
Montmartre in 1875

December 1874: Helvoirt, Torenstraat 47

Vincent viert kerstmis in bij zijn ouders.


December 1874 – 15 mei 1875: Kennington Road 395, Londen

Vincent werkt weer in Londen, Southampton Street 17, bij de firma Goupil waar hij werkt.


15 mei 1875 – 4 april 1876: Parijs

Vincent werkt in Rue Chaptal 9, de hoofdvestiging van Goupil. Zijn adres is onbekend. Hij gaat via Etten naar Ramsgate.


17 april 1876 – juni 1876: Spencer Square 11, Ramsgate

Vincent geeft les in de kostschool op de Royal Road 6, Ramsgate. Hij slaapt in een vervallen huis op Spencer Square 11.

Hij is herstellende van de schok dat hij zijn comfortabele en goedbetaalde werk bij Goupil kwijt is.

Vincentaccepteert een aanbod in Engeland om les te geven op een jongenskostschool voor 10- tot 14-jarigen in Ramsgate, gerund door rector William Stokes, een leraar, dominee en kunstenaar.

Spencer Square 11, Ramsgate
Spencer Square 11, Ramsgate

Juni 1876 – december 1876: Holme Ct, Twickenham Road 158, Isleworth

Vincent belandde in juni 1876 in Isleworth omdat de school waar hij als hulponderwijzer werkte vanuit Ramsgate daar naartoe verhuisde.

Holme Ct, Twickenham Road 158, Isleworth
Holme Ct, Twickenham Road 158, Isleworth

31 december 1876 – januari 1877: Roosendaalseweg 4, Etten

Vincent is weer terug in de pastorie van zijn ouders. Zonder ook maar 1 cent op zak arriveerde hij in april 1881 in Etten (het tegenwoordige Etten-Leur).

Hier was zijn vader, Theodorus van Gogh, dominee van de kleine protestantse gemeente.

Vincent had de religie de rug toegekeerd, waardoor de relatie met zijn vader slecht was. In de pastorie van Etten-Leur had Vincent van Gogh zijn eerste atelier. Het gebouw zelf staat er niet meer, maar een standbeeld markeert de plek.

Roosendaalseweg 4, Etten
Roosendaalseweg 4, Etten

Januari 1877 – mei 1877: Tolbrugstraat Waterzijde 24, Dordrecht

Vincent assisteert in de boekhandel Blussé en Van Braam aan de Voorstraat 256. Hij woont in de Tolbrugstraat Waterzijde in het kosthuis van grutter Rijken samen met P.C. Görlitz.

Pieter Rijken en zijn vrouw, Maria Aelmans, verhuurden hier kamers. Op de begane grond drijven zijn een kruidenierszaak. Vincents kamer was aan de achterzijde van het huis, uitkijkend over de tuinen van de huizen in de Groenmarkt en de Varkensmarkt.

Tolbrugstraat
Tolbrugstraat

Vincent ging in januari 1877 als winkelbediende boekhandel Blussé en Van Braam aan de slag. Het was zijn taak om pakketten te controleren en versturen.

Hij maakte er lange dagen en in zijn vrije tijd werkte hij nog aan vertalingen van de Bijbel. Het was namelijk zijn droom om dominee te worden.

Het Dordtse huis van Vincent van Gogh sneuvelde rond 1955 in het kader van de naoorlogse stadssanering. Op de plek is nu een speeltuin.


9 mei 1877 – 4 juli 1878: Grote Kattenburgerstraat 3, Amsterdam

Vincent woont in bij zijn ‘Oom Jan’, directeur van de marinewerf. Honderden arbeiders werkten hier aan het bouwen van boten.

Grote Kattenburgerstraat 3, Amsterdam
Grote Kattenburgerstraat 3, Amsterdam

Juli 1878 – augustus 1878: Roosendaalseweg 4, Etten

Vincent verblijf bij zijn ouders. Deze pastorie is verdwenen.


Juli 1878: Brussel

Vincent bezoekt met zijn vader en ds. Slade-Jones uit Isleworth in Brussel leden van het Zendingscomité.


26 augustus 1878 – 30 november 1878: Chemin du Halage / Trekweg 6, Brussel (Laeken)

Vincent is stagiair op school voor zendelingen van ds. Bokma.


November 1878: december 1878. Roosendaalseweg 4, Etten

Vincent verblijft bij zijn ouders


26 december 1878: januari 1879 – Borinage

In de Borinage verhuist Vincent twee keer. In december is hij naar de Borinage (Henegouwen) gestuurd, waar hij op 1 februari 1879 aan een proefperiode als lekenprediker tussen de mijnwerkers begint.

Hij werkte in de Borinage in bittere armoede en was depressief. Vincent leeft tussen de mijnwerkers en voelt hun ontberingen diep. Voor de protestantse gemeenschap blijft hij een buitenstander en hij wordt niet aanvaard.

Rue de l’Eglise 39, Borinage – Vincent woont in bij marskramer Van der Haegen

Rue de l'Eglise 39, Borinage
Rue de l’Eglise 39, Borinage

 


Januari 1879 – augustus 1879: Rue du Petit-Wasmes 221, Colfontaine

Vincent is in de kost bij de boer Jean Baptiste Denis en diens vrouw Estere Fiévez in Petit-Wasmes. Het tegenwoordige adres is Rue Wilson 221, Colfontaine.

Rue du Petit-Wasmes 221, Colfontaine
Rue du Petit-Wasmes 221, Colfontaine

Augustus 1879: Brussel

Vincent bezoekt ds. Pietersen. Hij loopt daarna naar pastoor Frank in Cuesmes in de Borinage.


Augustus 1879 – 15 oktober 1880: Cuesmes

Eerst in de Rue du Grand Marais 8, Cuesmes en daarna in Rue du Pavillon 8, Cuesmes. Daar woont Vincent in het kosthuis van mijnwerker Decrucq.

Rue du Pavillon 8, Cuesmes
Rue du Pavillon 8, Cuesmes

Maart 1880: Courrières

Vincent maakt een voettocht van 70 kilometer door het departement Le-Pas-de-Calais. Hij wil barbizonschilder Jules Breton ontmoeten om er zijn tekeningen aan te laten, maar als hij voor zijn deur staat durft hij niet aan te kloppen.


15 oktober 1880 – 12 april 1881: Zuidlaan / Boulevard du Midi 72, Brussel

Na zijn mislukte avontuur als evangelist in de Borinage keert Vincent van Gogh terug naar Brussel. De schilder van het licht had in het zwarte land zijn ware bestemming gevonden: een leven in dienst van de kunst.

Gedurende een half jaar betrekt hij een kamertje boven een café aan de Zuidlaan. Daar begint hij met harde zelfstudie aan een odyssee die tien jaar later zal eindigen met een pistoolschot in de korenvelden van Auvers-sur-Oise.

Zuidlaan / Boulevard du Midi 72, Brussel
Zuidlaan / Boulevard du Midi 72, Brussel

12 april 1881 – november 1881: Roosendaalseweg 4, Etten

Vincent verblijf bij zijn ouders. Deze pastorie is verdwenen.


28 november 1881 – 11 september 1883: Schenkweg 136 en 138, Den Haag

Schenkweg 136

Van Gogh huurde zijn atelier aan de Schenkweg 136, ongeveer 10 minuten lopen van het atelier van Mauve aan de Uilebomen 198 (nu de Boomsluiterskade). De studio bevond zich eigenlijk in een zijstraat, de Schenkstraat genaamd, van de Schenkweg. Het station Rijnspoor lag ongeveer een kwart mijl naar het noordwesten.

Van Gogh decoreerde het atelier met zijn eigen studies, met prenten uit een complete set van The Graphic tussen 1870 en 1880 die hij voor een zacht prijsje had verworven, en met bloemen en een paar dozen bloembollen . Hij verklaarde zich gelukkig en tevreden met het resultaat. Niettemin was de accommodatie van de eenvoudigste soort.

Het atelier kostte 7 gulden per maand aan huur, en Mauve leende van Gogh 100 gulden om het in te richten, omdat hij erop stond dat hij een bed moest hebben.

Van Gogh gebruikte zijn atelier om naar model te tekenen, hetzij direct in het atelier, hetzij voor het afwerken van schetsen die hij ‘krassen’ noemde.

Deze maakte hij op straat en op andere locaties maakte, waaronder met name de Geest, een arbeiderswijk in Den Haag.

Bij deze expedities vergezelde hij vaak zijn tijdgenoot George Hendrik Breitner, hoewel Breitners onderwerp eerder de stad zelf was dan de figuur.

Schenkweg 138

In juli 1882, in afwachting van het huwelijk met Sien Hoornik en omdat hij een groter atelier wilde, zodat hij verder van zijn modellen kon gaan staan, verhuist Vincent naar een ruimere woning ernaast.

Hij betaalt een huur van ƒ 12,50 per maand. Sien had gewerkt als prostituee, is alcoholiste en heeft geldproblemen.

Die winter trekt de moeder van Sien bij hen in en verslechterde de relatie van Van Gogh met Sien, die al nooit gemakkelijk was, sterk. In september 1883 vertrok hij op aandringen van zijn broer.

Hij verlaat van Sien en gaat hij naar Drenthe, waarmee hij een einde maakte aan wat de enige huiselijke relatie zou blijken te zijn die hij ooit heeft gehad en waarnaar hij hunkerde.

"<yoastmark

De huizen zijn afgebroken, hier staat nu Schenkweg 13.


11 september 1883 – 30 november 1883: Drenthe

Vincent reist op 11 september 1883 vanuit Den Haag per trein naar Hoogeveen. Waarschijnlijk arriveert hij daar ’s avonds om een uur of negen.

Hij verblijft eerst een maand in Hoogeveen aan de Presserstraat 24, de vroegere Toldijk, in het boerenlogement van spoorwegbeambte Albertus Hartsuiker voor één gulden per dag.

Presserstraat 24, Hoogeveen
Presserstraat 24, Hoogeveen

Vincent’s kamer was op zolder.

Waarschijnlijk vertrekt Vincent op dinsdag 2 oktober 1883 uit Hoogeveen. Hij reist per boot naar Nieuw-Amsterdam (Veenoord), een dorp in de veenkoloniën.

Hij is op zoek naar een locatie waar hij dichterbij zijn onderwerpen hoopt te kunnen leven en waar hij een betere werkruimte hoopt te vinden.

In Nieuw-Amsterdam woont hij in de tegenwoordige Vincent van Goghstraat 1, hoek Scholdijk, in de herberg van Scholte. Dit pand heeft een plaquette.

Herberg van Scholte, Toldijk, Nieuwa-Amsterdam, nu het van Goghhuis
Herberg van Scholte, Toldijk, Nieuwa-Amsterdam, nu het van Goghhuis

3 december 1883 – 24 november 1885: Berg 27, Nuenen

Vincent gaat terug naar zijn ouders. Na een ruzie gaat Vincent overdag tekenen en schilderen in de rooms-katholieke kosterswoning Park 49 (afgebroken).

Berg 27, Nuenen
Berg 27, Nuenen

24 november 1885 – maart 1886: Lange Beeldekensstraat 224 (voorheen 194), Antwerpen

Vincent is in de kost bij verfkoopman Brandel. Hij gaat naar de Academie van Beeldende Kunstendat is gevestigd op de Blindestraat, hoek Mutsaertstraat.

Lange Beeldekensstraat 224
Lange Beeldekensstraat 224

Maart 1886 – 20 februari 1888: Parijs

Samen met zijn broer Theo in de Rue Laval, Parijs – nu Rue Victor Massé 25

Rue Victor Massé 25
Rue Victor Massé 25

Rue Lepic 54, Parijs, ook met broer Theo

"<yoastmark


20 februari 1888 – 3 mei 1889: Arles

Hotel-Restaurant Carrel – Rue Cavalerie 30, Arles

Hotel-Restaurant Carrel - Rue Cavalerie 30, Arles
Hotel-Restaurant Carrel – Rue Cavalerie 30, Arles

Café de la Gare – Place Lamertine 30, Arles

Café de la Gare - Place Lamertine 30, Arles
Café de la Gare – Place Lamertine 30, Arles

Het Gele Huis, Place Lamartine, Arles

Het gele huis - Place Lamertine
Het gele huis – Place Lamertine

Hôtel-Dieu, Place Félix Rey 2, Arles -Het ziekenhuis waar hij wordt behandeld na het afsnijden van zijn oor


8 mei 1889 – 16 mei 1890: Saint-Paul-de-Mausole, Saint-Remy de Provence

In het psychiatrisch ziekenhuis van St-Paul-de-Mausole is Vincent van Gogh van 8 mei 1889 tot 16 mei 1890 vrijwillig psychiatrisch behandeld. Het ziekenhuis staat op de hoek van Avenue E. Leroy en de Chemin des Carrières.

Saint-Paul-de-Mausole, Saint-Remy de Provence
Saint-Paul-de-Mausole, Saint-Remy de Provence

20 mei 1890 – 29 juli 1890: Auberge Ravoux, Place de la Mairie, Auvers-sur-Oise

Hier bevindt zich de herberg van Arthur Ravoux. Vincent sterft hier aan zijn schotwond.

Website: www.maisondevangogh.fr

Place de la Mairie, Auvers-sur-Oise
Place de la Mairie, Auvers-sur-Oise

30 maart 1853 30 september 1864 Zundert Markt 26 Geboortehuis
1 oktober 1864 31 augustus 1866 Zevenbergen Stationsstraat 16 Kostschool
15 september 1866 19 maart 1868 Tilburg St. Annaplein 19 Rijks-HBS Koning Willem II
19 maart 1868 8 augustus 1869 Zundert Markt 26 Bij zijn ouders
8 augustus 1869 13 juni 1873 Den Haag Lange Beestenmarkt 32 Leerling-kunsthandelaar bij firma Goupil
13 juni 1873 oktober 1874 Londen Hackford Street 87 Werkt bij firma Goupil
Zomer 1874 Helvoirt Torenstraat 47 Bij zijn ouders
Oktober 1874 december 1874 Parijs Montmartre Werkt bij firma Goupil
December 1874 Helvoirt Torenstraat 47 Bij zijn ouders
December 1874 15 mei 1875 Londen Kennington Road 395 Werkt bij firma Goupil
15 mei 1875 4 april 1876 Parijs Niet bekend Werkt bij firma Goupil
17 april 1876 juni 1876 Ramsgate Spencer Square 11 Geeft les aan de kostschool
Juni 1876 december 1876 Isleworth Holme Ct / Twickenham Road 158 Werk als hulponderwijzer
31 december 1876 januari 1877 Etten Roosendaalseweg 4 Bij zijn ouders
Januari 1877 mei 1877 Dordrecht Tolbrugstraat Waterzijde 24 Assistent boekhandelaar bij Blussé en Van Braam
9 mei 1877 juli 1878 Amsterdam Grote Kattenburgerstraat 3
Juli 1878 augustus 1878 Etten Roosendaalseweg 4 Bij zijn ouders
Juli 1878 Brussel Isleworth Bezoekt met vader aan ds. Slade-Jones uit Isleworth
26 augustus 1878 30 november 1878 Brussel (Laeken) Chemin du Halage / Trekweg 6 Stagiair op school voor zendelingen
November 1878 december 1878 Etten Roosendaalseweg 4 Bij zijn ouders
26 december 1878 januari 1879 Borinage o.a. Rue de l’Eglise 39 Borinage
Januari 1879 augustus 1879 Colfontaine Rue du Petit-Wasmes 221 Lekenprediker
Augustus 1879 Brussel Niet bekend voettocht naar pastoor Frank in Cuesmes
Augustus 1879 15 oktober 1880 Cuesmes o.a. Rue du Grand Marais 8
Maart 1880 Courrières Maakt voettocht 70 kilometer naar schilder Jules Breton
15 oktober 1880 12 april 1881 Brussel Zuidlaan / Boulevard du Midi 72
12 april 1881 november 1881 Etten Roosendaalseweg 4 Bij zijn ouders
28 november 1881 11 september 1883 Den Haag o.a. Schenkweg 138 en 136
11 september 1883 30 november 1883 Drenthe o.a. Presserstraat 24 en Nieuw-Amsterdam
3 december 1883 24 november 1885 Nuenen Berg 27 Bij zijn ouders
24 november 1885 maart 1886 Antwerpen Lange Beeldekensstraat 224 (voorheen 194) Academie van Beeldende Kunst
Maart 1886 20 februari 1888 Parijs Rue Laval (nu Rue Victor Massé 25) en Rue Lepic 54 samen met zijn broet Theo
20 februari 1888 3 mei 1889 Arles
Februari 1888 April 1888 Arles Rue Cavalerie 30 Hotel-Restaurant Carrel
April 1888 1 september 1888 Arles Place Lamertine 30 Café de la Gare
1 mei 1888 7 september 1888 Arles Place Lamartine Het Gele Huis als atelier
7 september 1888 7 mei 1889 Arles Place Lamartine Het Gele Huis als woning met o.a. met Met Paul Gaugain
23 december 1888 Arles Place Félix Rey 2 Hôtel-Dieu: ziekenhuis voor behandeling afsnijden oor
8 mei 1889 16 mei 1890 Saint-Remy de Provence Hoek van Avenue E. Leroy en de Chemin des Carrières In psychiatrisch ziekenhuis van St-Paul-de-Mausole
20 mei 1890 29 juli 1890 Auvers-sur-Oise Rue du Général de Gaulle 52 Herberg waar hij sterft hier aan schotwond

Geef een reactie