Voors en tegens Europese Unie volgens Nederlanders

0
Voors en tegens van Nederlanders over de Europese Unie
Voors en tegens van Nederlanders over de Europese Unie

Voors en tegens Europese Unie volgens Nederlanders

Al decennia lang worden er argumenten voor en tegen de Europese Unie uitgewisseld. Uiteindelijk is het niet of nauwelijks te achterhalen of we nu wel of niet beter af zijn door de Europese Unie. Dit omdat we er sinds 1958 deel van uitmaken en er daardoor geen zinnige controleerbare uitspraken zijn te doen of we beter af waren geweest als we er nooit waren ingestapt.

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in haar rapport ‘Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?’ de beelden van Nederlanders over de Europese Unie opgetekend. Dit zijn dan ook bijna alle voors en tegens die we in ieder debat, gesprek en nieuwsbericht tegenkomen. Lees meer…


Voors en tegens Europese Unie volgens Nederlanders
Voors en tegens Europese Unie volgens Nederlanders


Lees hier ->>> meer over ‘landen’ op deze website…


Voors en tegens Europese Unie volgens Nederlanders

Dit is het bijna wel zo’n beetje. Alle voors en tegens volgens Nederlanders aangaande de Europese Unie. Deze voors en tegens worden ook door politici en opiniemakers al decennialang te pas en te onpas gebruikt. Lees dit, maak een keuze voor of tegen en bestrijd je opponent de onderstaande argumenten. Zo gaat het al jaren en jaren…


Economisch perspectief

Economische voordelen EU Economische nadelen EU
goed voor de economie de EU kost te veel
handel Nederland betaalt te veel aan de EU
export / import alles is duurder door de euro
welvaart Nederland draait op voor wanbeleid in andere landen (Griekenland)

Nederland is te klein…

Wel samen Niet samen
Nederland is te klein om het alleen te redden wordt gedomineerd door grote landen
als klein handelsland moet je samenwerken verlies van de eigen identiteit
Nederland is te klein / raakt ondergesneeuwd eerst problemen in Nederland (werkloosheid / armoede / voedselbanken) oplossen voordat we samenwerken in EU

Samenwerken versus verlies van soevereiniteit

Samen sta je sterker Verlies van soevereiniteit
in economisch opzicht de EU bemoeit zich te veel met Nederland
tegenover de VS / China EU te veel bezig met details en moet zich op hoofdlijnen richten
tegenover Rusland Nederland draagt te veel macht over
Nederland heeft niets in te brengen
Nederland volgt als een mak schaap

De EU is oneerlijk

 • de regels zijn voor Nederland strenger dan voor andere landen (o.a. 3%-norm)
 • Nederlandse regels zijn strenger dan elders (o.a. pensioenleeftijd, bezuinigingen)
 • eU/euro/geld dat aan de eU wordt besteed, gaat ten koste van gewone mensen
 • gewone Nederlanders betalen, terwijl anderen profiteren (Griekenland, arbeidsmigranten die een beroep doen op de sociale zekerheid)
 • Nederland braafste jongetje van de klas
 • eU wordt doorgedrukt terwijl bevolking tegenstemde in 2005

Open grenzen

Pro open grenzen Tegen open grenzen
dankzij de eU vrij reizen en gemakkelijk betalen Nederland heeft nadelen van open grenzen (immigratie / Oost-Europese arbeidskrachten / criminaliteit)

Vrede en stabiliteit

 

 • de EU zorgt voor vrede en stabiliteit

 


Functioneren van de EU

De EU is:

 • te bureaucratisch, log
 • geldverslindend: verhuizing naar Straatsburg
 • vol met zakkenvullers
 • niet democratisch

De EU is onvermijdelijk

 • er is geen weg terug
 • we zijn erin geluisd
 • uittreden kost te veel geld

Zie hier de Top 10 concurrerendste regio’s in de Europese Unie 2023.


Geef een reactie