Waaraan gingen Nederlanders dood in 2019? Top 43

0
Waaraan gingen Nederlanders dood in 2019?
Waaraan gingen Nederlanders dood in 2019?

Waaraan gingen Nederlanders dood in 2019?

In 2019 legden iets meer dan 150.000 medelanders het loodje. De meeste mensen die overleden hadden een één of andere vorm van kanker en tumoren. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over gezondheid en hier ->>> meer over moord en doodslag op deze website.


Waaruit bestaat de top 5 waaraan de 151.885 stierven? Dementie, longkanker, beroerte, coronaire hartziekten en hartfalen vormen de top vijf.


Top 43 – Waaraan gingen Nederlanders dood in 2019?


43. ADHD – 1 mensen
42. Migraine – 1 mensen
41. Persoonlijkheidsstoornissen – 10 mensen
40. Angststoornissen – 19 mensen
39. Aids en hiv-infectie – 27 mensen
38. Laag geboortegewicht – 38 mensen
37. Verstandelijke beperking – 75 mensen
36. Accidentele verdrinking – 76 mensen
35. Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel – 93 mensen
34. Osteoporose – 104 mensen
33. Geweld – 109 mensen
32. Nek- en rugklachten – 135 mensen
31. Stemmingsstoornissen – 160 mensen
30. Artrose – 165 mensen
29. Downsyndroom – 177 mensen
28. Astma – 183 mensen
27. Reumatoïde artritis (RA) – 191 mensen
26. Accidentele vergiftiging – 204 mensen


Top 25 – Waaraan gingen Nederlanders dood in 2019?


25. Baarmoederhalskanker – 216 mensen
24. Epilepsie – 291 mensen
23. Influenza – 539 mensen
22. Infectieziekten van het maagdarmkanaal – 549 mensen
21. Vervoersongeval – 706 mensen
20. Huidkanker – 882 mensen
19. Non-Hodgkin lymfomen (NHL) – 1.328 mensen
18. Hartstilstand – 1.711 mensen
17. Zelf toegebracht letsel – 1.811 mensen
16. Nierfalen – 1.841 mensen
15. Ziekte van Parkinson – 1.919 mensen
14. Hartritmestoornissen – 2.293 mensen
13. Aandoeningen van het endocard / klepafwijkingen – 2.334 mensen
12. Diabetes mellitus (suikerziekte) – 2.713 mensen
11. Prostaatkanker – 2.954 mensen


Top 10 – Waaraan gingen Nederlanders dood in 2019?


10. Borstkanker – 3.071 mensen
9. Infecties van de onderste luchtwegen – 3.546 mensen
8. Accidentele val – 4.720 mensen
7. Dikke darmkanker – 4.826 mensen
6. COPD – 6.740 mensen


Top 5 – Waaraan gingen Nederlanders dood in 2019?


5. Hartfalen – 7.264 mensen
4. Coronaire hartziekten – 8.244 mensen


Top 3 – Waaraan gingen Nederlanders dood in 2019?


Waaraan gingen Nederlanders dood in 2019?
Waaraan gingen Nederlanders dood in 2019?

3. Beroerte – 9.334 mensen
2. Longkanker – 10.201 mensen
1. Dementie – 16.269 mensen


Bron: Sterftecijfers – CBS Doodsoorzakenstatistiek

Waarnemingsmethode: Voor iedere overledene wordt een doodsoorzaakverklaring (B-formulier) ingevuld door een arts. Deze doodsoorzaakverklaring wordt in een gesloten enveloppe via de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden of in het kader van proefprojecten (in afwachting van de wijziging van de Wet op de lijkbezorging) via een beveiligde elektronische verbinding direct digitaal naar de medisch ambtenaar van het CBS gestuurd. Bij het CBS worden de formulieren verwerkt. Dit gebeurt anoniem, de naam van de overledene is bij het CBS niet bekend.


Geef een reactie