Wat zijn de zeven wereldwonderen uit de oudheid?

0
Wat zijn de zeven wereldwonderen uit de oudheid? Pharos van Alexandrië
Wat zijn de zeven wereldwonderen uit de oudheid? Pharos van Alexandrië

Wat zijn de zeven wereldwonderen uit de oudheid?

De zeven wereldwonderen is een eretitel voor opmerkelijke constructies uit de klassieke oudheid. Het zijn zeer bijzondere bouw- of kunstwerken uit de klassieke oudheid aangewezen door verschillende schrijvers.

Dit is gedaan door schrijvers zoals mogelijk Philon van Byzantium (±280-210 v.Chr.) en Antipater van Sidon (2e eeuw v.Chr.). Alle zeven wereldwonderen bevinden zich binnen de grenzen van het rijk dat Alexander de Grote met hulp van de Grieken wist te veroveren. De meeste, maar niet alle, waren bovendien door Grieken gebouwd. Les meer…


Lees hier ->>> meer over architectuur op deze website.


Wat zijn de zeven wereldwonderen uit de oudheid?

Zie hier de de zeven wereldwonderen van vandaag de dag.


Piramide van Cheops

Piramide van Cheops
Piramide van Cheops

De Piramide van Cheops of de Grote Piramide is een Egyptische piramide op het plateau van Gizeh. Deze piramide heeft een grondvlak van ongeveer 230 x 230 meter, was oorspronkelijk 146,59 meter hoog. Ze bevat ongeveer 2,3 miljoen stenen met elk een gemiddeld gewicht van 2500 kilogram. De piramide is nu nog 138,75 meter hoog.

De piramide van Cheops maakt deel uit van het Gizeh-complex van drie grote en zes kleine piramiden. De grote piramiden worden toegeschreven aan de koningen Cheops, Chefren en Menkaoera. Alle drie zijn ook onder andere namen bekend. Men vermoedt dat deze tussen circa 2551 en 2472 v.Chr werden gebouwd. Dankzij hun zeer stabiele constructie zijn ze goed bewaard gebleven.

Zie hier de tien meest beroemde standbeelden ter wereld.

Website: Gizeh Plateau


Hangende tuinen van Babylon

Hangende tuinen van Babylon
Hangende tuinen van Babylon

De hangende tuinen van Babylon waren volgens de oud-Griekse overlevering een serie terrassen, omringd door muren met torens, 80 kilometer ten zuiden van het huidige Bagdad in Irak. Het oudst bewaarde verslag van de tuinen is afgeleid van Cleitarchos (4e eeuw v.Chr.). De enige bron uit Babylon was de Griekstalige Berossos, die ze situeerde in het nieuwe paleis van Nebukadnezar II.

Volgens het verslag duurden de werken van 606 tot 562 v.Chr. Nebukadnezar zou de tuinen hebben aangelegd om zijn terneergeslagen kersverse echtgenote, Amytes, op te vrolijken. De tuinen moesten haar helpen wennen aan het leven in het grote Babylon.

Later zijn de weelderige tuinen uitgebreid beschreven door Griekse historici zoals Strabo en Diodorus Siculus. Ze vertellen hoe op de muren bomen, struiken en bloemen waren geplant. De tuinen ‘hingen’ als het ware boven de oevers van de rivier de Eufraat. Bijzonder was hun vermelding dat de irrigatie via onderaardse waterkanalen gebeurde.


Tempel van Artemis in Efeze

Tempel van Artemis: maquette van de originele uitvoering
Tempel van Artemis: maquette van de originele uitvoering

Het gebouw was rond 550 v.Chr. gereed en was éénn van de heiligdommen ter ere van de maagdelijke jacht-, vruchtbaarheids- en maangodin Artemis (Diana). Dit was een voor de Grieken zeer belangrijke godin, met een oorsprong als Moedergodin in Anatolië. De Artemiscultus was namelijk nauw verwant met die van Kubele of Cybele.

In de hellenistische periode is aan de stad Efeze een fabelachtige rijkdom toegeschreven. Als hoofdstad van de Romeinse provincia Asia was het een van de grootste steden van de oudheid. Tegenwoordig ligt het in Turkije, bij Selçuk, niet ver van İzmir.


Beeld van Zeus te Olympia

 Zeus te Olympia
Zeus te Olympia

Het beeld bevond zich in de Dorische tempel van Zeus in Olympia, op het Griekse schiereiland Peloponnesos. Zeus was 12 tot 13 meter hoog en stelde de Griekse oppergod voor, tronend op de Olympus.

Het chryselefantienen beeld met ogen van edelstenen is omstreeks 435 v.Chr. voltooid door de Atheense beeldhouwer Phidias. Deze maakte eerder al het beeld van Athena Promachos. De tempel van Zeus was te klein voor het beeld, de tempel was gebouwd rónd het beeld, en het beeld zat dus gekneld tussen de interne zuilen van de tempel.


Mausoleum van Halicarnassus

Mausoleum van Halicarnassus
Mausoleum van Halicarnassus

Deze graftombe behoorde toe aan Maussollos, de satraap (gouverneur) van Carië van 377 tot 353 v. Chr. Het woord ‘mausoleum’ voor praalgraf is afgeleid van de naam Maussollos.

Het gebouw had een rechthoekige vorm. Boven op het bouwsel stond een strijdwagen, getrokken door paarden die leken op te stijgen. Bekend is dat ten tijde van Columbus’ ontdekking van de Nieuwe Wereld het monument nog bestond. Niet veel later dan de 15e eeuw werd het bouwwerk door een aardbeving verwoest. In 1522 gebruikten de Johannieters materiaal ervan om de Petrusburcht te versterken. De fundamenten zijn nog te zien in Bodrum. Bodrum aan de zuidwestkust van Turkije aan de Golf van Gökova.


Kolossus van Rodos

Kolossus van Rodos
Kolossus van Rodos

De Kolos(sus) van Rodos of Rhodos was een bronzen beeld van de Griekse zonnegod Helios. Deze werd door de Grieken vereerd werd en later gesynthetiseerd met Apollo, de god van licht. De Kolossus van Rhodos is alleen bekend uit antieke teksten. Er is geen archeologisch materiaal gevonden dat met zekerheid in verband kan gebracht worden met het beeld.

De Nederlandse taal heeft aan dit type kunstwerk woorden als ‘kolos’ en ‘kolossaal’ overgehouden.


Pharos van Alexandrië

Wat zijn de zeven wereldwonderen uit de oudheid? Pharos van Alexandrië
Wat zijn de zeven wereldwonderen uit de oudheid? Pharos van Alexandrië

De Pharos in Alexandrië droeg dezelfde naam als het kleine eilandje voor de kust van Alexandrië, waarop hij gebouwd was. Voor zover bekend is het de eerste vuurtoren die ooit is gebouwd. Dit gebeurde door Sostratos van Knidos in opdracht van de eerste hellenistische koning van Egypte Ptolemaeus I Soter I.

De toren kwam gereed tijdens de regering van zijn zoon Ptolemaeus II Philadelphus. De toren is tussen 297 en 283 v.Chr. gebouwd en heeft bijna 1500 jaar dienstgedaan voor achtereenvolgens de Grieken, Romeinen, Byzantijnen en Arabieren.

Volgens Arabische en Europese reisverhalen deed de vuurtoren dienst tot ongeveer 1375 toen een zware aardbeving de bovenste helft met de lichtinstallatie in zee liet storten. Daarna werd de toren niet meer gerepareerd. Tegen de 15e eeuw was hij vervallen tot een ruïne. De resterende eerste etage werd in de 16e eeuw verwerkt in een fort dat nu nog altijd op Pharos staat.

Door de eeuwen heen is het eilandje waarop de toren stond een schiereiland geworden vanwege aanslibbing vanuit de Nijl. In 1994 begon een Frans/Egyptische duikersploeg het gebied te onderzoeken. Zij ontdekten grote steenblokken in zee die waarschijnlijk onderdelen waren van de vuurtoren


Wat zijn de zeven wereldwonderen uit de oudheid?

  • Piramide van Cheops
  • Hangende tuinen van Babylon
  • Tempel van Artemis in Efeze
  • Beeld van Zeus te Olympia
  • Mausoleum van Halicarnassus
  • Kolossus van Rodos
  • Pharos van Alexandrië

Geef een reactie