Wat zijn de boetes en straf voor illegaal vuurwerk?

0
Verboden vuurwerk zwaarste soort
Verboden vuurwerk zwaarste soort

Verboden vuurwerk vanaf 2020

Consumenten mogen vanaf 1 december 2020 een aantal vuurwerkproducten niet meer afsteken. Dit verbod geldt voor vuurwerk uit de categorie F3, knalvuurwerk, knalstrengen, vuurpijlen en enkelschotsbuizen (single shots). Vanaf 1 december 2020 mogen vuurwerkverkopers deze producten niet meer op voorraad hebben. Er komt een subsidieregeling ter compensatie voor de kosten voor ondernemers.

Verboden vuurwerkproducten
Vanaf 1 december 2020 mogen vuurwerkverkopers en consumenten niet meer in het bezit zijn van sommige vuurwerkproducten. U mag deze producten ook niet meer afsteken:

vuurwerk uit de categorie F3. De categorievermelding staat op de vuurwerkverpakking;
– knalvuurwerk (zoals rotjes);
– knalstrengen (zoals Chinese matten);
– enkelshotsbuizen (single shots);
– vuurpijlen.

Romeinse kaarsen en babypijltjes blijven ook verboden.

Handhaving bij vuurwerkverkopers vanaf 1 december 2020
Inspectiediensten voeren controles uit bij vuurwerkverkopers. Zij controleren of verkopers voldoen aan de regelgeving. De inspecties kijken bijvoorbeeld naar de brandveiligheid in de winkel. En of de vuurwerkproducten aan alle eisen voor legaal vuurwerk voldoen.

Toegestaan vuurwerk vanaf jaarwisseling 2020-2021
Afsteken van fop- en schertsvuurwerk (categorie F1) en siervuurwerk uit categorie F2 mag nog wel tijdens de jaarwisseling. Voorbeelden van toegestaan vuurwerk zijn compounds, fonteinen en sterretjes.

Boete en straffen illegaal vuurwerk

Afhankelijk hoe zwaar de overtreding of het misdrijf is, krijgt de overtreder een boete of gevangenisstraf bij het afsteken van illegaal vuurwerk. De boete is al snel €400 per illegaal artikel dat is afgestoken. Jongeren kunnen (bij minder zware overtredingen of misdrijven) ook voor een Halt-straf in aanmerking komen.

Als de politie een dader met illegaal vuurwerk afsteken betrapt, is het mogelijk dat deze geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgt of houdt. Dat houdt in dat veel banen niet meer mogelijk zijn. Verplicht stoppen met een stage behoort ook tot de risico’s.

Bij zeer grote partijen of flinke handel is sprake van illegale opslag en illegale handel. Dit zijn misdrijven en wordt beschouwd als zware milieucriminaliteit. Hierbij zijn de straffen veel hoger.

Boete en straffen vuurwerk en het openbaar ministerie

Het OM beschouwt Oud & Nieuw als een evenement. Dit houdt in dat bij de beoordeling van jaarwisseling gerelateerde strafzaken een verzwaringsfactor van 75 procent geldt. Of dit uiteindelijk zal leiden tot een 75 procent hogere straf(eis) is afhankelijk van de overige omstandigheden van het delict en de verdachte. De officier van justitie houdt bij de beoordeling van een strafzaak hier altijd rekening mee, waarbij ook het onder invloed zijn van alcohol tijdens het gepleegde delict strafverzwarend werkt.

Agressie of geweld

Indien er sprake is van agressie of geweld tegen personen die zich inzetten voor de veiligheid van de samenleving zoals bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel en brandweer geldt daarnaast standaard bij de beoordeling van de strafzaak een verzwaringsfactor van 200 procent. Zij zorgen immers voor de veiligheid van een ieder en moeten ongehinderd hun werk kunnen doen.

Illegaal (zwaar) vuurwerk

Het OM zal ook forse straffen eisen tegen iedereen die illegaal (zwaar) vuurwerk zoals bijvoorbeeld mortieren en cobra’s importeert, verhandelt, maakt of afsteekt. Illegaal vuurwerk is, in handen van particulieren, levensgevaarlijk en heeft vaker geleid tot ernstige brandschade en vele ongelukken met slachtoffers die ledematen zijn verloren en oog- of gehoorschade hebben opgelopen, waaronder jonge kinderen. De straffen voor het hebben, maken of afsteken van vuurwerkbommen zijn opgenomen in de Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten (2016R011). Overtreders komen er niet vanaf met een lichte straf, maar kunnen zelfs een gevangenisstraf krijgen. Op de handel maar ook op het bezit ervan staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar.

Passende afdoening

Vuurwerkstrafzaken kunnen onder meer door het OM worden afgedaan met een boete of een taakstraf, maar het OM kan ook besluiten zaken voor de rechter te brengen. Dat is altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de zaak. Personen die verdacht worden van geweld tegen personen die zich inzetten voor de veiligheid van de samenleving worden in beginsel voor de rechter gebracht. Zo kan bijvoorbeeld het gooien van (illegaal) vuurwerk naar hulpverleners en geweld tegen politie een gevangenisstraf opleveren.


Boete en straffen illegaal vuurwerk tot 2020

Wat zijn de boetes en straf voor illegaal vuurwerk?

De boetes en straf voor illegaal vuurwerk staan keurig opgesomd in de Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten (2016R006) van het Openbaar Ministerie.

Wij zijn zo vrij geweest om daar voor jullie even in te grasduinen en er één en ander van samen te vatten. Dan kunnen wij en jullie in ieder geval niet zeggen: “Wir haben es nicht gewusst.

Natuurlijk zijn er altijd verzwarende omstandigheden als je het al eerder hebt gedaan en de combi-regeling omdat je meerdere regels tegelijk overtreedt. Overigens kun je je nooit beroepen op onderstaande, want er kunnen fouten in zitten en de regeltjes veranderen zeer regelmatig. Nou, kijk zelluf maar…


Cobra 6, Wat zijn de boetes en straf voor illegaal vuurwerk
Cobra 6, Wat zijn de boetes en straf voor illegaal vuurwerk

…en dit hier->> mag dus echt niet!

… dit hier->>> vindt de Popo (politie voor intimi) echt niet leuk…


Wat zijn de boetes en straf voor illegaal vuurwerk?

 

Wanneer mag je buurwerk kopen / verkopen?

Op 29, 30 en 31 december kun je vuurwerk (ver-)kopen. Valt één van deze dagen op een zondag? Dan mag je ook vuurwerk verkopen op 28 december.

Boetes en straf voor illegaal vuurwerk, een klein overzichtje

Lijst I Verboden handelingen met consumentenvuurwerk

Het gaat dan om de volgende situaties:

– Binnen de toegestane tijd meer dan 25 kilo consumentenvuurwerk voorhanden hebben op een voor het publiek toegankelijke plaats/ter beschikking stellen/afleveren aan particulier

– Buiten de toegestane tijd voorhanden hebben/ter beschikking stellen/afleveren aan een particulier van consumentenvuurwerk (met uitzondering het voorhanden hebben van maximaal 25 kilo op een niet voor het publiek toegankelijke plaats)

– Niet voor de detailhandel. Zie daarvoor de bijlage bij de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten.

De toegestane tijd is gedefinieerd in art. 2.3.2 lid 2 Vuurwerkbesluit (Vwb)

Lijst I Verboden handelingen met consumentenvuurwerk

*Art. 1.2.4 Vwb lid 2 stelt dat het verbod niet van toepassing is in de periode dat consumentenvuurwerk o.g.v. art. 2.3.2 ter beschikking mag worden gesteld of ingevolge art. 2.3.6 tot ontbranding mag worden gebracht.

** Bij voorhanden hebben t/m 25 kg geldt dat het moet zijn op een voor publiek toegankelijke plaats.

*** Voor consumentenvuurwerk welke is ingedeeld in cat.3.

Lijst II (Lichter) professioneel vuurwerk en niet-gedefinieerd vuurwerk [2] dat niet is genoemd in lijst III.

Professioneel/niet-gedefinieerd vuurwerk niet vallend onder lijst III en IV. Voor wat betreft knalvuurwerk gaat het om knalvuurwerk met minder dan 6 gram Netto Explosieve Massa (NEM) of knalvuurwerk zonder opschriften en met een lengte van maximaal 55 mm.

Knalvuurwerk met meer dan 6 gram NEM of knalvuurwerk zonder opschriften en langer dan 55 mm valt onder lijst III!

Het Vuurwerkbesluit wordt als de aangewezen grondslag beschouwd voor het voorhanden hebben of aan een ander ter beschikking stellen van zwaar vuurwerk ter vermaak (art. 1.2.2, strafbedreiging: max. 6 jaar gevangenisstraf).

(Lichter) professioneel vuurwerk en niet-gedefinieerd vuurwerk

*Uitgangspunt is dat een stuk vuurwerk tot ontbranding brengen hetzelfde is als een stuk vuurwerk voorhanden hebben, maar de omstandigheden waaronder het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht (bijv. in een voetbalstadion) maakt het maatwerk.

Lijst III Specifieke soorten professioneel vuurwerk en niet-gedefinieerd vuurwerk [3] die zodanig zwaar zijn dat het in handen van particulieren (levens-)gevaarlijk is.

Onder het zwaardere professionele/niet-gedefinieerde vuurwerk vallen onder andere cakeboxen (batterijen), Romeinse kaarsen, fonteinen en shells (mortierbommen). Deze vuurwerkartikelen worden illegaal aan consumenten verhandeld. Het meest risicovolle type hiervan is de mortierbom (shell) die bij ondeskundig gebruik veel risico met zich meebrengt.

Mortierbommen

De mortierbommen dienen met behulp van een mortierpijp te worden afgestoken. In de illegaliteit worden de mortierbommen zonder een dergelijke pijp verhandeld waardoor de kans op ongelukken aanzienlijk toeneemt. Verschillende van de mortierbommen vallen eveneens in de transportgevarenklasse ‘risico op massa-explosie’ (1.1G) vanwege de explosieve lading.

Bij het oneigenlijke (zware) professionele/niet-gedefinieerde vuurwerk gaat het om artikelen met als belangrijkste en/of enige effect een luide knal. Dit zijn vuurpijlen met uitsluitend knaleffect, zoals lawinepijlen, en ‘bangers’ zoals vlinders, nitraten en strijkers. De lading bestaat uit zogenoemd flitspoeder, een type lading dat heftiger reageert dan zwart buskruit. Voor de Nederlandse situatie is vrijwel geen tot geen professioneel gebruik bekend van dit type vuurwerk. Feitelijk is daarom sprake van oneigenlijk professioneel vuurwerk. Vanwege de explosieve lading wordt dit knalvuurwerk op grond van de ‘defaultclassificatie’ van de vervoerswetgeving voor gevaarlijke stoffen ingedeeld in de zwaarste gevarenklasse, namelijk in de gevarenklasse ‘risico op massa-explosie’ (1.1G).

Het Vuurwerkbesluit wordt als de aangewezen grondslag beschouwd voor het voorhanden hebben of aan een ander ter beschikking stellen van zwaar vuurwerk ter vermaak (art. 1.2.2, strafbedreiging: max. 6 jaar gevangenisstraf).

Specifieke soorten professioneel vuurwerk en niet-gedefinieerd vuurwerk

*Uitgangspunt is dat een stuk vuurwerk tot ontbranding brengen hetzelfde is als een stuk vuurwerk voorhanden hebben, maar de omstandigheden waaronder het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht (bijv. in een voetbalstadion) maakt het maatwerk.

Shells (mortierbommen), lawinepijlen (vuurpijlen met alleen knaleffect), zwaar knalvuurwerk

*Knalvuurwerk met meer dan 6 gram NEM of knalvuurwerk zonder opschriften en langer dan 55 mm valt onder lijst III.

**Uitgangspunt is dat een stuk vuurwerk tot ontbranding brengen hetzelfde is als een stuk vuurwerk voorhanden hebben, maar de omstandigheden waaronder het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht (bijv. in een voetbalstadion) maakt het maatwerk.

Lijst IV Geïmproviseerd vuurwerk (zelfgemaakt vuurwerk of vuurwerk waaraan geknutseld is)

Onder geïmproviseerd vuurwerk vallen gemodificeerde vuurwerkartikelen en projectielen waarvan de lading afkomstig is uit – veelal illegaal – vuurwerk; Het betreft dan een aan een bom of explosief soortgelijk voorwerp dat is bestemd voor het veroorzaken van brand of ontploffing.

De Wet wapens en munitie wordt als de aangewezen grondslag beschouwd voor:

1. het vervaardigen, voorhanden hebben of overdragen van een geïmproviseerd vuurwerkexplosief;

2. het voorhanden hebben of overdragen van zwaar vuurwerk, indien blijkt dat dit is bestemd voor het treffen van personen of zaken door middel van ontploffing (d.i. wapen categorie II, 7º)

(art. 55, derde lid: strafbedreiging max. 4 jaar gevangenisstraf voor categorie II wapens).

3. Het Vuurwerkbesluit wordt als de aangewezen grondslag beschouwd voor het voorhanden hebben of aan een ander ter beschikking stellen van zwaar vuurwerk ter vermaak (art. 1.2.2, strafbedreiging: max. 6 jaar gevangenisstraf);

4. Het Wetboek van Strafrecht is het aangewezen wettelijk kader voor het tot ontbranding brengen van een vuurwerkexplosief (art. 157, eerste lid, en art. 170, eerste lid: strafbedreiging max. 12 jaar gevangenisstraf, bij strafverzwarende omstandigheden hoger).

Voorgeleiden en dagvaarden

Voorgeleiden en dagvaarden

* Omstandigheden waaronder of de veroorzaakte gevolgen leiden tot een hogere eis.

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete
TS = Taakstraf
GS = gevangenisstraf
vw = voorwaardelijk
ov = onvoorwaardelijk

[1] De vuurwerkovertredingen door minderjarigen en de tabellen voor Halt staan in de richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt.

[2] Niet-gedefinieerd vuurwerk is vuurwerk dat niet is ingedeeld in categorie 1, 2, 3 of 4 en dat gelet op type en/of lading niet als consumentenvuurwerk kan worden ingedeeld.

[3] Zie voetnoot 2.

Geef een reactie