Wat verdient een leraar?

Wat verdient een leraar
Wat verdient een leraar?

Wat verdient een leraar?

Vele kinderen, jongeren en volwassenen zitten na de vakantie weer braaf in de klas en daarom vroegen wij ons af: Wat verdient een leraar?

Kunnen zij de huur nog wel een beetje betalen of worden zij in de nabije toekomst ook afhankelijk van steekpenningen? “Meneer, uw wilt de Cito-score van uw zoon met een puntje of tien ophogen? Ja, dat is zeker mogelijk, alleen kost dat bij mij wel € 1.000,- per punt.” Oordeelt u zelve over de hoogte van de bedragen…


Lees hier ->>> meer over werk op deze website.


(PS: Wees zo vriendelijk onze artikelen te delen, bijvoorbeeld op Facebook. Daar worden wij en andere mensen waarschijnlijk ook blij van!)


Wat verdient een leraar in het basisonderwijs?

(update augustus 2021)
Bron: www.nationaleonderwijsgids.nl

De cijfers en de update voor 2021:

Een startende leraar in het basisonderwijs krijgt bruto ongeveer € 3.100,- per maand (salarisschaal L10). Het Maximum bedraagt: € 5.850,- per maand.

Een leraar in het basisonderwijs, of primair onderwijs, (lagere school) begint met een salaris van € 2.290,- euro per maand. Het hoogste salaris op deze schaal, de zgn LA-schaal, ligt op € 3.274,- euro. De schaal heeft 15 treden en het duurt 15 jaar om dit eindsalaris te bereiken.

Een leraar kan doorgroeien naar de LB-schaal wanneer hij of zij nevenfuncties, zoals intern begeleider, uitoefent. Deze schaal heeft een startsalaris van € 2.374,- en een eindsalaris van € 3.597,- en ook hier is er sprake van 15 treden. Een leraar in het basisonderwijs heeft ook recht op vakantieloon en een eindejaarsuitkering. Verder bestaat er bij het bereiken van de top van de schaal een zogenaamde bindingstoelage, die ieder jaar bovenop het loon wordt uitgekeerd.


Wat verdient een leraar in het voortgezet onderwijs?

De cijfers en de update voor 2021:

Een leraar in het voortgezet onderwijs verdient tussen € 3.260 en € 6.710 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Bron: Wordt leraar in het VO

Voor leraren in het voortgezet onderwijs zijn er drie salarisschalen te weten LB, LC en LD. In 2014 bedraagt het salaris bij een volledige baan voor een LB tussen de € 2.445 en € 3.739,- afhankelijk van leeftijd en ervaring. Voor LC is dat minimaal € 2.460,- en maximaal € 4.361, voor LD mininimaal € 2.470,- en maximaal € 4.962,-.

Elke schaal is onderverdeeld in treden. Op dit moment zijn dat er 12 en elk jaar gaat een leraar in principe een trede omhoog in zijn of haar eigen schaal. In bijzondere gevallen kan de school er voor kiezen de leraar een extra trede te geven of om je een keer geen trede omhoog te laten gaan.

Als startende leraar met een tweedegraads bevoegdheid komt hij of zij in schaal LB. Met een eerstegraads bevoegdheid start hij of zij vaak in de LB- of LC-schaal. Een eerstegraads leraar kan doorgroeien tot een management functie zoals conrector en komt daarmee in de LE-schaal terecht, met een startsalaris van € 3.177,- en een eindsalaris van maximaal € 5381 euro.

Wat verdient een leraar in het MBO?

Bron: www.nationaleonderwijsgids.nl

Het startsalaris van een leraar in het middelbaar beroepsonderwijs hangt af van de vooropleiding want er wordt onderscheid gemaakt tussen leraren met een afgeronde hbo-opleiding en leraren met een afgeronde universitaire opleiding.

Wat verdien je met een hbo-diploma?
Na afronding van een hbo-opleiding begint men als tweedegraads leraar en hierbij hoort een startsalaris van € 2.445,- per maand. Het hoogste salaris op deze schaal, de LB-schaal, ligt op € 3.739,-.

Een tweedegraads leraar kan doorgroeien naar de LC-schaal wanneer hij of zij in meerdere vakken lesgeeft. Deze schaal heeft een startsalaris van € 2.460 en een eindsalaris van € 4.361 euro. Daarnaast heeft elke leraar in het voortgezet onderwijs ook recht op vakantieloon en een eindejaarsuitkering. Tenslotte bestaat er bij het bereiken van de top van de schaal ook voor hen de zogenaamde bindingstoelage, die ieder jaar bovenop het loon wordt uitgekeerd.


Zie hier de Top 10 beste landen voor thuiswerkers 2022.


Wat verdien je met een universitair diploma?
Wanneer een leraar een universitaire opleiding heeft afgerond, begint hij of zij als eerstegraads leraar. Ook hier komt hij of zij in eerste instantie terecht in de LB-schaal met een startsalaris van € 2.445 per maand en een eindsalaris van € 3.739,-.

Een eerstegraads leraar kan daarbij uitgroeien naar de LC-schaal, met een startsalaris van € 2.460,- en een eindsalaris van € 4.361,- en verder naar de LD-schaal, met een startsalaris van € 2.470 en een eindsalaris van € 4.962,-. De eerstegraads leraar kan uiteindelijk doorgroeien tot bijvoorbeeld conrector en komt daarmee in de LE-schaal terecht, met een startsalaris van € 3.177,- en een eindsalaris van € 5.381,-.


PS: Nederlandse leraren hebben een goed salaris in vergelijking met andere landen zoals je hier ook op deze site kan lezen