Top 10 Rijkste kerken ter wereld 2021

0
Rijkste kerken ter wereld 2021: St. Mark's Episcopal Cathedral in Shreveport, Louisiana
Rijkste kerken ter wereld 2021: St. Mark's Episcopal Cathedral in Shreveport, Louisiana

Rijkste kerken ter wereld 2021

Ze zullen het niet doen om het geld, maar er zijn kerkgenootschappen die echt wel wat te verspijkeren hebben. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over religie op deze website.


Top 10 Rijkste kerken ter wereld 2021</h3


10. Episcopaalse Kerk Verenigde Staten: $ 2 miljard

De Protestant Episcopal Church in the United States of America is een gematigd protestantse, anglicaans-christelijke kerk in de Verenigde Staten. Ze zijn ook te vinden in Honduras, Taiwan, Colombia, Ecuador, Haïti, de Dominicaanse Republiek, Venezuela, de Britse Maagdeneilanden en delen van Europa.

Tegenwoordig is in de Episcopaalse Kerk onderverdeeld in negen provincies en heeft de kerk ook bisdommen buiten de VS. In 2010 had de kerk 2.125.012 leden. In 2018 was het aantal leden van de Episcopaalse Kerk internationaal gedaald tot 1.835.931 gedoopte leden, waarvan 1.676.349 in de Verenigde Staten.[1] Daarmee is de Episcopaalse Kerk de op 13 na grootste kerkgemeenschap van het land.

Wist je dat atheïsten intelligenter zijn dan religieuzen.


9. Katholieke Kerk Filippijnen – $ 2 miljard


8. Church of Scientology – $ 2,5 miljard

Scientology is een geestelijke beweging gebaseerd op het boek Dianetics uit 1950 dat is geschreven door de Amerikaan L. Ron Hubbard. Deze begon zijn carrière als schrijver van onder andere sciencefictionverhalen en -romans.

Na de oprichting volgden nog leidende boeken over specifieke thema’s. Onder scientology wordt vaak de scientologykerk verstaan, verreweg de grootste organisatie die scientology praktiseert en uitdraagt.

Kirstie Alley, John Travolta en Tom Cruise zouden ook deel uitmaken van deze beweging.

Zie hier de de tien beste films met Tom Cruise.


7. Opus Dei (onderdeel van de katholieke kerk) – $ 3 miljard

Het Opus Dei is een personele prelatuur van de Katholieke Kerk die gesticht is op 2 oktober 1928 door de in 2002 door de Katholieke Kerk heilig verklaarde Jozefmaria Escrivá. ‘Opus Dei’ staat voor ‘Gods Werk’.

Een prelatuur is een eenheid in de Katholieke Kerk waarin leken geïncorporeerd en seculiere priesters geïncardineerd kunnen zijn, met een prelaat aan het hoofd. Normaliter is een prelatuur geografisch afgebakend, zoals een bisdom.

Er wordt dan gesproken van een territoriale prelatuur. In 1995 telde de Katholieke Kerk 56 prelaturen, bijvoorbeeld de Territoriale prelatuur Loreto.


6. Trinity Church – $ 6 miljard

Van de website: ‘Onze levens worden gevormd door het leven, de dood, de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus, en door onze hoop op Zijn wederkomst in heerlijkheid. We geloven dat we ons door aanbidding, onderwijs, samen zijn en daarnaast persoonlijk gebed, het lezen van de Bijbel en bediening naar onze naasten toe, steeds meer bewust worden van wie God is en van onze eigen innerlijkheid. Deze ontmoeting en verbintenis met God door Woord en Sacrament, en de gemeenschap en onze bediening verandert ons. We worden tot licht en zout in de wereld en groeien in liefde voor onze naasten. Onze uiteindelijke hoop is een hemels leven, een leven waaraan we nu al deel kunnen gaan krijgen.’

Zie hier de tien hoogste religieuze gebouwen aller tijden.


5. Anglicaanse Kerk – $ 12 miljard

De term Anglicaanse Kerk wijst in Europese context meestal op de Church of England, officieel de Episcopaalse Kerk van Engeland.

De kerk is geboren uit de missieactiviteiten van Romeinse militairen en kooplieden en was aanvankelijk met de wereldkerk van Rome verbonden tot er in 1534 een schisma tot stand kwam door Hendrik VIII. Tegenwoordig bestaan er vele anglicaanse kerken wereldwijd, die zijn verbonden in de Anglicaanse Gemeenschap.


4. Katholieke kerk Australië – $ 22.3 miljard


Zie hier de Top 10 meest religieuze staten in de Verenigde Staten 2023


3. Katholieke kerk Duitsland – $ 26 miljard


2. Katholieke kerk Vaticaanstad – $ 33 miljard

De Rooms-Katholieke Kerk is met meer dan 1,2 miljard volgelingen het grootste kerkgenootschap ter wereld. Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk is de paus. Sinds 13 maart 2013 is dat paus Franciscus. Als de rooms-katholieke stroming bedoeld wordt die de Kerk vertegenwoordigt, wordt ook wel rooms-katholieke kerk geschreven.

Ze beroept zich op het Oude (inclusief de deuterocanonieke boeken) en het Nieuwe Testament van de Bijbel, op de katholieke traditie en op het leergezag van Rome.

De Kerk heeft het verloop van de geschiedenis van de mensheid, met name in de westerse wereld, in belangrijke mate mede bepaald. Vanaf de invoering van het leenstelsel in de vroege middeleeuwen tot aan de napoleontische tijd belichaamde ze in West-Europa behalve religieuze soms ook politieke macht. De paus, de bisschop van Rome, is ook soeverein staatshoofd van Vaticaanstad, maar zijn wereldlijke macht is beperkt.

zie hier de top 100 oudste kerken van Nederland.


1. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen – $ 100 miljard

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is een christelijke geloofsgemeenschap die in 1830 is opgericht door Joseph Smith Junior. Door hun geloof in het Boek van Mormon als heilige schriftuur worden leden in de volksmond meestal Mormonen genoemd. Zelf beschouwen ze ‘heiligen der laatste dagen’ als een correctere benaming.

De kerk rekenen we tot het restaurationistische christendom, dat streeft naar het herstellen van het vroege christendom in zijn originele vorm, voorafgaand aan de grote afval.


Top 10 Rijkste kerken ter wereld 2021,/h4>

  1. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen – $ 100 miljard
  2. Katholieke kerk Vaticaanstad – $ 33 miljard
  3. Katholieke kerk Duitsland – $ 26 miljard
  4. Katholieke kerk Australië – $ 22,3 miljard
  5. Anglicaanse Kerk – $ 12 miljard
  6. Trinity Church – $ 6 miljard
  7. Opus Dei (onderdeel van de katholieke kerk) – $ 3 miljard
  8. Church of Scientology – $ 2,5 miljard
  9. Katholieke Kerk Filippijnen – $ 2 miljard
  10. Episcopaalse Kerk Verenigde Staten: $ 2 miljard

Geef een reactie