Boeken die iedereen gelezen moet hebben (top 100)

0
Boeken die iedereen gelezen moet hebben
Boeken die iedereen gelezen moet hebben

Boeken die iedereen gelezen moet hebben (top 100)

Dit zijn de boeken voor de intellectuelere typetjes onder ons. Lees deze top 100 luidt ons advies. Met deze boeken kom je alle jaargetijden goed door. Ben je klaar met met nummer 100, The Lord of the Rings van Tolkien, start je gewoon weer met de nummer één: Middlemarch door George Eliot. Lees, lees en nogmaals lees!

Boeken die iedereen gelezen moet hebben
Boeken die iedereen gelezen moet hebben

Boeken die iedereen gelezen moet hebben (top 100)

The Telegraph’s 100 Novels Everyone Should Read door de Telegraph


1. Middlemarch door George Eliot

Middlemarch, A Study of Provincial Life (1871–72) is een psychologische roman van de Engelse schrijfster George Eliot, handelend over het kleinburgerlijk leven in een kleine stad. Een eerste Nederlandse vertaling kwam uit in 1872, een moderne vertaling verscheen in 2002 van de hand van Annelies Roeleveld en Margret Stevens.


 

2. Moby Dick door Herman Melville

Moby-Dick of  de Walvis (1851) is een roman van de Amerikaanse schrijver Herman Melville, over de maniakale jacht op de witte potvis Moby Dick door de op wraak beluste gezagvoerder van de walvisvaarder Pequod kapitein Achab, die in een eerdere confrontatie met het dier zijn been heeft verloren. Deze potvis zou zoveel rampen hebben veroorzaakt voor de walvisvaarders dat het dier uitgroeide tot een mythe.

Melville droeg het werk op aan de bevriende schrijver Nathaniel Hawthorne, ‘als blijk van mijn bewondering voor zijn begaafdheid’. Hoewel de roman bij verschijning flopte en al snel vergeten was, behoort de openingszin (‘Call me Ishmael’) thans tot de bekendste openingen uit de hele wereldliteratuur. In de twintigste eeuw verwierf Moby-Dick de reputatie een van de belangrijkste Amerikaanse bijdragen aan de literatuur te zijn.


3. Anna Karina door Lev Tolstoj

Anna Karenina (1877) is de tweede grote roman van Tolstoj. Dit boek is tien jaar verschenen na zijn grote epos Oorlog en Vrede. De hoofdpersoon, Anna Karenina, wordt hopeloos verliefd op de jonge graaf Vronski.

In het boek komen drie dramatische gebeurtenissen op een spoorwegstation voor. De roman verscheen als een serie in het tijdschrift Ruskii Vestnik (“Russische Boodschapper”), totdat Tolstoj ruzie kreeg met uitgever Mikhail Katkov aangaande gebeurtenissen in het laatste deel. Om die reden verscheen het werk pas voor het eerst compleet in boekvorm.


4. The Portrait of a lady door Henry James

The Portrait of a lady werd voor het eerst gepubliceerd als feuilleton in The Atlantic Monthly en Macmillan’s Magazine in 1880-81 en daarna als een boek in 1881. Het is een van James’ populairste lange romans, en wordt beschouwd als een van zijn best leesbare. De Nederlandse vertaling is van de hand van Inge de Heer en Johannes Jonkers en dateert pas van 1995, hetgeen tekenend is voor de relatieve onderwaardering die James in ons taalgebied ten deel valt.


 

5. Heart of Darkness door Joseph Conrad

In 1899 verscheen Heart of Darkness het als driedelige serie in Blackwood’s Magazine, en in 1902 werd het als boek uitgegeven. Het is het verhaal van een moeizame tocht stroomopwaarts over de Kongo, naar de nog niet in kaart gebrachte “donkere” binnenlanden van Afrika ten tijde van het imperialisme.


 

6. À la recherche du temps perdu door Marcel Proust

À la recherche du temps perdu (Op zoek naar de verloren tijd) is geschreven tussen 1908 en 1922. In tegenstelling tot wat velen denken, bezint de auteur zich in zijn roman over literatuur, en schrijft hij niet over zijn eigen herinneringen.


7. Jane Eyre door Charlotte Brontë

Het verhaal gaat over de gouvernante Jane Eyre, die de liefde weet te winnen van haar raadselachtige werkgever Edward Rochester.


8. Disgrace / In ongenade  door J. M. Coetzee

Met In ongenade werd J.M. Coetzee wereldberoemd. Het geldt inmiddels als een moderne klassieker. In ongenade werd verfilmd als Disgrace. Roman met een nawoord van Coetzee- biograaf J.C. Kannemeyer.


9. Mrs. Dalloway door Virginia Woolf

Clarissa Dalloway is begin vijftig, elegant en de perfecte gastvrouw, maar ze voelt zich oud en uitgerangeerd. Haar man is succesvol maar saai, en haar volwassen dochter heeft haar niet meer nodig. Op een dag komt ze haar voormalige aanbidder Peter tegen. Wat zou er van haar zijn geworden als ze dertig jaar eerder voor een avontuurlijk leven met hem had gekozen?


10. Don Quichot door Miguel de Cervantes

Het boek dat Cervantes in 1605 publiceerde (het tweede deel kwam in 1615 uit) is beroemd geworden. Miljoenen lezers over de hele wereld hebben genoten van de talloze sterke verhalen die in de roman worden opgedist.

Verhalen over Don Quichot van La Mancha die ridder wilde zijn in een wereld die niet meer in ridderlijkheid geloofde. Zijn gevecht met de windmolens is spreekwoordelijk geworden en dat de ridder zijn avonturen opdraagt aan zijn geliefde Dulcinea weet iedereen. Maar wie het kloeke boek waarin zijn wederwaardigheden zijn opgetekend leest, zal verrast worden door de hoeveelheid wijsheid die tussen het rijke boeket aan verhalen ten toon wordt gespreid en zal merken dat Cervantes heel wat meer te vertellen heeft dan de bekende verhalen die in omloop zijn.

Al spelen de verhalen zich af in het zestiende-eeuwse Spanje, de lezer zal verwonderd staan over de moderne indruk die de roman ook vandaag de dag nog maakt.


11. Pride and Prejudice door Jane Austen

Trots en Vooroordeel of Waan en Eigenwaan is  gepubliceerd in 1813. Jane Austen te schrijven aan het originele manuscript van Pride and Prejudice tussen 1796 en 1797, onder de titel First Impressions. Maar een uitgever vond het niet goed genoeg waardoor ze het pas in 1811 herzag. Pride and Prejudice werd voor het eerst gedrukt in januari 1813, twee jaar na Sense and Sensibility, haar eerste boek, door de Military Library in Whitehall.

Voor de vijf dochters van de familie Bennet bestaat er maar één carrière: het huwelijk. De komst van twee rijke, knappe en huwbare jongemannen veroorzaakt dan ook de nodige opwinding in de familie en sociale omgeving. Voordat het verhaal tot een gelukkig einde kan worden gebracht moet de slimme en levendige Elizabeth haar vooroordelen tegenover mijnheer Darcy overwinnen, die op zijn beurt zijn overweldigende trots naast zich neer moet leggen.


12. Robinson Crusoe door Daniel Defoe

Robinson Crusoe is het verhaal over een Engelse jongen uit York die zeeman wordt. Maar op een van zijn reizen vergaat zijn schip en Robinson Crusoe overleeft als enige de ramp. Op het eiland waar hij strandt, weet hij door zijn vindingrijkheid lange tijd te overleven met de overblijfselen uit het schip en met dat wat de natuur te bieden heeft.

Hij wordt ziek en geneest zichzelf en ondertussen schrijft hij alles op in zijn dagboek. Dan, als Robinson Crusoe ervan overtuigd is dat hij de enige levende mens op het eiland is, ontmoet hij een inboorling, die hij de naam Vrijdag geeft. De komst van Vrijdag geeft een nieuwe wending aan zijn leven.


13. David Copperfield door Charles Dickens

David Copperfield is terecht het graagst-gelezen boek van Dickens. Door de ik-vorm van het verhaal heeft de lezer van het begin een nauwverbondenheid met het verhaal, die hem tot het einde gevangen houdt. Wie vergeet ooit de avonden waneer de kleine David zit tegenover Peggotty met haar naaidoos en het eindje kaars.

Men moet kennis maken met meneer Murdstone voor men kan meepraten over werkelijk slechte pleegvaders. Is er ooit zo’n volmaakte jongensheld geweest als James Steerforth, of zo’n genoeglijke schoolvriend als Tommy Traddles, die uit louter levensvreugde al zijn schriften voltekende met skeletten?

De hoofdstukken over David’s ellende in Londen, de schoensmeerfabriek en de schuldgevangenis, zijn van het beste dat ooit over de kinderlijke ongeluk geschreven is. Met voelt hier de hartslag van de schrijver, die in nauwelijks bedekte vorm zijn eigen kinderleed beschrijft. Maar het leed gaat voorbij en nu volgen de gelukkige jaren bij tante Trotwood, en meneer Dick, het vreemdste en meest beminnenswaardige mensenpaar dat zich denken laat: tante Trotwood met haar obsessie van ezels op het grasveld, en meneer Dick met die van het hoofd van Karel II.

De schooljaren komen, in Canterbury, in het huis van de Wickfields waar Agnes de zorgzame engel van David wordt, en Uriah Heep als een kruipende gedierte de atmosfeer vergiftigt. Uit het verleden duiken de oude namen weer op, Micaweber, de onverslaanbare, voorop, dan Steerforth en Traddles, en kleine Emily. David probeert op eigen benten te staan maar de mooie ogen van Dora Spelow maken aan al zijn zelfstandigheid een einde.

 


14. Wuthering Heights door Emily Brontë

Woeste Hoogten is de enige roman van de Britse schrijfster Emily Brontë, gepubliceerd in 1847 onder het pseudoniem Ellis Bell. Het verhaal behelst de gepassioneerde en tumultueuze relatie tussen Catherine Earnshaw en Heathcliff, en hoe vernietigend hun liefde voor beide families is. Wuthering Heights behoort tot de belangrijkste en invloedrijkste boeken uit de Engelse literatuur.

Ergens op een heuvel in de heidevlakte, blootgesteld aan alle winden, ligt de oude hofstede ‘Woeste Hoogten’. Zij ligt er eeuwen, krakend naar sterk onder de storm. Maar op een kwade dag brengt de oude heer Earnshaw een gevonden heidekind mee naar huis en daarmee dringt de storm het huis zelf binnen.

Met de onweerstaanbaarheid van een oud verhaal ontrollen de gebeurtenissen zich: het opgroeiende heidekind breekt het gesloten gezin uiteen, verwart het hart van de dochter Catherine, en verdwijnt dan – maar niet voor goed. Pas als hij terugkomt breken onder zijn barbaarse tederheid voor altijd de banden die voordien het leven besloten hadden.

Als een rauwe, bijtende stormvlaag verplettert Heathcliff mensen en gevoelens. Heathcliff bezit de elementaire kracht en de grondeloze eenzaamheid van de grote mythische oergestalten – en hij is alleen daarom al een van de merkwaardigste figuren uit de negentiende-eeuwse romanliteratuur.

Men moet teruggaan naar King Lear en Macbeth om iets vergelijkbaars te vinden: de ijle heksenkreten als van verlaten vogels, de stormwind waarin een oud en ontzind vorst over de heide zwerft. In dit boek is alles rauw en bovenmatig: haat een liefde, maar ook zo overrompelend groots dat de verbeelding zich terstond gevangen geeft.


15. The Code of the Woosters door P. G. Wodehouse

Ingrediënten: een koevormige zilveren roomkan, een notitieboekje en de helm van de plaatselijke koddebeier. Medewerkenden: de babbelende rentenier Bertie Wooster en de leden van het grote Wooster-netwerk: de salamanders kwekende Gussie Fink-Nottle, de formidabele tante Agatha, de doezelige Lord Emsworth, en vooral zijn levenswijze oppasser, zijn gentleman’s personal gentleman Jeeves, die wereldberoemd geworden is door zijn gave Bertie Wooster uit elke benarde situatie te redden.

‘Ze wilden lezen over lords, dus schreef ik over lords’, aldus Wodehouse. En over rondhangende jongeren, geduchte tantes, dartele, romantische meisjes en – altijd net achter de groene gecapitonneerde deur – de bedienden. Om de samenleving kun je maar het best lachen, vond P.G. Wodehouse.

Dat de kopstukken een stel idioten vormden, stond voor hem vast, en dat slechts butlers hen voor ongelukken konden behoeden, heeft hij op humoristische wijze aangetoond. Zijn genre is dan ook de klucht, de upper-class-klucht, de parodie op de bevoorrechte klasse. Hij schreef ca. 100 romans en verhalenbundels (waarvan de helft nog altijd in de Penguinreeks te krijgen is!). Het werk is onmisbaar voor wie de Engelse humoristische traditie wil bestuderen of zich gewoon een paar uur wil amuseren.


16. Brighton Rock door Graham Greene

Fred Hale is een journalist die kaartjes verspreidt voor een prijskamp in de kuststad Brighton. Wanneer hij plots sterft, is de officiële doodsoorzaak een hartaanval. De Londense toeriste Ida Arnold, die Fred net voor zijn dood ontmoette, gelooft dit niet en trekt op onderzoek uit. Zij meent dat Pinkie erachter zit, een jonge gangsterbaas. Een mogelijke getuige is de serveerster Rose, maar Pinkie probeert haar voor zich te winnen.

Graham Greene (1904-1991) geldt onbetwist als een van de grote schrijvers uit de twintigste eeuw. Zijn fictie kenmerkt zich door een modern-realistische stijl, met hoofdpersonen die in een donkere wereld leven waarin zij twijfelen aan God en aan zichzelf. Het katholieke geloof speelt een grote rol, maar de thematiek overstijgt het religieuze. Behalve auteur was Greene ook agent voor de Britse inlichtingendienst en hield hij zich bezig met filmkritiek. Beide aspecten zijn terug te vinden in zijn schrijfwerk, dat bijzonder filmisch en spannend is.


17. Tess of the d’Urbervilles door Thomas Hardy

Tess of the d’Urbervilles is een roman uit 1891 van de Engelse schrijver Thomas Hardy. Het verscheen in eerste instantie in de tijdschriften The Graphic en Harper’s Bazaar tussen juli en december 1891.

Het leven van een jonge Engelse vrouw aan het eind van de vorige eeuw die slachtoffer wordt van de eerzucht van haar ouders en de moraal van haar tijd.


18. Scoop door Evelyn Waugh

Bij vergissing laat een krant een onervaren, naïeve journalist een revolutie in Afrika verslaan.

Arthur Evelyn St. John Waugh (Hampstead (Londen), 28 oktober 1903 – Combe Florey, 10 april 1966) was een Brits schrijver van veelal satirische romans.


19. War of the Worlds door H. G. Wells

In 1898 verscheen The War of the Worlds, de belangrijkste roman in de geschiedenis van de sciencefiction. Op een verbazingwekkend moderne manier beschrijft H.G. Wells hoe de technisch zeer geavanceerde Marsbewoners een aanvang maken met het veroveren van de aarde, te beginnen met de landelijke streek in de buurt van Londen.

In eerste instantie lijken de Marsbewoners enorme problemen te hebben met de zwaartekracht en ze komen daardoor slechts met de grootst mogelijke moeite uit de kuil geklommen die door de landing van hun ruimteschip is ontstaan. Maar al snel construeren ze grote machines – bewapend met hittestralen – die alles in zicht vernietigen en niet te verslaan zijn. Ze rukken onstuitbaar op naar de Engelse hoofdstad. De vertellende hoofdpersoon reageert aanvankelijk nogal laconiek op de komst van de Marsbewoners, maar is al snel vooral bezig om uit de handen van de vijand te blijven.

Visionair, uitstekend geschreven en ongekend spannend: het belang van The War of the Worlds kan niet genoeg worden benadrukt. De roman werd verfilmd door Steven Spielberg met Tom Cruise in de hoofdrol. Voor deze nieuwe editie heeft Arie Storm een moderne, literaire vertaling gemaakt en een informatief nawoord geschreven.


20. Tristram Shandy door Laurence Sterne

Tristram Shandy verscheen in negen delen tussen 1759 en 1767. De kleine boekjes (door de schrijver een Encyclopedie van Kunsten & Wetenschappen genoemd) bevatten honderden namen van alle mogelijke & onmogelijke Kunstenaars & Wetenschappers; als een omgevallen boekenkast vormen ze zowel een satire op geleerdheid als een letterlijke aansporing om te lezen, vooral in Tristrams lievelingsauteurs: Gervantes en Rabelais.

Drie takken van wetenschap worden speciaal belicht: de filosofie, de vestingbouw- en de verloskunde – niet met behulp van erkende grootheden, maar bij monde van de personages die het boek beroemd hebben gemaakt.

Tristrams orerende vader, Walter Shandy, een onvermoeibare bedenker van ongewone theorieën. Walters zedige broer, de in de lies gekwetste kapitein Toby Shandy die met zijn trouwe bediende, korporaal Trim, onverdroten oorlogje speelt op een klootschietveldje. Sn de obstetrist Dr. Slop die met zijn nieuw model forceps de neus plat slaat van Walters tweede zoon, de onfortuinlijke Tristram.

Tristram is niet de enige pechvogel in het boek. Hij heeft een lotgenoot in de dorpsgeestelijke Yorick wiens vroege dood gesymboliseerd wordt door een zwarte bladzijde, de eerste in een reeks grafische metaforen waaraan Tristram een grotere zeggingskracht toekent dan aan het eeuwig tekortschietende woord.

Tristram is een jaar of veertig als hij begint te schrijven. Zijn plan twee deeltjes per jaar te publiceren kan hij zes delen lang volhouden; dan wordt hij geveld door zijn lelijke hoest en maakt, vluchtend voor de Dood, de reis door Frankrijk die uiteindelijk deel VII oplevert. De laatste twee delen wijdt hij aan de Amours van zijn oom Toby en de Weduwe Wadman, een geschiedenis die zich afspeelt voor zijn verwekking waarmee hij deel I begonnen was; Elisabeth Shandy, Tristrams moeder, stelt de vitale laatste vraag van het boek vier jaar vóór de fatale eerste waarmee ze Walter zo jammerlijk uit zijn concentratie bracht.


 

21. Nineteen Eighty Four door George Orwell (Lees hier ->>> Animal Farm online of download gratis Animal Farm.)
22. A Passage to India door E.M. Forster
23. Madame Bovary door Gustave Flaubert
24. Ulysses door James Joyce
25. The Moonstone door Wilkie Collins
27. Frankenstein door Mary Shelley
28. Tom Jones door Henry Fielding
29. Life, a User’s Manual door Georges Perec
30. Atonement door Ian McEwan
31. Suite Française door Irène Némirovsky
32. A Dance to the Music of Time door Anthony Powell
33. Clarissa door Samuel Richardson
34. The Big Sleep door Raymond Chandler
35. Lucky Jim door Kingsley Amis
36. Les Misérables door Victor Hugo
37. The Warden door Anthony Trollope
38. The Great Gatsby door F. Scott Fitzgerald
39. Things Fall Apart door Chinua Achebe
40. The House of Mirth door Edith Wharton
41. The Hound of the Baskervilles door Sir Arthur Conan Doyle
42. The Adventures of Huckleberry Finn door Mark Twain
43. Rabbit, Run door John Updike
43. Rabbit Redux door John Updike
43. Rabbit Is Rich door John Updike
43. Rabbit at Rest door John Updike
44. Nausea of de Walging door Jean-Paul Sartre
45. The Voyeur door Alain Robbe-Grillet
46. The Prime of Miss Jean Brodie door Muriel Spark
47. The Unbearable Lightness of Being door Milan Kundera
48. Go Tell it on the Mountain door James Baldwin
49. The Grapes of Wrath door John Steinbeck
50. Beloved door Toni Morrison
51. Underworld door Don DeLillo
52. The Catcher in the Rye door J. D. Salinger
53. The Handmaid’s Tale door Margaret Atwood
54. Lolita door Vladimir Nabokov
55. Austerlitz door W. G. Sebald
56. The Tin Drum door Günter Grass
57. The Glass Bead Game door Hermann Hesse
58. The Savage Detectives door Roberto Bolaño
59. London Fields door Martin Amis
60. One Hundred Years of Solitude door Gabriel Garcia Marquez
61. My Name is Red door Orhan Pamuk
62. Gulliver’s Travels door Jonathan Swift
63. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde door Robert Louis Stevenson
64. Palace Walk door Naguib Mahfouz
64. Palace of Desire door Naguib Mahfouz
64. Sugar Street door Naguib Mahfouz
65. Doctor Zhivago door Boris Pasternak
66. Crime and Punishment door Fyodor Dostoyevsky
67. A Bend in the River door V. S. Naipaul
68. Crash: A Novel door J. G. Ballard
69. If on a Winter’s Night a Traveller door Italo Calvino
70. The Leopard door Giuseppe Tomasi di Lampedusa
72. Dinner at the Homesick Restaurant door Anne Tyler
73. All Quiet on the Western Front door Erich Maria Remarque
74. Waiting for the Mahatma door R. K. Narayan
75. Cider with Rosie door Laurie Lee
76. The Trial door Franz Kafka
77. Catch-22 door Joseph Heller
78. Alice’s Adventures in Wonderland door Lewis Carroll
79. Wide Sargasso Sea door Jean Rhys
80. Oscar and Lucinda door Peter Carey
81. The Name of the Rose door Umberto Eco
82. The Stranger door Albert Camus
83. Germinal door Émile Zola
84. The Three Musketeers door Alexandre Dumas
85. The Red and the Black door Stendhal
86. Father Goriot door Honoré de Balzac
87. On the Road door Jack Kerouac
88. Eugene Onegin door Alexander Pushkin
89. The Golden Notebook door Doris Lessing
90. Under the Net door Iris Murdoch
91. The Tale of Genji door Murasaki Shikibu
92. Cold Comfort Farm door Stella Gibbons
93. Tinker, Tailor, Soldier, Spy door John Le Carre
94. Midnight’s Children door Salman Rushdie
95. The Sorrows of Young Werther door Johann Wolfgang von Goethe
96. One Thousand and One Nights door India/Iran/Iraq/Egypt
97. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy door Douglas Adams
98. Home and the World door Rabindranath Tagore
99. To Kill a Mockingbird door Harper Lee
100. The Lord of the Rings door J. R. R. Tolkien

Geef een reactie