Beroemde Spaanse boeken – de 15 die je gelezen moet hebben

15 Beroemde Spaanse boeken die gelezen moet hebben
15 Beroemde Spaanse boeken die gelezen moet hebben

15 Beroemde Spaanse boeken die je gelezen moet hebben

Dit zijn boeken die je geest verrijken. Je leert over landen, menselijke eigenschappen en de moraal. Deze schitterende Spaanse romans liggen op je wachten. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over boeken en hier ->>> meer over Spanje op deze website…


15 Beroemde Spaanse boeken die gelezen moet hebben
15 Beroemde Spaanse boeken die gelezen moet hebben

15 Beroemde Spaanse boeken die je gelezen moet hebben


1. Don Quijote – Miguel de Cervantes (Deel 1: 1605 en deel 2 in 1615)

Dit boek bevat verhalen over Don Quichot, die ridder wil zijn in een wereld die niet meer in ridderlijkheid gelooft. Zijn gevecht met de windmolens is spreekwoordelijk geworden, en dat de ridder zijn avonturen opdraagt aan zijn geliefde Dulcinea is bij velen bekend.

Wie het boek leest zal merken dat het ook vol staat met wijsheid die op een onnadrukkelijke manier ten toon wordt gespreid. En hoe oud het boek ook is, het maakt een heel moderne indruk.


2. Cantar de Mio Cid (Voor 1147)

Cantar de Mio Cid of El Poema del Cid is een Spaans heldendicht uit de tijd van de reconquista, de herovering van het zuiden van Spanje in de middeleeuwen. Het is het oudste nog bewaard gebleven chanson de geste (cantar de gesta) uit de Spaanse literatuur.

De hoofdpersoon, Rodrigo Diaz de Vivar, heeft echt bestaan, maar de gebeurtenissen in het gedicht zijn geromantiseerd en maken hem tot een ideale (kruis)ridder. Het centrale thema is eer en het weer verwerven van verloren eer.

Een fragment:
De Cid ging meteen naar zijn herberg,
aan de poort gekomen vond hij die goed vergrendeld.
Uit angst voor koning Alfonso hadden zij dit gedaan;
tenzij hij ze afbrak zouden ze hem voor geen enkele reden openen.
De mannen van mijn Cid riepen met luide stemmen;
de mannen binnen waren afkerig om te antwoorden.
Mijn Cid stormde vooruit, hij kwam tot bij de poort,
trok zijn voet uit de stijgbeugel, en gaf de poort een dreun,
de poort ging niet open, want zij was goed op slot.


Zie hier de top 10 gerechten die je moet proberen in Spanje.


3. La Celestina – Fernando de Rojas

Calisto maakt Melibea het hof, zij wijst hem af, zijn knecht raadt hem de tussenkomst van Celestina. De koppelaarster behekst het meisje, arrangeert een eerste ontmoeting en ontvangt een rijke beloning.

Calisto?s beide knechten eisen daar hun deel van op, zij blijft weigeren, ze vermoorden haar, worden gepakt en terechtgesteld.

In een nachtelijke verleidingsscène berooft Calisto Melibea van haar maagdelijkheid; bij zijn vertrek stapt hij naast de ladder en valt dood. Melibea stort zich van de toren van het ouderlijk huis. Haar vader beweent haar en richt een bittere aanklacht tot Noodlot, Wereld en Liefde.

Zo eenvoudig is de hoofdlijn van de Comedia de Calisto y Melibea die in 1500 en 1501 het licht ziet; maar spoedig, naar het schijnt reeds in 1502, wordt ze uitgebreid met een secundaire intrige en een tweede liefdesscène.

Bron: www.boek.be


4. El Lazarillo de Tormes

De oudste versie van Lazarillo van Tormes die bewaard is gebleven dateert van 1554, het jaar waarin maar liefst drie uitgaven van het boek verschenen. Over de auteur bestaat grote onzekerheid, zodat het werk meestal anoniem is uitgegeven.

Het boek vertelt realistisch en humoristisch het levensverhaal van de jonge Lázaro, die achtereenvolgens in dienst treedt van een blinde bedelaar, een gierige priester, een edelknaap en nog enkele andere meesters.

Lazarillo is een echte pícaro, een schelm uit de zelfkant van de samenleving (maar met een goed hart), die ironisch, soms zelfs cynisch, vertelt van zijn droevige lot, waarbij niet zelden de clerus het moet ontgelden.

Het werkje werd dan ook in 1559 op de index geplaatst en in 1579 opnieuw, maar nu ‘gezuiverd’, uitgegeven. Lazarillo van Tormes was tijdenlang net zo beroemd als de Spaanse klassiekers Don Quichot en La Celestina.


5. La vida es sueño – Calderón de la Barca

Het verhaal draaait om de fictieve Segismundo, de Prins van Polen, die door zijn vader, koning Basilio, in een toren is opgesloten in een toren.

Dit naar aanleiding van een gruwelijke profetie dat de prins het land rampspoed zou brengen en de koning zou doden. Basilio bevrijdt Segismundo kort, maar de koning neemt hem weer gevangen en overtuigt hem ervan dat het allemaal een droom was.

De centrale thema’s van het stuk zijn het conflict tussen vrije wil en lot en het herstel van iemands eer. Het blijft een van de bekendste en meest bestudeerde werken van Calderón. Andere thema’s zijn dromen versus realiteit en het conflict tussen vader en zoon.