Grootste genocides in geschiedenis – De top 10 met Holocaust op één

0
Grootste genocides in geschiedenis - De top 10
Grootste genocides in geschiedenis - De top 10

Grootste genocides in geschiedenis – De top 10

De laatste paar honderd jaar zijn er vele volkeren het slachtoffer geworden van de vernietigingsdrang. Zie hier een artikel over de grootste volkerenmoord in geschiedenis


Lees hier ->>> meer over oorlog op deze website…


Grootste genocides in geschiedenis – De top 10


10. Bangladesh volkerenmoord, 1971

In 1971 ging het Pakistaanse leger met Operation Searchlight aan de slag. Dit om de wens tot onafhankelijkheid in Oost-Pakistan, nu Bangladesh, te onderdrukken.

Het Pakistaanse leger en islamitische milities slachtten tussen de 300.000 en drie miljoen mensen af. Ook verkrachtten ze tussen de 300.000 en 400.000 vrouwen. Meer dan 20% van de Bengaalse Hindoe-bevolking kwam om het leven.


9. Genocide door de Ustase, 1941-1945

Naar schatting stierven zo’n 357.000 tot 600.000 mensen tijdens de genocide door de Ustase.

Dit vond plaats in de onafhankelijke staat Kroatië, een fascistische en racistische staat, zij werden gesteund door nazi-Duitsland. Ze beschikten over concentratiekampen en zo werden honderdduizenden Joden en Serviërs uitgeroeid.


8. Genocide in Circassië, 1864-1867

Circassië is een regio langs de noordoostelijke kust van de Zwarte Zee. In 1864 gingen de Russen hier aan de slag met een etnische zuivering. Dit deden ze door uitzetting en gedwongen migratie van de Circassiërs.

Tussen 1864 en 1867 hebben de Russen ongeveer 97% van de bevolking van Circassië gedood of gedeporteerd. Naar schatting zijn 400.000 tot 1.500.000 mensen gedood.


7. Volkerenmoord op de Tsoengaren, 1755-1758

Toen de Manchu Qing-dynastie van China Tsjoengarije veroverde, kwam de Tsoengaren-leider Amursana in opstand tegen de Qing-dynastie.

De keizer begon hierna de genocide in 1755 om de opstand te onderdrukken. Volgens verschillende studies werden meer dan 80% van de Tsoengaren gedood. Dit op een aantal Tsoengaren van ergens tussen de 500.000 en 800.000.


Zie hier de Top 180 landen corruptie ranglijst 2022.


6. Rwanda genocide, 1994

De Rwandese volkerenmoord vond plaats in 1994 in Rwanda. Gedurende deze genocide werden naar schatting 500.000 tot één miljoen Tutsi’s en gematigde Hutu’s vermoord.

Dit was ongeveer 70% van de totale bevolkingsgroep. Het duurde niet langer dan een periode van 100 dagen.


5. Armeense genocide, 1915-1922

Tussen 1915 en 1922 werden systematisch meer dan één miljoen mensen Armeniërs gedood. Dit was dan 50% van de Armeense bevolking.

De Turken waren bang dat de Armeniërs de Russische strijdkrachten tijdens de Eerste Wereldoorlog zouden steunen.

Zie ook: www.armenian-genocide.org


4. Volkerenmoord op de Kazachen gedwongen, 1931-1933

Onder Jozef Stalin werden de nomadische Kazachen gedwongen zich te vestigen. De gedwongen onderbrenging in dorpen, steden in kolchozen verdroeg dit nomadenvolk slecht.

Tussen 1926 en 1939 kwam een kwart van de 4.000.000 Kazachen om het leven, ook door hongersnoden.

 

Top 3: Grootste volkerenmoord in geschiedenis


3. Cambodian genocide, 1975-1979

In nam de Rode Khmer onder leiding van Pol Pot de macht over. Zij stichtten de Democratisch Kampuchea. Ze oefenden een waar schrikbewind uit en vermoordden tussen 1,5 miljoen en 2,5 miljoen mensen.

De schattingen zijn zo laag als 800.000, bekentenis Pol Pot, en zo hoog als 3 miljoen volgens Vietnamese bronnen. Dit was ongeveer 25% van de Cambodjaanse bevolking.


2. Holodomor, 1932-1933

De Holodomo was een hongersnood op het grondgebied van de Oekraïne in de toenmalige Sovjet-Unie. Het was één van de grootste nationale rampen in Oekraïne in de moderne geschiedenis. Het aantal doden lag tussen de 2,5 en de 7,5 miljoen.

Deze hongersnood werd voor het grootste deel veroorzaakt door het beleid van de regering van de Sovjet-Unie. Stalin voerde de collectivisatie en ‘dekoelakisatie’ van de landbouw door.

Boerderijen werden samengevoegd in kolchozen en sovchozen, waardoor arbeidskracht zou vrijkomen voor de industrialisatie.

Dit stuitte op groot verzet van de boeren, ook en vooral die in Oekraïne met hun traditie van vrijheid. Ze verborgen hun graan en slachtten hun vee liever dan dat ze het leverden aan de staatsboerderijen.

De verplichte graanleveranties werden als straf verhoogd, hoewel de oogst in 1932 mislukte. Miljoenen boeren, door de communisten aangeduid als koelakken, werden gedeporteerd naar Siberië.


1. Holocaust, 1941-1945

De Holocaust noemen we ook wel Shoah, Shoa of Sjoa. Dit was de systematische Jodenvervolging en genocide door de nazi’s en hun bondgenoten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de overheersing door nazi-Duitsland zijn er tussen de 5,1 en 6 miljoen Europese Joden vermoord. De moorden vonden grotendeels plaats in vernietigingskampen in gaskamers en bij massa-executies door Einsatzgruppen.

Zie ook: www.jmberlin.de