Bekendste Duitse schrijvers aller tijden – De top 10 en meer

0
Bekendste Duitse schrijvers aller tijden
Bekendste Duitse schrijvers aller tijden

Top 10 – Bekendste Duitse schrijvers aller tijden

Onze Oosterburen kennen zeer grote literatoren. Dit heeft mede te maken met de oorlogen waar ze in de loop der eeuwen mee te maken hebben gehad. Velen hebben wel een tik van de oorlogsmolen meegekregen. Lees meer…


Lees hier ->>> meer interessante artikelen over Duitsland en hier ->>> over literatuur op deze website…


Bekendste Duitse schrijvers aller tijden
Bekendste Duitse schrijvers aller tijden

Top 10 – Bekendste Duitse schrijvers aller tijden


10) Christa Wolf

1929–2011

Christa Wolf
Christa Wolf (1963)

Wolf was een Duitse schrijfster uit de voormalige DDR. Ze ontving de Nationalpreis für Kunst und Literatur. Haar roman Nachdenken über Christa T. was bijzonder kritisch voor het dwangmatige klimaat van het van bovenaf opgelegde socialistisch realisme.

Het hoofdpersonage weigert zich te integreren in een samenleving waarin ze niet gelooft. De roman werd in het Oosten zwaar bekritiseerd, maar in het Westen enthousiast onthaald. Kindheitsmuster is een grotendeels autobiografisch werk.

Wolf distantieerde zich duidelijk van de SED, maar is tot 1990 lid gebleven.


9) Heinrich Heine

1797–1856

Heinrich Heine
Heinrich Heine

Heine behoorde tot de Romantiek en maakte vele ironische en spitsvondige gedichten die ook tegenwoordig nog mensen aanspreken.

Innerlijk was Heine een tegenstrijdig mens, enerzijds voelde hij zich Duitser, anderzijds wereldburger. Dezelfde soort dubbele gevoelens had hij ook ten aanzien van het jodendom en de romantiek.

Beroemd is zijn uitspraak “dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen” (“waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook mensen”. Dit lijkt een profetische vooruitblik geldt voor wat er later in het ‘Derde Rijk’ van Hitler zou plaatsvinden.

Een beroemde dichtbundel van hem is Das Buch der Lieder (Het Liederenboek) met onder andere Die Lorelei en Im wunderschönen Monat Mai.


8) Friedrich Schiller

1759–1805

Friedrich Schiller
Friedrich Schiller

Schiller was toneelschrijver, filosoof en dichter. Hij geldt als een van de grotere literatoren in de Duitse geschiedenis. In 1792 werd hij tot ereburger in Frankrijk benoemd. In 1802 werd hij in de (Duitse) adelstand verheven, vanaf dan herkenbaar aan het von, toegevoegd aan zijn naam.

 

Schiller was in zijn werk aanvankelijk revolutionair georiënteerd. Dat wil zeggen, zoals dat in die tijd gold: streven naar vrijheid en gelijkheid, het afwijzen van willekeur en onrechtvaardigheid.

In later jaren was hij gematigder. Schiller is onder andere bekend van de Ode an die Freude (1785). Dit schreef hij schreef voor een vrijmetselaarsloge en dat door tijdgenoot Beethoven gedeeltelijk verwerkt werd in het slotdeel van zijn Negende Symfonie.


7) Alfred Döblin

1878–1957

Alfred Döblin
Alfred Döblin

Döblin was arts en modernistisch schrijver van romans. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Döblin vrijwillig arts in de Elzas. Waar hij aanvankelijk, uit nationalisme, de oorlog een goede zaak vond, ervoer hij na verloop van tijd de techniek als een gevaarlijke bedreiging voor het mens-zijn.

Zijn eerste drie romans handelen over de wisselwerking tussen mens en machine en de paradox dat een menselijke creatie uiteindelijk de mens gaat domineren. Na de oorlog, toen Döblin weer in Berlijn werkte, raakte hij betrokken bij de nieuwe zakelijkheid.

Onder invloed van het dadaïsme ging hij collages maken, de vertelstijl, die voorheen ook reeds polyfoon was, werd een soort afstandelijk-ironische ‘verslaggeving’. Dit met veel pseudowetenschappelijke redenaties en een essayistische opbouw.

Berge, Meere und Giganten is een breed uitgesponnen epos, een toekomst utopie over de (gedwongen) keuze die een mens heeft tussen de natuur en het kunstmatige, de stad en het platteland en de oorlogen en culturen die eraan ontspruiten.


6) Heinrich Böll

1917–1985

Heinrich Böll
Heinrich Böll

Na de oorlog keerde hij terug naar Keulen, ging er Germanistiek studeren — intussen kwam hij aan de kost als timmerman — en werd ambtenaar. En hij begon te schrijven. Vanaf 1951 kon Böll echt van zijn pen leven, als auteur en als vertaler.

Zijn eerste roman, Der Zug war pünktlich, werd in 1949 gepubliceerd. Het is het sterk visionaire verhaal van de jonge militair, die met de dagelijkse treinlading kanonnenvlees vanuit het Ruhrgebied naar het oostfront vertrekt.

Dit in de klamme zekerheid dat hij een wisse dood tegemoet treint. Vele romans, korte verhalen, hoorspelen en essays volgden.

In 1972 ontving Böll de Nobelprijs voor Literatuur. Zijn werk is in meer dan 30 talen vertaald en hij is een van Duitslands meest gelezen schrijvers.

Zijn meest bekende werken zijn onmiskenbaar het uitzichtloze Billard um halb zehn (1959). Vervolgens ook Ansichten eines Clowns uit 1963. Hierin rekent hij, via een rebelse hoofdfiguur, grondig af met allerlei vormen van burgerlijke pose met conservatieve waarden als gezin, staat en kerk


Zie hier de Top 10 belangrijkste Duitstalige romans van de twintigste eeuw.


Top 5 – Bekendste Duitse schrijvers aller tijden


5) Bertolt Brecht

1898–1956

Bertolt Brecht
Bertolt Brecht

Brecht was een dichter, (toneel)schrijver, toneelregisseur en literatuurcriticus. Zijn werk was sterk politiek geëngageerd. Brecht wordt gezien als de grondlegger van het episch theater. Hij werkte veel samen met de componisten Hanns Eisler en Kurt Weill.

In 1933 vluchtte Brecht uit Duitsland en kwam na omzwervingen in de Verenigde Staten terecht. Hier zou hij later vervolgd worden wegens on-Amerikaanse activiteiten, waarna hij vertrok naar Oost-Berlijn.

Met zijn stukken wil Brecht ons een spiegel voorhouden. Hij wil de maatschappelijke structuur zichtbaar maken en laten zien dat die niet onveranderlijk is. Als we dat willen, kunnen we een betere, meer rechtvaardige wereld maken.

Stukje bij beetje, door het creëren van inzicht, streeft Brecht een maatschappelijke omwenteling of vreedzame revolutie na. Zijn werk wordt in die tijd sterk beïnvloed door de ideeën van Marx en Hegel,


4) Erich Maria Remarque

1898–1970

 Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque

Zijn schrijverscarrière startte hij als toneelcriticus voor de Osnabrücker Tageszeitung en als sportjournalist bij Sportbild.

In 1929 verscheen zijn eerste echte roman, tevens zijn meest succesvolle boek Im Westen nichts Neues. Hierin geeft hij de ervaringen weer van Duitse frontsoldaten in de Eerste Wereldoorlog.

Het boek riep in het Duitsland van de Weimarrepubliek veel weerstand op. De eerste uitgever aan wie hij het boek aanbood, weigerde het te publiceren.

Ondanks de enorme politieke controverse werden er het eerste jaar al 1,2 miljoen exemplaren van verkocht. Het vervolg, Der Weg zurück, verscheen in 1931.

Na de machtsovername door de nazi’s in 1933 werden zijn boeken op instigatie van Joseph Goebbels in het openbaar verbrand. Zijn werk werd in Duitsland verboden.

In 1938 werd hem zijn Duitse staatsburgerschap ontnomen, maar hij verbleef al sinds 1932 in Zwitserland. In 1939 emigreerde hij naar de Verenigde Staten. Hij verkrijgt de Amerikaanse nationaliteit in 1947.

Later woonde hij afwisselend in Zwitserland en de Verenigde Staten.


Zie hier de Top 10 beroemdste Russische schrijvers aller tijden.


Top 3 – Bekendste Duitse schrijvers aller tijden


3) Hermann Hesse

1877–1962

Hermann Hesse
Hermann Hesse

Hermann Hesse was een Duitstalig Zwitserse schrijver, dichter en schilder. Hij ontving in 1946 de Nobelprijs voor Literatuur. In het werk van Hermann Hesse, dat veelal autobiografisch is, komt steeds weer de confrontatie van de mens met zichzelf aan de orde.

Deze dualiteit moet de mens in staat stellen ‘zichzelf te zijn’. Veel van de boeken van Hesse gaan over persoonlijke ontwikkeling en groei.


2) Günter Grass

1927–2015

Günter Grass
Günter Grass

Grass was schrijver en beeldend kunstenaar van Duits-Kasjoebische afkomst. In 1999 ontving hij de Nobelprijs voor Literatuur. Grass ontwikkelt zich vanaf de jaren zestig tot een van de bekendste schrijvers van Duitsland.

Met zijn boeken veroorzaakte hij felle discussies over de verantwoordelijkheid voor de misdaden van het Derde Rijk. Samen met Heinrich Böll en Siegfried Lenz werd hij in Duitsland gerekend tot de naoorlogse Grote Drie.

Grass groeide uit tot een morele autoriteit met een grote schare volgelingen. Hij werd wel de praeceptor Germaniae genoemd, de leraar van Duitsland.

In zijn boeken Ein weites Feld (1995), Mein Jahrhundert (1999) en Unterwegs von Deutschland nach Deutschland. Tagebuch 1990 (2009) streefde Grass ernaar de sleutelgebeurtenissen van de 20e eeuw genuanceerd en vanuit breed perspectief te belichten.

In 1996 kreeg hij de Deense Sonningprisen toegekend voor ‘zijn uitmuntende bijdragen aan de Europese cultuur’.

Toen hij in 2006 zelf openbaarde als dienstplichtige lid te zijn geweest van de Waffen-SS (10. SS-Panzer-Division Frundsberg), leidde dit in de Bondsrepubliek Duitsland tot heftige debatten.


1) Johann Wolfgang von Goethe

1749–1832

Johann Wolfgang von Goethe
Johann Wolfgang von Goethe

Goethe waswetenschapper, toneelschrijver, romanschrijver, filosoof, dichter, natuuronderzoeker en staatsman.

Hij is de schrijver van onder meer Faust, Die Leiden des jungen Werthers en Zur Farbenlehre. In 1782 werd hij in de adelstand verheven. Daarvoor stond er geen von in zijn achternaam.

Meer informatie: www.goethe-museum.de


Bekendste Duitse schrijvers aller tijden – Zij haalden de top 10 niet…

Theodor Fontane
1819–1898

W.G. Sebald
1944–2001

Anna Seghers
1900–1983

Friedrich Hölderlin
1770–1843

Rainer Maria Rilke
1875–1926

Heinrich von Kleist
1777–1811

Erich Kästner
1899–1974

Gotthold Ephraim Lessing
1729–1781

Hans Fallada
1893–1947

Jean Paul
1763–1825

Ernst Jünger
1895–1998

Novalis
1772–1801

Gerhart Hauptmann
1862–1946

Patrick Süskind
1949-

Joseph Roth
1894–1939

Jacob Grimm
1785–1863

Paul Heyse
1830–1914

Uwe Johnson
1934–1984

Karl May
1842–1912

Irmgard Charlotte Keun
1905–1982

Georg Büchner
1813–1837

Gustav Freytag
1816–1895

Siegfried Lenz
1926–2014

Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen
1621–1676

Christoph Martin Wieland
1733–1813

Theodor Adorno
1903–1969

Gottlieb Klopstock
1724–1803

Wilhelm Grimm
1786–1859

Johann Gottfried von Herder
1744–1803

Angelus Silesius
1624–1677

Kurt Schwitters
1887–1948

Moses Mendelssohn
1729–1786

Karl Ferdinand Gutzkow
1811–1878

Michael Ende
1929–1995

Kurt Tucholsky
1890–1935

Theodor Storm
1817–1888