Waarom mensen opgewonden worden van politiek

Waarom mensen opgewonden van politiek
Waarom mensen opgewonden van politiek

Waarom mensen opgewonden worden van politiek

Wanneer ze je politieke overtuigingen uitdagen, dan gaan logischerwijze ook je hersenen in de actieve stand. Je hersenen zijn dan actief in dat deel wat ook je persoonlijkheid vormt en je angsten en emoties stuurt.

“We think it’s because political beliefs are important to our identity, to our sense of who we are. They are part of our social selves as well and can define who we spend time with and how they relate to us.” aldus Jonas Kaplan, onderzoeker. Lees meer over politiek en waarom we er zo opgewonden van raken…


Lees hier ->>> meer over psychologie op deze website.


Waarom mensen opgewonden worden van politiek

Het onderzoek van de ‘University of Southern California’s Brain and Creativity Institute is gedaan onder 40 volwassen mensen van enig liberale snit. Aan hen is gevraagd om acht politieke stellingen te lezen.

Stellingen waar ze goed mee uit de voeten konden zoals: “Abortus moet worden gelegaliseerd” en “De rijken moeten meer belasting betalen”.

Ook kregen zij neutrale stellingen te lezen als: “Het dagelijks slikken van multi-vitaminen verbeterd de gezondheid” en “Een goede opleiding verbeterd de economische kansen van iemand.”

De MRI-scan en de tegenargumenten

Na iedere stelling zijn er argumenten tegen de betreffende stelling aan de onderzochte persoon voorgelegd. Tijdens het lezen van de tegenargumenten, zijn in MRI-scan de hersenactiviteiten van de deelnemers gevolgd. Hierna is gevraagd in hoeverre men het met de stellingen eens was.

De uitkomst was dat wanneer de politieke overtuiging werd uitgedaagd de activiteiten in de dorsomediale prefrontale cortex toenam.

Dit gebeurde terwijl in de orbitofrontale cortex afnam. De dorsomediale regelt de emotie en de orbitofrontale je mate van cognitieve flexibiliteit. Bij de niet politieke stellingen waren deze activiteiten in de hersenen dit niet of nauwelijks waarneembaar.


Wist je dat creativiteit je een goed gevoel geeft…


Het lijkt dus niet handig om voorstanders van een politieke opvatting te overtuigen met tegenargumenten.

“The last thing to do is to try to argue someone out of a belief when they’re strongly committed to it emotionally, because what makes it so strong is the emotion attached to it, not the facts or arguments that support it.”

Hoe dan wel? Nou, dat laten we dan maar aan de creativiteit van de professionals over…

“When the brain considers something to be part of itself, whether it’s a body part or a belief, then it protects it in the same way.”


Wist je dat: vrouwen niet emotioneler zijn dan mannen.


Bron en meer informatie: Jonas T. Kaplan, Sarah I. Gimbel & Sam Harris: Neural correlates of maintaining one’s political beliefs in the face of counterevidence in Sientific Reports