Beroemde Spaanse boeken – de 15 die je gelezen moet hebben

15 Beroemde Spaanse boeken die gelezen moet hebben
15 Beroemde Spaanse boeken die gelezen moet hebben

15 Beroemde Spaanse boeken die je gelezen moet hebben

Dit zijn boeken die je geest verrijken. Je leert over landen, menselijke eigenschappen en de moraal. Deze schitterende Spaanse romans liggen op je wachten. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over boeken en hier ->>> meer over Spanje op deze website…


15 Beroemde Spaanse boeken die gelezen moet hebben
15 Beroemde Spaanse boeken die gelezen moet hebben

15 Beroemde Spaanse boeken die je gelezen moet hebben


1. Don Quijote – Miguel de Cervantes (Deel 1: 1605 en deel 2 in 1615)

Dit boek bevat verhalen over Don Quichot, die ridder wil zijn in een wereld die niet meer in ridderlijkheid gelooft. Zijn gevecht met de windmolens is spreekwoordelijk geworden, en dat de ridder zijn avonturen opdraagt aan zijn geliefde Dulcinea is bij velen bekend. Wie het boek leest zal merken dat het ook vol staat met wijsheid die op een onnadrukkelijke manier ten toon wordt gespreid. En hoe oud het boek ook is, het maakt een heel moderne indruk.


2. Cantar de Mio Cid (Voor 1147)

Cantar de Mio Cid of El Poema del Cid is een Spaans heldendicht uit de tijd van de reconquista, de herovering van het zuiden van Spanje in de middeleeuwen. Het is het oudste nog bewaard gebleven chanson de geste (cantar de gesta) uit de Spaanse literatuur. De hoofdpersoon, Rodrigo Diaz de Vivar, heeft echt bestaan, maar de gebeurtenissen in het gedicht zijn geromantiseerd en maken hem tot een ideale (kruis)ridder. Het centrale thema is eer en het weer verwerven van verloren eer.

Een fragment:
De Cid ging meteen naar zijn herberg,
aan de poort gekomen vond hij die goed vergrendeld.
Uit angst voor koning Alfonso hadden zij dit gedaan;
tenzij hij ze afbrak zouden ze hem voor geen enkele reden openen.
De mannen van mijn Cid riepen met luide stemmen;
de mannen binnen waren afkerig om te antwoorden.
Mijn Cid stormde vooruit, hij kwam tot bij de poort,
trok zijn voet uit de stijgbeugel, en gaf de poort een dreun,
de poort ging niet open, want zij was goed op slot.


3. La Celestina – Fernando de Rojas

Calisto maakt Melibea het hof, zij wijst hem af, zijn knecht raadt hem de tussenkomst van Celestina. De koppelaarster behekst het meisje, arrangeert een eerste ontmoeting en ontvangt een rijke beloning. Calisto?s beide knechten eisen daar hun deel van op, zij blijft weigeren, ze vermoorden haar, worden gepakt en terechtgesteld.

In een nachtelijke verleidingsscène berooft Calisto Melibea van haar maagdelijkheid; bij zijn vertrek stapt hij naast de ladder en valt dood. Melibea stort zich van de toren van het ouderlijk huis. Haar vader beweent haar en richt een bittere aanklacht tot Noodlot, Wereld en Liefde.

Zo eenvoudig is de hoofdlijn van de Comedia de Calisto y Melibea die in 1500 en 1501 het licht ziet; maar spoedig, naar het schijnt reeds in 1502, wordt ze uitgebreid met een secundaire intrige en een tweede liefdesscène.

Bron: www.boek.be


4. El Lazarillo de Tormes

De oudste versie van Lazarillo van Tormes die bewaard is gebleven dateert van 1554, het jaar waarin maar liefst drie uitgaven van het boek verschenen. Over de auteur bestaat grote onzekerheid, zodat het werk meestal anoniem is uitgegeven.

Het boek vertelt realistisch en humoristisch het levensverhaal van de jonge Lázaro, die achtereenvolgens in dienst treedt van een blinde bedelaar, een gierige priester, een edelknaap en nog enkele andere meesters.

Lazarillo is een echte pícaro, een schelm uit de zelfkant van de samenleving (maar met een goed hart), die ironisch, soms zelfs cynisch, vertelt van zijn droevige lot, waarbij niet zelden de clerus het moet ontgelden.

Het werkje werd dan ook in 1559 op de index geplaatst en in 1579 opnieuw, maar nu ‘gezuiverd’, uitgegeven. Lazarillo van Tormes was tijdenlang net zo beroemd als de Spaanse klassiekers Don Quichot en La Celestina.


5. La vida es sueño – Calderón de la Barca

Het verhaal draaait om de fictieve Segismundo, de Prins van Polen, die door zijn vader, koning Basilio, in een toren is opgesloten in een toren. Dit naar aanleiding van een gruwelijke profetie dat de prins het land rampspoed zou brengen en de koning zou doden. Basilio bevrijdt Segismundo kort, maar de koning neemt hem weer gevangen en overtuigt hem ervan dat het allemaal een droom was.

De centrale thema’s van het stuk zijn het conflict tussen vrije wil en lot en het herstel van iemands eer. Het blijft een van de bekendste en meest bestudeerde werken van Calderón. Andere thema’s zijn dromen versus realiteit en het conflict tussen vader en zoon.


6. Bodas de sangre – Federico García Lorca (1931)

‘Bloedbruiloft’ vormt een eenheid met Yerma, aangezien ze delen zijn van een onvoltooide trilogie. Het eerste stuk handelt over de onmogelijke liefde tussen een uitgehuwelijkte bruid en haar geliefde. Het stuk is gebaseerd op een echte gebeurtenis.

“Yerma” handelt over ongewilde kinderloosheid. Het derde toneelstuk in deze bundel gaat over de tragiek van het uitstel. Lorca is Spanje’s bekendste toneelschrijver (internationaal gezien).


7. Romancero Gitano – Federico García Lorca (1928)

De traditionele vorm van een zigeunerliedboek wordt hier vermengd met een modernere inhoud. Zigeuners, onderdrukt door de wereld om hen heen; universele basisthema’s zoals machismo, eer, seks, verraad, wraak, bloedvergieten en dood, echo’s van de Andalusische populaire cultuur zoals paardrijders en smokkelaars, fiësta’s en plaatselijke heiligen, legenden en bijgeloof, ballades en liederen zijn overvloedig aanwezig.


8. Cien años de soledad – Gabriel García Márquez (1967)

Honderd jaar eenzaamheid is een kroniek van de familie Buendía, waarvan de stamvader het stadje Macondo stichtte. Over verschillende generaties heen wordt de familiegeschiedenis van de Buendía’s verteld, waarbij realistische elementen vermengd worden met magische gebeurtenissen en visionaire droomsequenties.


9. El amor en los tiempos del cólera – Gabriel García Márquez (1085)

Liefde in tijden van cholera gaat over een onmogelijke liefde tussen twee mensen, Florentino Ariza en Fermina Daza. Hoofdthema in het boek is liefde, maar ook ouderdom en eenzaamheid. Plaats van handeling: Zuid-Amerika, 19e eeuw.


10. Ficciones – Jorge Luis Borges (1941)

Niettegenstaande het feit dat het lezen van ‘Fantastische verhalen’  vaak een behoorlijke intellectuele inspanning vereist, worden ze tegelijkertijd gekenmerkt door een lichte verteltrant en door humor.

Quasi nonchalant vervlecht Borges realiteit en droom en presenteert hij fundamentele problemen als een spel, waarbij hij de lezer vaak misleidt en ‘op het verkeerde been zet’. Het labyrint, als metafoor voor de complexe wereld, is een regelmatig terugkerend thema in zijn verhalen.

Bewust schept hij een nieuw perspectief op de werkelijkheid, onder meer door een vermenging van bronnen waarop hij zich beroept. Sommige daarvan zijn makkelijk te achterhalen, andere zijn volkomen apocrief of zo moeilijk op te sporen dat de lezer voortdurend twijfelt aan de authenticiteit.


11. Pedro Páramo – Juan Rulfo (1955)

Dit boek vertelt het verhaal van de grootgrondbezitter en dorpstiran van Comala, Pedro Páramo, een hoop stenen in de woestenij onder de brandende zon. Páramo heeft orde gebracht in zijn dorp, maar de rust die er heerst is kerkhofrust.

De doden praten door in hun graven en vertellen, fluisterend en zuchtend, over zijn wandaden. Met een geraffineerde verteltechniek schildert Rulfo het beeld van de klassieke potentaat, die zijn hele leven zijn dorp heeft geterroriseerd uit woede om het verlies van zijn grote jeugdliefde.


12. Rayuela – Julio Cortázar (1963)

Horacio Oliveira is een Argentijns schrijver die in Parijs in ballingschap woont woont met zijn maîtresse, ‘La Maga’, losjes omringd door een groepje vrijdenkende vrienden dat zichzelf ‘De Club’ noemt.

De dood van een kind en de verdwijning van La Maga brengen zijn leven van lege geneugten en intellectuele acrobatiek tot een abrupt einde. Oliveira keert terug naar Buenos Aires, waar hij zijn brood onder andere verdient als verkoper, baasje van een circuskat die kan tellen en als verpleger in een gekkenhuis.

Rayuela’s ‘Een hinkelspel’ is een literair experiment, dat letterlijk op vele manieren kan worden gelezen. De opeenvolging van de hoofdstukken is niet strikt voorgeschreven: de lezer kan ze achter elkaar lezen, maar mag het boek ook opvatten als een hinkelbaan.


13. La ciudad y los perros – Mario Vargas Llosa (1963)

In De stad en de honden beschrijft Vargas Llosa van het leven op de cadettenschool Colegio Militar Leoncio Prado in Lima, waar hij zelf ook leerling is geweest. Hij heeft in deze roman de mythe willen vernietigen van de ‘onbegrepen’ en zich tegen het onbegrip van de volwassenen verzettende jeugd.

Onder aanvoering van ‘de Jaguar’ geven de cadetten – ‘honden’ genoemd – zich over aan alle mogelijke uitspattingen en terroriseren hun zwakkere kameraden. Voorwerp van hun spot en agressie is vooral de eenling Ricardo Arana. Bij een militaire oefening wordt hij zo zwaar gewond dat hij sterft.

Vargas Llosa verwerkt in deze roman op uiterst kunstige wijze het verleden van de belangrijkste personages in de vertelling. De stad en de honden is de roman waarmee Vargas Llosa internationaal doorbrak.


14. La muerte de Artemio Cruz – Carlos Fuentes (1962)

In De dood van Artemio Cruz wordt de 71-jarige hoofdpersoon door een beroerte getroffen. Als in een trance, op sterven na dood, en ijlend van koorts flitsen de hoogtepunten uit zijn leven aan hem voorbij.

Cruz is door listige streken een van de invloedrijkste mannen van Mexico geworden. Hij wist op het juiste moment voor de juiste persoon op te komen om zodoende een onschendbare en machtige positie te handhaven. Bijzonder knap geschreven psychologische roman. Deze roman geeft een beeld van de felbewogen worsteling van het Mexicaanse volk.


15. San Manuel Bueno Mártir – Miguel de Unamuno (1931)

In een Spaans bergdorpje leeft een heilige – althans, een man die door de dorpelingen als een heilige op handen gedragen wordt: pastoor Don Manuel. Zijn zalvende woorden, wijze raad, en schijnbaar onwankelbaar geloof verschaffen de dorpelingen de troost en vroomheid die hen in staat stelt om het leven van alledag met optimisme tegemoet te treden.

De kerkdiensten worden goed bezocht en in het dorp heerst harmonie. Maar dan keert Lázaro Carballino terug naar het dorp, na jaren in de Verenigde Staten te hebben gewoond. Hij beschouwt de dorpelingen als onbehouwen boerenpummels; religie ziet hij als de opium voor het volk.

Op de jubelende verhalen over Don Manuel reageert hij dan ook sceptisch. Als de twee elkaar ontmoeten, zijn de dorpelingen ervan overtuigd dat ook Lázaro weldra betoverd zal raken door Don Manuels heiligheid. Maar Lázaro ontdekt al gauw dat Don Manuel zelf een vreselijk geheim met zich meedraagt.