Best verdienende zzp’ers zijn de medisch specialisten

0
Best verdienende zzp’ers zijn de medisch specialisten
Best verdienende zzp’ers zijn de medisch specialisten

Best verdienende zzp’ers zijn de medisch specialisten

Ons maakt het altijd heel erg nieuwsgierig, wat verdient de buurman en hoeveel brengt de buurvrouw mee naar huis? Waar doen ze het toch van? Die auto, die vakantie en die nieuwe aanbouw?

Geloof ons nou maar, zzp’ers hebben het zo slecht nog niet. Het hangt er gewoon van af wat je als zzp’er gaat doen. Kijk hier onder maar naar de tabelletjes en neem een vandaag een goed besluit om morgen wat anders te gaan doen!

Best verdienende zzp’ers zijn de medisch specialisten

We hebben het al eens meer laten zien in andere artikelen zoals: Wat verdient een tv-presentator in Nederland? of Wat verdient een leraar?

Geld, geld en nog eens geld. En wat blijkt nu volgens ons Centraal Bureau van de Statistiekjes (CBS), de grootste graaiers zijn de medisch specialisten. Je moet er echt wel wat voor doen, voordat je jezelf medisch specialist mag noemen.

Van Wikipedia..
In Nederland mag een arts zich medisch specialist noemen als hij of zij door een speciale registratiecommissie is ingeschreven in een speciaal register.

Daarvoor moet aan de eisen voor het specialisme zijn voldaan en deze worden vastgesteld door een college.

Dit houdt globaal in: een opleiding gedurende een aantal jaren aan een daartoe erkend ziekenhuis. Als je basisarts bent, dat zil zeggen een afgeronde studie geneeskunde inclusief coschappen, kan je solliciteren voor een plek in zo’n opleiding.

Wat kunnen we dan wel niet terecht komen als medisch specialist?
Anesthesiologie, Cardiologie, Cardiothoracale chirurgie, Dermatologie en venerologie, Heelkunde (chirurgie), Interne geneeskunde, Otorinolaryngologie (keel-, neus- oorheelkunde), Kindergeneeskunde, Klinische biologie, Klinische genetica, Klinische geriatrie, Pneumologie (longziekten en tuberculose), Gastro-enterologie (maag-darm-leverziekten), Medische microbiologie, Neurochirurgie, Neurologie, Nucleaire geneeskunde, Gynaecologie en Obstetrie, Oogheelkunde, Orthopedie, Pathologie, Plastische chirurgie, Psychiatrie, Radiologie, Radiotherapie, Reumatologie, Revalidatiegeneeskunde, Spoedeisende geneeskunde, Stralingsgeneeskunde of de Urologie

Tabel: Wat verdienen beter verdienende zzp’ers in de verschillende categorieën?

Aantal zzp'ers (x1000) Inkomen (x1000 euro)
1. Praktijken van medisch specialisten 6.5 150
2. Dienstverlening voor de scheepvaart 1.1 88.5
3. Apotheken 0.2 77.2
4. Praktijken van tandheelkundigen 3.2 74.5
5. Praktijken van huisartsen 3.5 64.8
6. Rechtskundige dienstverlening 7.5 64.6
7. Adviesbureaus op het gebied van IT 7.0 59.1
8. Overige kredietverstrekking 0.9 58.3
9. Financiële holdings 34.1 58
10. Holdings; interne concerndiensten 5.5 57.1

Tabel: Wat verdienen zzp'ers in de gezondheidszorg?

Wat doorsnee ondernemersinkomen zzp'ers (x1000 euro)
Praktijken van medisch specialisten 150
Praktijken van tandheelkundigen 74.5
Praktijken van huisartsen 64.8
Overige ambulante gezondheidszorg 39
Welzijnszorg met overnachting 27.1
Huizen verstandelijk gehandicapten 27
Welzijnswerk ouderen; gehandicapten 25.9
Praktijken van paramedici 23.3
Ambulante jeugdzorg en welzijnswerk 20.6
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 16.1

Zie hier de 10 meest gewaardeerde ziekenhuizen van Nederland 2021.


Geef een reactie