Welke dieren zijn het beste bestand tegen klimaatverandering?

0
Welke dieren zijn het beste bestand tegen klimaatverandering?
Welke dieren zijn het beste bestand tegen klimaatverandering?

Welke dieren zijn het beste bestand tegen klimaatverandering?

Extreem weer zoals langdurige droogte en hevige regenval komt steeds vaker voor. Dit komt omdat wereldwijd de gemiddelde temperatuur stijgt De verwachting is dat dit de komende decennia alleen maar erger zal worden. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over de natuur op deze website…


Welke dieren zijn het beste bestand tegen klimaatverandering?


In deze studie analyseerden onderzoekers gegevens over populatiefluctuaties van 157 zoogdiersoorten van over de hele wereld. Ze vergeleken deze dat met weer- en klimaatgegevens. Voor elke soort zijn er gegevens van 10 jaar of meer geanalyseerd.


Lama, eland en olifant

Deze analyse geeft inzicht in hoe populaties van diersoorten het hoofd hebben bieden aan extreme weersomstandigheden: werden ze meer of minder talrijk? Hadden ze meer of minder nakomelingen?

Owen Jones, onderzoeker vertelt: “We zien een duidelijk patroon: dieren die lang leven en weinig nakomelingen hebben, zijn bij extreem weer minder kwetsbaar dan dieren die kort leven en veel nakomelingen hebben. Voorbeelden zijn lama’s, langlevende vleermuizen en olifanten. Dit terwijl muizen, buidelratten en zeldzame buideldieren zoals de borstelstaartkangoeroerat er meer last van hebben.”


Antwoord op de vraag: waarom houden mensen van dieren en anderen niet?


Wie hebben er minder last van extreem weer?
Afrikaanse olifant, Siberische tijger, chimpansee, hoefijzervleermuis, lama, vicuña, witte neushoorn, grizzlybeer, Amerikaanse bizon, klipspringer en de Schreibers vleermuis.

Wie hebben er meer last van extreem weer?
Azara’s grasmuis, olijfgrasmuis, elegante dikstaartmuis opossum, Canadese lemming, toendra woelmuis, poolvos, hermelijn, spitsmuis, borstelstaartkangoeroerat en de poolgrondeekhoorn.


Zie hier de Top 10 beste landen om dieren in het wild te zien.


Groot zijn en lang leven…

Grote, langlevende dieren kunnen beter omgaan met omstandigheden zoals langdurige droogte. Hun vermogen om te overleven, zich voort te planten en hun nakomelingen groot te brengen worden niet in dezelfde mate aangetast als kleine, kortlevende dieren.


Wist je dat: ook olifanten hebben stress als ze alleen zijn


Ze kunnen bijvoorbeeld hun energie steken in één nakomeling, of gewoon wachten op betere tijden wanneer de omstandigheden zwaar zijn.

Aan de andere kant hebben kleine kortlevende knaagdieren op minder kans op overleven. Bij langdurige droogte kunnen bijvoorbeeld grote delen van hun voedselbasis sneller verdwijnen. Denk aan het verdwijnen van insecten, bloemen en fruit. Ze verhongeren sneller omdat ze beperkte vetreserves hebben.

De populaties van deze kleine zoogdieren kunnen ook enorm toenemen om te profiteren wanneer als de omstandigheden weer verbeteren. Dit omdat ze, in tegenstelling tot grote zoogdieren, veel nakomelingen kunnen produceren.


Zie hier de top 10 meest voorkomende zoogdieren ter wereld.


Let wel: de vernietiging van leefgebieden, stroperij, vervuiling en invasieve soorten zijn ook factoren die veel diersoorten bedreigen. In veel gevallen zijn deze factoren zelfs meer dan klimaatverandering.


Owen Jones: “We verwachten dat klimaatverandering in de toekomst meer extreem weer met zich mee zal brengen. Dieren zullen zoals altijd met dit extreme weer moeten omgaan. Onze analyse helpt dus te voorspellen hoe verschillende diersoorten kunnen reageren op toekomstige klimaatverandering op basis van hun algemene kenmerken. Dit zelfs als we beperkte gegevens hebben over hun populaties.”

Een voorbeeld is de woylie, een zeldzame Australisch borstelstaartkangoeroerat. Biologen weten niet veel over deze soort, maar omdat hij een vergelijkbare levensstijl heeft als muizen, dat wil zeggen, hij is klein, leeft voor een korte tijd en plant zich snel voort, kan worden voorspeld dat hij zal reageren op extreem weer op dezelfde manier als muizen.


Hele ecosystemen zullen veranderen

“Zo zijn er veel diersoorten waarvan we niet veel weten, maar waarvan we de reactie nu kunnen voorspellen.” legt John Jackson, een andere onderzoekr, uit.

Het vermogen van verschillende diersoorten om zich aan te passen aan klimaatverandering is gerelateerd aan hun levensstrategie. Dit kan ons helpen ecologische veranderingen te voorspellen.


Zie hier de top 10 meest beroemdste bedreigde diersoorten.


Omdat de geschiktheid van leefgebieden verandert als gevolg van klimaatverandering, kunnen soorten gedwongen worden om naar nieuwe gebieden te verhuizen als oude gebieden onleefbaar worden. Deze verschuivingen zijn afhankelijk van de levensstrategieën van soorten en kunnen grote gevolgen hebben voor het functioneren van ecosystemen.


Bron en meer informatie: John Jackson, Christie Le Coeur en Owen Jones: Life history predicts global population responses to the weather in terrestrial mammals, eLife, 2022, 11 DOI: 10.7554/eLife.74161


Geef een reactie