Grootste nucleaire rampen, Top 10 met Tsjernobyl op één

0
Grootste nucleaire rampen, Top 10 met Tsjernobyl op één
Grootste nucleaire rampen, Top 10 met Tsjernobyl op één

Grootste nucleaire rampen, Top 10 met Tsjernobyl op één

Het gaat nog wel eens mis met die nucleaire spulletjes. Het blijft toch altijd wel een risico, want als het mis gaat, gaat het goed mis. Hier dus een aantal ongelukjes opdat we niet vergeten hoe link het goedje kan zijn.


Lees hier ->>> meer over ongelukken op deze website.


Grootste nucleaire rampen, Top 10 met Tsjernobyl op één


10. Lucens Reactor gedeeltelijke meltdown

De proefreactor Lucens was naar verhouding vrij klein en was gebouwd in een rotsholte. Na een eerste in bedrijfstelling in 1968 is de reactor weer stilgelegd en in januari 1969 weer geactiveerd.

Door het water wat was ingesijpeld waren ongemerkt de omhulsels van de brandstaven aangetast en dit veroorzaakte een gedeeltelijke meltdown. Omdat de verhoogde radioactiviteit tijdig was gemeten kon het personeel niet evacueren en de centrale sluiten.

De hele rots was massief besmet en de opruimwerkzaamheden duurden tot mei 1973.


9. Three Mile Island

Op 28 maart 1979 vond in deze centrale het ernstigste kernongeval in een civiele kernreactor in de Verenigde Staten plaats. Door een betrekkelijk kleine storing kon uiteindelijk een kernsmelting plaatsvinden in eenheid TMI-2 waarbij een aanzienlijke hoeveelheid straling in de atmosfeer kwam.


8. K-19, een van de eerste Sovjet-kernonderzeeërs

Op haar eerste reis, naar het noorden van de Atlantische Oceaan, ontstond op 4 juli 1961 ter hoogte van de zuidkust van Groenland een lek dat leidde tot het volledig verlies van de koelvloeistof voor de reactor.

Het langeafstandsradiosysteem bleek ook defect. Daardoor kon men geen contact met Moskou opnemen. Een noodstop met behulp van de nucleaire regelstaven kon men wel uitgevoerd uitvoeren. Dit kon niet voorkomen dat de splijtstof verhitte tot meer dan 800° C.

Kapitein Nikolai Vladimirovich Zateyev beviel de technici aan boord om, ondanks de zeer sterke straling waarin men moest werken, een ​​nieuw koelcircuit te improviseren. Dit teneinde ​​nucleaire kernsmelting te voorkomen.

Ze wisten de kernreactor inderdaad te stabiliseren. Zeven bemanningsleden die betrokken waren bij de noodwerkzaamheden stierven binnen een maand aan stralingsziekte Vijftien anderen vonden als gevolg hiervan de volgende twee jaar de dood.


7. Het zinken van de USS Thresher

De Thresher verging in april 1963 tijdens een routineoefening. Volgens de Amerikaanse marine kwam er door een slechte las water het schip binnen. Dat kwam op een schakelpaneel, waardoor de kernreactor waarmee het schip werd aangedreven er plotseling mee ophield.

Het noodsysteem waarmee de onderzeeër naar de oppervlakte had moeten drijven deed het ook niet. Daardoor vulde de Thresher zich langzaam met water. Het schip zonk steeds verder en uiteindelijk begaf de romp het onder de toenemende druk van het water.

Alle 129 mensen aan boord kwamen om en daarmee is het het ernstigste ongeluk met een onderzeeboot in de Amerikaanse geschiedenis.


Zie hier de Top 10 meest vervuilde steden ter wereld 2023.


6. Windscale Fire

Op 10 oktober 1957 brak er brand uit in één van de reactoren. De betreffende reactor was een zogeheten ‘atomic pile’, die niet was bedoeld voor opwekking van energie, maar voor productie van plutonium. Om nog altijd niet geheel duidelijke redenen raakte het grafiet in de reactor, dat als moderator diende, in brand.

De filters van de luchtgekoelde installatie konden slechts een klein deel van het vrijkomende radioactieve materiaal opvangen. De rest verspreidde zich over een groot gebied rondom de reactor.

In totaal kwam er 700 terabecquerel aan voornamelijk jodium-131 vrij. Deze isotoop heeft een korte halveringstijd van acht dagen, maar wordt gemakkelijk door het menselijk lichaam opgenomen en wordt opgeslagen in de schildklier waar het in veel gevallen kanker veroorzaakt.

Evacuatie werd onnodig geacht. De enige maatregel die is genomen was het vernietigen van melk in een gebied van 500 km² rondom de reactor.


Zie hier de top 10 grootste risico’s op aarde de komende 10 jaar volgens het WEF.


5. Brazilië’s Goiânia oneluk

Het Goiânia-incident was een ongeluk in de Braziliaanse stad Goiânia met hoog radioactief ziekenhuisafval. Hierdoor overleden vier mensen, achtentwintig anderen ziek en rond de tweehonderd personen zijn blootgesteld aan een verhoogd stralingsniveau. Het incident was door Time genoemd als een van de ergste nucleaire incidenten.

Het incident was veroorzaakt door een kleine container met hoog radioactief ziekenhuisafval die op 13 september 1987 door krakers was meegenomen uit een oud voor de sloop bestemd ziekenhuisgebouw.


4. Radiotherapie ongeluk in Zaragoza, Spanje

Verschillende kankerpatiënten zijn verbrand als gevolg van een falende elektronenversneller bij de kliniek van Zaragova in december 1990. Meer dan 11 patiënten vinden de dood en 27 raakten ernstig gewond.


Zie hier de Top 10 grootste aardbevingen sinds 1900.


3. Kyshtym Disaster

In 1957 vond in de Oeral de op drie na grootste kernramp plaats uit de geschiedenis. Een opslagtank met kernafval ontplofte. Hierop verspreidde een grote wolk met cesium-137 en strontium-90 over het directe gebied rondom het complex.

In 1976 kwam men hier pas in het westen achter, toen de uit de Sovjet-Unie verbannen wetenschapper Zjores Medvedev bekendmaakte dat er zich een grote ramp had afgespeeld.


2. Kernramp van Fukushima

Als gevolg van de aardbeving en daarop volgende tsunami van 11 maart vond een kernramp plaats. De drie operationele reactoren in de centrale werden binnen enkele seconden na het begin van de aardbeving automatisch stilgelegd door middel van een noodstop.

Door beschadiging van het elektriciteitsnet moesten de koelpompen voor de centrales draaien op elektriciteit van een noodstroomvoeding, maar de benodigde generatoren bleken door de tsunami beschadigd.

Hierdoor kon de warmte die ook na uitschakelen nog ontstaat in de reactorkern onvoldoende worden afgevoerd. Wat volgde was een serie van ongelukken in de verschillende reactoren in het complex.


1. Kerncentrale Tsjernobyl

Op 26 april 1986 vond een kernsmelting plaats, ditmaal in reactor nr. 4, hetgeen resulteerde in het ergste ongeval in de geschiedenis van de kernenergie.

Reactor 4 is bij het ongeluk volledig verwoest. Een groot gebied rondom de kerncentrale raakte radioactief besmet. Om verdere uitbraak van radioactiviteit binnen de perken te houden is met man en macht een geïmproviseerde betonnen sarcofaag gebouwd rond de reactor.

De bevolking van nabijgelegen gebieden werd geëvacueerd. Grote delen van Europa werden geraakt door de fall-out, waarbij vooral de Oekraïense en nabijgelegen Wit-Russische SSR zwaar werden getroffen.


Geef een reactie