Wat zijn de meest gebruikte woorden in het Engels? Deze 4000

0
Wat zijn de meest gebruikte woorden in het Engels
Wat zijn de meest gebruikte woorden in het Engels?

Wat zijn de meest gebruikte woorden in het Engels? Deze 4000

Wij wilden wel eens weten wat de meest gebruikte woorden in het Engels zouden zijn. Nou met deze 4.000 woorden spreek je een aardig mondje Engels, kun je je in grote delen van de wereld redden en een krantje lezen. Wij hebben nog niet één woord kunnen ontdekken dat we niet op school hebben geleerd, we zijn benieuwd naar jullie bevindingen. Overigens, met 10 woordjes per dag, spreek en lees je binnen een jaar prima Engels!

Wees zo vriendelijk onze artikelen te delen, bijvoorbeeld op Facebook. Daar worden wij en andere mensen waarschijnlijk ook blij van!

Wat zijn de meest gebruikte woorden in het Engels
Wat zijn de meest gebruikte woorden in het Engels?

?Hoeveel woorden heb je nodig om een taal te leren?

Om een taal te leren heb je een woordenschat nodig en voor het Engels zou het volgende gelden:

De 10 meest-gebruikte woorden zijn goed voor bijna 25% van alle gebruikte woorden
De 100 meest-gebruikte woorden zijn goed voor bijna 50% van alle gebruikte woorden
De 1000 meest-gebruikte woorden zijn goed voor bijna 70% van alle gebruikte woorden
De 2000 meest-gebruikte woorden zijn goed voor bijna 80% van alle gebruikte woorden

Waarschijnlijk kun je je met zo’n 500 woorden in iedere taal al wel aardig redden.

Wat zijn de meest gebruikte woorden in het Engels? Deze 4000

De woorden hebben we HIER->>> gevonden op World Class learning

a
abandon
ability
able
abortion
about
above
abroad
absence
absolute
absolutely
absorb
abstract
abuse
academic
accelerate
accent
accept
acceptable
acceptance
access
accessible
accident
accommodate
accompany
accomplish
accomplishment
according
account
accountability
accounting
accuracy
accurate
accurately
accusation
accuse
achieve
achievement
acid
acknowledge
acquire
acquisition
across
act
action
active
actively
activist
activity
actor
actress
actual
actually
ad
adapt
add
added
addition
additional
address
adequate
adjust
adjustment
administer
administration
administrative
administrator
admire
admission
admit
adolescent
adopt
adoption
adult
advance
advanced
advantage
adventure
advertising
advice
advise
adviser
advocate
aesthetic
affair
affect
afford
afraid
African
African-American
after
afternoon
afterward
again
against
age
agency
agenda
agent
aggression
aggressive
ago
agree
agreement
agricultural
agriculture
ah
ahead
aid
aide
AIDS
aim
air
aircraft
airline
airplane
airport
aisle
alarm
album
alcohol
alien
alike
alive
all
allegation
alleged
allegedly
alley
alliance
allow
ally
almost
alone
along
alongside
already
also
alter
alternative
although
altogether
aluminum
always
AM
amazing
ambassador
ambition
ambitious
amendment
American
amid
among
amount
analysis
analyst
analyze
ancestor
ancient
and
and/or
angel
anger
angle
angry
animal
ankle
anniversary
announce
announcement
annual
annually
anonymous
another
answer
anticipate
anxiety
anxious
any
anybody
anymore
anyone
anything
anyway
anywhere
apart
apartment
apologize
apparent
apparently
appeal
appear
appearance
apple
application
apply
appoint
appointment
appreciate
appreciation
approach
appropriate
approval
approve
approximately
Arab
architect
architecture
area
arena
argue
argument
arise
arm
armed
army
around
arrange
arrangement
array
arrest
arrival
arrive
arrow
art
article
articulate
artifact
artificial
artist
artistic
as
ash
Asian
aside
ask
asleep
aspect
ass
assault
assemble
assembly
assert
assess
assessment
asset
assign
assignment
assist
assistance
assistant
associate
associated
association
assume
assumption
assure
astronomer
at
athlete
athletic
atmosphere
atop
attach
attack
attempt
attend
attendance
attention
attitude
attorney
attract
attraction
attractive
attribute
auction
audience
aunt
author
authority
authorize
auto
automatic
automatically
automobile
autonomy
availability
available
average
avoid
await
awake
award
aware
awareness
away
awful
baby
back
background
backyard
bacteria
bad
badly
bag
bake
balance
balanced
ball
balloon
ballot
ban
banana
band
bank
banker
banking
bankruptcy
bar
bare
barely
barn
barrel
barrier
base
baseball
basement
basic
basically
basis
basket
basketball
bat
bath
bathroom
battery
battle
bay
be
beach
beam
bean
bear
beard
beast
beat
beautiful
beauty
because
become
bed
bedroom
bee
beef
beer
before
beg
begin
beginning
behalf
behave
behavior
behavioral
behind
being
belief
believe
bell
belly
belong
below
belt
bench
bend
beneath
benefit
beside
besides
best
bet
better
between
beyond
bias
Bible
bicycle
bid
big
bike
bill
billion
bind
biography
biological
biology
bird
birth
birthday
bishop
bit
bite
bitter
black
blade
blame
blank
blanket
blast
blend
bless
blessing
blind
blink
block
blond
blood
bloody
blow
blue
board
boast
boat
body
boil
bold
bolt
bomb
bombing
bond
bone
bonus
book
boom
boost
boot
booth
border
boring
born
borrow
boss
both
bother
bottle
bottom
bounce
boundary
bow
bowl
box
boy
boyfriend
brain
brake
branch
brand
brave
bread
break
breakfast
breast
breath
breathe
breathing
breeze
brick
bride
bridge
brief
briefly
bright
brilliant
bring
British
broad
broadcast
broken
broker
bronze
brother
brown
brush
brutal
bubble
buck
bucket
buddy
budget
bug
build
builder
building
bulb
bulk
bull
bullet
bunch
burden
bureau
burn
burning
bury
bus
bush
business
businessman
busy
but
butt
butter
butterfly
button
buy
buyer
by
cab
cabin
cabinet
cable
cage
cake
calculate
calculation
calendar
call
calm
camera
camp
campaign
campus
can
Canadian
cancel
cancer
candidate
candle
candy
canvas
cap
capability
capable
capacity
capital
captain
capture
car
carbohydrate
carbon
card
care
career
careful
carefully
cargo
carpet
carrier
carrot
carry
cart
cartoon
carve
case
cash
casino
cast
casual
casualty
cat
catalog
catch
category
Catholic
cattle
cause
cave
cease
ceiling
celebrate
celebration
celebrity
cell
cemetery
center
central
century
CEO
ceremony
certain
certainly
chain
chair
chairman
challenge
chamber
champion
championship
chance
change
changing
channel
chaos
chapter
character
characteristic
characterize
charge
charity
charm
chart
charter
chase
cheap
cheat
check
cheek
cheer
cheese
chef
chemical
chemistry
chest
chew
chicken
chief
child
childhood
chill
chin
Chinese
chip
chocolate
choice
cholesterol
choose
chop
Christian
Christianity
Christmas
chronic
chunk
church
cigarette
circle
circuit
circumstance
cite
citizen
citizenship
city
civic
civil
civilian
civilization
claim
class
classic
classical
classify
classroom
clay
clean
clear
clearly
clerk
click
client
cliff
climate
climb
cling
clinic
clinical
clip
clock
close
closed
closely
closer
closest
closet
cloth
clothes
clothing
cloud
club
clue
cluster
coach
coal
coalition
coast
coastal
coat
cocaine
code
coffee
cognitive
coin
cold
collaboration
collapse
collar
colleague
collect
collection
collective
collector
college
colonial
colony
color
colorful
column
columnist
combat
combination
combine
combined
come
comedy
comfort
comfortable
coming
command
commander
comment
commercial
commission
commissioner
commit
commitment
committee
commodity
common
commonly
communicate
communication
community
companion
company
comparable
compare
comparison
compel
compelling
compensation
compete
competition
competitive
competitor
complain
complaint
complete
completely
complex
complexity
compliance
complicated
comply
component
compose
composition
compound
comprehensive
comprise
compromise
computer
concede
conceive
concentrate
concentration
concept
conception
concern
concerned
concerning
concert
conclude
conclusion
concrete
condemn
condition
conduct
conference
confess
confession
confidence
confident
confirm
conflict
confront
confrontation
confuse
confusion
Congress
congressional
connect
connection
conscience
conscious
consciousness
consecutive
consensus
consent
consequence
consequently
conservation
conservative
consider
considerable
considerably
consideration
consist
consistent
consistently
conspiracy
constant
constantly
constitute
constitution
constitutional
constraint
construct
construction
consult
consultant
consume
consumer
consumption
contact
contain
container
contemplate
contemporary
contend
content
contest
context
continent
continue
continued
continuing
continuous
contract
contractor
contrast
contribute
contribution
contributor
control
controversial
controversy
convenience
convention
conventional
conversation
conversion
convert
convey
convict
conviction
convince
convinced
cook
cookie
cooking
cool
cooperate
cooperation
cooperative
coordinate
coordinator
cop
cope
copy
cord
core
corn
corner
corporate
corporation
correct
correctly
correlation
correspondent
corridor
corruption
cost
costly
costume
cottage
cotton
couch
could
council
counsel
counseling
counselor
count
counter
counterpart
country
county
coup
couple
courage
course
court
courtroom
cousin
cover
coverage
cow
crack
craft
crash
crawl
crazy
cream
create
creation
creative
creativity
creature
credibility
credit
crew
crime
criminal
crisis
criteria
critic
critical
criticism
criticize
crop
cross
crowd
crowded
crucial
cruel
cruise
crush
cry
crystal
Cuban
cue
cultural
culture
cup
cure
curiosity
curious
currency
current
currently
curriculum
curtain
curve
custody
custom
customer
cut
cute
cycle
dad
daily
dam
damage
damn
dance
dancer
dancing
danger
dangerous
dare
dark
darkness
data
database
date
daughter
dawn
day
dead
deadline
deadly
deal
dealer
dear
death
debate
debris
debt
debut
decade
decent
decide
decision
deck
declare
decline
decorate
decrease
dedicate
deem
deep
deeply
deer
defeat
defend
defendant
defender
defense
defensive
deficit
define
definitely
definition
degree
delay
deliberately
delicate
delight
deliver
delivery
demand
democracy
Democrat
democratic
demographic
demonstrate
demonstration
denial
dense
density
deny
depart
department
departure
depend
dependent
depending
depict
deploy
deposit
depressed
depression
depth
deputy
derive
descend
describe
description
desert
deserve
design
designer
desire
desk
desperate
desperately
despite
dessert
destination
destroy
destruction
detail
detailed
detect
detective
determination
determine
devastating
develop
developer
developing
development
developmental
device
devil
devote
diabetes
diagnose
diagnosis
dialogue
diamond
diary
dictate
die
diet
differ
difference
different
differently
difficult
difficulty
dig
digital
dignity
dilemma
dimension
diminish
dining
dinner
dip
diplomat
diplomatic
direct
direction
directly
director
dirt
dirty
disability
disabled
disagree
disappear
disappointed
disappointment
disaster
disc
discipline
disclose
discount
discourage
discourse
discover
discovery
discrimination
discuss
discussion
disease
dish
disk
dismiss
disorder
display
dispute
dissolve
distance
distant
distinct
distinction
distinctive
distinguish
distract
distribute
distribution
district
disturb
disturbing
diverse
diversity
divide
divine
division
divorce
DNA
do
dock
doctor
doctrine
document
documentary
dog
doll
domain
domestic
dominant
dominate
donate
donation
donor
door
doorway
dose
dot
double
doubt
dough
down
downtown
dozen
draft
drag
drain
drama
dramatic
dramatically
draw
drawer
drawing
dream
dress
dried
drift
drill
drink
drinking
drive
driver
driveway
driving
drop
drown
drug
drum
drunk
dry
duck
due
dumb
dump
during
dust
Dutch
duty
dying
dynamic
dynamics
each
eager
ear
early
earn
earnings
earth
earthquake
ease
easily
east
eastern
easy
eat
eating
echo
ecological
economic
economically
economics
economist
economy
ecosystem
edge
edit
edition
editor
educate
education
educational
educator
effect
effective
effectively
effectiveness
efficiency
efficient
effort
egg
ego
eight

eighth
either
elaborate
elbow
elder
elderly
elect
election
electric
electrical
electricity
electronic
electronics
elegant
element
elementary
elephant
elevator
eleven
eligible
eliminate
elite
else
elsewhere
e-mail
embarrassed
embrace
emerge
emergency
emerging
emission
emotion
emotional
emotionally
emphasis
emphasize
empire
employ
employee
employer
employment
empty
enable
enact
encounter
encourage
encouraging
end
endless
endorse
endure
enemy
energy
enforce
enforcement
engage
engagement
engine
engineer
engineering
English
enhance
enjoy
enormous
enough
enroll
ensure
enter
enterprise
entertainment
enthusiasm
entire
entirely
entitle
entity
entrance
entrepreneur
entry
envelope
environment
environmental
envision
epidemic
episode
equal
equality
equally
equation
equip
equipment
equity
equivalent
era
error
escape
especially
essay
essence
essential
essentially
establish
establishment
estate
estimate
estimated
etc
ethical
ethics
ethnic
European
evaluate
evaluation
even
evening
event
eventually
ever
every
everybody
everyday
everyone
everything
everywhere
evidence
evident
evil
evolution
evolve
exact
exactly
exam
examination
examine
example
exceed
excellent
except
exception
excessive
exchange
excited
excitement
exciting
exclude
exclusive
exclusively
excuse
execute
execution
executive
exercise
exhaust
exhibit
exhibition
exist
existence
existing
exit
exotic
expand
expansion
expect
expectation
expected
expedition
expense
expensive
experience
experienced
experiment
experimental
expert
expertise
explain
explanation
explicit
explode
exploit
exploration
explore
explosion
export
expose
exposure
express
expression
extend
extended
extension
extensive
extent
external
extra
extraordinary
extreme
extremely
eye
eyebrow
fabric
face
facilitate
facility
fact
factor
factory
faculty
fade
fail
failure
faint
fair
fairly
faith
fall
false
fame
familiar
family
famous
fan
fantastic
fantasy
far
fare
farm
farmer
fascinating
fashion
fast
faster
fat
fatal
fate
father
fatigue
fault
favor
favorable
favorite
fear
feather
feature
federal
fee
feed
feedback
feel
feeling
fellow
female
feminist
fence
festival
fever
few
fewer
fiber
fiction
field
fierce
fifteen
fifth
fifty
fight
fighter
fighting
figure
file
fill
film
filter
final
finally
finance
financial
find
finding
fine
finger
finish
fire
firm
firmly
first
fiscal
fish
fisherman
fishing
fist
fit
fitness
five
fix
fixed
flag
flame
flash
flat
flavor
flee
fleet
flesh
flexibility
flexible
flight
flip
float
flood
floor
flour
flow
flower
fluid
fly
flying
focus
fog
fold
folk
follow
following
food
fool
foot
football
for
forbid
force
forehead
foreign
foreigner
forest
forever
forget
forgive
fork
form
formal
format
formation
former
formerly
formula
forth
fortunately
fortune
forty
forum
forward
foster
found
foundation
founder
four
fourth
fraction
fragile
fragment
frame
framework
franchise
frankly
fraud
free
freedom
freely
freeze
French
frequency
frequent
frequently
fresh
freshman
friend
friendly
friendship
from
front
frontier
frown
frozen
fruit
frustrate
frustration
fucking
fuel
full
full-time
fully
fun
function
functional
fund
fundamental
funding
funeral
funny
fur
furniture
furthermore
future
gain
galaxy
gallery
game
gang
gap
garage
garbage
garden
garlic
gas
gasoline
gate
gather
gathering
gay
gaze
gear
gender
gene
general
generally
generate
generation
generous
genetic
genius
genre
gentle
gentleman
gently
genuine
German
gesture
get
ghost
giant
gift
gifted
girl
girlfriend
give
given
glad
glance
glass
glimpse
global
globe
glory
glove
go
goal
goat
God
gold
golden
golf
good
govern
government
governor
grab
grace
grade
gradually
graduate
graduation
grain
grand
grandchild
grandfather
grandmother
grandparent
grant
grape
grasp
grass
grateful
grave
gravity
gray
great
greatest
greatly
Greek
green
greet
grief
grin
grip
grocery
gross
ground
group
grow
growing
growth
guarantee
guard
guess
guest
guidance
guide
guideline
guilt
guilty
guitar
gun
gut
guy
gym
ha
habit
habitat
hair
half
halfway
hall
hallway
hand
handful
handle
handsome
hang
happen
happily
happiness
happy
harassment
hard
hardly
hardware
harm
harmony
harsh
harvest
hat
hate
haul
have
hay
hazard
he
head
headache
headline
headquarters
heal
health
health-care
healthy
hear
hearing
heart
heat
heaven
heavily
heavy
heel
height
helicopter
hell
hello
helmet
help
helpful
hence
her
herb
here
heritage
hero
hers
herself
hesitate
hey
hi
hidden
hide
high
highlight
highly
high-tech
highway
hike
hill
him
himself
hint
hip
hire
his
Hispanic
historian
historic
historical
historically
history
hit
hockey
hold
hole
holiday
holy
home
homeland
homeless
homework
honest
honestly
honey
honor
hook
hope
hopefully
horizon
hormone
horn
horrible
horror
horse
hospital
host
hostage
hostile
hot
hotel
hour
house
household
housing
how
however
hug
huge
huh
human
humanity
humor
hundred
hunger
hungry
hunt
hunter
hunting
hurricane
hurry
hurt
husband
hypothesis
I
ice
icon
idea
ideal
identical
identification
identify
identity
ideological
ideology
ie
if
ignore
ill
illegal
illness
illusion
illustrate
image
imagination
imagine
immediate
immediately
immigrant
immigration
immune
impact
implement
implementation
implication
imply
import
importance
important
importantly
impose
impossible
impress
impression
impressive
improve
improved
improvement
impulse
in
incentive
incident
include
including
income
incorporate
increase
increased
increasing
increasingly
incredible
incredibly
indeed
independence
independent
index
Indian
indicate
indication
indicator
indigenous
individual
industrial
industry
inevitable
inevitably
infant
infection
inflation
influence
influential
inform
informal
information
infrastructure
ingredient
inherent
inherit
initial
initially
initiate
initiative
injure
injury
inmate
inner
innocent
innovation
innovative
input
inquiry
insect
insert
inside
insight
insist
inspection
inspector
inspiration
inspire
install
installation
instance
instant
instantly
instead
instinct
institution
institutional
instruct
instruction
instructional
instructor
instrument
insurance
intact
integrate
integrated
integration
integrity
intellectual
intelligence
intelligent
intend
intense
intensity
intent
intention
interact
interaction
interest
interested
interesting
interfere
interior
internal
international
Internet
interpret
interpretation
interrupt
interval
intervention
interview
intimate
into
introduce
introduction
invade
invasion
invent
invention
inventory
invest
investigate
investigation
investigator
investment
investor
invisible
invitation
invite
involve
involved
involvement
Iraqi
Irish
iron
ironically
irony
Islam
Islamic
island
isolate
isolated
isolation
Israeli
issue
it
Italian
item
its
itself
jacket
jail
Japanese
jar
jaw
jazz
jeans
jet
Jew
jewelry
Jewish
job
join
joint
joke
journal
journalism
journalist
journey
joy
judge
judgment
judicial
juice
jump
jungle
junior
jurisdiction
juror
jury
just
justice
justify
keep
key
kick
kid
kill
killer
killing
kind
king
kingdom
kiss
kit
kitchen
knee
kneel
knife
knock
know
knowledge
known
Korean
lab
label
labor
laboratory
lack
ladder
lady
lake
lamp
land
landing
landmark
landscape
lane
language
lap
large
largely
laser
last
late
lately
later
Latin
latter
laugh
laughter
launch
law
lawmaker
lawn
lawsuit
lawyer
lay
layer
lead
leader
leadership
leading
leaf
league
lean
leap
learn
learning
least
leather
leave
lecture
left
leg
legacy
legal
legally
legend
legislation
legislative
legislator
legislature
legitimate
lemon
lend
length
lens
less
lesson
let
letter
level
liability
liberal
liberty
library
license
lid
lie
life
lifestyle
lifetime
lift
light
lighting
lightly
lightning
like
likelihood
likely
likewise
limb
limit
limitation
limited
line
link
lion
lip
liquid
list
listen
listener
literally
literary
literature
little
live
liver
living
load
loan
lobby
local
locate
location
lock
log
logic
logical
lonely
long
long-term
longtime
look
loop
loose
lose
loss
lost
lot
lots
loud
love
lovely
lover
low
lower
loyal
loyalty
luck
lucky
lunch
lung
machine
mad
magazine
magic
magnetic
magnitude
mail
main
mainly
mainstream
maintain
maintenance
major
majority
make
maker
makeup
male
mall
man
manage
management
manager
managing
mandate
manipulate
manner
mansion
manufacturer
manufacturing
many
map
marble
march
margin
marine
mark
marker
market
marketing
marketplace
marriage
married
marry
mask
mass
massive
master
match
mate

material
math
mathematics
matter
maximum
may
maybe
mayor
me
meal
mean
meaning
meaningful
meantime
meanwhile
measure
measurement
meat
mechanic
mechanical
mechanism
medal
media
medical
medication
medicine
medium
meet
meeting
melt
member
membership
memory
mental
mentally
mention
mentor
menu
merchant
mere
merely
merit
mess
message
metal
metaphor
meter
method
metropolitan
Mexican
middle
midnight
midst
might
migration
mild
military
milk
mill
million
mind
mine
mineral
minimal
minimize
minimum
minister
ministry
minor
minority
minute
miracle
mirror
miss
missile
missing
mission
missionary
mistake
mix
mixed
mixture
mm-hmm
mobile
mode
model
moderate
modern
modest
modify
molecule
mom
moment
momentum
money
monitor
monkey
monster
month
monthly
monument
mood
moon
moral
more
moreover
morning
mortality
mortgage
most
mostly
mother
motion
motivate
motivation
motive
motor
mount
mountain
mouse
mouth
move
movement
movie
Mr
Mrs
Ms
much
mud
multiple
municipal
murder
muscle
museum
mushroom
music
musical
musician
Muslim
must
mutter
mutual
my
myself
mysterious
mystery
myth
nail
naked
name
narrative
narrow
nasty
nation
national
nationwide
native
natural
naturally
nature
near
nearby
nearly
neat
necessarily
necessary
necessity
neck
need
needle
negative
negotiate
negotiation
neighbor
neighborhood
neighboring
neither
nerve
nervous
nest
net
network
neutral
never
nevertheless
new
newly
news
newspaper
next
nice
night
nightmare
nine
no
nobody
nod
noise
nomination
nominee
none
nonetheless
nonprofit
noon
nor
norm
normal
normally
north
northeast
northern
northwest
nose
not
note
notebook
nothing
notice
notion
novel
now
nowhere
nuclear
number
numerous
nurse
nut
nutrient
oak
object
objection
objective
obligation
observation
observe
observer
obstacle
obtain
obvious
obviously
occasion
occasional
occasionally
occupation
occupy
occur
ocean
o’clock
odd
odds
of
off
offender
offense
offensive
offer
offering
office
officer
official
officially
often
oh
oil
ok
okay
old
old-fashioned
Olympic
Olympics
on
once
one
one-third
ongoing
onion
online
only
onto
open
opening
openly
opera
operate
operating
operation
operator
opinion
opponent
opportunity
oppose
opposed
opposite
opposition
opt
optimistic
option
or
oral
orange
orbit
order
ordinary
organ
organic
organism
organization
organizational
organize
organized
orientation
origin
original
originally
other
others
otherwise
ought
our
ours
ourselves
out
outcome
outdoor
outer
outfit
outlet
outline
output
outside
outsider
outstanding
oven
over
overall
overcome
overlook
overnight
oversee
overwhelm
overwhelming
owe
own
owner
ownership
oxygen
pace
pack
package
pad
page
pain
painful
paint
painter
painting
pair
palace
pale
Palestinian
palm
pan
panel
panic
pant
paper
parade
parent
parental
parish
park
parking
part
partial
partially
participant
participate
participation
particle
particular
particularly
partly
partner
partnership
party
pass
passage
passenger
passing
passion
past
pasta
pastor
pat
patch
patent
path
patience
patient
patrol
patron
pattern
pause
pay
payment
PC
peace
peaceful
peak
peanut
peasant
peel
peer
pen
penalty
pencil
pension
people
pepper
per
perceive
perceived
percentage
perception
perfect
perfectly
perform
performance
performer
perhaps
period
permanent
permission
permit
Persian
persist
person
personal
personality
personally
personnel
perspective
persuade
pet
phase
phenomenon
philosophical
philosophy
phone
photo
photograph
photographer
photography
phrase
physical
physically
physician
physics
piano
pick
pickup
picture
pie
piece
pig
pile
pill
pillow
pilot
pin
pine
pink
pioneer
pipe
pit
pitch
pitcher
pizza
place
placement
plain
plan
plane
planet
planner
planning
plant
plastic
plate
platform
play
player
playoff
plea
plead
pleasant
please
pleased
pleasure
plenty
plot
plunge
plus
PM
pocket
poem
poet
poetry
point
poke
pole
police
policeman
policy
political
politically
politician
politics
poll
pollution
pond
pool
poor
pop
popular
popularity
population
porch
pork
port
portfolio
portion
portrait
portray
pose
position
positive
possess
possession
possibility
possible
possibly
post
poster
pot
potato
potential
potentially
pound
pour
poverty
powder
power
powerful
practical
practically
practice
practitioner
praise
pray
prayer
preach
precious
precise
precisely
predator
predict
prediction
prefer
preference
pregnancy
pregnant
preliminary
premise
premium
preparation
prepare
prescription
presence
present
presentation
preserve
presidency
president
presidential
press
pressure
presumably
pretend
pretty
prevail
prevent
prevention
previous
previously
price
pride
priest
primarily
primary
prime
principal
principle
print
prior
priority
prison
prisoner
privacy
private
privately
privilege
prize
pro
probably
problem
procedure
proceed
process
processing
processor
proclaim
produce
producer
product
production
productive
productivity
profession
professional
professor
profile
profit
profound
program
programming
progress
progressive
prohibit
project
projection
prominent
promise
promising
promote
promotion
prompt
proof
proper
properly
property
proportion
proposal
propose
proposed
prosecution
prosecutor
prospect
protect
protection
protective
protein
protest
protocol
proud
prove
provide
provided
provider
province
provision
provoke
psychological
psychologist
psychology
public
publication
publicity
publicly
publish
publisher
pull
pulse
pump
punch
punish
punishment
purchase
pure
purple
purpose
purse
pursue
pursuit
push
put
puzzle
qualify
quality
quantity
quarter
quarterback
queen
quest
question
questionnaire
quick
quickly
quiet
quietly
quit
quite
quote
rabbit
race
racial
racism
rack
radar
radiation
radical
radio
rage
rail
railroad
rain
raise
rally
ranch
random
range
rank
rape
rapid
rapidly
rare
rarely
rat
rate
rather
rating
ratio
rational
raw
re
reach
react
reaction
read
reader
readily
reading
ready
real
realistic
reality
realize
really
realm
rear
reason
reasonable
rebel
rebuild
recall
receive
receiver
recent
recently
reception
recession
recipe
recipient
recognition
recognize
recommend
recommendation
record
recording
recover
recovery
recruit
red
reduce
reduction
refer
reference
reflect
reflection
reform
refrigerator
refuge
refugee
refuse
regain
regard
regarding
regardless
regime
region
regional
register
regret
regular
regularly
regulate
regulation
regulator
regulatory
rehabilitation
reinforce
reject
relate
related
relation
relationship
relative
relatively
relax
release
relevant
reliability
reliable
relief
relieve
religion
religious
reluctant
rely
remain
remaining
remark
remarkable
remember
remind
reminder
remote
removal
remove
render
rent
rental
repair
repeat
repeatedly
replace
replacement
reply
report
reportedly
reporter
reporting
represent
representation
representative
republic
Republican
reputation
request
require
required
requirement
rescue
research
researcher
resemble
reservation
reserve
residence
resident
residential
resign
resist
resistance
resolution
resolve
resort
resource
respect
respectively
respond
respondent
response
responsibility
responsible
rest
restaurant
restore
restrict
restriction
result
resume
retail
retailer
retain
retire
retired
retirement
retreat
return
reveal
revelation
revenue
reverse
review
revolution
revolutionary
reward
rhetoric
rhythm
rib
ribbon
rice
rich
rid
ride
rider
ridge
ridiculous
rifle
right
rim
ring
riot
rip
rise
risk
risky
ritual
rival
river
road
robot
rock
rocket
rod
role
roll
rolling
Roman
romance
romantic
roof
room
root
rope
rose
rough
roughly
round
route
routine
routinely
row
royal
rub
rubber
ruin
rule
ruling
rumor
run
runner
running
rural
rush
Russian
sack
sacred
sacrifice
sad
safe
safely
safety
sail
sake
salad
salary
sale
sales
salmon
salt
same
sample
sanction
sand
sandwich
satellite
satisfaction
satisfy
sauce
save
saving
say
scale
scan
scandal
scare
scared
scary
scatter
scenario
scene
scent
schedule
scheme
scholar
scholarship
school
science
scientific
scientist
scope
score
scramble
scratch
scream
screen
screening
screw
script
sculpture
sea
seal
search
season
seat
second
secondary
secret
secretary
section
sector
secular
secure
security
see
seed
seek
seem
seemingly
segment
seize
seldom
select
selected
selection
self
self-esteem
sell
seller
seminar
Senate
senator
send
senior
sensation
sense
sensitive
sensitivity
sentence
sentiment
separate
separation
sequence
series
serious
seriously
servant
serve
service
serving
session
set
setting
settle
settlement
seven
seventh
several
severe
severely
sex
sexual
sexuality

sexually
sexy
shade
shadow
shake
shall
shallow
shame
shape
share
shared
shareholder
shark
sharp
sharply
she
shed
sheep
sheer
sheet
shelf
shell
shelter
shift
shine
ship
shirt
shit
shock
shoe
shoot
shooting
shop
shopping
shore
short
shortage
shortly
shorts
short-term
shot
should
shoulder
shout
shove
show
shower
shrimp
shrink
shrug
shut
shuttle
shy
sibling
sick
side
sidewalk
sigh
sight
sign
signal
signature
significance
significant
significantly
silence
silent
silk
silly
silver
similar
similarity
similarly
simple
simply
simultaneously
sin
since
sing
singer
single
sink
sir
sister
sit
site
situation
six
sixth
size
ski
skill
skilled
skin
skip
skirt
skull
sky
slam
slap
slave
slavery
sleep
sleeve
slice
slide
slight
slightly
slip
slope
slot
slow
slowly
small
smart
smell
smile
smoke
smooth
snake
snap
sneak
snow
so
soak
soap
soar
so-called
soccer
social
socially
society
sock
sodium
sofa
soft
soften
softly
software
soil
solar
soldier
sole
solely
solid
solution
solve
some
somebody
someday
somehow
someone
something
sometime
sometimes
somewhat
somewhere
son
song
soon
sophisticated
sorry
sort
soul
sound
soup
source
south
southeast
southern
southwest
sovereignty
Soviet
space
Spanish
spare
spark
speak
speaker
special
specialist
specialize
specialty
species
specific
specifically
specify
spectacular
spectrum
speculate
speculation
speech
speed
spell
spend
spending
sphere
spill
spin
spine
spirit
spiritual
spit
spite
split
spokesman
sponsor
spoon
sport
spot
spouse
spray
spread
spring
sprinkle
spy
squad
square
squeeze
stability
stable
stack
stadium
staff
stage
stair
stake
stance
stand
standard
standing
star
stare
start
starter
starting
state
statement
station
statistical
statistics
statue
status
statute
stay
steadily
steady
steak
steal
steam
steel
steep
steer
stem
step
stick
stiff
still
stimulate
stimulus
stir
stock
stomach
stone
stop
storage
store
storm
story
stove
straight
straighten
strain
strange
stranger
strategic
strategy
straw
streak
stream
street
strength
strengthen
stress
stretch
strict
strictly
strike
striking
string
strip
stroke
strong
strongly
structural
structure
struggle
student
studio
study
stuff
stumble
stupid
style
subject
submit
subsequent
subsidy
substance
substantial
substantially
subtle
suburb
suburban
succeed
success
successful
successfully
such
suck
sudden
suddenly
sue
suffer
suffering
sufficient
sugar
suggest
suggestion
suicide
suit
suitable
suite
sum
summary
summer
summit
sun
sunlight
sunny
super
superior
supermarket
supervisor
supplier
supply
support
supporter
supportive
suppose
supposed
supposedly
Supreme
sure
surely
surface
surgeon
surgery
surprise
surprised
surprising
surprisingly
surround
surrounding
surveillance
survey
survival
survive
survivor
suspect
suspend
suspicion
suspicious
sustain
sustainable
swallow
swear
sweat
sweater
sweep
sweet
swell
swim
swimming
swing
switch
sword
symbol
symbolic
sympathy
symptom
syndrome
system
table
tablespoon
tackle
tactic
tag
tail
take
tale
talent
talented
talk
tall
tank
tap
tape
target
task
taste
tax
taxpayer
tea
teach
teacher
teaching
team
teammate
tear
teaspoon
technical
technician
technique
technological
technology
teen
teenage
teenager
telephone
telescope
television
tell
temperature
temple
temporary
ten
tend
tendency
tender
tennis
tension
tent
term
terms
terrain
terrible
terribly
terrific
territory
terror
terrorism
terrorist
test
testify
testimony
testing
text
textbook
texture
than
thank
thanks
Thanksgiving
that
the
theater
their
them
theme
themselves
then
theological
theology
theoretical
theory
therapist
therapy
there
thereby
therefore
these
they
thick
thigh
thin
thing
think
thinking
third
thirty
this
thoroughly
those
though
thought
thousand
thread
threat
threaten
three
threshold
thrive
throat
through
throughout
throw
thumb
thus
ticket
tide
tie
tight
tighten
tightly
tile
till
timber
time
timing
tiny
tip
tire
tired
tissue
title
to
tobacco
today
toe
together
toilet
tolerance
tolerate
toll
tomato
tomorrow
tone
tongue
tonight
too
tool
tooth
top
topic
toss
total
totally
touch
touchdown
tough
tour
tourism
tourist
tournament
toward
towards
towel
tower
town
toxic
toy
trace
track
trade
trading
tradition
traditional
traditionally
traffic
tragedy
tragic
trail
trailer
train
trainer
training
trait
transaction
transfer
transform
transformation
transit
transition
translate
translation
transmission
transmit
transport

Geef een reactie