Wat zijn de straffen voor het hebben van verboden wapens in Nederland?

0
Wat zijn de straffen voor het hebben van verboden wapens in Nederland?
Wat zijn de straffen voor het hebben van verboden wapens in Nederland?

Wat zijn de straffen voor het hebben van verboden wapens in Nederland?

Je hoort natuurlijk regelmatig over een schietpartij of iemand die rond zou lopen met een groot mes. Maar als je gepakt wordt, wat voor straf staat daar dan op? Mag je bijvoorbeeld wurgstokjes in huis hebben en hoe zit het met een simpel alarmpistool? Nou, pas maar op, want je kan er flink straf voor krijgen en dan hoef je ze nog niet eens mee naar buiten te nemen. Lees meer over de straf en verboden wapenbezit…

Wat zijn de straffen voor het hebben van verboden wapens in Nederland?
Wat zijn de straffen voor het hebben van verboden wapens in Nederland?


Wat zijn de straffen voor het hebben van verboden wapens in Nederland?

In Nederland kennen we sinds 1919 de Vuurwapenwet, die nu de Wet wapens en munitie heet. Deze Wet wapens en munitie maakt onderscheid tussen het voorhanden hebben van een wapen en het dragen van een wapen. Dat is als volgt gedefinieerd:

‘Voorhanden hebben’ betekent dat iemand over een wapen kan beschikken. Dat is ook het geval als hij het opgeborgen heeft in een bergplaats waar hij de sleutel van heeft.
‘Een wapen dragen’ betekent het ‘voor het grijpen hebben’, terwijl iemand zich op een openbare plaats bevindt.
Het bezit van een wapen van de lichtste categorie (IV), bijvoorbeeld een sabel, is legaal voor burgers van 18 jaar en ouder. Het is verboden om met dit soort wapens over straat te lopen.

Categorieën voor wapens

De Wet wapens en munitie onderscheidt vier categorieën wapens en dit zijn de volgende:


Categorie I: De wapens in deze categorie zijn niet-vuurwapens, waarvan de overheid het bezit door iedereen buiten de overheid zelf heeft verboden.

Soort wapens: Niet-vuurwapens
Voorbeelden: Stiletto’s (de zgn.) ballistische messen, ploertendoders, wurgstokjes, boksbeugels en vlindermessen
Is dit verboden wapenbezit? Ja, niemand deze wapens bezitten, behalve de overheid natuurlijk


Categorie II: Tot de wapens in deze categorie behoren wapens waarvan het gebruik en bezit door de overheid wettelijk beperkt wordt tot haarzelf (de krijgsmacht en de politie) en een selectieve groep gespecialiseerde verzamelaars die aan bepaalde door de overheid gestelde voorwaarden voldoen.

Soort wapens: Zware of aangepaste vuurwapens, wapens die gebruik maken van vuur, gas, elektriciteit of ontploffingen
Voorbeelden: Automatische vuurwapens, geweer met afgezaagde loop, pepperspray en stroomstootwapens
Is dit verboden wapenbezit? Ja, niemand deze wapens bezitten, behalve de overheid zoals de politie en het leger natuurlijk


Categorie III: Deze categorie bevat wapens waarvan de overheid het bezit wettelijk beperkt tot zichzelf en iedereen die zij daarvoor een vergunning toekent.

Soort wapens: Niet-aangepaste vuurwapens, werpmessen, alarmpistolen, toestellen die projectielen afschieten
Voorbeelden: Geweren, revolvers en pistolen, alarm- en startpistolen
Is dit verboden wapenbezit? Ja, buiten de politie en bijvoorbeeld het leger moet je dus een vergunning hebben zoals sportschutters, jagers en verzamelaars


Categorie IV: Tot deze categorie behoren de wapens die niet door de overheid verboden zijn om in huis te hebben, maar wel om deze in het openbaar te dragen. Voor luchtwapens geldt ook de regel dat ze geen gelijkenis mogen hebben met een vuurwapen, anders vallen ze onder Categorie I.

Soort wapens: de restcategorie van lichte wapens
Voorbeelden: Zwaarden, sabels, wapenstokken, harpoenen, kruisbogen, alarmpistolen, luchtwapens en paintballmarkers
Is dit verboden wapenbezit? Gedeeltelijk, je moet 18 jaar of ouder zijn om deze mogen wapens te mogen bezitten, maar je mag ze niet buiten dragen. Lucht(-druk)wapens mogen geen gelijkenis vertonen met vuurwapens, anders vallen zij onder categorie 1.


Categorieën voor munitie

Voor munitie bestaan twee categorieën: II en III. Munitie valt in de categorie van het vuurwapen waar het voor bedoeld is, hoewel het wel mogelijk is om bepaalde categorie II munitie met een categorie III vuurwapen te verschieten of vice versa. Aangezien categorie I en IV geen munitie gebruiken omdat vuurwapens niet in die categorieën behoren, valt het dus onder categorie II en III.


De maximumstraffen voor het in bezit hebben van verboden wapens

Sinds 15 november 2000 zijn de straffen voor illegaal wapenbezit en illegale wapenhandel fors verhoogd. Zo is bijvoorbeeld:

De maximumstraf voor het illegaal voorhanden hebben van een bokskbeugel of stiletto negen maanden gevangenisstraf of een geldboete van € 4500,-.
De maximumstraf voor het illegaal voorhanden hebben van een geweer of pistool een gevangenisstraf van vier jaar of een geldboete van € 45.000,-.
De maximumstraf voor het beroepsmatig illegaal handelen in pistolen is acht jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 45.000,-.


Geef een reactie